Rekonstrukce lodžie SVJ x vlastník jednotky

Vložil Borivoj, 10. Říjen 2016 - 13:34 ::

Dobrý den,

má vlastník bytové jednotky možnost nějakým způsobem zabránit rekonstrukci přilehlé lodžie, která byla schválena shromážděním pokud by tato rekonstrukce měla negativní vliv na užívádí dané jednotky (nař. snížením množství denního světla způsobeným pevným zasklením sklem s nízkou propustností)?

Borivoj

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil janica, 11. Říjen 2016 - 8:54

  V přilehlé lodžii, která je společná, bude zasklení ze všech stran nebo jen z jedné strany, která přiléhá k Vaší lodžii? To zasklení tam předtím nebylo? Pokud by tyto stavební úpravy podléhaly stavebnímu řízení,tak jsme žádost museli podepisovat všichni vlastníci.

  Vložil Vladimir B., 10. Říjen 2016 - 15:04

  Na akci by mělo vydano stavební povolení a pokud to mění vzhled domu tak musí být souhlas 100%.Pokud to výbor „uhrál“ pouze ny výměnu na př. zábradlí- t.j. že lze raalizovat bez stavebního úřadu, pak podejte stížnost na výbor SVJ, adresovanou na stav. úřad a hygienika s Vaším odůvodněním na zhoršené podmínky bydlení.

  Vložil Tazatel007 (bez ověření), 10. Říjen 2016 - 15:23

  Můžete uvést ustanovení občanského zákoníku podle kterého musí být na změnu vzhledu domu 100% souhlas? Domnívám se, že je to nesmysl. To by nikde nebyla nová fasáda. Děkuji.

  Vložil Taisa, 10. Říjen 2016 - 16:08

  V NOZ 100% souhlas se změnou vzhledu domu není, ale ve starém ZoVB byl.

  Vložil Tazatel007 (bez ověření), 10. Říjen 2016 - 16:11

  Děkuji. Takže v NOZ není. ZoVB byl zrušen. Nevím tedy, proč se argumentuje 100% souhlasem.

  Vložil ... (bez ověření), 10. Říjen 2016 - 19:28

  Důležité je to, co je ve stanovách.

  Vložil provlada, 11. Říjen 2016 - 7:13

  ZoVB – Práva a povinnosti vlastníků jednotek

  § 13 (3) … Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek. …

  Evidentně jde o zákonem určenou povinnost každého vlastníka jednotky, od níž se stanovami nelze odchýlit.

  V.Procházka

  Vložil Taisa, 11. Říjen 2016 - 15:06

  A to Vás nijak neznepokojuje, že Zákon o vlastnictví bytů byl k 1.1.2014 zrušen?

  Vložil Sonny, 11. Říjen 2016 - 13:56

  Také bojujeme s tímto problémem.Bohužel naše nové stanovy byly připravované,aby jsme se nemohli bránit. Např: Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí, jakož i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu modernizací,přís­tavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku. A k tomu je takovéto hlasování ve stanovách: Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo obecně závazný právní předpis vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. Kč schválení způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na dodávku tepla a teplé vody) na vlastníky jednotek a uzavření úvěrové smlouvy je zapotřebí 3/4 většiny hlasů všech členů společenství.Změna podílu to není. Dále se tam máme: Změny společných částí domu-Společenství dále zajišťuje za podmínek stanovených právními předpisy změny účelu užívání stavby a změny stavby (nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace), pokud není dále uvedeno jinak. Jinde májí ve stanovách – Změna stavby-100%hlasů a mají to vyřešeno. Nevím, kde tedy dohledáme právní předpis, když to není v NOZ a stanovy jsou nepodrobné a diskriminující. Možná napadneme stanovy. Společná ustanovení-K usnesení orgánu společenství, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením občanského zákoníku, nebo jde-li o usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout, se hledí, jako by nebylo přijato. Určitě se nedáme!!!

  Vložil Andrej (bez ověření), 11. Říjen 2016 - 17:40

  Nechápu, co je na vašich stanovách diskriminující, odporující dobrým mravům případně odporující donucujícím ustanovením NOZ. Většinu toho, co jste citovala, je opsáno z NOZ. Můžete být konkrétnější v čem jsou vámi citovaná ustanovení diskrimunující nebo odporující dobrým mravům či donucujícím ustanovením NOZ?

