Sankce za neschválení účetní závěrky nejsou

Vložil Pavel, 5. Leden 2019 - 0:29 ::

Kdysi se tu diskutovalo, jaké jsou sankce za neschválení účetní závěrky.

Podle MF žádné takové sankce nejsou. Sice je to odpověď na dotaz z veřejného sektoru, ale platí i pro SVJ a BD.

https://www.mfcr.cz/…nich-zaverek

Otázka:

Plynou z neschválení účetní závěrky nějaké sankce či povinnosti pro schvalující či dotčenou účetní jednotku?

Odpověď MF:

Neschválení účetní závěrky není postihováno žádnou peněžní ani jinou obdobnou sankcí. Proces schvalování účetní závěrky není kontrolním procesem, který by začínal sestavením účetní závěrky a končil případným potrestáním účetní jednotky za její neschválení. Schvalování účetní závěrky je průběžným procesem, jehož cílem je zajistit taková opatření, aby k neschválení účetní závěrky nedocházelo (aby byly veškeré nedostatky odstraněny již v průběhu účetního období nebo schvalovacího procesu).

Závěr:

Výše uvedené není nabádání k neschvalování účetních závěrek.

Může se stát, že se nesejde shromáždění, nebo bude nějaká výhrada.

Pokud se tak stane, tak doporučuji na nejbližším shromáždění i tuto účetní závěrku schválit.

Hezký den!

  • účetnictví

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil SVJ 2010, 9. Leden 2020 - 20:15

SVJ budou od 1.1.2016 povinně ukládat účetní závěrku do sbírky listin 21. prosinec 2015 – 10:54. Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1.1.2016 bude zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin. Zákonem č. 221/2015 Sb. doje s účinností od 1.1.2016 k jasnému stanovení povinnosti pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku. Vzhledem k tomu, že SVJ jsou zapsána v rejstříku SVJ a nikoliv obchodním, klonila se odborná veřejnost k tomu, že tato povinnosti na SVJ nedopadá. Nově budou mít zveřejňovací povinnost osoby zapsané v rejstříku veřejném, kterým je i rejstřík SVJ a povinnost ke zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin tedy dopadne i na SVJ. Lhůta ke zveřejnění účetní závěrky činí 30 dnů ode dne jejích schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Tato lhůta se použije na účetní období od roku 2016 a dále. Účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2014 jsou SVJ povinna zveřejnit ve sbírce listin do 31.3.2016. Za účetní období, které započalo v roce 2015 je pak zveřejňovací povinnost stanovena nejpozději do 30.11.2017. Malé a mikro účetní jednotky, mezi které bude budou SVJ zpravidla patřit, přitom nemají povinnost zveřejňovat výkaz zisků a ztrát. Závěrem lze tedy shrnout povinnost SVJ zveřejnit účetní závěrky za účetní období roku 2014 do 31.3.2016, za účetní období roku 2015 do 30.11.2017 a za účetní období roku 2016 a následujících do 30 dnů od jejich schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byly shromážděním schváleny. Mgr. Zuzana Dědečková, advokátka

Schvalování účetní závěrky Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F 13.7.2015 08:16 – zdroj: Účetní Portál Z hlediska zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (dále ZÚ): Zákon o účetnictví požaduje zveřejnění schválené účetní závěrky (§21a ZÚ). Pokud není účetní závěrka zveřejněná, účetnictví není úplné a hrozí pokuta až do výše 3 % brutto aktiv (§37a odst. 3 b)). V případě neschválené účetní závěrky není možné výsledek hospodaření proúčtovat a ten se kumuluje na účtu 431 – hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. K proúčtování nemůže dojít, pokud není účetní závěrka schválená.

Vložil porusovani povinnosti PO lze (bez ověření), 6. Leden 2019 - 18:48

dle ruznych prav.predpisu. O povinnosti tykajici se UZ he psano napr zde http://nedoma-advokatka.cz/…i-vlastniku/

Vložil Pavel, 6. Leden 2019 - 23:54

Nesmíte věřit všemu, co napíše nějaký právník.

Paní Nedoma např. uvádí:

1)„Pokud je dána povinnost schvalovat účetní závěrku, pak to musí být v každém případě prováděno před vložení do obchodního rejstříku (viz níže).“

To je samozřejmě nesmysl. § 21a/2 ZoÚ uvádí, že účetní závěrka musí být zveřejněna do 30 dnů od schválení „nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky BEZ OHLEDU NA TO, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.“ S ohledem na § 21a/4 ZoÚ to platí i pro SVJ.

