Rozúčtování tepla

Vložil olire, 21. Květen 2022 - 12:47 ::

Dobrý den, prosím, zda by se někdo ze znalých nepodíval na toto rozúčtování:

Jedná se dům (starší a nezateplený) se 6 ti bytovými jednotkami, vytápěný dálkově. Jsou vždy 3 byty nad sebou mezi nimi společná chodba. Každý byt má vlastní stoupačku topení a měření na každé stoupačce je zvlášť dole ve sklepě. Měří se dodané kWh. V polovině domu vedou stopačky uvnitř bytů, druhá polovina bytů má stoupačky umístěné na společné chodbě (jsou trochu izolované). Měřiče na samotných radiátorech v bytech pak už nejsou. Pravidlo pro rozúčtování dle stanov je jediné, a to základní složka 40%, spotřební 60% Koeficienty polohové, klimatické či jiné nejsou žádné. Přitom dům je umístěn v místě s tuhými zimami (Šumava). Když se ve vyúčtování dívám na spotřební složku, tak tam jsou velké rozdíly na vytápění 1 m v ruzných bytech. Dle mého názoru tam není dodržena vyhlážka možných odchylek 80–200%. Např jeden byt netopí vůbec, byty pod střechou dohahují téměř těch 200%. Ale nevím zda to počítám správně. Určitě je nutné zavedení koeficientů a korekce. Navíc jsou tam dílky, což moc nechápu. Nemohl by někdo poradit? Děkuji.

PřílohaVelikost
vyuctovani teplo2022.jpg709.38 KB
  • rozúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 21. Květen 2022 - 18:31
  • Píšete: „Dle mého názoru tam není dodržena vyhlážka možných odchylek 80–200%.“

Kterou vyhlášku máte na mysli? Neznám žádnou vyhlášku, která by nějak upravovala rozúčtování služby „dodávka tepla“ uvnitř bytového domu. Nebo snad se jedná o službu „vytápění“? To by bylo něco zcela jiného. Prosím upřesněte která služba je poskytována a co je o tom uvedeno ve stanovách.

Ke službě „dodávka tepla“ do bytů přes kalorimetry je na webu ARTAV sekci „Legislativa“ zveřejněn tento text:

Odpověď na otázku

Pro domy s bytovými předávacími stanicemi nebyl dosud vydán žádný předpis pro rozúčtování nákladů na vytápění a dodávky teplé vody. Vlastník domu by měl zpracovat a s uživateli bytů dohodnout vlastní pravidla pro toto rozúčtování.

K té odpovědi mohu podotknout jen to, že je poněkud zmatená (což mne u ARTAV nepřekvapuje). Při poskytování služby „dodávka tepla“ je totiž vyloučeno poskytovat zároveň s tím i službu „vytápění“. A pokud teplá voda pro byt je ohřívaná ve vlastním výměníku (za kalorimetrem), pak v domě neexistuje ani služba „centralizované poskytování teplé vody“.

V tom textu od „odborníků“ z ARTAVu jsou pomotány dohromady tři odlišné služby. Ale co je tam uvedeno o službě „dodávka tepla“ přes bytové kalorimetry, to platí.

Justitianus

Vložil olire, 21. Květen 2022 - 19:06

Měla jsem na mysli vyhlášku č. 269/2015 Sb a vytápění

§ 3 odst. 2 a)

Hodnota spotřební složky se u příjemce služeb, jehož náklady na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy překročily limitní hodnotu, upraví tak, aby se náklady příjemce služeb na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy rovnaly limitní hodnotě, tedy 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku v případě, že nebyla dodržena spodní hranice alespoň 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku, nebo 200 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku v případě, že nebyla dodržena horní hranice nejvýše 200 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku.

Dodávka tepla je dálková (z městské kotelny). Ve stanovách máme, že Náklady na vytápění se dělí na složku základní ve výši 40% a složku spotřební 60%.

Vložil Justitianus, 22. Květen 2022 - 5:52

Děkuji za upřesnění. Nejde tedy o rozúčtování tepla, jak jste psala na počátku, nýbrž o rozúčtování nákladů na službu „vytápění“. Při tomto postupu platí, že náměry bytových kalorimetrů neslouží přímo k úhradě nákladů tepelné energie, nýbrž použijí se pouze pro rozúčtování spotřební složky nákladů.

V domě se neposkytuje služba „dodávka tepla“, nýbrž služba „vytápění“.

