rozúčtování vody nad směrná čísla

Vložil JV (bez ověření), 17. Leden 2020 - 8:18 ::

Máme výbor neschopný několik let vyměnit vodoměry SV v domě a přesto, že shromáždění výměnu schválilo stále dostáváme směrná čísla na osobu. Jakým způsobem se podle zákona nebo patřičné vyhlášky rozúčtovává rozdíl mezi náměrem patního měřidla a součtem směrných čísel přihlášených osob v domě ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr87, 17. Leden 2020 - 20:14

  Dobrý den, rozdíl mezi fakturačním měřidlem a spotřebou zjištěnou dle směrných čísel, se nerozúčtovává ni­jak.

  Na základě fakturačního měřidla vodárny vyúčtují náklady na dodávku vody a ty se pak rozúčtují dle zjištěné spotřeby (ve vašem případě na základě směrných čísel).

  Pokud tedy budete mít fakturováno 1000 m3 vody za 100.000 Kč a podle směrných čísel spotřebu 2000 m3, rozúčtujete vlastníkům jeden m3 za 50 Kč.

  Vložil JV (bez ověření), 17. Leden 2020 - 13:39

  Nechme nefunkční výbor stranou – protože nelze rozúčtovat podle vodoměrů, tak dostane každá přihlášená osoba směrné číslo – 35 m3 za rok. Co s rozdílem mezi naměřenou patou a součtem všech přihlášených osob – X x 35m3 ? JV

  Vložil Krupp, 17. Leden 2020 - 13:54

  Tak si proboha přečtěte tu vyhlášku o službách. Náklad, tedy spotřební složka, se na jednotky rozdělí podle směrných čísel. Tím se rozdělí všechno. Jestli máte jenom bytové jednotky, tak stačí náklad rozdělit podle počtu osob a vyjde to samé. Nehledejte problémy tam, kde žádné nejsou a starejte se radši o to, abyste měli vodoměry. rozdíl mezi naměřenou patou a součtem přihlášených osob je nesmysl. Porovnáváte jablka a hrušky, zatím co smyslem rozúčtování je rozdělit náklad. Jirka

  Vložil aa (bez ověření), 17. Leden 2020 - 13:50

  Při rozúčtování se rozlišuje základní složka a spotřební složka. Spotřební složka je to, co je na vodoměru. Ve vašem případě to tedy bude směrné číslo 35m3 rok/osoba. Zbytek – rozdíl mezi naměřenou patou a součtem je složka základní. Rozúčtuje se podle plochy bytu. Tento způsob rozúčtování 35m3 na osobu je pro vás neskutečně nevýhodný. Proč nevypráskáte ten váš statutární orgán.

  Vložil JaVa, 17. Leden 2020 - 17:36

  Myslím,že nemáte pravdu,neboť „rozúčtování podle směrných čísel“ lze použít pouze tam,kde nejsou všude nainstalovány podružné(bytové) vodoměry.

  Ale souhlasím s Vašim názorem na to,co by měli vlastníci jednotek udělat, s výborem tohoto SVJ.

  Přeji hezký zbytek dne. JaVa

  Vložil aa (bez ověření), 17. Leden 2020 - 9:04

  Opravdu nechápu,jak to u vás funguje. Výměnu vodoměrů neschvaluje shromáždění, vodoměry se mění podle vyhlášky, období je pětileté. Pokud uplynulo 5 let, mají vaše vodoměry neplatný cejch nelze podle nich rozúčtovávat. To je jedna věc. Druhá věc je, že osobně nechápu, co je součet směrných čísel přihlášených osob v domě. Na počty osob přihlášených osob nejsou žádná směrná čísla.

  Vložil bb (bez ověření), 17. Leden 2020 - 18:52

  Pokud se jedná o staré SVJ a vodoměr je v prohlášení vlastníka domu uveden jako součást bytové jednotky,tak podle §1 zákona o metrologii, nemá tento vlastník vodoměru jako nepodnikající fyzická osoba, povinnost vodoměr nechat ověřit. Není v tomto §1 uveden, že se ho tento zákon týká. :-)

  Vložil Povinnost vlastníka bytu měnit vodoměr (bez ověření), 20. Leden 2020 - 20:36

  „podle §1 zákona o metrologii, nemá tento vlastník vodoměru jako nepodnikající fyzická osoba, povinnost vodoměr nechat ověřit.“

  Vlatník bytu může být i podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Potom má podle Vás povinnost měnit vodoměr?

