schvaleni stanov

Vložil Eva Novakova (bez ověření), 15. Listopad 2016 - 18:53 ::

Dobry den, pred casem jsem davala dotaz ohledne schvaleni stanov, kdyz odkazuji na neexistujici domovni rad. Dnes jsme schvalovali stanovy a dala jsem do zapisu pripominku, notar nechtel pripominku zapsat.. ze nechape o co jde. Pak ji zapsal. Stanovy byly schvaleny vetsinou vlastniku, ja hlasovala proti. Co ted s tim?

  • stanovy
  • Nový Občanský zákoník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Volný (bez ověření), 16. Listopad 2016 - 19:57

Je to tak, jak píší ostatní. Žádný domovní řád není závazný, pokud není součástí stanov. Podle NOZ mají stanovy povinně obsahovat pravidla pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí domu, tedy to, co dosud obsahoval domovní řád.

Přečtěte si k tomu článek zde: https://www.patria.cz/…-10-dil.html

Vložil abc (bez ověření), 16. Listopad 2016 - 21:59

Samozřejmě, že stanovy mají obsahovat pravidla pro užívání společných částí domu, ale to není domovní řád. To jsou stanovy. Pokud v domě bydlí nájemnící, jak je chcete donutit dodržovat stanovy s vašim domovním řádem, nájemníci se stanovami nemají vůbec nic společného. To mě zajímá.

Vložil Volný (bez ověření), 16. Listopad 2016 - 22:35

Je přece jedno, jestli části stanov dáte nadpis „domovní řád“ nebo „pravidla pro užívání společných částí domu“ nebo jiný nadpis. Podstatné je, že jsou tato ustanovení součástí stanov, v tom případě jsou závazná.

Váš názor, že nájemníci nemají nic společného s domovním řádem, který bude součástí stanov, vyplývá z vaší neznalosti „bytového spoluvlastnictví“ NOZ, který to upravuje v § 1176

„Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.

Povinnost je tedy dána, zodpovídá vlastník jednotky. Otázka je, jakým způsobem postupovat proti vlastníkovi, který svou povinnost dodržovat daná pravidla neplní. V odborné veřejnosti se diskutovalo o smluvních pokutách, na jejich přípustnosti však není jednotný názor. S konečnou platností tak bude muset rozhodnout až soudní judikatura.

Vložil abc (bez ověření), 16. Listopad 2016 - 22:44

„Je přece jedno, jestli části stanov dáte nadpis „domovní řád“ nebo „pravidla pro užívání společných částí domu“ nebo jiný nadpis.“ No to se zásadně pletete. Domovní řád je zcela něco jiného než jsou pravidla pro užívání společných částí domu.

Vložil TN (bez ověření), 16. Listopad 2016 - 23:18

Souhlasím s abc. Jsme odborníci, používejme tedy správné pojmy. Domovní řád skutečně není totéž, což pravidla pro užívání společných částí.

Za Rakouska-Uherska, 1. republiky i za socialismu vydával domovní řád majitel domu (resp. za socialismu místní OPBH). Majitel domu si nepochybně může určit pravidla chování uvnitř nemovitosti.

Jistě se každý setkal s piktogramy na dveřích obchodních center (Nekouřit, Nezanášet střelné zbraně, Zákaz psů, Zákaz zmrliny…).

Společenství vlastníků není majitelem domu, nemůže tedy vydat domovní řád. Společenství vlastníků může ve svých stanovách pouze určit pravidla užívání společných částí, což se domovnímu řádu blíží jen vzdáleně.

Domovní řád by mohl být součástí prohlášení vlastníka, na kterém se ale musí shodnout 100 % vlastníků.

Vložil Orel (bez ověření), 17. Listopad 2016 - 11:23

TN napsal jste: „Souhlasím s abc. Jsme odborníci, používejme tedy správné pojmy. Domovní řád skutečně není totéž, což pravidla pro užívání společných částí.“

TN i abc, jste hlupáci.

