Sankce za neumožění výměny vodoměru či IRTN

Vložil Anonymous, 18. Květen 2018 - 22:03 ::

Sankce za neumožnění odečtu vodoměru či IRTN je jasná.

Jaká je sankce za neumožnění výměny vodoměru či IRTN?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Peter Č (bez ověření), 15. Duben 2020 - 15:01

  Dobrý deň, v roku 2017 som kúpil byt a vtedy sa menili vodomery za digitalne so vzdialeným odpočtom. Ja som vtedy ešte v byte nebýval, ale už som bol vlastník a nedostal som žiadne oznámenie o tom, aby som si nechal vymenit vodomer. Za rok 2019 mi prišla sankcia za neumožnění instalace měřidla bez akejkolvek predošlej výzvy. Správa nemovitosti mi oznámila, že oprava sankcie nie je možná, kedže už 60 bytovým jednotkam poslali vyučtovanie a museli by všetko meniť. Je potrebné sankciu uhradit alebo je mozne postupovať inac? Co by ste mi doporucili? SVJ ma nekontaktovala, že mám starý vodomer.

  Vložil Justitianus, 16. Duben 2020 - 21:46

  Napsal jste: „Správa nemovitosti mi oznámila, že oprava sankcie nie je možná, kedže už 60 bytovým jednotkam poslali vyučtovanie a museli by všetko meniť.“

  Nerozumím proč se zbytečně vybavujete s jakousi „správou nemovitostí“. Ztrácíte čas. Jako vlastník jednotky komunikujte výhradně se SVJ! To platí pokud ve stanovách není výslovně určena jiná osoba, která zastupuje SVJ v záležitostech týkajících se vyúčtování služeb a „reklamací“ tohoto vyúčtování podle zákona č. 67/2013 Sb..

  Oprava vadného vyúčtování samozřejmě je nejen možná, ale v případě oprávněné reklamace je nevyhnutelná. Je to totiž jediný postup, který zákon připouští pro vyřízení „reklamace“ neboli námitky proti vadnému vyúčtování.


  Otázkou ovšem je zda Vaše případná námitka bude či nebude uznána za oprávněnou. Píšete, že jste jako vlastník v bytě zpočátku nebydlel. To je ovšem bezvýznamná skutečnost, ke které se nepřihlíží.

  • Podle § 1177 NOZ platí, že vlastník je povinen oznámit nabytí jednotky, včetně své adresy, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. Splnil jste tuto povinnost? Jste si jistý, že jste prokazatelně oznámil SVJ Vaši adresu? Pokud ne, pak je pouze Váš problém, že jste jste neobdržel žádné výzvy.
  • Podle § 1176 NOZ platí, že vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát. Tato pravidla mohou být součástí stanov. Znáte je? Výzvy k odečtům či ke zpřístupnění bytu mohou být v někyterých domech zveřejňovány pouze na domovní vývěsce – bez toho, že by vlastníkům byly doručovány jednotlivě.

  Justitianus

  Vložil Peto (bez ověření), 20. Duben 2020 - 19:23

  Ďakujem za odpoveď. Ako nový vlastník som sa ohlásil SVJ do 6 dňoch. Stanovy som prešiel a nie je tam nič o tom ako budú kontaktovať členov. Preto si myslím, že sa mozem odvolat na § 6 zákona 67/2013 Sb „Neumožní-li příjemce služeb instalaci vodoměrů na teplou vodu nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet“ Dostal som od SVJ len jeden mail, že posledná bezplatna výmena vodomerov bude v datume, kedy som bol odcestovaný. na mail som hned odpovedal, že ziadam o novy termín ale uz som ho nedostal. Opakovane prokazatelne ma uz nekontaktovali.

  V stanovách je ešte uvedene: „není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody“ Ale nič o sankcii.

  Vložil Justitianus, 20. Duben 2020 - 20:50

  Zákon je napsán jinak než se domníváte Vy. Věta ze které jste část citoval obsahuje celkem TŘI samostatné právní normy. Každá z nich se týká odlišného případu. Ty tři právní normy – rozepsány do tří vět – jsou:

  1. Neumožní-li příjemce služeb instalaci vodoměrů na teplou vodu, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.
  2. Neumožní-li příjemce služeb přes opakované prokazatelné upozornění jejich odečet, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.
  3. [Jestliže] příjemce služeb [vodoměry] neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.