  Mám za to, že ani v takovém případě vlastník bytu tuto povinnost nemá.

  Podle logiky věci povinnost měnit (přesněji: udržovat kalibrovaný) vodoměr má ten, kdo vodoměr používá (k rozúčtování). Toto je běžná praxe u plynoměrů, elektroměrů a jiných měrů.

  Vložil anonPa (bez ověření), 21. Leden 2020 - 7:26

  Souhlas, jen si dovolím Vaše vysvětlení doplnit:

  Nezáleží na vlastnictví měřidla, ale na tom, k čemu je používáno (na jejich významu). Zákon o metrologii neukládá povinnosti vlastníkovi měřidla, ale tomu, kdo ho užívá. Pokud by přišel ČMI na kontrolu bytových vodoměrů, nebude v případě nedodržení předpisů pokutován vlastník vodoměru, ale SVJ, které ten vodoměr použilo při dodávce služby k rozúčtování nákladů.

  Je ovšem nešťastné, pokud jsou vlastníky bytových vodoměrů vlastníci bytů, což zřejmě ve většině starých SVJ podle prohlášení vlastníka je. Je téměř nemožné, aby SVJ (které tyto vodoměry užívá a za správnost měření je odpovědné) zajistilo, aby si všichni vlastníci vodoměry nechávali pravidelně ověřovat resp. pravidelně měnit (za ověřené). Navíc, vodoměry by měly být stejného typu,…

  Jak píšete, je to nelogické, doplňuji, spíš nesmyslné. Je to, jako kdyby nám ti dodavatelé plynu, elektřiny,.. prodávali energie na základě údajů měřidel, které bychom vlastnili my a metrologicky zajišťovali jejich správnost měření.

  Řešením je:

  • nejdříve změnit prohlášení vlastníka, tj. vyjmout vodoměry ze součástí bytu; následně o vodoměry pečuje SVJ – myslím by žádný vlastník mít výhrady neměl, naopak – řešení podle všech pravidel
  • SVJ (se souhlasem shromáždění) si všechny ty vodoměry vezme do péče, nechává měnit hromadně,.. následně, popř. při nějaké podstatné potřebě změny v prohlášení vlastníka povést i tuto změnu – řešení myslím často používané (ne úplně správné) – rozumným vlastníkům bytů (i vodoměrů) by též mělo vyhovovat

  Hezký den, Pavla

  Vložil bb (bez ověření), 21. Leden 2020 - 10:42

  Tady bych upřesnil, že shromáždění vlastníků nemůže udělit souhlas, ze zákona, aby SVJ převzal do své péče vodoměry. Shromáždění nemůže rozhodovat o majetku vlastníků, který mají výlučně ve svém vlastnictví. Pokud máte vodoměr ve svém vlastnictví, tak je to totéž, jako když o vlastnictví vašeho auta by mělo rozhodovat shromáždění. Nelze.

  Vložil anonPa (bez ověření), 21. Leden 2020 - 12:47

  Pane bb,

  upřesňovat jste nemusel, vždyť jsem psala, že uvedené řešení není úplně správné. Je to však možnost pro SVJ s rozumnými vlastníky.

  Nechápu ale, proč by měl nějaký vlastník bytu lpět na vlastnictví vodoměru, myslím jsou to jen starosti pro něj navíc. Odečítat si pro svoji potřebu může kdykoliv i na vodoměru, o který se stará SVJ.

  Údaje z podružných bytových vodoměrů jsou smysluplně využívány k rozúčtování nákladů, ale pouze společně údaje všech vodoměrů v SVJ. A pokud by byť jen jeden vlastník nenechal „svůj vodoměr“ ve stanovené lhůtě ověřit (nevyměnil za ověřený), pak nemůže být k rozúčtování nákladů použit žádný.

  Hezký den, Pavla

  Vložil JaVa, 21. Leden 2020 - 13:06

  Myslím si,že by se vlastník jednotky s neověřeným vodoměrem velmi podivil,pokud by se mu naúčtovala veškerá ztráta vody na cestě k bytovým vodoměrům,tj.rozdíl mezi patním vodoměrem a součtem všech kalibrovaných bytových vodoměrů.Proto si myslím,že se dá vyúčtování provést i v tomto případě.Ale je to pouze můj osobní názor, na řešení takovéto situace.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil anonPa (bez ověření), 21. Leden 2020 - 13:24

  Ano, možná by se dalo takto vyúčtovat, určitě, pokud by byl takový způsob uveden ve stanovách :-). Obdobně postupujeme při porušení plomb připojení vodoměru.

