Rozdělení sklepů a půd a přepis na byty

Vložil Sykorova (bez ověření), 9. Září 2020 - 10:36 ::

Dobrý den, v našem domě s osmi bytovými jednotkami řešíme přepis společných prostor – sklepy a půdy – na bytové jednotky. Ke každému bytu bude náležet prostor nad nebo pod bytem, dle umístění nebo dohody. Je potřeba souhlas všech vlastníků jednotek, nebo stačí většina? Musí ze zákona zůstat ke každému bytu nějaký sklepní prostor – kóje? Můžete, prosím, poslat odkaz na oficiální stránky s konkrétním zákonem nebo paragraf? Děkuji Sýkorová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 10. Září 2020 - 5:19

  Měníte prohlášení (vlastníka budovy) v části, která se týká definice každé jednotky. Takže souhlas každého vlastníka jednotky je nezbytný. Viz zákon č. 89/2012 Sb. § 1169.

  Byt nemusí mít přidělen žádný „sklepní prostor ze zákona“. Záleží jen na obsahu prohlášení zda součástí jednotky je i nějaká místnost nacházející se mimo byt.

  Sklepní kóje se však nikdy nemůže stát součástí jednotky.
  Pouhá sklepní kóje není místnost. Jde pouze o vymezenou část prostoru uvnitř společné místnosti. Vlastník jednotky může mít nanejvýš zřízeno právo výlučného užívání části společné místnosti.

  Totéž omezení platí obdobně pro půdní kóje.
  Celá půda je společným prostorem domu, který je ohraničen podlahou půdy a vnitřním povrchem konstrukce střešního krovu. Půdní kóje nejsou místnostmi. Je to jen vymezená část prostoru uvnitř společného prostoru. Vlastník jednotky může mít nanejvýš zřízeno právo výlučného užívání části společné půdy.

  Justitianus

  Vložil AsiTak, 16. Září 2020 - 9:01

  Dle ZoVB 72/94, §2 odst. c), ObčZ 40/64 §121, sklepní místnosti jsou zakresleny ve stavební dokumentaci jako samostatné místnosti a jsou odděleny se zdí.

  Vložil Justitianus, 16. Září 2020 - 10:04

  Pane AsiTak, Váš text je za hranicí srozumitelnosti.

  • O čem zde píšete? Co nám sdělujete? Jste snad paní Sýkorová a upřesňujete úvodní dotaz? Nebo znáte obsah jejich prohlášení vlastníka budovy a citujete z něj?

  Obecný odkaz na § 121 zákona č. 40/1964 Sb. je naprosto bezcenný, protože neuvádíte zda se jedná o právní případ užívání místnosti jejím vlastníkem podle odst. 1, nebo o právní případ pouhého užívání (možná cizí) místnosti či prostoru podle odst. 2.

  Pouhé užívání příslušenství bytu nemá žádnou spojitost s vlastnictvím tohoto příslušenství. To jsou dvě různé věci. Toto byste měl vědět, to je notorieta.

  Justitianus

  Vložil AsiTak, 16. Září 2020 - 10:24

  Existují dvě řešení, jak realizovat vymezení jednotlivých sklepních prostor.
  Sklepní kóje – řešení, jak popisuje ve svém příspěvku alias Justitiánus
  Sklepní místnosti – stavební úpravou domu, vyčlenění spol. části pro vybudování sklepních místností připojených následně do jednotek bytů jako další místnost, příslušenství bytu (dle našeho domu a dle mého příspěvku, před platnosti NOZ).

  Vložil Justitianus, 7. Říjen 2020 - 11:45

  Pane AsiTak, zase jste to popletl. Vaše nesprávná rada by mohla tazatelku uvést v omyl.

  Pokud jde o možnost přidělit k užívání části místnosti (sklepní kóje) – to jste z mého příspěvku opsal správně.

  Nesmyslné a protizákonné je ale Vaše tvrzení o „příslušenství bytu“. Právní skutečnost je zcela jiná: jestliže se jednotka rozšíří o novou místnost, stává se tato místnost prostě SOUČÁSTÍ JEDNOTKY. Nikoliv „příslušenstvím bytu“, jak jste nesprávně napsal.

  Součástí jednotky bude taková místnost samozřejmě i v případě, kdy je přímo přístupná ze společných prostor (není tedy uvnitř bytu).


  Nepochopil jste text § 143 „starého“ občanského zákoníku 40/1934 Sb.. Použil jste nesprávné označení „příslušenství bytu“, namísto správného „součást jednotky“. Jako příslušenství bytu se totiž označovaly místnosti a prostory, které uživatel (nájemce) bytu pouze užíval (prádelna, kočárkárna, sušárna, sklepní kóje na uhlí, atd.). Nebyl jejich vlastníkem!!! Dnes se už ovšem na žádné „příslušenství“ nehraje – starý OZ byl přece zrušen dnem 1.1.2014. Výsledek Vaší nesprávné rady by byl ten, že katastrální úřad odmítne zapsat ty místnosti jako součásti jednotek.