2)„Pokud by SVJ účetní závěrku neschválilo, nelze ji považovat za řádnou závěrku příslušného SVJ a taková nemá ani co dělat v obchodním rejstříku.“

To je opět nesmysl. Jak má vypadat účetní závěrka je uvedeno v § 18 ZoÚ. Zde nic o nějakém neschválení, které by z řádné ÚZ činilo neřádnou ÚZ, nic není. Autoři účetních předpisů nejsou pitomci, ukládání neschválených ÚZ ošetřili v § 21a/3 ZoÚ.

Závěr:

Protože zde bylo v minulosti diskutováno, zda hrozí nějaká pokuta od státu za neschválení ÚZ, založil jsem toto vlákno se stanoviskem MF.

Domnívám se, že MF ví o účetních předpisech více, než nějaká paní Nedoma.

Hezký den!

Pavel

Vložil TN. (bez ověření), 6. Leden 2019 - 18:58

Paní Nedoma by si měla přečíst příručku paní Klainové Orientace v účetnictví SVJ pro členy výborů.

Vložil Test IQ (bez ověření), 6. Leden 2019 - 9:39

Nechápu, proč se raději nezabýváte hlediskem meritorním, než procesním (chápu, že třeba Vaše závěrka je ve Vašem SVJ kde ji Vy sestavujete a jak jste před dobou napsal nikdo se o ni nezajímá, je „Boží“, ale závěrky mnohých jiných SVJ jsou plné nesmyslů nebo lží a případný kupec bytu v SVJ si s nimi může …vytapetovat).

Lze naprosto souhlasit s TN, že JDE POUZE O HRU na „zakládání“ (taneček PROCESNÍ ale ne MERITORNÍ). Zcela jasně má jít o hru na OBSAH (závěrek)! Pokud ze závěrky nejde NIC vyčíst ani takové účetní jakou je pí. Klainová, pak je mi úplně jedno zda byla závěrka založena nebo ne.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 6. Leden 2019 - 11:13

Poznámka:

Mimochodem nejsem účetní, ale účetní poradkyně, do roku 2003 i auditorka (dekret č. 1152).

A pokud jsem x-krát napsala, že z některých účetních závěrek nejde vyčíst, jestli má SVJ dlouhodobé úvěry nebo nevyčerpané dlouhodobé zálohy na správu, případně obojí, stojím si za tím i jako bývalá auditorka. Nezjistil by to ani nejlepší současný auditor ČR.

Takové účetní závěrky by členové volených orgánů vůbec neměli podepisovat. Potom by nebylo možné je zveřejnit.

Pokud je však podepíší, schválili je jako správné.

I proto jsem napsala příručku Orientace v účetnictví SVJ, aby se „výboři“ vyznali v tom, co podepisují externím správcům viz www.klaiex.cz – Různé – Ostatní.

Pokud ale švindlují sami „výboři“, jak napsala DitaW, jde samozřejmě o něco jiného.

Vložil Žilák (bez ověření), 6. Leden 2019 - 13:40

A co říkáte těmto závěrkám

Ič – 28854489

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=28854489

Například pro rok 2013

zde je uvedeno Výsledek hospodaření pasiva A II. celkem 18

Na můj písemný dotaz ani po opakovaném zaslání dotazu, dodejky mám potvrzené, že bylo doručeno, nikdo neodpověděl, co se za touto položkou skrývá.

K žádosti o vysvětlení byla vždy doložena i ověřená plná moc pro zastupování. Jedná se o závěrky domu, kde bydlí teta. Vyúčtování které dostává jsou totální chaos, a ze závěrek nejsem schopen vydedukovat naprosto nic. Třikrát jsem žádal o nahlédnutí do účetnictví, odezva opět nulová.

Vložil TN. (bez ověření), 5. Leden 2019 - 13:29

Pane Pavle, výhrada k účetní závěrce nikdy nebude, pokud MF dovoluje sestavovat rozvahy a výsledovky ve zkrácené rozsahu. Z té změti čísel totiž nikdo nic nevyčte, ani účetní. Z ÚZ v plném rozsahu něco vyčtou i poučenější laici a mohou namítat výhrady.

Nechápu tu hru na „zakládání účetních závěrek“ (za jejíž porušení pokuta hrozí), když se do sbírky pošle oskenovaný cár papíru obsahující tabulku s nějakými čísly, ve kterých se stejně nikdo nevyzná a které jsou k ničemu – nepomohou členům SVJ, nepomohou nabyvatelům, nepomohou dodavatelům, kteří si chtějí ověřit ekonomickou situaci svého odběratele.

