revizní zpráva plynového zařízení

Vložil Blanka Paulová, 6. Duben 2018 - 22:42 ::

Revizní zpráva z r.2016 požadovala okamžité odstavení vyjmenovaných spotřebičů a bu´d jejich výměnu,nebo servis.Dále konstatovala,že spotřebiče osazené bez předchozího vyvložkování komínů jsou neschopné bezpečného provozu.Od té doby vlastníci bytů odmítají investici do vyvložkování,pro­tože je to drahé a stávající komíny vyhovují.Zkrátka nerespektují závěr revize.Nevím už jak je přesvědčit,čeká nás nová revize a nedostatky odstraněny nebyly. Můžeme dostat nějaký postih,nebo můžeme být přinuceni spotřebiče odstavit? Blanka

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil . (bez ověření), 10. Duben 2018 - 22:42

  Komu patří komíny, jsou společnou částí domu? Předpokládám, že těmi spotřebiči jsou sporáky. Je to tak? Když revizák konstatoval, že komíny nevyhovují, tak nikdo z vlastníků nemůže prohlásit, že komíny vyhovují.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 7. Duben 2018 - 19:48

  Revizní technik má jen dvě možnosti. Buď je zařízení schopné trvalého a bezpečného provozu nebo není. Nic mezi tím neexistuje. Pokud není je odpovědná osoba za provoz povinna zařízení odstavit z provozu. A nyní jádro věci. Vy jste odpovědná za provoz zmíněných spotřebičů, které patří do společných částí domu a proto každé 3 roky podléhají provozní revizi?

  Vložil 325h86 (bez ověření), 7. Duben 2018 - 20:37

  Neplácejte nesmysly. V svj žádné spotřebiče v bytě nepatří do společné části domu.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 10. Duben 2018 - 21:17

  Pokud v centrální kotelně do kaskády pak se jedná o společnou část. Proto píšu větu s otazníkem. Pokud v bytech tak provozní revize plynoinstalace je bezpředmětná, ovšem kontrola komínů je jiná záležitost.

  Vložil JaVa, 7. Duben 2018 - 9:12

  Společné části domu

  § 5/366/2013 Sb.,

  (1) Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména

  písm.a) vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu,

  písm.b) střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,

  písm.c) komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,"

  konec citace

  Ve Vašem případě se zřejmě jedná o dodatečné vyvložkování komínů jednotlivými vlastníky jednotek a spotřebiče s soukromém vlastnictví.

  Jste-li členka statutárního orgánu,měla jste po obdržení této revizní zprávy, zajít za dodavatelem energie,popř.,HZS,Po­licii ČR a oni by posoudili, zda se jedná o trestný čin obecného ohrožení obyvatel v domě a nechali jednotky,kterých se to týká, odpojit od přívodu energie.

  Pokud jste za dva roky nic neučinili k nápravě,nekonáte s péčí řádného hospodáře!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 7. Duben 2018 - 8:20

  Když zde pohledáte, už bylo řešeno. Máme revize, kontroly a zkoušky. Načtěte si vyhl. č. 85/1987, 21/1979, zák. č. 158/2009 Sb. (458/2000 Sb.). Nepíšete, co jste, takže tlačte na statutáry, jsou odpovědni za stav. Za spotřebiče v bytě odpovídá vlastník (řídit se návody ke spotřebiči, odpovídá za škodu). Co a jak vám měl vysvětlit technik. Co se týká komínů, pozvěte si hasiče. Kdo hledá, na intu najde.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 7. Duben 2018 - 19:50

  dělají odjakživa kominíci a ne hasiči.

  Vložil Andreas (bez ověření), 12. Duben 2018 - 9:49

  Nařízení vlády č. 91/2010 § 6 Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty

  (3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 9. Duben 2018 - 11:05

  Když byl problém s komínem, už za komuny jsem volal hasiče. Jak jsem psal, technik měl poučit, totéž kominík. A komu pak asi posílá v případě nedodržení, nedostatcích zprávu? A kdopak asi uděluje pokuty, he?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".