  Justitianus

  Vložil AsiTak, 7. Říjen 2020 - 18:14

  Nejsem právník uvedené věci jsem našel někde a já nevymyslel.
  Pojmy součást věci a příslušenství věci jsou definovány v NOZ § 505 a následující.
  V našem prohlášení vlastníka máme uvedeno „…příslušenství umístěného mimo jednotku (sklep, komora)….“ A sklep je uveden v seznamu místností bytu.

  Vložil Justitianus, 7. Říjen 2020 - 20:23

  V první řadě se všem omlouvám za překlepy v číslech. Mám novou klávesnici, takže pardon. Dám si už pozor.


  Správně mělo být uvedeno: Nepochopil jste text § 121 „starého“ občanského zákoníku 40/1964 Sb.. Použil jste nesprávné označení „příslušenství bytu“, namísto správného „součást jednotky“.

  Ještě to tedy vyložím znovu. Příslušenstvím bytu podle § 121 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. se rozumělo něco, co nemělo žádnou spojitost s vlastnictvím bytu/jednotky. Často se jednalo o společné příslušenství – pavlače, sušárny, prádelny, kočárkárby atd. Nebo šlo o přidělený prostor (kóji) ve společném sklepě.

  V prohlášeních podle zákona č. 89/2012 Sb. by se také nemělo hovořit o „příslušenství bytu“, protože byt není věc! Věcí v právním smyslu je pouze jednotka. Místnost patřící k bytu je tedy součástí jednotky, nikoliv pouhým „příslušenstvím“ bytu. To by zase mohlo označovat společnou místnost.

  Sám vidíte, že ve vašem prohlášení je nejednoznačné. Tvrdíte, že jako „příslušenství bytu“ jsou uvedeny komora a sklep – ale v definici Vaší jednotky je uveden pouze sklep. Komora je tedy společná místnost, kterou máte pouze v užívání? Toto se zde snažím vysvětlit: pojem „příslušenství bytu“ je neurčitý, nejednoznačný a neříká nic o vlastnictví toho „příslušenství“.

  Sklepní místnost může být podle prohlášení buď součástí bytu, nebo společnou místností ve výlučném užívání vlastníka bytu, nebo společnou místností ve společném užívání. Pojem „příslušenství bytu“ se může použít na všechny tři právní režimy. Toto neurčité označení Vám tedy o skutečném vlastníkovi té místnosti neřekne naprosto nic.

  Justitianus

  Prohlásit že místnost je „příslušenstvím bytu“ je stejně neurčité jako říci že Franta „jezdí se Škodou Octavia“. Je to auto v jeho vlastnictví? Nebo patří jeho otci? Nebo jeho partnerce? Nebo je v majetku leasingové společnosti? Nebo jde o vůz v majetku Frantova zaměstnavatele? 

  Vložil Jan77 (bez ověření), 9. Září 2020 - 10:53

  Občanský zákoník

  § 1169 Změna prohlášení


  (1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Ke změně prohlášení se vyžaduje písemný souhlas vlastníka jednotky, jehož práv a povinností se změna dotkne. Je-li jednotka zatížena, vyžaduje se rovněž písemný souhlas osoby oprávněné z věcného práva, pokud se jejích práv a povinností změna dotkne. Pro účinnost změny prohlášení se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže se změna dotýká práv a povinností všech vlastníků jednotek.


  Pokud tedy chcete dodud společný prostor resp. jeho části vyčlenit do výlučného užívání některých vlastníků jednotek, musejí souhlasit všichni dotčení vlastníci. Dle mého názoru to zde znamená zcela všichni.

  Žádný předpis nestanoví , že by každý byt musel mít přiřazen sklep.

  Vložil MartinII, 15. Září 2020 - 16:37

  Zkuste se obrátit s dotazem na portalobydleni.cz

  Nebo hledejte na internetu např

  www.svj-portal.cz/…T6QOQea68B8/?…

  12.12.2018, Sklepní kóje

  Dotaz: … Na dřevěných dvířkách od sklepů jsou papírové cedulky, kdo který sklep má. Jenže někdo se odstěhuje a někteří to využijí a zaberou si jeho sklep. … My jako výbor bychom chtěli tyto věci urovnat, aby měl každý jednu sklepní kóji.

  Odpověď:

  Jako první krok doporučujeme nahlédnout do prohlášení vlastníka, jaký režim mají sklepní kóje. Pokud je suterénní prostor společnou částí domu či byl vymezen jako samostatná nebytová jednotka, a jednotlivé sklepní kóje byly určeny do výlučného užívání příslušného vlastníka, osoba, které svědčí právo sklepní kóji k bytu užívat, je výlučně oprávněna tento sklepní prostor jako takový užívat.

  Pokud v prohlášení vlastníka nejsou přiřazeny jednotlivé sklepní kóje k bytovým jednotkám, lze toho docílit pouze změnou prohlášení vlastníka.

  Rozhodování o změně prohlášení vlastníka dle ustanovení § 1208 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) náleží do působnosti shromáždění, kdy postačí souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek.

  Podle ustanovení § 1169 Občanského zákoníku se ke změně prohlášení vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. …

  /Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer/

  Vložil Justitianus, 15. Září 2020 - 20:10

  Martine, zbytečně zde opisujete jakési nesmysly z internetu. Tvrzení Mgr. Adriany Kvítkové je nesprávné.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".