Rekonstrukce střešních prostor na byty

Vložil Anonymous, 1. Listopad 2012 - 8:30 ::

Dobrý den,

nejsme schopni se domluvit na prodeji půdních prostor za účelem celkové opravy domu – zateplení, výtah atd., ve stanovách máme 100% souhlas, je možné tyto stanovy změnit, i když v zákoně je také 100%? (a kolik to musí schválit členů?). Ještě jeden dotaz, na přední fasádě má jeden člen obrovský satelit a klimatizaci, nezdá se mi to v pořádku, jaké máme možnosti? Děkuji za odpověd.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

    Vložil právník (bez ověření), 2. Listopad 2012 - 13:19

    Prodat lze to, co existuje fakticky i právně. Právně je půdní prostor částí společných prostor (částí) domu, takže jej prodat nelze. Je možno uzavřít Smlouvu o výstavbě, ve které se stavebník zaváže vybudovat v půdním prostoru jednotku/y, která/é bude/ou jeho když se současně zaváže si tu výstavbu financovat a a na vlastní náklady provést úpravy domu (zateplení, výtah apod.). Vcelku standartní situace. Smlouva o výstavbě se vkládá do katastru a protože na jejím základě budou zapsány nové jednotky v domě, musí smlouva také obsahovat vymezení těch nových jednotek a změnu velikosti podílů (na společných částech domu a zřejmě i na pozemku/cích), příslušejících ke každé jednotce v domě. Smlouvu o výstavbě musí podepsat všichni vlastníci všech jednotek v domě. Pokud na některé jednotce v domě vázne zástavní právo, tak vázne i na podílu (na společných částech domu a příp. pozemku), příslušejících k zastavené jednotce. Protože spoluvlastnický/é podíl/y u nově vzniklých jednotek vzniknou z podílů (zmenšením podílů) jednotek stávajících, tak na podílech u nových jednotek budou zapsána zástavní práva z podílů jiných jednotek. Stanovy si můžete měnit dle libosti, jednak ale nesmí být v rozporu se zákonem, jednak platí zákon (má vyšší právní sílu). Nelze vyloučit, že parabola satelitu a klimajednotka na fasádě porušují vzhled domu – začněte prohledáváním zdejšího fóra a zeptejte se na názor místního stavebního úřadu.

    Volby prohlížení komentářů

    Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".