Ve vašich stanovách není obsažen vlastní (společenstvím schválený) postup (algoritmus) rozúčtování. Máte tam pouze určeno rozdělení nákladu na základní složku (ZS) a spotřební složku (SS).

V tom případě bylo třeba postupovat podle vyhlášky č. 269/2015 Sb. To jest

  • s vyčíslením ZS podle započitatelných podlahových ploch (ZPP),
  • s vyčíslením SS po úpravě náměrů s přihlédnutím k tepelným ztrátám místností přes vnější stěny [1],
  • s kontrolou, případně úpravou nákladů, jestliže některý byt byl při prvním kole rozúčtování pod 80% průměru domu [2].

Pokud Vás zajímá použitý postup (a chcete si potvrdit, že rozúčtování bylo vadné), podejte žádost, aby Vám poskytovatel služeb umožnil nahlédnout do všech podkladů pro rozúčtování a vyúčtování služby „vytápění“. To se bude týkat zejména těchto údajů: algoritmus (popis jednotlivých kroků postupu) při rozúčtování, seznam všech použitých koeficientů a ukazatelů, jejich číselné hodnoty a jejich přiřazení jednotlivým místnostem a bytům. Dále jsou povinni doložit Vám provedení vyúčtování podle zákona č. 67/2013 Sb., což znamená dodržení postupu podle vyhlášky se zachycením všech úprav výpočtové metody a výsledky před úpravami a po úpravách.

Dokud nedostanete možnost nahlédnout do všech požadovaných listin, dokladů a podkladů, dotud nezačne běžet lhůta pro podání námitky k vyúčtování. Neplaťte žádný doplatek.

Je ovšem jasné, že to co jste poslala není řádné vyúčtování podle zákona a vyhlášky. Neobsahuje všechny předepsané náležitosti, a navíc je nesrozumitelné a vadné. Například sloupec „dílky“ neodpovídá odečtené spotřebě na kalorimetrech. (Zcela zbytečně se odečtené hodnoty převedly na GJ, ale z tabulky to není zřejmé.) Správně měla být počítána cena za „dílek“ takto:
63109.26 Kč / 54231.20 kWh = 1.16371 Kč/dílek
Podejte tedy rovnou námitku k vyúčtování podle § 8 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb.. Tím nic nezkazíte. Určitě je to celé špatně.

Justitianus


[1] Postup je jen naznačen ve vyhlášce, ale hodnoty korekcí pro polohy místností nestanoví žádný předpis. To si musí poskytovatel služeb předem určit a používat při rozúčtování.
[2] Vyhláška obsahuje školáckou chybu: částka kterou se dorovná náklad nedotápěného bytu na 80% průměru má být rozdělena pouze mezi ty příjemce služeb, ze kterých netopič „kradl teplo“ přes vnitřní přepážky mezi byty. Není správný postup, kdy se tato částka rozdělí naslepo mezi všechny ostatní byty.

Vložil Kradl (bez ověření), 22. Květen 2022 - 8:12

„příjemce služeb, ze kterých netopič „kradl teplo““ (Vložil Justitianus, 22. Květen 2022 – 5:52)

Ze kterých přijemců služeb netopič kradl teplo? Vyhláška žádné takovéto zjišťování nepožaduje, odkud tedy plyne takový požadavek?

Vložil olire, 22. Květen 2022 - 15:50

Také bych ráda věděla, kde bych našla komu z příjemců služeb přiřadit navýšení ceny netopiče

Vložil olire, 22. Květen 2022 - 7:11

Moc děkuji, dílky mi také neseděly. A co se týká podkladů k vyúčtování, tak žádné další nejsou. Pouze ty základní co jsou uvedeny ve vyúčtování. Tedy:

Celková cena za dodávku tepla do domu a množství celkově dodaného tepla Velikost vytápěné plochy domu Plocha bytů a dělení na ZS a SS

Reklamaci k vyúčtování podávám a děkuji i za další informace obsažené ve vaší odpovědi a nasměrování k používání správných termínů. Používání koeficientů navrhnu na shromáždění vlastníků.

Vložil Popleta (bez ověření), 22. Květen 2022 - 15:20

Rozdělení nákladů tepla.
byt 1 14 010,26
byt 2 19 918,04
byt 3 21 677,50
byt 4 19 862,20
byt 5 13 161,98
byt 6 16 552,02
Dle předpisu 269/2015 Sb.

