Vložil právník (bez ověření), 2. Listopad 2012 - 13:19

Prodat lze to, co existuje fakticky i právně. Právně je půdní prostor částí společných prostor (částí) domu, takže jej prodat nelze. Je možno uzavřít Smlouvu o výstavbě, ve které se stavebník zaváže vybudovat v půdním prostoru jednotku/y, která/é bude/ou jeho když se současně zaváže si tu výstavbu financovat a a na vlastní náklady provést úpravy domu (zateplení, výtah apod.). Vcelku standartní situace. Smlouva o výstavbě se vkládá do katastru a protože na jejím základě budou zapsány nové jednotky v domě, musí smlouva také obsahovat vymezení těch nových jednotek a změnu velikosti podílů (na společných částech domu a zřejmě i na pozemku/cích), příslušejících ke každé jednotce v domě. Smlouvu o výstavbě musí podepsat všichni vlastníci všech jednotek v domě. Pokud na některé jednotce v domě vázne zástavní právo, tak vázne i na podílu (na společných částech domu a příp. pozemku), příslušejících k zastavené jednotce. Protože spoluvlastnický/é podíl/y u nově vzniklých jednotek vzniknou z podílů (zmenšením podílů) jednotek stávajících, tak na podílech u nových jednotek budou zapsána zástavní práva z podílů jiných jednotek. Stanovy si můžete měnit dle libosti, jednak ale nesmí být v rozporu se zákonem, jednak platí zákon (má vyšší právní sílu). Nelze vyloučit, že parabola satelitu a klimajednotka na fasádě porušují vzhled domu – začněte prohledáváním zdejšího fóra a zeptejte se na názor místního stavebního úřadu.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.