  U instalace vodoměrů se zákonodárce nezmiňuje o žádném „opakovaném prokazatelném upozornění“. To je zmíněno až ve druhé právní normě, a ta se se týká pouze odečtu vodoměrů. Skutečně netuším jak by toto ustanovení vyložil soud.

  Můžete podat námitku proti vyúčtování s tím, že budete tvrdit, že jste nebyl opakovaně (tedy alespoň dvakrát) prokazatelně upozorněn. Vycházím z toho, že při výměně vodoměru se zároveň provádí i jeho odečet. Takže z podmínek uvedených v právní normě 1 + 2 se použije ta, která je pro vlastníka jednotky příznivější. Bude-li Vaše námitka zamítnuta, zbývá jedině zaplatit a obrátit se na soud (s nejistým výsledkem, jak už jsem upozornil).

  Justitianus

  Vložil Peto (bez ověření), 21. Duben 2020 - 8:27

  Ďakujem za odpoveď. naozaj ste mi v tomto poradili

  Vložil Ignác (bez ověření), 20. Duben 2020 - 22:15

  „Bude-li Vaše námitka zamítnuta, zbývá jedině zaplatit a obrátit se na soud“

  Je i jiná možnost: neplatit a bránit se. Může to vyjít levněji a můžete mít větší šanci na úspěch.

  Vložil Rudolf II. (bez ověření), 15. Duben 2020 - 16:27

  „nedostal som žiadne oznámenie“

  Pokud jste nedostal žádné oznámení, pak jste nemohl umožnit výměnu ani jste nemohl nic porušit. Sankci nehraďte. Je na Vašem uvážení, zda výměnu umožníte, až o to budete požádán, a nebo se veden vstřícností o výměnu sám postaráte (nebudete čekat na požádání).

  Vložil Justitianus, 16. Duben 2020 - 22:33
  • Rudolf II napsal tuto totální pitomost: „Sankci nehraďte.“

  Rudolf II neví, že „nehradit“ není řešením! Pan Peter má pouze dvě rozumné možnosti: buď podá včas námitku proti vyúčtování a počká na její vyřízení, nebo bude zticha a zaplatí částku plynoucí z vyúčtování.

  Jakákoliv třetí možnost bude nerozumná a povede ke katastrofě. Kdyby se pan Peter snad zařídil podle nesmyslné a nebezpečné rady pana Rudolfa, čelil by žalobě a ten spor o úhradu nedoplatku by hladce prohrál. Zaplatil by pak navíc i soudní poplatek a náklady protistrany.

  Justitianus

  Vložil Správa (bez ověření), 20. Duben 2020 - 22:37

  „třetí možnost bude nerozumná a povede ke katastrofě“

  Pokud požadavek hradit sankci nemá oporu v zákoně, pak je rozumné sankci neplatit.

  Pan Justitianus radí v souladu s rozšířenou zásadou Plať a neptej se.

  Vložil Justitianus, 21. Duben 2020 - 6:40

  Pane Správa, jste buď blb, nebo troll a matete tazatele schválně.

  Jestliže vlastník jednotky nepodá včas a prokazatelným způsobem námitku proti vadnému vyúčtování, pak jeho dluh se stane splatným. Při neuhrazení bude SVJ tento dluh vymáhat, nejspíše soudně. Soud se bude výhradně zabývat existujícím dluhem vlastníka. Nebude se zabývat otázkou zda vyúčtování bylo řádné, neboť nepodáním námitky v zákonném termínu vlastník toto vyúčtování za řádné uznal.

  Justitianus

  Vložil Kyril (bez ověření), 21. Duben 2020 - 7:48

  „nepodáním námitky v zákonném termínu vlastník toto vyúčtování za řádné uznal“

  Toto je domněnka pana Justitiana (bohužel ji tak neoznačil).

  Ustálená soudní praxe je odlišná.