§ 555 NOZ uvádí: „Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu.“

§ 574 NOZ uvádí: „Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.“

V DZ k NOZ se uvádí: „Favorizace platnosti právního jednání před jeho neplatností je významná, vzhledem k tomu, že přetrvávající tradice formalistického vnímání práva vyrostlá na základech zdejší doktríny 50. a zejména 60. a 70. let minulého století, stále sleduje opačné trendy odrážející se jak v právní praxi, tak zejména v judikatuře. S touto koncepcí odpovídající v podstatě totalitnímu právnímu myšlení a někdejší potřebě totalitního státu šikanovat soukromý život se rekodifikované soukromé právo musí důsledně rozejít.“

Vložil TN (bez ověření), 17. Listopad 2016 - 13:19

Orle, samozřejmě, že si můžete DPČ nazvat DPP a pak se divit, že vám sociálka doměřuje sociální pojištění. Že se smlouva posuzuje podle obsahu, platilo i před NOZem.

Obecný lid si pod pojmem „domovní řád“ představuje pravidla chování uvnitř domu a uvnitř bytu. Já vysvětluji, že NOZem chápaná pravidla pro užívání společných částí nejsou totéž, co domovní řády aplikované za Rakouska-Uherska, 1. republiky a socialismu.

Družstvo nepochybně může pro svůj dům vydat domovní řád. SVJ ovšem nikoli, není vlastníkem domu. Domovní řád by mohli vydat vlastníci domu, museli by se však na něm shodnout všichni.

?
Vložil Orel (bez ověření), 18. Listopad 2016 - 15:14

TN píšeš, že „Družstvo nepochybně může pro svůj dům vydat domovní řád. SVJ ovšem nikoli, není vlastníkem domu. Domovní řád by mohli vydat vlastníci domu, museli by se však na něm shodnout všichni.“

Podle této přiblblé logiky by nemohly stanovy schválené nejvyšším orgánem SVJ upravovat „pravidla pro užívání společných částí domu“, protože SVJ není vlastníkem domu.

Srovnávat rozdíl mezi obsahem ustanovení stanov SVJ s rozdílem mezi „DPP“ a „DPČ“ podle zákoníku práce, tak to hraničí s debilitou.

Vložil TN (bez ověření), 18. Listopad 2016 - 15:59

K určení pravidel pro užívání společných částí domu je SVJ samozřejmě zmocněno zákonem, vy to nevíte?

Vložil Pavel II (bez ověření), 16. Listopad 2016 - 17:58

pak je povinen průběh schůze věrně popsat a připomínky tam samozřejmě patří, zvláště když se vlastník zapsání domáhá. Tím, že nebyl domovní řád součástí stanov je každý pozdější výplod SVJ neúčinný cár papíru. Otázkou je jestli Vám vinou chyby ve stanovách může vzniknout nějaká újma. Až tato situace nastane mohla by jste se u soudu domáhat finačního plnění protože prokážete, že na chybných stanovách nenesete vinu. Ovšem domovní řád i uvedený ve stanovách je pro kočku. Noční klid řeší zákon, který má vyšší právní sílu. Vše ostatní (většinou pořádek, kouření na chodbách) bez konkrétních sankcí je neúčinné a vymáhání sankcí není tak jednoduché jak se zdá. Většinou to jde jen soudně a i tak to nemusí dopadnout. Rozsudek je zase jen kus papíru a bez exekuce k ničemu.

Vložil Anonymouk (bez ověření), 15. Listopad 2016 - 19:10

Nějak vám nerozumím, kdo odkazuje na domovní řád? Je ve stanovách uveden? Pokud ne a neschválili jste ho, tak na něj prďte. Jen tak, byl notář nutný? A na co vlastně dohlíží víte?

Vložil AnonymousE (bez ověření), 15. Listopad 2016 - 20:19

Stanovy maji odkaz na domovni rad v nekolika odstavcich. Ale domovni rad neexistuje.

Vložil anonnn (bez ověření), 15. Listopad 2016 - 18:56

A co jste do toho domovního řádu chtěla dát, na čem vám tak záleží?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".