proplácení oken v SVJ těm, kteří je měli vyměněné před rekonstrukcí

Vložil Renáta (bez ověření), 25. Květen 2019 - 7:58 ::

Dobrý den prosím v domech SVJ jsme provedli celkovou rekonstrukci střech, zateplení, spal. cesty atd. též výměnu oken (100 byt. j) z toho u 30 majitelů byla okna vyměněna před rekonstrukcí. Jak se správně postupuje při proplacení fin. částky těm, kteří okna již měla a mají faktury vč. plánů a rozměrů. Stačí proplatit jimi doložené faktury vč. m2 oken? Chystáme shromáždění, kde by se o tomto mělo jednat. Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Lemm (bez ověření), 27. Květen 2019 - 14:19

  Co si odhlasujete, to budete mit…kdyz ta vetsina bude hlasovat proti kompenzaci, nemusi dostat vubec nic.

  Zadny zakon na to neni, dohodnout se to melo drive.

  Vložil Misme, 27. Květen 2019 - 5:55

  Není mi známo, proč byl můj příspěvek poměrně brutálně vymínusován, když se, jak je zdejším špatným zvykem, nikdo nevyjádřil, ale nestačím se divit a ;-) mám tušení.

  Vlastnictví zavazuje!!!

  Vlastním-li něco, rozhodně to neznamená, že si mohu dělat co chci. Za jízdu vlastním vozem po chodníku vás nikdo nepochválí, za to, že si na vlastním pozemku postavíte rozhlednu (samozřejmě mám na mysli bez povolení) také ne, atd. Ani ve vlastním domě/domku si nemůžete dělat, co vás napadne. Toto je smyslem výše uvedeného rčení o vlastnictví, to je ten závazek (jeden z nich). Nelze dělat, byť by šlo o můj majetek, co se mi zlíbí.

  Ta okna v bytě, jež je součástí vaší jednotky, jsou současně částí celku, který se nazývá dům. Ten dům stojí v krajině, má minimálně estetický dopad na každého, kdo jej vidí. To, že dnes chrápou na vavřínech nespokojenosti nad nízkým platem úředníci stavebních úřadů i architekti měst atp., neznamená, že je vše povoleno. Jsme-li součástí většího celku, a to jsme vždy, musíme to respektovat. Vždyť termín vzhled najdete i v zákoně (NOZ §1160/2)! Okna mají na vzhled budovy určitě podstatný dopad, a protože se při jejich výměně naskýtá např. možnost celkové změny vzhledu domu, určitě je přinejmenším elementární slušností se před individuální výměnou dohodnout, jak ve finále bude dům vyhlížet. V lokalitě, kde bydlím já, se zcela rutinně mění členění oken, máte-li původní MIV, máte ještě o možnosti navíc, co se vzhledem domu udělat, ale to je jedna z věcí, která potřebuje včasnou dohodu, pokud vám záleží na tom, kde a jak a s kým… žijete.

  To je část důvodů, pro něž vidím jediný postup řešení předem nedohodnutých zásahů do vzhledu domu – kdo se nedohodne předem, má smůlu, může být rád, že unikl zasloužené sankci. Je zapotřebí, aby konečně tato sorta občanů s domnělými vyššími právy pochopila, že je přinejmenším nekonečnou drzostí klást si podmínky na proplacení své anarchistické činnosti.

  Renáto, moje rada proto zní: vezměte otěže SVJ pevně do rukou a anarchii dejte rázný stop.

  Howgh.

  Vložil ... (bez ověření), 27. Květen 2019 - 7:25

  (MIV = Meziokenní izolační vložka)

  A co říkáte na tyto „klenoty“ České krajiny rostoucí jako prašivky po dešti?

  A B C D E F G H

  Výše uvedené příklady novostaveb obohacují Českou krajinu a lidského ducha úplně stejně, jako uniformní sterilní panelák bez dříve běžné individuality.

  proplácení oken v SVJ těm, kteří je měli vyměněné před rekonstrukcí
  Okna si snad platí každá jednotka. Tak jaké proplácení. Nebo rekonstrukci platily všichni rovným dílem? 100 b.j. asi nebude identických.

  Vložil Misme, 27. Květen 2019 - 17:53

  Díky za vaši slovní reakci.

  Píšeme každý o něčem jiném. Já o odpovědnosti k sobě, majetku svému a majetku spoluvlastníků, o respektu ke společnosti a společenským normám. Vy píšete o tom, že když mohou prznit Česko jiní, mohou všichni.