  Hezký den, Pavla

  Vložil anonPa (bez ověření), 21. Leden 2020 - 13:47

  .. oprava „takto rozúčtovat“

  Vložil JaVa, 21. Leden 2020 - 10:55

  Shromáždění vlastníků samozřejmě může udělit souhlas,aby SVJ převzalo do své péče vodoměry a každou jejich další obměnu hradilo ze společných peněz.A to na základě písemné dohody všech dotčených vlastníků těchto vodoměrů.Přeji hezký den.JaVa

  Vložil bb (bez ověření), 21. Leden 2020 - 11:32

  Ano, tak je to správně zformulované.

  Vložil JaVa, 17. Leden 2020 - 20:00

  Zkuste si přečíst něco nového a znovu se nad tím zamyslete.

  366

  NAŘÍZENÍ VLÁDY

  ze dne 30. října 2013

  o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

  Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

  § 6

  Společnými částmi domu jsou dále

  1. rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů;

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Pavel II (bez ověření), 20. Leden 2020 - 16:51

  nemůže změnit to co je v prohlášení vlastníka učiněné před jejich platností.

  Vložil Graplova, 19. Leden 2020 - 9:21

  A co „Prohlášení vlastníka“ před platností NOZ, kde jsou vodoměry vlastníka? To si myslíte, že to prováděcí vyhláška č. 366 změnila?

  Vložil bb (bez ověření), 18. Leden 2020 - 18:51

  JaVa vy neznáte zákony! SVJ je založeno dle zákona 72/1994 Sb., v platném znění novely 103/2000 Sb. Tedy naše forma je vlastnictví bytů a nikoliv spoluvlastnictví dle zákona 89/2012 Sb. Tím pádem je vodoměr mým výlučným vlastnictvím, který mám zapsaný v katastru nemovitostí. A netvoří společné části domu dle prohlášení vlastníka. Pak zákon 82/2012 Sb. § 3028 říká v odstavci

  (1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.

  (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

  (3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

  Ad 1) vlastnické právo k vodoměru mi vzniklo v roce 1998, tj. před účinností tohoto zákona. Ad 2) a 3) hovoří o tomtéž, že na mé vlastnické právo se zákon 89/2012 Sb. nevztahuje. A ani nemůže z hlediska retrospektivy. Tedy se mé vlastnické právo řídí platnými zákony v dobu nabytí vodoměrů do vlastnictví. Navíc mé nedotknutelné vlastnické právo chrání i ústavní zákon č.2. Mimochodem v ČMI si sem tam něco nechávám ocejchovat a na toto téma jsme se bavili, jak by dopadlo správní řízení na téma ověřování vodoměrů, když vyhláška se vztahuje k zákonu o metrologii a v §1 nejsem uveden, že by se tento zákon vztahoval na mě. Holt je díra v zákoně o metrologii.

