Revize elektroinstalace před prodejem bytu?

Vložil Deli (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 6:55 ::

Dobrý den, prosím o radu. V r. 2008 jsem koupila byt v osobném vlastnictví, dům je ve společenství vlastníků. Původní majitel tehdy dělal rekonstrukci elektroinstalace, asi pět let před prodejem, ale žádné dokumenty tohto typu jsem při prodeji neobdržela. Teď mám v plánu byt prodat já. Zajímalo by mne, jestli musím provést revizi před prodejem a dodat novému majiteli revizní správu, případně jak dlouho je revize platná ( někdo mi říkal, že 5 let). Ještě dodávam, že byt bude prodávat realitka. Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AnonymousEl (bez ověření), 17. Říjen 2020 - 20:50

  Výňatek z normy ČSN 33 2000–6 ed.2 z roku 2017:

  Článek 6.5.2.1 Lhůty pravidelných revizí … Pro byty, obydlí a příbytky mohou být vhodné delší lhůty (např. deset let). Důrazně se doporučuje provedení revize elektrické instalace při výměně nájemníků nebo majitelů. NP23)

  NP23) Poznámka k této normě: Provádění pravidelných revizí odběrných míst elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů bytů, obydlí a příbytků (změně odběratelů elektřiny), tj. v případech vyžadující uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny (viz článek NB.4).

  Viz také záken 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvých a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálně platném znění. …

  Vložil .,. (bez ověření), 16. Prosinec 2020 - 11:45

  Provádění pravidelných revizí odběrných míst elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět. Jinými slovy. Povinné to není, ale doporučení, že to tak musí být budete respektovat všichni. A to povinně.

  Vložil Justitianus, 13. Říjen 2020 - 10:11

  Deli,

  nemusíte nechat provést revizi elektroinstalace před prodejem bytu. Žádný celostátně účinný právní předpis nestanovi, že by se při změně vlastníka bytu měla provádět nějaká revize.

  Na byty se nevztahuje povinnost provádět pravidelné revize jejich elektroinstalace. Proto neexistuje nic takového jako „doba platnosti revize“. (Ve společných prostorech domu je to 5 let, ale toto zajišťuje SVJ jako osoba pověřená správou domu.)

  Justitianus

  Vložil Zdeno (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 10:41

  Na byty se nevztahuje povinnost provádět pravidelné revize jejich elektroinstalace.

  Opravdu se dá na tento výrok spolehnout? Jak si potom vyložit § 28 zákona 458/2000 , kde je: (2) Zákazník je povinen: d) udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám, …

  Mám za to, že tato povinnost platí, zákazníkem je každý se smlouvou s distributorem elektřiny (a elektroměrem) a nevím jak jinak si splní svou povinnost udržovat to v požadovaném stavu bez provedení revize (v bytě). Děkuji.

  Vložil Justitianus, 13. Říjen 2020 - 15:30

  Zdeno, sice umíte číst, ale neumíte přečíst zákon tak, abyste mu porozuměl.

  Jestliže zákazník má podle zákona č. 458/2000 uloženu povinnost udržovat svá odběrná elektrická zařízení, znamená to udržovat. UDRŽOVAT.  U D R Ž O V A T.

  Udržovat odběrné elektrické zařízení bytu je možno i bez jakýchkoliv revizí. V České republice jsou miliony bytů, a v žádném z nich nejsou zákonem předepsány žádné pravidelné revize.

  Justitianus

  P.S.: Odběrné elekrické zařízení bytu je vše, co náleží vlastníkovi bytu, včetně elektroinstalace (kromě elektroměru).

  Vložil Zdeno (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 15:44

  Já se naopak domnívám, že ten zákon umím přečíst i s porozuměním… ale na tom nesejde.

  Dobrá otázka pak je, co znamená to „udržovat“ (ve stavu odpovídajícím předpisům a normám). Z čistě právního pohledu souhlasím, že mi z toho nevyplývá pravidelně provázet revize elektroinstalace. Ale – jak v případě problémů (viz dále) prokázat, že elektroinstalace je (nebo tedy byla, k datu revize) v pořádku?

  Obvyklý problém s původem v elektroinstalaci či el.zařízeních je totiž požár. Zkušenosti s tím nemám, ale domnívám že, že pojišťovna by buď odmítla plnit, nebo by dost snížila plnění v případě, že zdroj požáru bude v „elektru“ a nebudu mít nic (=revizní zprávu), čím bych prokázal, že instalace byla v pořádku.