  Vložil Pavel II (bez ověření), 10. Říjen 2016 - 17:22

  máte snad ve stanovách. To, že byl ZoVB zrušen neznamená, že se podle něj nemohou starší SVJ řídit pokud zn něj jejich platné stanovy vycházejí.

  Vložil Petr, 11. Říjen 2016 - 10:47

  Pokud lodžie přilehé k bytu, tak rozumím, že to je lodžie kam ústí/vedou okna bytu. Není z příspěvku jasné, proč SVJ chce zasklívat. Jde o lodžii v panelovém domě ? Zasklení se týká jen lodžie tazatele ? Tazatel chce poradit, dle mne hodně informací v příspěvku chybí.

  „Lodžie (z it loggia – sloupová chodba, loubí) je zastropený prostor v budově otevřený navenek do exteriéru a oddělený jen sloupy, arkádami, kolonádou nebo zábradlím. Na rozdíl od balkonu nevystupuje ven z obvodové zdi. V tomto smyslu je malá lodžie běžná v současných obytných domech, včetně panelových“.

  Vložil Borivoj, 11. Říjen 2016 - 20:26

  Jedná se o lodžii panelového domu. Příští rok by mělo proběhnou zateplení domu a montáž nových zábradlí lodžií. Během diskuse na shromáždění v březnu tohoto roku prý bylo „domluveno“, že bude montováno zábradlí s výplní z mléčného skla. My jsme byt v domě koupili až v květnu, tudíž jsme nebyli přítomni. Tuto informaci máme pouze z výkřiků nejhlasitějšího člena SVJ na posledním shromáždění, který pravděpodobně ani lodžii nemá.

  V panelovém domě ze kterého se do nového bytu stěhujeme bylo stejné zasklení realizováno před několika lety a někteří majitelé jednotek si stěžují na snížení množství denního světla v přilehlém pokoji, ztížené větrání v teplých měsících a špatnou přístupnost při mytí.

  Z toho důvodu jsme navrhovali montáž zábradlí bez výplně, to majitelům jednotek umožní si množství světla a vzduchu regulovat dle vlastních preferencí. Většina členů nechce nic řešit (hlavně aby nemuseli přemýšlet) a někteří resolutně trvají na domluvené variantě.

  Na nadcházejícím shromáždění by mělo o dané věci proběhnou hlasování a chtěli bychom být připraveni na nejhorší. Máme za to, že by tato úprava snížila užitnou hodnotu našeho majetku a vzhledem k tomu, že má lodžie (i když se jedná o společný prostor) vliv na finanční hodnotu jednotky i jeho cenu. Zajímá mne tedy, jestli je možné montáž zábradlí s výplní (staré výplň nemá) napadnout s odůvodněním, že by nás poškodilo.

  Vložil janica, 11. Říjen 2016 - 21:19

  Všechny jste zmátl tím, že jste mluvil o zasklení lodžie. V tomto příspěvku píšete o výměně zábradlí s mléčným sklem. Zasklení a nové zábradlí v lodžii je dost velký rozdíl. Nevím, jak jste měli nebo budete mít vysoký dům, ale pokud je např. 8 pater a výše, tak zábradlí musí mít výšku 110 cm podle normy. Možná, že budete mít zábradlí Railog nebo podobné. Venkovní sklo na něm nemusíte mýt, protože omyje déšt, ale jinak to jde taky umýt, stačí si dát hadru na smeták. Jestli chcete nějaké zábradlí plné, tak možná ocelové, ale budete ho natírat třebas 1× za 10 let v zatepleném baráku? Taky si u nás stěžovali, že je zábradlí vysoké, mléčné sklo. Z úsměvných důvodů bylo např., že nevidí z obýváku ven, kdo jde na protějším chodníku. Větrat snad můžete dveřmi nebo oknem. Když je horko, snad se větrá v jiný čas než v poledne. Zas tak málo denního světla v pokoji není.