  Takže i jakékoliv nařízení vlády na téma, že by se měl stát vodoměr v mém vlastnictví společnou částí domu je z právního pohledu zcela neúčinné. Vlastnické právo k vodoměrům mi může odejmout výlučně soud. Ani ta vláda ne. Totiž existují dva způsoby jak tohle vyřešit. Podle odst. 2) jsem SVJ nabídl smluvní úpravu vztahu k vodoměrům. Hodili do koše. Pak už jedině můžou podat žalobu na vyvlastnění vodoměrů oproti finanční náhradě. Jenže důvod proč by se mi měly vyvlastnit vodoměry, neobstojí proti ochraně vlastnického práva právním předpisem nejvyšší právní síly. Navíc umožňuji odečet, jednak podle jiného zákona a druhak také ve vlastním zájmu. Ono totiž SVJ ani nesehnalo právníka, kterému by se podařil sepsat žalobní petit, aniž bych ho právně neobešel. Může mi vágně vyvlastnit vodoměry bez bližšího označení. Jenže to by mi vyvlastnil soud všechny vodoměry v mém bytě, které se tam nachází. A to i ty budoucí. Jiným slovy, všechny vodoměry, které se dostanou přes práh mého bytu. Což nelze. Pak je jiná varianta, že by mi vyvlastnili vodoměry jen s přesným označením modelu a výrobním číslem. Takže je odmontuji po nabytí právní moci rozsudku a zanesu SVJ. Jsou jejich. A namontuji si zase svoje, protože jsem za vyvlastněné dostal peníze. A můžou podat další žalobu na vyvlastnění. Hotovo 20. Jedině, že by ve vyvlastňovacím petitu byl další výrok soudu, že musím strpět mít tyto vyvlastněné vodoměry namontované na mých vlastních vodovodních rozvodech po dobu jejich ověření. OK. Jenže pokud bych to musel strpět, tak dle zákona za kompenzaci. OK. Skončí jejich ověření, odmontuju je a zase si namontuju svoje. A můžou podat další žalobu na vyvlastnění. Hotovo 20. Protože v prohlášení vlastníka je napsané, že vodoměry jsou moje. Dávno jsem vzdal vymáhání práva dle zákonů. Ale naučil jsem se naopak využívat díry v nich. Je to snazší a míň práce. Navíc je další pakárna, že jednou jsem fyzická osoba a podruhé právnická. Dle dané situace. Majetek v mém bytě, tj. i vodoměry patří fyzické osobě. Ale třeba topení a jeho měření je společná část domu podle prohlášení vlastníka, a tam jsem zase právnická osoba (přesněji člen právnické osoby) a kalorimetr mám povinnost ověřovat podle zákona o metrologii. :-D Ale vodoměry opravdu ne, podle platného znění metrologického zákona. Celý tyhle starý SVJ je pakárna až na půdu. Zákon 72/1994 Sb. je zrušený, ale právě kvůli rozdílnosti formy vlastnictví, tj. výlučné vlastnictví+ spoluvlastnictví vs jenom spoluvlastnictví podle zákona 89/2012 Sb., nelze tímto zákonem nahradit. Pouze většinou co se týká společných částí domu. A pozor! Naše SVJ nemá podle zákona pozemek, na kterém stojí dům, jako nedílnou a společnou část domu ve smyslu zákona 89/2012 Sb. Tento pozemek je jiným zákonem pevně svázán s bytem. Takže i část pozemku je ve fyzickém vlastnictví fyzických osob a nikoliv právnické osoby SVJ. Tedy u starého SVJ je něco výlučný majetek vlastníka a něco společný. Takže společného majetku se týká zákon 74/1992 Sb. a výlučného majetku vlastníka zákon 40/1964 Sb., pokud jde o právní stav týkající se vzniku vlastnického práva. U nových SVJ je to jednodušší (k ukradení). Všechno je všech a nikdo nemá nic. Jinými slovy – nikdo nemá fyzicky cihlu v ruce jako my, ale má jen papír, že mu z každé cihly patří kousek. Ale tu cihlu v ruce nemá. Kapišto JaVa, proč je vodoměr můj, nemám povinnost ho ověřovat a vláda mi ho nemůže znárodnit?

  Vložil JaVa, 18. Leden 2020 - 20:22

  Děkuji za Váš „veledlouhý“, „vše“ osvětlující příspěvek.Zřejmě se Vám při tom dost dost „ulevilo“.Mně stačilo přečíst pouze první větu,ve které uvádíte,že vaše SVJ bylo dle z.č.72/1994 Sb. „založeno“.Doposud jsem si myslel,že všechna SVJ, před účinností z.č.89/2012 Sb., „vznikla“ ze zákona(ZOVB § 9 odst.3 a 4)a že jejich „zakládání“, bylo možné teprve od 1.1.2014. Vy jste mě ovšem vyvedl z omylu.Děkuji Vám a přeji hezký zbytek večera.

  JaVa

  Vložil bb (bez ověření), 18. Leden 2020 - 21:21

  Záměrně jsem Vám nechal prostor pro léčbu Vašeho mindráku z neznalosti zákonů. Pokud jste však zůstal viset už na první větě, tak je mi Vás docela líto. Zbytek textu byl zjevně nad Vaše síly. Mimochodem. Chyba v psaní není na závadu, pokud z textu plyne co bylo myšleno. Navíc tento text nemá právní závaznost a zachování terminologie není nutností. Ovšem konstatuji, že podle Vašeho příspěvku o závaznosti nařízení vlády, že můj vodoměr je společnými částmi domu, nesvědčí pouze o nepřesnosti používání správné terminologie jako u mne, ale o Vaší právní negramotnosti. Mě jste dostal na jednom nepřesném termínu, já Vás na neznalosti zákonů. Zkuste hádat, co by u soudu víc vadilo. Ale pokud chcete slovíčkařit, tak SVJ nevzniká ze zákona 72/1994 Sb.

  (3) Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků.

