rekonstruce balkonů

Vložil 1HaSi2, 31. Květen 2011 - 9:08 ::

Shromáždění vlastníků nadpoloviční většinou odsouhlasilo, že při rekonstruci balkonů se na hrazení úvěru nebudou podílet vlastníci, kteří nemají balkon. Je to možné, když balkony jsou společnou částí domu, a tudíž se na opravách spol. částí mají vlastníci podílet podle vel. svého spoluvlastnického podílu? Děkuji za názor HaSi

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 1HaSi2, 1. Červen 2011 - 14:25

  Nebylo mým zájmem, abyste se hádali, jádro pudla mého dotazu bylo,zda se na úhradě rekonstrukce balkonů mají podílet i ti vlastníci, kteří balkon nemají. Podle mého názoru by se na úhradě měli podílet všchni vlastníci, bez ohledu na to zda mají nebo nemají balkon a to podle velikosti svých spoluvlastnických podílů. Děkuji za Vaše názory HaSi

  Vložil lake, 31. Květen 2011 - 13:29

  Hlasování nadpoloviční většinou o způsobu snášení nákladů na správu domu podle § 15 odst. 1 ZoVB zavazuje navzájem jen ty, kteří takto hlasovali. Nikoho jiného.
  Jedině dohoda (všech a pro jistotu písemná) by byla závazná pro všechny vlastníky jednotek v domě.

  lake

  Vložil Ahoj! (bez ověření), 31. Květen 2011 - 13:32

  „Hlasování nadpoloviční většinou o způsobu snášení nákladů na správu domu podle § 15 odst. 1 ZoVB zavazuje navzájem jen ty, kteří takto hlasovali.“

  Tohle odnikud nevyplývá. Nepište sem lidovou tvořivost, už jste o to byl opakovaně žádán.

  Vložil lake, 31. Květen 2011 - 13:48

  Pane Ahoj,
  pokud něčemu nerozumíte, doporučuji buď se slušně zeptat, nebo samostudium příslušných zákonů a judikatury.
  Pokud jde o náklady na správu domu, přečtěte si § 15 odst. 1 ZoVB, případně usnesení Ústavního soudu IV.ÚS 673/09. Pak případně položte doplňující dotaz.

  lake

  Vložil karelh, 31. Květen 2011 - 20:04

  No, pokud jsem nález US správně pochopil, tak kdyby výše příspěvku na správu domu a pozemku (FO) byla dle § 15 odst. 1 ZoVB, tj. dle podílů tak bylo vše OK. Zde došlo k odchýlení od tohoto ustanovení: …skutečnost, že výše příspěvku do fondu oprav 300,– Kč pro všechny členy žalobce (stanovená pouze usnesením shromáždění žalobce, nikoli písemnou dohodou jeho členů) nezohledňuje poměr velikostí podílů členů žalobce na spoluvlastněném domě a je tak v rozporu se zákonem č. 72/1994 Sb… Proto lidé čtěte než se do někoho pustíte… karelh,

  Vložil ZoVB :rozlišení pojmů (bez ověření), 3. Červen 2011 - 0:43

  Vyjádření k příspěvku: „Vložil karelh, 31. Květen 2011 – 21:04“

  Vážený pane „karelh“,

  ve svém příspěvku uvažujete možnost, že vlaststnící jednotek mohou skládat

  „příspěvky“.

  Vaše úvaha je vedena vadným samovýkladem ustanovení §15 ODST.1 zák. č. 72/1994 Sb. za absence zohlednění ustanovení §15 ODST.2 zák. č. 72/1994 Sb.

  Vaše úvaha by byla správná pouze za jednoh jediného předpokladu, a to toho přdpokladu, že vlastnici jednotke „naleznou někoho“, kdo jim bez časového omezení bude za úplatu (měsíční fixní a neměnnou částku) donekonečna udržovat a opravovat společné části domu (bez ohledu na to, jaké faktické náklady budou – třeba za 50 let – vznikat) opravovat a udržovat spol části domu.

  Sám musíte uznat, že taková představa je nerozumná, nereálná a naplnění

  jejího očekávání je pošetilé.

  Ustanovní §15 ODST.1 zák. č. 72/1994 Sb. je nutno vykládat tak,že vlastníci jednotek jsou povinni podílet se ná nákladech (přispívat na náklady)(přispívat ve smyslu PODÍLET SE)

  a to formou, že jim budou známy předpokládané náklady v daném zúčtovacím období (budou tedy skládat zůčtovatelné zálohy == ustanovení §15 ODST.2 zák. č. 72/1994 Sb.).


  Vlastník jedotky není povinnen skládat žádné „příspěvky“. Pouze zůčtovatelné zálohy, a to pouze tehdy, pokud mu jsou známy zcela konkrétné náklady na „admin. správu, provoz a opravu“ společných část domu.

  O těchto nákladech nelze „fakticky“ hlasovat. Hlasování proti „opravě“ můžě kterýkoliv vlastník úspěšně negovat. Oproti tomu hlasování pro „udělení bezdůvodné zakázky“ je pro nehlasující vlastníky nezávazné.


  „Příspěvky“ skládali někteří obyvatelé ČR před rokem 1989 jako členové ROH (Revoluční odborové hnutí). Skládali „příspěvky“ a nebylo jejich právem rozhodovat o tom, za jakým účelem budou tyto „příspěvky“ použity. Příspěvky se samozřejmě nevyúčtovávaly.


  Vlastník jednotky vlastní. Komu by měl přispívat ? Společenství ? Tomu nic nevlastnícímu domovníku ?


  Dle mého názoru dostatečně nerozlišujete pojmy: „nájemné“, „zálohy“, „vyúčtování“, „výpalné“, „mafie“, „provize“, „mravní pokleslost“, „odpad společnosti“ … a celou řadu dalších.

  S výše uvedenými pojmy se musíte prvně vypořádat.

  ZoVB

  Vložil lolek (bez ověření), 3. Červen 2011 - 1:02

  Vyjádření k příspěvku: „Vložil ZoVB :rozlišení pojmů (bez ověření), 3. Červen 2011 – 1:43“

  Grafomane

  zapoměl jste na „zombie“ – tedy na Vás ZoVB. Kolik % zase máte v sobě? 

  Víte tady opravdu není seznamka. Tu Vaši výřečnost očekávají zde. A jistě rozumí i německy.

  Vložil Lékař (bez ověření), 3. Červen 2011 - 6:14

  Pane Lolek, myšlenkové výrony ZoVB doporučuji nečíst, dát jim minus a hlavně na ně nereagovat. Ušetříte zároveň mnoho času. Asi se jedná o člověka s duševní poruchou. Nemůže za to, jak jedná. Každá odpověď na jeho výblitky je záminkou pro jeho nekonečné myšlenkově prázdné odpovědi. Pokud zjistí, že ho nikdo nečte, třeba již nebude nic psát.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".