Vložil SVJ 2010, 9. Leden 2020 - 20:15

SVJ budou od 1.1.2016 povinně ukládat účetní závěrku do sbírky listin 21. prosinec 2015 – 10:54. Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1.1.2016 bude zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin. Zákonem č. 221/2015 Sb. doje s účinností od 1.1.2016 k jasnému stanovení povinnosti pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku. Vzhledem k tomu, že SVJ jsou zapsána v rejstříku SVJ a nikoliv obchodním, klonila se odborná veřejnost k tomu, že tato povinnosti na SVJ nedopadá. Nově budou mít zveřejňovací povinnost osoby zapsané v rejstříku veřejném, kterým je i rejstřík SVJ a povinnost ke zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin tedy dopadne i na SVJ. Lhůta ke zveřejnění účetní závěrky činí 30 dnů ode dne jejích schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Tato lhůta se použije na účetní období od roku 2016 a dále. Účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2014 jsou SVJ povinna zveřejnit ve sbírce listin do 31.3.2016. Za účetní období, které započalo v roce 2015 je pak zveřejňovací povinnost stanovena nejpozději do 30.11.2017. Malé a mikro účetní jednotky, mezi které bude budou SVJ zpravidla patřit, přitom nemají povinnost zveřejňovat výkaz zisků a ztrát. Závěrem lze tedy shrnout povinnost SVJ zveřejnit účetní závěrky za účetní období roku 2014 do 31.3.2016, za účetní období roku 2015 do 30.11.2017 a za účetní období roku 2016 a následujících do 30 dnů od jejich schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byly shromážděním schváleny. Mgr. Zuzana Dědečková, advokátka

Schvalování účetní závěrky Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F 13.7.2015 08:16 – zdroj: Účetní Portál Z hlediska zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (dále ZÚ): Zákon o účetnictví požaduje zveřejnění schválené účetní závěrky (§21a ZÚ). Pokud není účetní závěrka zveřejněná, účetnictví není úplné a hrozí pokuta až do výše 3 % brutto aktiv (§37a odst. 3 b)). V případě neschválené účetní závěrky není možné výsledek hospodaření proúčtovat a ten se kumuluje na účtu 431 – hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. K proúčtování nemůže dojít, pokud není účetní závěrka schválená.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.