Reklamace rozúčtování topení

Vložil Sachara, 22. Leden 2020 - 10:03 ::

Dobrý den. V loňském roce se u nás měnily měřice tepla dálkového vytápění, proto jsme letos pečlivě kontrolovali, zda souhlasí čísla měřidel a odečtů. Zjistili jsme, že v jednom z bytů, kde se v minulosti 2 radiátory rušily, došlo k chybnému odečtu. Zrušené radiátory jsou papírově v jiných místnostech než ve skutečnosti. Spotřeby byly tudíž počítány špatnými koeficienty a celkové vyúčtování je špatně. Vyúčtování jsme reklamovali (u firmy) a ta nám ho bez problémů opraví. Problém je, že jsme zjistili, že to takto bylo už i v roce předešlém (vyúčtování tepla za rok 2018). Přestože k chybě došlo u pracovníka firmy, který k nám dochází na odečty, firma zpětnou reklamaci odmítla s tím, že je na to pouze 30 dní od obdržení vyúčtování. Měl by někdo řešení, co se s tím dá dělat, nebo se opravdu musíme smířit s tím, že jsme si mezi sousedy rozdělili několik tisíc korun kvůli chybnému odečtu v jednom z bytů? Děkuji, pěkný den všem :-)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil asi tak (bez ověření), 22. Leden 2020 - 11:26

  V zásadě lze říct, že kvůli chybnému odečtu v jednom z bytů si nelze rozdělit několik tisíc korun, protože chybný odečet v jenom bytě několik tisíc korun dělat nemůže. Spíše se zamyslete na tím, zda skutečně máte tu správnou firmu, která vám dělá odečty a rozúčtovává náklady, zda jejich kriteria pro rozúčtování nejsou spíše nesmysly. Kdyby u vás správně fungoval nějaký stat. orgán,je jedno jestli družstva nebo svj, tak by to měl všechno zmáknuté, kontroloval by to a stát by se to nemohlo.

  Vložil Sachara, 22. Leden 2020 - 16:46

  možná to lze v zásadě říci, ale v praxi tomu tak opravdu je. když firma zapíše největší náměr v bytě na měřič, který je v reálu na záchodě, kde byl radiátor zrušen, po přepočtu všech odečtů příslušnými koeficienty dojde k rozdílu přes 1200 dílků v uvedeném bytě. a přepočtenými dílky se u nás dostáváme na cenu 4–5 Kč za dílek. Čili jsme si rozdělili ve 4 zbylých bytech spotřebu kolem 5 tisíc Kč.

  Vložil asi tak (bez ověření), 22. Leden 2020 - 19:11

  Nemůžu vám odpovědět. My máme denostupňovu metodu ne metodu dílkovou. Pro nesmysly, které z této metody vychází, vyplývají, jsme jí dávno zrušili.

  Vložil Sachara, 23. Leden 2020 - 8:42

  Nás je tu jen 5 BJ, takže těžko říct, jestli by se nám vyplatila změna způsobu náměrů. Navíc když se loni měnily měřáky.

  Vložil JaVa, 22. Leden 2020 - 10:16

  Ve Vašem případě, naprosto selhal statutární orgán,který je za správné vyúčtování odpovědný ze zákona.Příjemci služby svoji možnost na uplatnění reklamace již propásli.

  §8 odst.2 z.č.366/2013 Sb.,

  (2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil anonim (bez ověření), 23. Leden 2020 - 8:22

  Vážená Java.

  Opětně nemáte pravdu ,že jde o zákon č. 67/2013sb. pro rozúčtování tepla a teplé vody na konečné odběratelé.

  Výše jmenovaný zák.č. 67/2013 sb. byl změněn na zák. č. 104/2015

  V daném příspěvku je zřejmé, že v daném portálu jsou i osoby , kteří mají přehleda na daném základě mínusují.

  anonim

  Vložil STARLIT s.r.o. (bez ověření), 24. Leden 2020 - 14:34

  Zákon č. 67/2013 nebyl změněn na zákon č. 104/2015, nýbrž byl zákonem č. 104/2015 novelizován.

  Tedy: zákon č. 67/2013 stále platí, jen od účinnosti zákona č. 104/2015 v novelizovaném znění :)

  Vložil JaVa, 23. Leden 2020 - 8:43

  Zdravím a děkuji Vám za opravu.Za svoji chybu se všem omlouvám.V mém příspěvku měl být uveden odkaz na z.č.67/2013 Sb.,Je vidět,že se zde nejen mínusuje podle „nicku“ pisatele, ale i pozorně čte .

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil Orel (bez ověření), 22. Leden 2020 - 17:52

  JaVa,

  v našem případě nepůjde o reklamaci případné námitky dle § 8 odst.2 z.č.366/2013 Sb., ale může jít o dohodu vlastníků o zpětném vyrovnání chybného vyúčtování r. 2018. Pokud k dohodě vlastníků dojde, měla by vyúčtovací firma opravné vyúčtování provést na základě požadavku SVJ, nehledě nato, že chybu způsobil její pracovník.

  Vložil anonim (bez ověření), 23. Leden 2020 - 8:31

  Nejde změnit zákon nějakou dohodou vlastníků!

  A to z důvodu, že každý vlastník jednotky musí podat reklamaci k vyúčtování k orgánu, který dané vyúčtování vapracoval i když je sepsána smlouva o správě se správcem nemovitostí a to z důvodu, že výbor společnství nemůže vykonávat správu jednotek na základě zák.č. 89/2012 sb § 1194.

  anonim

  Vložil Orel (bez ověření), 23. Leden 2020 - 11:57

  Co to melete proboha za nesmysly. Přečtěte si laskavě zákon 67/2013 Sb. odst. 2, abyste pochopil, kdo je poskytovatelem služeb. Odpovědný je vždy poskytovatel služeb, a to i v případě, že zadá vypracování vyúčtování nějaké firmě.

  A také nikdo neporušuje zákon, když se dohodou vlastníci domluví o opravném vyúčtování.

  Vložil anonim (bez ověření), 24. Leden 2020 - 14:13

  Na co jsou zákony ČR. ?

  Nejde o zákon č. 67/2013 sb. a poskytovatelem služeb za dodávku tepla a teplé vody je vždy výropce daného médi, pokud není dodávka z OPS. ( OPS = Občanská předávající stanice při rozvodu teplonosného média )

  Doufám, že jste nikdy nepracoval ve výboru společenství, to by byl masakr.

  anonim

  Vložil Orel (bez ověření), 25. Leden 2020 - 13:10

  Zákon č. 67/2013 Sb. – Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

  § 1
  (1) Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.

  § 2 Vymezení pojmů

  Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) poskytovatelem služeb

  1. vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo
  2. společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví,
   1. příjemcem služeb
  3. nájemce bytu, nebo
  4. vlastník jednotky podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví,

  § 3 Vymezení a rozsah služeb

  (1) Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.

  Vložil P_V (bez ověření), 22. Leden 2020 - 14:02

  Ještě vysvětlete, jak může statutární orgán odhalit chybu v odečtených číslech.

  Vložil asi tak (bez ověření), 22. Leden 2020 - 14:24

  Úplně jednoduše. Pokud má stat. orgán k dispozici odečty nebo rozúčtování z předchozích let, tak se podívá a pozná to hned, protože to tam je vidět. To ovšem musí stat. orgán mít schopnosti takového toho, kterého by všichni měli nejraději. Skutečně profesinálního. Takový ten, který ví co dělá.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".