Půdní vestavby

Vložil Anonymous, 16. Listopad 2007 - 6:43 ::

Potřebovala bych si ujasnit, jak je to s půdní vestavbou. Pokud vlastník vybuduje bytovou jednotku,může potom požadovat např.výměnu střešních oken, opravu elektřiny z FO? Nebo je to jeho investice do bydlení, u které si následné opravy hradí sám? Nevím jestli se vyjadřuji dobře, ale např. praskne stoupačka, která se bude hradit z FO a když se to stane v půdní vestavbě, je to stejný případ?Moc se omlouvám,ale lépe to formulovat neumím. Děkuji. Hanka

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 11. Únor 2008 - 8:41

  Opět se vracím k proplacení střešních oken vlastníkům, kteří si vybudovali půdní vestavbu.Nešlo o výměnu oken, ale o osazení nových oken. Vzhledem k tomu, že jsme se nedohodli, tak se společenství obrátilo na právníka, který potvrdil, že nemají nárok na proplacení. Oni nesouhlasili a taky se obrátili na právníka, který jim potvrdil, že nárok mají, že rozhodnutí je protiprávní a protiústavní a tudíž soudně napadnutelné. A teď opravdu nevíme co dál. Dvě právní stanoviska a každé jiné. A teď jak se říká: babo raď. Děkuji Hanka

  Vložil Anonymous, 16. Listopad 2007 - 19:54

  Dobrý den, máte problém s tím, že úhrady související s novou jednotkou se budou řídit stejnými pravidly jako stávající byty? (pokud ano, proč)

  Vložil Anonymous, 17. Listopad 2007 - 20:32

  Docela ano. Jedná se o jejich soukromou investi za účelem zřízení nové byt.jednotky. Když bude potřeba opravit např.stoupačky a oni následně budou chtít svoje refundovat, tak jim vlastně budeme postupně platit jejich výstavbu. Ale bohužel nemáme žádnou smlouvu o výstavbě. Ono nás to totiž vůbec nenapadlo.Takže neporadíte? Hanka

  Vložil Anonymous, 17. Listopad 2007 - 22:45

  Paní Hano, pokud jste neuzavřeli s „investorem půd. vestavby“ smlouvu o výstavbě, tak předpokládám, že jste o ní alespoň hlasovali na shromáždění, dalo k ní souhlas 100% vlastníků a je o tom alespoň pořízen zápis formou usnesení. Přeci jste museli nejakým způsobem před zahájením „stavby“ řešit finanční stránku za postoupení půdního prostoru mezi SVJ a investorem. Pokud by nebyl souhlas od 100% vlastníků BJ, pak je to dle mého názoru protiprávní stav a mohl by některý z neúčastněných hlasování, nebo hlasující proti, napadnout takové jednání u soudu. Máte nějaký výbor SVJ ? Je ivestorem stávající člen nebo snad docela někdo úplně cizí ? Těch „neznámých“ pro hodnocení situace vašeho SVJ je hodně, proto berte výše uvedené z tohot pohledu.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 10:23

  Pane Kolár, investor je člen SVJ,souhlas se stavbou mu dalo 100% vlastníků a výbor máme.Jenom teď nevíme, jak dál řešit případné opravy a požadované refundace, které tento investor požaduje.Chceme to seriozně řešit, ale bohužel nevíme jak.Hanka

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 14:34

  Paní Hano, vůbec se necítím být ve vašem problémü nejakým arbitrem nebo rádcem. Je zde řada jiných diskutujících účastníků, kteří by možná mohli vyjádřit svůj názor na váš problém, protože jistě není ojedinělý. Situace, v níž je vaše SVJ a proč, by byla spíše na jiné samostatné tema. Opět jste neuvedla za jakých podmínek SVJ 100% vlastníků odsouhlasilo „investorovi“ postoupit „společný“ prostor půdy, jako SČD, k jeho prospěchu. Jestli bez úplatně či za nějakou cenu, buď v penězích či za protihodnotu ve věcném plnění př. nějakých oprav domu.

  Za dané situace, bych se asi snažil uvést stav dodatečně do souladu se zákonem, t.zn. smlouvou o výstavbě. Nejsem právník a jak toto provést by bylo asi spíše na právníkovi znalém problematiky SVJ. Dle mého názoru i kdyby jste „přenechali bezúplatně“ prostor půdy „investorovi“ k vybudování jeho nové BJ, či k rozšíření jeho stávající BJ, náklady sovisející s touto „změnou“ jdou čistě na jeho vrub. Až po vybudování nové BJ, bude třeba změnit „Prohlášení vlastníka“, protže jistě dojde touto „změnou“ i ke změně spoluvlast. podílů na SČD. Zatím je pro mě stále neznámou, za jakých podmínek jste se na takové změně dohodli. Připadlo by mi „zvláštní“ kdyby to bylo „gratis“.