  Vložil Borivoj, 12. Říjen 2016 - 7:28

  Náš případ jsem na začátku popsal co nejjednodušeji, jelikož (pokud by byla možnost rozhodnutí napadnout) dle mého názoru není možno dělat rozdíly mezi částečným a plným zasklením. Dům má čtyři podlaží. Přibližně 15 let svého života jsem prožil v bytě, který měl lodžii s proskleným zábradlím a tudíž vím, že ho déšť neumyje. Variantu „hadr na smetáku“ považuji za komplikované mytí. Zábradlí nechceme plné ale s příčkami. Bude hliníkové bez povrchové úpravy, tudíž ho natírat nebudeme. Uvedené stížnosti nevnímám jako úsměvné. Daný člověk možná koupil byt kvůli výhledu a pokud by lodžie měla výplň z mléčného skla, pak by ho třeba nekoupil. Vaše připomínky k větrání jako omezující. Myslím si, že by každý majitel jednotky měl mít možnost svůj majetek užívat maximálně svobodně a jakékoliv změna by ho měla omezovat co nejméně. To, jak málo denního světla v pokoji je je irelevantní. Každý má potřebu světla jinou. Pokud je člověku příjemné menší množství denního světla, pak má spoustu možností zastínění. Člověk, který má rád maximální prosluněnost však možnost zvýšit množství světla nemá. V případě zábradlí s mléčným sklem musí být úbytek světla znatelný vzhledem k tomu, že si jeho zastánci v našem starém domě stěžují a jeho instalace nyní litují. Svůj dotaz jsem však nezaložil za účelem diskuze o tom, co se kterému uživateli líbí ale za účelem zjištění, zda mám možnost bránit možnosti užívání svého majetku.

  Vložil janica, 12. Říjen 2016 - 11:40

  Pokud máte jen 3 patra, tak zábradlí nebude vysoké. Máte pravdu, že každý má jinou potřebu světla, větrání apod. Bydlím ve 2. patře v paneláku a na druhé straně ulice jsou 4-patrové domy, takže výhled žádný. Máme zábradlí Railog a protože se počítá, že zasklíme i lodžii, tak nebude třeba velkých úprav. A věřte, že zábradlí z příček v lodžii nebo na balkonu hodnotu bytu snižuje. Ale k dotazu. Máte možnost se bránit, žalobou u soudu.

  Vložil BVP (bez ověření), 12. Říjen 2016 - 8:32

  Dobrý den, ptáte se, jestli to rozhodnutí lze napadnout, na nejbližší schůzi, kde se bude o variantách zábradlí hlasovat. Když budete hlasovat proti zábradlí s bezpečnostním mléčnym sklem, požádáte o zapsání této námitky do zápisu ze shromáždění. Pak máte 3 měsíce na podání žaloby k soudu.Což kvůli zábradlí určitě neuděláte!

  Vložil Borivoj, 12. Říjen 2016 - 9:18

  Doufal jsem, že se dozvím, zda mi nějaký zákon přiznává práva, na základě kterých bych mohl případné odmítnutí ze strany SVJ ještě během diskuse napadnout a vyhnou se tak nutnosti řešit věc po případném přehlasování právní cestou. Pokud nebudu mít jinou možnost, oslovím advokátní kanceláře které financují soudní spory a bude-li některá z nich souhlasit s tím, že jsem v právu, pak budu samozřejmě žalobu zvažovat. Mnohem raději bych však přehlasování předešel.

  Vložil BVP (bez ověření), 12. Říjen 2016 - 10:06

  Dobrý den, jedinou možností jak předejít přehlasování na shromáždění, je přesvědčit většinu, at´ hlasují za Váš návrh. A to zábradlí na lodžií bez výplně.Bohužel si myslím, že nemáte jediný podložený argument, že Váš návrh zábradlí bez výplně je lepší. Mě by jste teda neukecal.

  Vložil vn (bez ověření), 12. Říjen 2016 - 9:31

  Jinou šanci nemáte, musíte využít advokátní kancelář a udělejte to co nejdřív.

  Vložil BVP (bez ověření), 11. Říjen 2016 - 21:04

  Dobrý den,jestli to chápu správně tak ted´máte zábradlí ocelové pouze z tyček-bez výplně a zvažujete namontovat zábradlí s výplní s mléčného bezpečnostního skla. Osobně budeme rekonstruovat i my a zábradlí na lodžiích budu řešit na nějbližším shromáždění.Díval jsem se na jiné panelové domy, jak to mají vyřešené, někde mají výplň z lexanu, někde ze skla a někde je namísto zábradlí vyzdění z ytongu. Když se podíváte na panelák, kde je výplň zábradlí průhledná. Tak je to hrůza, je vidět všechno co kdo má na lodžii, prádlo, kola, a různe harampádí. Pohled na takový panelák se mě nelíbí. A co soukromí? Já bych to asi vyzdil z ytongu do výšky 110 cm. Osobně si nemyslím, že by ve vašem případě, když použijete mléčne sklo do výplně, mohlo ovlivnit snížení množství světla do přilehlého pokoje. Tedy si nemyslím, že by Vás to mohlo poškodit. Můžete kontaktovat projektanta, který by mohl propočítat ovlivnění prostupu světla do místnosti.A taky si myslím, že zábradlí s výplní- mléčne bezpečnostní sklo bude dražší než zábradlí pouze z tyček, tak o snížení hodnoty v tomto případě nemůže být ani řeč.