  Společenství vzniká…dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí…kterou příslušný státní orgán (katastrální úřad) osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce…

  Společenství de iure vzniká až zápisem do katastru nemovitostí. A to se děje podle zcela jiného zákona než je 72/1994 Sb., že? Což zákon 72 výslovně uvádí. Zákon 72/1994 Sb. pouze upravuje některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům.

  Až nyní jsem Vás vyvedl z omylu, že SVJ vzniká ze zákona 72/1994 Sb. Příště se pouštějte jen do věcí, na které stačíte.

  Vložil JaVa, 19. Leden 2020 - 8:55

  Bohužel stále žijete v bludech,ale budiž.Můžete nám zde podrobně vysvětlit,jakým „zákonným“způsobem Vám bude SVJ=poskytovatel služby dle z.č. 67/2013 Sb., § 5 odst.2 písm. a) rozúčtovat dodávku TUV a SV pokud, jak zde tvrdíte, Vás nikdo nedonutí mít kalibrované(o­věřené)bytové vodoměry? Děkuji předem a přeji Vám hezký víkend.JaVa

  Vložil bb (bez ověření), 21. Leden 2020 - 10:09

  Na mě se vztahuje odstavec 1). Způsob je dohodnutý a rozúčtovává se dle, zde nazvaných, podružných vodoměrů. Nic složitého. Mimochodem si všimněte, že vůbec neznáte poměry v našem SVJ a plácáte samé nesmysly. Například: „…zde podrobně vysvětlit,jakým „zákonným“způsobem Vám bude SVJ=poskytovatel služby dle z.č. 67/2013 Sb., § 5 odst.2 písm. a) rozúčtovat dodávku TUV…“ Co se týká zákonnosti rozúčtování takové TUV. Naše SVJ totiž nemá fakturační měřidlo na SV k ohřevu TUV, fakturační měřidlo na teplo k ohřevu TUV. Tím pádem podle zákona 67/2013 Sb. náměry mého vodoměru není proti čemu překontrolovat a nejsou za a) známy skutečné náklady na službu, jak požaduje zákon 67, za b) není tím pádem pro chybění fakturačních měřidel možno překontrolovat náklady na službu. Takže SVJ samotné pro chybění fakturačních měřidel není schopno zákonně rozúčtovat náklady na TUV podle zákona 67/2013 Sb. Tak pak je zbytečné v rozporu se zákonem se domáhat ověření vodoměrů, když poskytovatel, na rozdíl ode mě, neplní zákonem uloženou povinnost rozúčtovat skutečné náklady na službu TUV. Takže se mi účtuje podle mých vodoměrů co ukázaly. Je to dostatečně vysvětlené, že mi poskytoval služeb, zaviněním na jeho straně, ani není schopen zákonně rozúčtovat? I kdyby se na mě vztahovala povinnost ověřovat měřidlo, tak pokud poskytovatel služeb nemá fakturační měřidla, tak ani mé vodoměry pak nemají status stanovených měřidel, protože poskytovatel neúčtuje podle fakturačních měřidel. Právně jednoduchá a nesložitá věc.

  Vložil JaVa, 21. Leden 2020 - 10:49

  Zdravím a děkuji za doplnění informací.Kdyby jste je uvedl již ve svém prvním příspěvku,tak by se celá naše diskuze odvíjela úplně jinak.Samozřejmě máte pravdu v tom,že váš statutární orgán,který je ze zákona odpovědný za správné rozúčtování služeb, nekoná s péčí řádného hospodáře a veškerá vyúčtování jsou u vás tím pádem vadná.Pokud jste s vašim SVJ, ohledně vyúčtování služeb v soudním sporu,měl by jste ho vyhrát.I když u nás v „Kocourkově“ je možné všechno.Přeji Vám pevné nervy a hezký den.JaVa

  Vložil bb (bez ověření), 21. Leden 2020 - 11:27

  Vůbec nic jsem nemusel uvádět na začátku. První příspěvek se týkal toho, že jako vlastník vodoměru nemám povinnost ho ověřovat dle §1 metrologického zákona a proč. Totiž, když nemusím, tak nevidím důvod měnit vodoměr s vysílačem co 5 let. Se to mění komplet, protože je to pohodlnější pro montážní/odečtovou firmu. Navíc se ukazuje, že i ověřený vodoměr, blbě namontovaný, ukazuje nesmysly ke škodě uživatele. Takže ověřování je zbytečné. Proto ČMI vypracoval metodiku ověřování na místě montáže vodoměru. Odchylka i 69% v neprospěch uživatele. Stavy si odečítám každý měsíc, takže pokud by vodoměr přestal měřit nebo ukazoval nesmysly, okamžitě zjistím a vyměním. Takže ověření ve zkušebně je úplně na prd a výměna po 5 letech nesmyslná. Na tom vydělávají akorát výrobci a montážní firmy. https://www.cmi.cz/node/42 V dnešní době se ani už já nesoudím. Státní zastupitelství ani soudy neznají své procesní řády, natož zákony týkající se SVJ. A v soudní síni jsem jediný, kdo to zná. Ztráta času a peněz.