  PS: je to spíše pro starší paneláky / rozvody, osobně mě to nijak netrápí, instalaci mám rel.novou a hlavně kvalitně provedenou, ale i tak (a trochu taky kvůli pojišťovně) jsem po cca 7 letech revizáka zavolal. Bez nálezu / problému, ale alespoň to mám potvrzeno (a na papíru…)

  Vložil Kibic (bez ověření), 15. Říjen 2020 - 19:20
  1. máte povinnost jen zajistit spolehlivý a bezpečný provoz.
  2. ze zákona neplyne povinnost dělat revize.
  3. v případě požáru nebo smrťáku po úrazu el.proudem, se hasiči, policajti, pojišťovny jako první ptají na revizní zprávu.

  Je to totiž nejjednodušší způsob, jak se vyvinit z odpovědnosti za škodu na majetku, zdraví a životech. Samozřejmě, pro případ trestního řízení není dokazovací povinnost na pachateli, ale revizní zpráva se vždycky hodí. V občanskoprávním řízení předložená revizní zpráva může zabránit zbytečnému řízení o náhradě škody. Revize nechávám na hliníku dělat v revizákem určených 5 letých lhůtách. Je to jako s pojistkou. Může se hodit a nebo to jsou vyhozené peníze. Při uzavírání pojistky jsem předložil štos revizních zpráv. Hned jsem měl na fleku dalších 10% slevy na pojistném a za stejný peníze 2,5 vyšší částku na úhradu škody, vzniklé požárem způsobeným závadou na elektrických rozvodech. Pak je tu ještě jedno právní hledisko. Revizní zpráva říká, že rozvody byly způsobilé k bezpečnému provozu v okamžik revize. S tím může právník protistrany argumentovat, že potom už to nedokážete. Ale při posuzování se na to hledí tak, že všechno bylo v pořádku do konce platnosti revizní zprávy. A bere se vzniklá závada jako nahodilá, tj. nezaviněná. Navíc platnost revizní zprávy, ještě myslím kryje celý následující měsíc po vypršení její platnosti.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 12:23

  Povinnost dělat pravidelné revize elektrického zařízení v bytech není. Pouze revize po opravě, přestavbě či rekonstrukci.

  Udržovat odběrné elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám, za povinnost máte. Co se tím myslí, se zeptejte dodavatele elektřiny, jehož jste zákazníkem.

  Pokud po vás realitka chce revizi, uvažte, čemu dáte přednost: Prodat byt, nebo se vyhnout revizi?

  Nabyvatel se nastěhuje, zapne všechna světla, televizi, hifi, PC, mikrovlnku, chladničku, opékač topinek, konvici, pračku, sušičku, infrák v koupelně. Panička začne žehlit a hliníkové dráty v nedotahovaných svorkách se začnou hřát… Totéž platí pro plynová zařízení v bytě. Ani hasičák v bytě není povinný, ale jak je praktický, což?

  Ovšem skrytá vada předmětu prodeje by měla převodce lehce znepokojovat. Co si odnesete z toho fóra, je jen a jen na vás.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 12:09

  Tím opravdu není zákazníkovi stanovena povinnost zajišťovat provádění pravidelných revizí. Navíc se zde hovoří o odběrném elektrickém zařízení, nikoliv o elektroinstalaci, což je zásadní rozdíl.

  Vložil + (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 7:38

  A revizi, že sporák je v pořádku a odpadní potrubí je funkční máte?

  Vložil Deli (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 8:16

  Kontrola plynových zařízení se dělá pravidelně co 4 roky ;-)

  Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Říjen 2020 - 16:16

  se vyžaduje provozní revize po 3 letech. U těchto instalací v bytech pak má výchozí tevizní zpráva platnost po celou dobu životnosti potrubí. Vlastník však má povinnost udržovat zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu. Je jeho věcí jak se o to postará. Běžná je vizuální kontrola doplněná o zkoušku těsnosti, která může proběhnout třeba provozním tlakem a kontrolou spojů pěnotvorným roztokem nebo orientační tlakovou zkouškou. O provedení takové peventivní kontroly není třeba mít písemný doklad a už vůbec ne provozní revizi.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".