Rozpočet, náklady a výše příspěvku na správu domu podle § 1180 ObčZ

Vložil Anonymous, 16. Listopad 2019 - 15:13 ::

Výše příspěvku na správu domu podle § 1180 by měla vycházet ze schváleného rozpočtu a ze skutečných nákladů. Jenže zákonodárce překvapivě nic takového nepožaduje. Zákonodárce nyní žádnou vazbu mezi výší příspěvku na správu domu podle § 1180, rozpočtem a skutečnými náklady nepožaduje ani nepředpokládá!

Takže skutečnost je taková, že je zcela legální stanovit příspěvek na správu domu podle § 1180 v libovolné výši, bez jakékoli vazby na rozpočet a rovněž zcela bez vazby na skutečné náklady.

Poněkud tomu nerozumím.

Zákon o vlastnictví bytů přitom toto upravoval, byť jenom obecně.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tep (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 10:01

  Uvedený § stanovil nový druh příspěvku na správu společných částí domu ve výlučném užívání, takže od NOZ nejsou tyto společné částí domu ve výlučném užívání financovány z příspěvku, stanoveného dle výše majetkového podílu na domě.

  Zřetelně se změna projeví u domu, kde polovina bytů má balkony ve výlučném užívání a polovina je nemá. Nový druh příspěvku má umožnit správu balkonů ve výlučném užívání plně v režii jejich výlučných uživatelů.

  Pokud si v SVJ stanoví malé nebo žádné příspěvky na GO bakonů, problém mohou mít výluční uživatelé balkonů, když dojde ke GO balkonů, jak opravu ufinancovat na vlastní náklad výlučných uživatelů.

  Stát už přestal přikazovat, jak financovat větší opravy. Ty se prodraží, když se bere úvěr od banky.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 9:24

  Na druhou stranu výše příspěvků na správu domu podléhá schválení shromážděním. Takže většinou proběhne nějaká diskuze a rozumná výše je nakonec schválena. Problém v tom nevidím.

  Vložil tep (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 11:29

  Zákonodárci nepostřehli, že někde existují i společné části domu ve výlučném užívání skupiny vlastníků bytů. Dělá to problémy u domů s více vchody. Je třeba to dořešit ve stanovách SVJ.

  Vložil ik (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 14:54

  Prosím Vás tepe nezanášejte sem ještě financování u SVJ s více vchody. To jsem zažila před lety u nás, když bývalý výbor si tzv. hrál na vchody a podle toho si nechával dělat i účtování pro sebe. Samozřejmě závěrka byla jednotná.Na shromáždění se vlastníci neustále dohadovali kdo má víc naspořeno, každý vchod si dělal opravy domu samostatně, takže máme každý vchod jiné vstupní dveře, jinou barvu fasády, jinak udělané společné rozvody. Fasáda jako celek vyšla na víc Kč než kdyby se dělala najednou společně. Ovšem když byl v jednom vchodu neplatič, tak se mlčelo o dělení na vchody. Prostě je zde jedno SVJ s jedním IČ, tak se podle toho mají lidé chovat a ne řešit blbosti. Starají se o svůj majetek a to je i fasáda na polovině domu a dveře u tohoto vchodu do domu kudy samozřejmě nechodí do svého bytu. Já mám na to názor, že když má někdo problém chovat se k domu jako celku jak ke svému majetku, tak ať si pořídí domek. Tam si rozhoduje sám za sebe. Jinak doporučuji nový český film Vlastníci, do kin jde 21.11. Zatím podle ukázek přesně vystihuje velkou část dnešních SVJ.

  Vložil Mahulena (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 12:29

  Tepe,

  pro téma společné části ve výlučném užívání si otevřete samostatnou diskusi. Sem to nepatří.

  Děkuji.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 18. Listopad 2019 - 2:16

  Od kdy se výše příspěvku na správu domu netýká společných částí ve výlučném užívání? A vy jste moderátor/ka diskuze?

  Vložil tep (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 15:06

  Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. Konec z citátu z § 1180. § 1180 je třeba pochopit a implementovat celý, jinak se diskutuje skoro o ničem. To si přejete?

  Vložil Mahulena (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 16:45

  „§ 1180 je třeba pochopit“

  Zajisté. A právě to jste zatím neučinil, tepe.

  Otevřete na toto téma si samostatnou diskusi!

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 12:12

  Přestaňte už na tomto webu psát nesmysly.Správně by bylo napsat,že:

  „to,co dělá problémy u domů s více vchody je třeba dořešit v prvé řadě v PV k budově“,jenomže na to Vy, nemáte koule"

  Vložil tep (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 12:28

  § 1200 (2) Stanovy obsahují alespoň f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, = citát z NOZ!

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 12:37

  Jak chcete ten § 1200 použít,když v PV k budově nejsou žádné společné části k výlučnému užívání určeny?