  Vložil Petr, 18. Leden 2020 - 12:11

  „Máme výbor neschopný několik let vyměnit vodoměry SV v domě“ „Jakým způsobem se podle zákona nebo patřičné vyhlášky rozúčtovává rozdíl mezi náměrem patního měřidla a součtem směrných čísel přihlášených osob v domě“

  1/ Vodoměry SV, tím myslíte „podružné, bytové“ nebo „studenou vodu“ ?

  2/ Nejvyšším orgánem SV je shromáždění

  3/ Nikomu jinému než vám to nevadí, nebo vadí, bojíte se vystoupit proti výboru, donutit ho k uzavření smlouvy a chcete zde dokonalou právní radu ?

  4/ směrná čísla není totožné s počtem osob; hledejte např. na tzb-info.cz

  "Směrná čísla potřeby vody stanovuje vyhláška … . Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody. … se mimo jiné použijí jako pomůcka pro rozúčtování, když nedojde k dohodě alespoň s polovinou spotřebitelů vody v domě s měřením v patě domu.

  SMĚRNÁ ČÍSLA POTŘEBY VODY BYLA V ROCE 2011 ZMĚNĚNA!

  Výrazné snížení směrných čísel potřeby vody komentuje i článek, který vyšel na TZB-info v červnu".

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Vyhlášku si jednoduše (!!!) najdete zadáním řetězce „směrná spotřeba“ na netu, to není problém.

  Pan Matějka zde před lety připomínal nutnost dohody „Pravidla rozpočítávání SV (zde studené vody)“

  Resumé: nemáte asi kalibrované podružné vodoměry (dle vás vodoměry SV), takže rozpočítáváte dle dohody. Na čem jste se dohodli, na „počtu osob“ ?

  Vložil JV (bez ověření), 20. Leden 2020 - 14:31

  Ještě vysvětlení pro Petra : Vodoměry SV – studená voda, nejvyšším orgánem – ano souhlasím – shromáždění vlastníků, informace výbor ignoruje, ostatním vlastníkům je to jedno, důležité pro ně je, že dostávají při vyúčtování doplatek, řadu let se zálohy na služby neměnily, protože byly takto vhodně nastavené, směrné číslo dostaneme na osobu – t.z. – přihlášená jedna osoba v bytě – 35 m3, přihlášené 4 osoby v bytě – 140 m3. dohoda na shromáždění je taková jak jsem popsal – vyměnit vodoměry za ověřené a rozúčtovávat podle nich a zbytek co je na patním vodoměru nad, tak podle náměrů bytových vlastníkům – ( ten kdo by měl naměřeno 10m3 bude z toho rozdílu mít adekvátní podíl menší než ten, komu by se naměřilo 100m3). bohužel ze strany výboru neplněno JV

  Vložil JV (bez ověření), 20. Leden 2020 - 13:58

  Jedná se „staré“ SVJ založené před rokem 2014. V prohlášení vlastníka je, že k jednotce náleží nenosné příčky, dveře, okna, podlahy rozvody elektroinstalace, plynu, studené vody, rozvody tepla a teplé vody včetně kotle, pokud se v bytovce nacházejí. Vlastníci na shromáždění rozhodli a odsouhlasili výměnu na dálkově odečitalné, ale výbor nedělá nic, jen nechává 2 roky proplácet došlé faktury za vodu, odpady a podobně, aby navenek dům fungoval, a raději už ani nesvolává shromáždění, které má za povinnost jednou ročně svolat. Vyúčtování dostáváme od správní firmy, která se odvolává na výbor, že má od nich tyto instrukce. V každém případě děkuji za přínosné náhledy a informace. JV

  Vložil Krupp, 20. Leden 2020 - 15:16

  Pak se ale ničemu nedivte a vlastně se ani na nic neptejte. K čemu potom ty dotazy? Jirka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".