Sankce za neumožění výměny vodoměru či IRTN

Vložil Anonymous, 18. Květen 2018 - 22:03 ::

Sankce za neumožnění odečtu vodoměru či IRTN je jasná.

Jaká je sankce za neumožnění výměny vodoměru či IRTN?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AsiTak, 18. Květen 2018 - 23:40

  Sankci definuje Předpis č. 269/2015 Sb.
  Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
  Ze dne 30.09.2015
  § 3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce
  (5) Neumožní-li příjemce služeb instalaci měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, postupuje se při výpočtu spotřební složky na vytápění podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
  Příloha č. 2 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.
  Výpočet spotřební složky nákladů na vytápění a spotřební složky na poskytování teplé vody Výpočet spotřební složky nákladů na vytápění podle § 3 odst. 5 a spotřební složky na poskytování teplé vody podle § 4 odst. 4 se provede podle vzorce 

  Sni = X . Sc. Pni/ [Pc+ (X – 1) . Pn], [Kč]

  kde je
  P c – celková plocha v zúčtovací jednotce [m2]
  P ni – plocha konkrétního bytu nebo nebytového prostoru, u něhož není znám údaj z měření, [m2]
  Pn – SOUČet Pni
  Sc – celková spotřební složka nákladů za zúčtovací jednotku [Kč]
  Sni – spotřební složka nákladů připadající na konkrétní byt nebo nebytový prostor, u něhož není znám údaj z měření, [Kč]
  X – násobek zvýšení (podle § 3 odst. 5 hodnota 3, podle § 4 odst. 4 hodnota 3).

  Vložil Kája_z_Brna (bez ověření), 18. Květen 2018 - 23:27

  Sankce jsou jasné:

  § 6 zákona 67/2013 Sb.:

  (3) Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemce služeb s měřením nebo zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. V případě překročení přípustných rozdílů musí být provedena úprava výpočtové metody. Neumožní-li příjemce služeb instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.

  (4) Náklady na společnou přípravu teplé vody pro zúčtovací jednotku za zúčtovací období tvořené náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev vody a náklady na spotřebovanou vodu se rozdělí na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka se rozdělí mezi příjemce služeb poměrně podle náměrů vodoměrů na teplou vodu instalovaných u příjemců služeb. Neumožní-li příjemce služeb instalaci vodoměrů na teplou vodu nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.

  Instalace jistě spadá i pod výměnu vodoměru.

  Vložil tázající (bez ověření), 20. Květen 2018 - 16:22

  Dotaz: a jak se postupuje, když při odečtu byl zjištěn zaseklý vodoměr na TV. Současně vlastník požádal svj o jeho o výměnu a svj nereaguje?

  Vložil Kája_z_Brna (bez ověření), 20. Květen 2018 - 21:37

  Snad by to mohl být § 5 odst. 4 zákona č. 259/2015 Sb.:

  (4) Při poruše měřidla podle zákona o metrologii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo instalovaného vodoměru stanoví poskytovatel služeb spotřební složku za dobu poruchy podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období.

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 19. Květen 2018 - 14:12

  „Sankce jsou jasné“

  Takže sankce za neumožnění instalace či odečtu vodoměru na studenou vodu nejsou žádné?

  Vložil Kája_z_Brna (bez ověření), 19. Květen 2018 - 16:11

  U studené vody by společenství vlastníků by mělo mít schválená pravidla (dohodu) pro tyto případy, tj. například že se dotyčnému rozúčtuje spotřeba dle směrných čísel potřeby vody zvýšených na dvojnásobek (jedna z možností).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".