  Vložil tep (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 15:28

  Katastrální úřady respektují 2 typy SVJ – starý typ a SVJ vzniklá po r. 2014 (dle NOZ). Každý typ má jinak definované jednotky! Pro starý typ SVJ společné části k výlučnému užívání určuje jednoznačně Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. již před platností NOZ. Zkuste si ho prostudovat – neprohloupíte, pokud pochopíte genezi problému.

  Vlastník budovy vzniklé po r. 2014 by při vytváření PV měl respektovat taktéž Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. – neměl by společné k výlučnému užívání si vycucávat z palce.

  Vložil Mahulena (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 16:51

  „Katastrální úřady respektují 2 typy SVJ“

  Už tu ty bludy nepište. Někdo by Vám mohl uvěřit.

  „Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. již před platností NOZ“

  Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je účinné od stejného dne jako občanský zákoník.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 16:59

  Tep zde stále něco tvrdí a sám neumí číst nebo vůbec nerozumí psanému textu:

  Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

  Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

  Částka 143/2013

  Platnost od 20.11.2013 Účinnost od 01.01.2014

  366/89/2013 Sb.,

  NAŘÍZENÍ VLÁDY

  ze dne 30. října 2013

  o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

  Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

  Vložil AsiTak, 17. Listopad 2019 - 11:51

  Zákony a § nejsou ekonomická učebnice, vazby dat vyplývají z aplikace úlohy rozpočetnictví na tento případ. Rozpočty sestavujeme zvlášť za byty a za společné části v režimu výlučného využívání.
  Postup, vazby lhůt ZO a zpracovaných ekonomických ukazatelů.
  Existují 2 postupy:

  1. Odvodíme rozpis předpisů příspěvků a z toho spočítáme rozpočet SN SVJ nebo obráceně
  2. Odvodíme rozpočet SN SVJ a z toho spočítáme rozpis předpisů příspěvků.

  Příklad: Rozpočtované ZO rok (2019), Posledně uzavřené ZO rok (2018).
  Postup 1.
  a.) Z dat rozpisu předpisů příspěvků roku 2018 stanovíme odhadem rozpis předpisů příspěvků roku 2019
  b.) Z odhadu rozpisu předpisů příspěvků roku 2019 spočítáme rozpočet 2019 SN SVJ
  Postup 2.
  a.) Z dat rozpočtu 2018 SN SVJ stanovíme odhadem rozpočet 2019 SN SVJ
  b.) Z odhadu rozpočtu 2019 SN SVJ spočítáme rozpis předpisů příspěvků roku 2019.

  Vložil ? (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 12:21

  Jak jste přišel na to, že rozpočet pro příští rok se stanovuje – vychází z předpisů předchozího roku? To je přeci nesmysl. Pro rozpočet svj příštího roku jsou podstatné skutečné náklady předchozího roku + oprávněný předpoklad navýšení nákladů např. energií a cen jiných služeb. Takže: Ve třetím čtvrtletí (2019) z účetnictví zjistíte stav skutečných nákladů a k těmto nákladům připočtete náklady pro čtvrté čtvrtletí (2019), z nichž většina je známá, protože jsou již předem předepsané-známé a nebo se dají odhanout. Dále připočteme oprávněné zvýšení nákladů (pro rok 2020) z důvodů předpokladu zdražení služeb a event. začlenění do nákladů příštího roku nových-dalších služeb svj, které dle rozhodnutí shromáždění budou smluvně uzavřeny. Rozúčtování nového rozpočtu pro příští rok (2020) na jednotlivé předpisy vlastníků vychází potom samozřejmě ze stanov společenství.

  Vložil AsiTak, 17. Listopad 2019 - 19:07

  I já se můžu ptát vás…
  Jak jste přišel na to, že rozpočet pro příští rok se stanovuje přesně tak jak jste popsal Vy? Protože jste vymyslel/převzal odněkud i Vy. Těch metod odhadu je nekonečně mnoho a pro konkrétní SVJ má být popis detailu ve stanovách uveden. Můžeme použít i exaktní metodu numerické matematiky lineární extrapolaci, nebo statistickou metodu, nebo kvalifikovaný odhad atd. Odhadnout můžeme buď agregátní ukazatel – celkový SN za SVJ nebo i jednicový ukazatel nebo jeho normativ. Odhad příspěvku krátkodobých záloh (tzv. FO) obvykle stanovíme sazbou příspěvku v Kč/1m2 plochy /za měsíc a pomocí tohoto údaje je spočitatelný odhad předpisu příspěvku. Co odhadneme, je to asi jedno (co dává přesnější odhad, dokážeme-li rozlišit), z agregovaného ukazatele SN lze spočítat jednicový individuální ukazatel SN (což je předpis příspěvku) a obráceně.
  Není pravda, že zákonodárci zapomněli na rozpočet části v režimu výlučného užívání. Co lze říct v rovině obecné, obsahuje druhá věta § 1180 odst. (1) další detailizace problému je konkrétní a platí jen pro konkrétní SVJ a má být uveden ve stanovách.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".