  Nerozumím tomu, proč píšete o nějakých refundacích. SVJ se k nějakým refundacím v „usnesení“ zavázalo ? Po „novém Prohlášení“, které musí SVJ provést po dokončení půdní vestavby „investorem“ (předpokládám, že ta probíhá dle PD a na základě stav. povolení), se dle „nového stavu“ (t.zn. co z „investice investora“ bude tvořit nově společné části domu) změní dosavadní podíly vlastníků BJ na SČD. To je to hlavní, co bude v budoucnu mít vliv na „finanční podíl“ jednotlivých vlastníků BJ, jako spoluvlastníků SČD, na oprávách domu a jeho SČD.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 16:26

  To bylo tak. Byty jsme si koupili od města a byty,co jsou pod půdama si zároveň odkoupily půdní prostor, že si tam postaví byt. Takže měly hned i větší podíly. A teď, když jsme měnily okna, tak chtějí refundovat ta svoje, co si dávaly při výstavbě. A taky říkaly, že pokud bychom v jednotlivých bytech opravovali elektriku z FO, tak by také chtěli refundaci za tu svoji. A to mě uvedlo docela úžas a zděšení a tak stále sháním nějaké informace, jak na to. Jsem i rozhodnutá zajít za právníkem jak v těchto případech postupovat a tak zatím zjišťuji, jestli někdo má už takovou zkušenost. Díky moc. Hanka

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 18:31

  Paní Hano, kdybyste poslední vaši informaci, že půdní prostory byly koupeny s byty pod nimi, mohli jsme si ušetřit čas. Je to zvláštní způsob „koupě – privatizace“. Nic ve zlém, váš případ je jen ukázkou, jak se „kupuje“ bez znalosti souvisících zákonů a předpisů a málo přemýšlí. Myslím, že už je jen na Vás a vašem SVJ, jak se s tímto stavem vypořádáte. Sděleno Vám k tomu bylo dost a těžko můžete očekávat ještě více. Hodně úspěchů v „dotažení problému s půdou“ do konce.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 18:34

  Tak to pozor. Podle návrhu ZoVB se půda stane opět společnou částí domu, pokud jí snad nebyla. V textu je „vždy“, výjimky se nepřipouští.

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 17:47

  To je zřejmě způsobeno nepochopením analogie mezi refundací např. při výměně oken. V domě se mění okna a hradí se to z tzv. FO. Těm, kdo si už je sami vyměnili a zaplatili, se proplatí určitá částka. Podle mého názoru je to velice nevhodné řešení, ale netýká se přímo této situace. V popisovaném případu je situace jiná: stará okna byla koupena společně s bytem a zaplacena vlastníkem. Vlastník poté platil dlouhodobou záloh, tzv. FO, a z něj se po určité době hradí (ev. refunduje) výměna již jednou zaplacených oken. U půdoní vestavby však vlastník kupoval a platil pouze půdní prostor bez oken – nepochybně za podstatně nižší cenu, než kdyby si koupil bytovou jednotku hotovou. Co do toho investoval, aby z půdy udělal byt, je jeho věc. Jakmile má byt (i s okny) je povinen za něj platit do tzv. FO. Výměnu nových oken, elektroinstalace apod. ve vestavbě by mu musela schválit většina ostatních členů SVJ. Nárok na to bude mít, až budete měnit tato nově vyměněná okna podruhé (za 20 let?). SK

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 22:41

  Chcete mi snad říci,že majitelé nových BJ (půdních vestaveb) budou doplácet na skutečnost, že mají nová bydlení, a tedy stále platit do FO, ze kterého se budou zvelebovat BJ ostatních?Vždyť je to proti rozumu.V tom případě by majitel půdní vestavby mohl přestat platit do FO (vyjma poplatků za služby) a tím by se přestal podílet na tomto zvelebování!

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 22:47

  Co nastane, když majitelé půdních vestaveb, kterým nebude schválena refundace čehokoli (byť TUV, el. apod.) přestanou platit příspěvky do FO (vyjma příspěvků na služby.A to z důvodů odmítavého postoje ke zvelebování ostatních bytových jednotek i z jeho příspěvků?Vždyť např. TUV el. a mnoho dalších jsou majetkem každé byt. jednotky a každý by si toto měl platit ze svého!!!

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 23:53

  To by nebylo od nich rozumné, protože by o své byty brzy přišli. Nesmíte zapomínat na rozdíl v kupní ceně. Můžete si koupit buď byt – např. za 1 milion (částka jen pro ilustraci), nebo půdní prostor např. za 100.000,–. Do půdy poté investujete své peníze a získáte byt. A v tom okamžiku jste povinen platit do FO jako ostatní vlastníci bytů. Těžko můžete očekávat, že dostanete byt stejné kvality jako ostatní za 100.000,– a to, co jste do půdy investoval, abyste z ní ten byt udělal, vám budou ostatní postupně vracet. SK