Vložil Popleta (bez ověření), 22. Květen 2022 - 22:48

Byt1 je v korekci pro překročení dolního limitu. Jsem „SPAMer“ a nemůžu komunikovat!

Vložil Justitianus, 22. Květen 2022 - 18:19

Popleto, přestaňte zde fantazírovat!

  • Neznáte ZPP – takže nemůžete rozúčtovat základní složky.
  • Neznáte polohu místností, počty ochlazovaných stěn, netušíte jaké je třeba pouít koeficienty pro přepočet námětů – takže nemůžete rozúčtovat spotřební složky.
  • V některých bytech jsou navíc neregulovaná a neměřená otopná tělesa, která topí na maximum 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu – to jsou stoupací potrubí uvnitř bytů. Ti vlastníci mají tepelné zisky úplně zadarmo, na úkor vlastníků těch zbylých bytů. To není možné ignorovat.

Sice jste použil korekce pro limit 80%, ale všechna Vaše vstupní čísílka jste si vycucal z prstu.

Justitianus

Vložil Popleta (bez ověření), 23. Květen 2022 - 7:47

Proces rozdělení společných nákladů má dvě části. Organizování činnosti vedoucí ke stanovení údajů potřebných pro vlastní rozdělení společných nákladů. Jsou to ZPP, počty dílků SS za každou jednotku, celkový spol. náklad a procento ZS. Tyto výstupy z této části pak slouží jako vstupy do následné druhé části – do vlastního rozpočítání jakožto do čistě matematické úlohy. Tabulka vstupních dat byla k dispozici v příspěvku nic jsem z prstů necucal. I kdybych obdržel jakýkoliv další údaj, nevím, jak bych to zpracoval. Výpočet rozdělení mohu dokladovat excelovskou úlohou rozpočítání nebýt SPAMer, dokonce úlohou, která je naprogramována VZOREČKAMI BUNĚK excel listu bez použití prog. Jazyka VBA.

Vložil Justitianus, 23. Květen 2022 - 8:25

Popleto, jste totálně popletená osoba. Všechny ty vstupní údaje jsou nesprávné. A část nutných a předepsaných vstupních údajů úplně chybí. Takže jste přesně spočítal nějaký hnůj; ovšem spočítal jste ta nesmyslná čísílka přesně na dvě desetinná místa. To nemá nic společného se skutečným rozúčtováním nákladů na službu „vytápění“ podle zákona a podle vyhlášky.

Američané řikají: „Garbage in – garbage out.“

Podrobněji:

(1) Pro vyčíslení SS známe pouze podlahové plochy , ale nebyly vyčísleny ZPP. Vstupními údaji jsou ovšem ZPP! To platí kromě specialního případu podle odst. 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 269/2015 Sb.: „V zúčtovací jednotce, ve které mají byty srovnatelný počet místností, velikost, uspořádání a podíl nevytápěných prostor, je možné pro rozúčtování základní složky nákladů na vytápění uplatnit jejich podlahovou plochu.“. Vzhledem k velkým rozdílům velikostí bytů v domě tazatelky soudím, že toto zjednodušení nebude možné aplikovat. A pokud toto nevíme, tak vydáváte hnůj za skutečné hodnoty.
(2) Zákon č. 67/2013 Sb. ukládá rozúčtovat spotřební složku (SS) „… s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“. Upravené (korigované) náměry ovšem neznáme. Vždyť tazatelka jasně napsala, že polohové korekce se vůbec neuplatnily. Takže je to všechno špatně. Vyčíslil jste hnůj na dvě desetinná místa.
(3) Aplikoval jste sice korekci na 80% průměrných nákladů, ale to byla jen aplikace formálně správného kroku na nesprávné vstupní hodnoty. Hnůj zůstane hnojem, i když jej nakonec naberete stříbrnou lžící, a donesete na stůl na pozlaceném talíři.

Justitianus

Vložil olire, 22. Květen 2022 - 15:51

Děkuji

Vložil Beruška (bez ověření), 19. Listopad 2022 - 8:12

Prosím o radu. bydlím v rodinném domě, v přízemí bydlím já, druhý byt v prvním patře je prázdný, ale topení je vypnuté prý na 90%, přičemž do každé místnosti vedou stoupačky, kterými jde teplo z mého bytu. Vlastním 1/6 domu, zbývající 5/6 má jiný majitel. Jakým poměrem se při vyúčtování má postupovat?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".