Kolik podvodů se musí v sektoru SVJ stát, kolik miliard se musí ještě rozkrást, aby si na MF všimli, že něco jako SVJ exsituje?

A nevymlouvejte se zase, že SVJ je jedna z padesáti neziskových organizací. SVJ je vůbec největší organizací v ČR, má 2 milióny členů, tolik nedají dohromady žádné jiné právní formy. Ani Sokol za první republiky neměl tolik členů.

Vložil DitaW (bez ověření), 6. Leden 2019 - 0:29

díky za Váš příspěvek pane TN, i já, bohužel, musím žít v SVJ, kde se velmi podvádí a předchozí „výboři“ napáchali mnoho podvodů díky realizovanému zateplení domu v r. 2010 – úvěru a svéráznému vedení účetnictví. Máte-li zájem, nahlédněte do sbírky listin, jaké dokumenty jsou u nás považovány za účetní závěrku. IČ:26800489

Všechny zdravím a stále doufám, že bude někdy lépe. Od soudů ale pomoc neočekávejte…je to marné! Dita

Vložil Jarda_, 6. Leden 2019 - 22:28

A jakou formou a kdy jste podala navrh na plnou verzi anebo zadost o vysvetleni zkráceně verze a komu konkretne, zpracovateli anebo vyboru?

Diky

Vložil aa (bez ověření), 6. Leden 2019 - 5:01

Co vám brání dělat účetnictví ve vašem svj?

Vložil TN. (bez ověření), 6. Leden 2019 - 11:14

Vždy mě fascinuje, když si na tomto serveru přečtu chytrou radu typu „Co vám brání dělat účetnictví ve vašem svj“.

Co brání?

  • obvykle nějaké SBD ovládající dané SVJ, do kterého po rozpuštění ROH a SSM přešly staré kádry, které by jinde práci nenašly a správu domu si nenechají vzít a z různých důvodů to třeba ani nejde (např. SBD má stále mnoho bytů a ostatní přehlasuje)
  • nějaký developer, který se ustavil správcem navěky v Prohlášení a stanovy nastavil tak, aby ho prakticky nešlo odvolat (funkční období 10 let, vysoké kvórum pro odvolání apod. – opravdu jsem takové stanovy viděl)
  • pasivní lhostejná většina, která se do ničeho nechce motat, jsou v zásadě spokojení (dům je kompletně opravený a to jim ke spokojenosti stačí, finanční stránka je nezajímá)
  • kvalifikace v jiném oboru, nespokojený vlastník účetnictví nerozumí, to však nikoho neopravňuje k radám typu „když se vám to nelíbí, tak to dělejte sám“

Uvědomte si prosím, že v naprosté většině případů účetnictví nevede výbor, ale nějaká externí osoba (samostatná účetní, účetní firma, správcovská firma s vlastním účetním oddělením). Takže v daném případě nelze bdělému vlastníkovi vyčítat, že nadměrnými požadavky šikanuje chudáky z výboru, kteří svou práci pro dům dělají zadarmo a pro sousedy obětují svůj volný čas. Ale po profesionálovi, které je v účetnictví kvalifikován a bere si za to peníze, snad může člověk chtít trochu té pečlivosti a odbornosti, nemyslíte?

Vložil JarekSVJ, 5. Leden 2019 - 14:52

„Kolik podvodů se musí v sektoru SVJ stát, kolik miliard se musí ještě rozkrást, aby si na MF všimli, že něco jako SVJ exsituje?…“ Mohl by jsi uvést pár příkladů podvodů a rozkrádání stačí za desítky tisíc nemusí to být miliardy , které se v běžném SVJ dějí… Nemám pocit , že bych byl členem nějáké dvoumilionové organizace . Souhlasím s tím, že účetní uzávěrka je to co nikoho nezajímá – na druhou stranu jsou v našem SVJ veškeré doklady, faktury, výpise, smlouvy k dispozici k nahlédnutí… a tomu snad většina vlastníků rozumí.

Vložil Jarda_, 5. Leden 2019 - 17:42

Take bych ocenil sbírku rozkradenych SVJ a to z opačného duvodu, v nasem Svj podklady mi nedaji ale platit chteji…

Tak abych temi rozkradackami argumentoval u soudu

Vložil . (bez ověření), 5. Leden 2019 - 13:52

Co na tom nechápete. CO by dělaly tetky, kdyby neexistovaly účetní závěrky, které se musí založit. Mají náplň práce. Dodavatelé nejsou zvědaví na účetní závěrku. Mají podepsanou smlouvu. Nezaplatíš, budou vymáhat. Ja naopak nechápu, jak může někdo rozkrádat svj peníze.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".