  Žádám pana Justitiana, aby své nepodložené domněnky jako své nepodložené domněnky zřetelně označoval. Děkuji.

  Vložil 321 (bez ověření), 15. Duben 2020 - 19:34

  „Je na Vašem uvážení, zda výměnu umožníte“ + „nedostal som žiadne oznámenie“

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1183
  (1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

  „K povinnosti umožnit vstup do jednotky musí být vlastník jednotky předem vyzván. Tato výzva musí být učiněna osobou odpovědnou za správu domu, přičemž lze doporučit písemnou formu výzvy. Výzva musí být doručena předem, tj. s předstihem předtím, než má být přístup umožněn. Zákon nestanoví žádný časový interval, který by měl být mezi oznámením a datem umožnění přístupu. O doručení výzvy je žádoucí písemný doklad.“
  (Z)

  Vložil AsiTak, 18. Květen 2018 - 23:40

  Sankci definuje Předpis č. 269/2015 Sb.
  Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
  Ze dne 30.09.2015
  § 3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce
  (5) Neumožní-li příjemce služeb instalaci měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, postupuje se při výpočtu spotřební složky na vytápění podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
  Příloha č. 2 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.
  Výpočet spotřební složky nákladů na vytápění a spotřební složky na poskytování teplé vody Výpočet spotřební složky nákladů na vytápění podle § 3 odst. 5 a spotřební složky na poskytování teplé vody podle § 4 odst. 4 se provede podle vzorce 

  Sni = X . Sc. Pni/ [Pc+ (X – 1) . Pn], [Kč]

  kde je
  P c – celková plocha v zúčtovací jednotce [m2]
  P ni – plocha konkrétního bytu nebo nebytového prostoru, u něhož není znám údaj z měření, [m2]
  Pn – SOUČet Pni
  Sc – celková spotřební složka nákladů za zúčtovací jednotku [Kč]
  Sni – spotřební složka nákladů připadající na konkrétní byt nebo nebytový prostor, u něhož není znám údaj z měření, [Kč]
  X – násobek zvýšení (podle § 3 odst. 5 hodnota 3, podle § 4 odst. 4 hodnota 3).

  Vložil Kája_z_Brna (bez ověření), 18. Květen 2018 - 23:27

  Sankce jsou jasné:

  § 6 zákona 67/2013 Sb.:

  (3) Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemce služeb s měřením nebo zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. V případě překročení přípustných rozdílů musí být provedena úprava výpočtové metody. Neumožní-li příjemce služeb instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.

  (4) Náklady na společnou přípravu teplé vody pro zúčtovací jednotku za zúčtovací období tvořené náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev vody a náklady na spotřebovanou vodu se rozdělí na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka se rozdělí mezi příjemce služeb poměrně podle náměrů vodoměrů na teplou vodu instalovaných u příjemců služeb. Neumožní-li příjemce služeb instalaci vodoměrů na teplou vodu nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.

  Instalace jistě spadá i pod výměnu vodoměru.

  Vložil tázající (bez ověření), 20. Květen 2018 - 16:22

  Dotaz: a jak se postupuje, když při odečtu byl zjištěn zaseklý vodoměr na TV. Současně vlastník požádal svj o jeho o výměnu a svj nereaguje?

  Vložil Kája_z_Brna (bez ověření), 20. Květen 2018 - 21:37

  Snad by to mohl být § 5 odst. 4 zákona č. 259/2015 Sb.:

  (4) Při poruše měřidla podle zákona o metrologii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo instalovaného vodoměru stanoví poskytovatel služeb spotřební složku za dobu poruchy podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období.

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 19. Květen 2018 - 14:12

  „Sankce jsou jasné“

  Takže sankce za neumožnění instalace či odečtu vodoměru na studenou vodu nejsou žádné?

  Vložil Kája_z_Brna (bez ověření), 19. Květen 2018 - 16:11

  U studené vody by společenství vlastníků by mělo mít schválená pravidla (dohodu) pro tyto případy, tj. například že se dotyčnému rozúčtuje spotřeba dle směrných čísel potřeby vody zvýšených na dvojnásobek (jedna z možností).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".