  Vložil Anonymous, 19. Listopad 2007 - 8:19

  Nikdo nemluví o refundaci za to, jakou si kdo z majitelů půdních vestaveb zakoupil vanu, dveře, nechal udělat nové podlahy a pod.,prostě vše, co je ve smlouvě o výstavbě vedeno jako součást bytu. Řeč je naopak o tom, co dělat, když je v FO dostatek fin. prostředků a právě majitelé BJ (vyjma majitelů půd. vestaveb) si budou schvalovat náhradu uvedeného na což i majitelé PV do FO vlastně přispívají…To se mi jeví jako nespravedlivé. Buď bude tedy majitelům PV schválena refundace za vše, co se u majitelů BJ bude opravovat či vyměňovat a je to ve sml. o výst. zmíněno jako součástí bytu, nebo si to majitelé BJ schválí i přes nesouhlas majitelů PV a oni přestanou platit do FO a tím vlastně přispívat na modernizaci jejich bytů…

  Vložil Anonymous, 19. Listopad 2007 - 11:38

  Ale z FO se mohou financovat pouze opravy společných částí domu, tj. (alespoň podle nového ZoVB vždy) okna, společné rozvody vody, ELE, až k bytovým uzávěrům či jističům apod. Ten, kdo si koupil půdu, si koupil prostor a musel počítat s tím, že tyto společné části vybuduje na vlastní náklady sám (ti ostatní si ty společné části zaplatili již v ceně bytu). Do FO platí až od doby vybudování bytu podle spoluvlastnického podílu, protože se svým NOVÝM půdním bytem vlastní i podíl na společných částech STARÉHO domu a je povinen je udržovat v řádném stavu. Až se bude některá společná část, např. okna, měnit, bylo by teoreticky možné uvažovat o výměně všech oken, tedy i těch nových v půdních vestavbách. To by ale bylo zbytečné plýtvání společnými penězi a zodpovědní vlastníci by nic takového neměli schválit. Pro zjednodušení si to představte takto:

  1. Koupíte si hotový byt s okny a společnými rozvody za milion.
  2. Koupíte si potenciální byt (půdu) bez oken a bez společných rozvodů za 100.000. Inves­tujete ze svého dalších 100.000 na výstavbu společných částí. Kolik investujete do zařízení bytu je vaše věc. Pokud jsou uvedené relace v obráceném poměru, tj. investujete do koupě půdy a výstavby společných částí domu víc, než kdybyste si koupil hotový byt, je to vaše riziko (chybná kalkulace při svobodném rozhodování). Úvahy o tom, že vlastníci půdní vestavby investují při výměně starých oken do zvelebování bytů ostatních, nejsou správné. Investují pouze do zvelebování SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ domu.

  SK

  Vložil Anonymous, 19. Listopad 2007 - 13:00

  Nesouhlasím s Vaším tvrzením,že „Úvahy o tom, že vlastníci půdní vestavby investují při výměně starých oken do zvelebování bytů ostatních, nejsou správné. Investují pouze do zvelebování SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ domu“, jelikož společnými částmi jsou pouze vnější části oken, vnitřní část okna přísluší k bytu,tak je psáno ve většině smluv o výstavbě či prohlášeních vlastníka,i v té Naší.A třeba u Nás se okna měnila systémem 40% z vlastních prostředků:60% z FO.Stejným poměrem by tedy měla být i refundace vůči vlastníkům půdních vestaveb. Nesouhlasím též s Vaším tvrzením, že „Do FO platí až od doby vybudování bytu podle spoluvlastnického podílu, protože se svým NOVÝM půdním bytem vlastní i podíl na společných částech STARÉHO domu a je povinen je udržovat v řádném stavu“, jelikož za půdy se u nás platí již od privatizace domu, kdy byly půdy převedeny na spol. podíly,bez ohledu na skutečnost,zda jsou obyvatelné či ne.

  Vložil Anonymous, 19. Listopad 2007 - 19:02

  Se zájmem jsem si přečetl několik příspěvků, jelikož jsem i já v jednom z témat žádal o radu týkající se obdobného problému.S výše uvedenými několika příspěvky „anonyma“ se plně ztotožňuji.Radek.

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 18:26

  Kvalitní okna vydrží 100 let. Jinak souhlas.

  Vložil Anonymous, 17. Listopad 2007 - 23:39

  Podle návrhu nového ZoVB je půda společnou částí domu.

  Vložil Anonymous, 16. Listopad 2007 - 18:24

  Na podobný dotaz zde bylo nedávno odpovídáno. Záležitosti týkající se vašeho dotazu by měly být řešeny ve Smlouvě o výstavbě mezi SVJ a "stavebníkem- novým členem SVJ. Vyžádejte si nahlédnutí do ní u vašich statut. zástupců SVj. Rovněž byste mohli mít k tomu něco ve Stanovách.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 16. Listopad 2007 - 8:53

  Prosím máte s tím někdo zkušenost? Já se sice chystám za právníkem, ale trochu bych chtěla mít přehled. Je tam ještě 5 dalších půdních vestaveb a tak opravdu nevím co s tím. Oni si postaví a my bychom jim pak propláceli např.elektřinu,roz­vody vody,plynu apod? Děkuji Hanka

  Vložil Anonymous, 16. Listopad 2007 - 16:56

  Co do vymezení společných částí domu nejsou žádné výjimky pro byty vzniklé půdní vestavbou.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".