  Vložil Borivoj, 12. Říjen 2016 - 9:05

  Ano, chápete to správně. Někdo využívá lodžii jako skladiště, někdo jako sušárnu a někdo k obývání. Nechť ji každý používá dle své představy (pokud tím nikoho neomezuje), já mu do toho mluvit nebudu a myslím, že na to ani nemám z morálního pohledu právo. My patříme ke třetí skupině. Jak jsem psal v předešlém postu, v bytě s proskleným zábradlím jsem bydlel cca 15 let, poslední 3 roky bydlím v bytě se zábradlím s příčkami. Zpět bych nikdy neměnil. Kdo chce na lodžii soukromí, nechť si ho udělá, já tam nedělám nic, za co bych se styděl. K množství světla jsem se vyjádřil výše. Vyšší pořizovací cena zábradlí přeci neznamená vyšší finanční hodnotu jednotky, nevyhovující je stále nevyhovující i kdyby bylo ze zlata. Stejně jako výše upozorňuji, že tato debata nebyla účelem mého dotazu. Považuji však za slušné na váš příspěvek odpovědět.

  Vložil Petr, 12. Říjen 2016 - 10:33
  1. „na shromáždění v březnu tohoto roku prý bylo „domluveno .. tuto informaci máme pouze od nejhlasitějšího člena SVJ na posledním shromáždění … my jsme byt v domě koupili až v květnu“
  2. „v panelovém domě ze kterého se do nového bytu stěhujeme bylo stejné zasklení realizováno před několika lety a někteří majitelé jednotek si stěžují na snížení množství denního světla v přilehlém pokoji, ztížené větrání v teplých měsících a špatnou přístupnost při mytí“
  3. „Zajímá mne tedy, jestli je možné montáž zábradlí s výplní z mléčného skla (staré výplň nemá) napadnout s odůvodněním, že by nás poškodilo“

  ad 1) mám dojem, že když nemáte zápisy (konkrétně z března), nemáte asi ani Stanovy a Prohlášení (třeba nakonec nejsou lodžie společné, ač to tvrdíte) a požádejte výbor o dokumenty;

  ad 2) v domě odkud se stěhujete si někteří stěžovali, ale jak tomu bylo konkrétně u vás ?

  ad 3) zeptejte se výboru nebo konkrétního dodavatele na certifikáty (snad na to jsou stejně jako jsou na okna)

  Vložil Borivoj, 15. Říjen 2016 - 11:31

  Dobrý den,

  ad 1) Stanovy máme z Obchodního rejstříku (díky bohu za internet). Zápis ze schůze z března jsme už dostali (tedy něco co se jako zápis tváří, ale není na tom žádný podpis).

  ad 2) Majitel bytu, ve kterém doposud bydlíme má lodžii řešenou jinak než ostatní (v tomto domě nikdo problém s individuálním řešením neměl). Máme zábradlí s příčkami a lodžie je prosklená čirým sklem. Posuvná pole jsou průběžná od podlahy až ke stropu.

  V posledních dnech jsem hovořil s polovinou sousedů z našeho nového vchodu a ptal se na jejich názor. Nikdo z nich s našim návrhem problém nemá a souhlasí s tím, abychom si vybrali takové řešení lodžie, jaké nám bude vyhovovat. Následně jsem od předsedy SVJ obdržel email, ve kterém mne žádá, abych za jeho zády o zateplování domu nejednal se sousedy a informuje je mne, že mi již žádné informace neposkytne. Odpověděl jsem tedy co nejvíce smířlivým emailem ve kterém prosím, aby mi umožnil nahlédnout do starších zápisů, prohlášení a podkladů k zateplení. V tuto chvíli čekám na odpověď.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".