Rozdělení sklepů a půd a přepis na byty

Vložil Sykorova (bez ověření), 9. Září 2020 - 10:36 ::

Dobrý den, v našem domě s osmi bytovými jednotkami řešíme přepis společných prostor – sklepy a půdy – na bytové jednotky. Ke každému bytu bude náležet prostor nad nebo pod bytem, dle umístění nebo dohody. Je potřeba souhlas všech vlastníků jednotek, nebo stačí většina? Musí ze zákona zůstat ke každému bytu nějaký sklepní prostor – kóje? Můžete, prosím, poslat odkaz na oficiální stránky s konkrétním zákonem nebo paragraf? Děkuji Sýkorová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 10. Září 2020 - 5:19

  Měníte prohlášení (vlastníka budovy) v části, která se týká definice každé jednotky. Takže souhlas každého vlastníka jednotky je nezbytný. Viz zákon č. 89/2012 Sb. § 1169.

  Byt nemusí mít přidělen žádný „sklepní prostor ze zákona“. Záleží jen na obsahu prohlášení zda součástí jednotky je i nějaká místnost nacházející se mimo byt.

  Sklepní kóje se však nikdy nemůže stát součástí jednotky.
  Pouhá sklepní kóje není místnost. Jde pouze o vymezenou část prostoru uvnitř společné místnosti. Vlastník jednotky může mít nanejvýš zřízeno právo výlučného užívání části společné místnosti.

  Totéž omezení platí obdobně pro půdní kóje.
  Celá půda je společným prostorem domu, který je ohraničen podlahou půdy a vnitřním povrchem konstrukce střešního krovu. Půdní kóje nejsou místnostmi. Je to jen vymezená část prostoru uvnitř společného prostoru. Vlastník jednotky může mít nanejvýš zřízeno právo výlučného užívání části společné půdy.

  Justitianus

  Vložil AsiTak, 16. Září 2020 - 9:01

  Dle ZoVB 72/94, §2 odst. c), ObčZ 40/64 §121, sklepní místnosti jsou zakresleny ve stavební dokumentaci jako samostatné místnosti a jsou odděleny se zdí.

  Vložil Justitianus, 16. Září 2020 - 10:04

  Pane AsiTak, Váš text je za hranicí srozumitelnosti.

  • O čem zde píšete? Co nám sdělujete? Jste snad paní Sýkorová a upřesňujete úvodní dotaz? Nebo znáte obsah jejich prohlášení vlastníka budovy a citujete z něj?

  Obecný odkaz na § 121 zákona č. 40/1964 Sb. je naprosto bezcenný, protože neuvádíte zda se jedná o právní případ užívání místnosti jejím vlastníkem podle odst. 1, nebo o právní případ pouhého užívání (možná cizí) místnosti či prostoru podle odst. 2.

  Pouhé užívání příslušenství bytu nemá žádnou spojitost s vlastnictvím tohoto příslušenství. To jsou dvě různé věci. Toto byste měl vědět, to je notorieta.

  Justitianus

  Vložil AsiTak, 16. Září 2020 - 10:24

  Existují dvě řešení, jak realizovat vymezení jednotlivých sklepních prostor.
  Sklepní kóje – řešení, jak popisuje ve svém příspěvku alias Justitiánus
  Sklepní místnosti – stavební úpravou domu, vyčlenění spol. části pro vybudování sklepních místností připojených následně do jednotek bytů jako další místnost, příslušenství bytu (dle našeho domu a dle mého příspěvku, před platnosti NOZ).

  Vložil Jan77 (bez ověření), 9. Září 2020 - 10:53

  Občanský zákoník

  § 1169 Změna prohlášení


  (1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Ke změně prohlášení se vyžaduje písemný souhlas vlastníka jednotky, jehož práv a povinností se změna dotkne. Je-li jednotka zatížena, vyžaduje se rovněž písemný souhlas osoby oprávněné z věcného práva, pokud se jejích práv a povinností změna dotkne. Pro účinnost změny prohlášení se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže se změna dotýká práv a povinností všech vlastníků jednotek.


  Pokud tedy chcete dodud společný prostor resp. jeho části vyčlenit do výlučného užívání některých vlastníků jednotek, musejí souhlasit všichni dotčení vlastníci. Dle mého názoru to zde znamená zcela všichni.

  Žádný předpis nestanoví , že by každý byt musel mít přiřazen sklep.

  Vložil MartinII, 15. Září 2020 - 16:37

  Zkuste se obrátit s dotazem na portalobydleni.cz

  Nebo hledejte na internetu např

  www.svj-portal.cz/…T6QOQea68B8/?…

  12.12.2018, Sklepní kóje

  Dotaz: … Na dřevěných dvířkách od sklepů jsou papírové cedulky, kdo který sklep má. Jenže někdo se odstěhuje a někteří to využijí a zaberou si jeho sklep. … My jako výbor bychom chtěli tyto věci urovnat, aby měl každý jednu sklepní kóji.

  Odpověď:

  Jako první krok doporučujeme nahlédnout do prohlášení vlastníka, jaký režim mají sklepní kóje. Pokud je suterénní prostor společnou částí domu či byl vymezen jako samostatná nebytová jednotka, a jednotlivé sklepní kóje byly určeny do výlučného užívání příslušného vlastníka, osoba, které svědčí právo sklepní kóji k bytu užívat, je výlučně oprávněna tento sklepní prostor jako takový užívat.

  Pokud v prohlášení vlastníka nejsou přiřazeny jednotlivé sklepní kóje k bytovým jednotkám, lze toho docílit pouze změnou prohlášení vlastníka.

  Rozhodování o změně prohlášení vlastníka dle ustanovení § 1208 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) náleží do působnosti shromáždění, kdy postačí souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek.

  Podle ustanovení § 1169 Občanského zákoníku se ke změně prohlášení vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. …

  /Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer/

  Vložil Justitianus, 15. Září 2020 - 20:10

  Martine, zbytečně zde opisujete jakési nesmysly z internetu. Tvrzení Mgr. Adriany Kvítkové je nesprávné.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".