  S tím, co píšete dále ohledně placení oken souhlasím. Okna si opravdu v SVJ musí každý zaplatit sám, přestože někteří platbu přefiltrují přes DZOI/FO a pak tvrdí, že oni si okna neplatili, že jim je zaplatilo společenství. Renátě jde ale o to, jak proplatit okna těm, co si je zaplatili „na dřevo“ a asi přispívají do DZOI/FO. Podle mne je rozhodné, zda tuto věc ošetřili předem dohodou se SVJ – pak se postupuje podle dohody. Pokud dohoda není, tak se musí dohodnout nyní, ale v tom zase mohu poradit jen tolik, co jsem napsala dříve. Uvedu pár možných zádrhelů, které mě napadly: změní se vlastník, okna v havarijním stavu, jak k tomu přijde, že z DZOI/FO nedostane nic, protože předchozí vlastník dostal kompenzaci. Nebo mu SVJ pořídí okna nová? Jak k tomu pak ale přijdou ti ostatní? Z toho mi vychází, že hodnota případné náhrady by se měla odvinout od životnosti a skutečného současného stavu oken. Ta nová okna budou mít záruku kolik let? Ta stará jsou ještě v záruce? Atd. Toto posuzování a administrativa spojené s určením výše náhrady si ale vyžádá nějaké úsilí a vícenáklady, a ty se musí započíst těm, kteří takovými úkoly SVJ zatěžují. Proto považuji za nejrozumnější jim, pokud souhlasí, okna vyměnit, pokud nesouhlasí neproplácet nic.

  Jak jednoduché by bylo, kdyby si vlastníci neházeli klacky pod nohy a neztěžovali jiným výkon jejich práv.

  Vložil Bydlil (bez ověření), 27. Květen 2019 - 17:55

  „Okna si opravdu v SVJ musí každý zaplatit sám“

  Kde jste to vyčetla? Přečtěte si vymezení společných částí domu.

  Vložil Misme, 27. Květen 2019 - 18:05

  Neděláte dobře, když vytrhujete jednotlivá slova z vět a kontextu. Cela věta zní: Okna si opravdu v SVJ musí každý zaplatit sám, přestože někteří platbu přefiltrují přes DZOI/FO a pak tvrdí, že oni si okna neplatili, že jim je zaplatilo společenství.

  Vložil Ludmila, 25. Květen 2019 - 13:11

  Jak máte okna zapsaná v „Prohlášení vlastníka“? Vypadá to, že tam okna nejsou zapsána jako společná část domu a proto si každý vlastník správně financoval výměnu oken vlastními prostředky. Tzn., že není co řešit, opět si každý vlastník bude hradit svá okna – SV může výměnu oken zajistit hromadně, zaplatit ze společného účtu poté, co tam vlastníci, kterých se to týká, vloží potřebnou částku. O tomto problému na tomto portále najdete několik diskusí.

  Vložil FrantišekFR (bez ověření), 10. Červen 2019 - 13:51

  Oprava společných částí domu, v němž funguje společenství vlastníků jednotek (SVJ), mnohdy budí vášně a také otazníky ohledně postupu statutárního orgánu společenství i pravomoci společenství o těchto věcech rozhodnout. Jde o to, co je vlastně společnou částí, aby o ní mohlo společenství vůbec rozhodovat. Vodítkem je v takovém případě prohlášení vlastníka, v němž by společné části budovy měly být popsány. V § 1160 občanského zákoníku je uvedeno, že společnými částmi jsou mj. vždy pozemek, na němž je dům zřízen, stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí. Podrobněji jednotlivé části domu popisuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Zákon o vlastnictví bytů, č. 72/1994 Sb., vymezoval společné části domu (budovy) poněkud odlišně, navíc starší prohlášení vlastníka se také mohou od nařízení vlády odchylovat. Nejprve je tedy třeba vyřešit případný rozpor mezi starším prohlášením vlastníka a nařízením vlády.

  Rozpor s občanským zákoníkem jistě způsobuje neplatnost prohlášení v tomto rozsahu (například pokud by v prohlášení bylo uvedeno, že hlavní konstrukce jsou součástí jednotky). Pokud je o rozpor mezi prohlášení a nařízením vlády, přikláním se k tomu, že prohlášení vlastníka podle staré úpravy nepozbývá platnosti v tom rozsahu, v němž je v rozporu s nařízením vlády, neboť to je v podstatě pouze orientační. Obdobně takovou situaci vidí i důvodová zpráva k nařízení vlády. Pokud tedy shrnu výše uvedené, vymezení společných částí v § 1160 občanského zákoníku je neměnné a závazné, zatímco vymezení v nařízení vlády může být v prohlášení vlastníka modifikováno a pokud nejde proti účelu vymezení společných částí, platí tato modifikace. V obou případech je lhostejné, zda se jedná o starší prohlášení vlastníka dle zákona o vlastnictví bytů, nebo o novější prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci podle občanského zákoníku.

  Pokud vlastníci jednotek chtějí měnit v domě okna, je třeba, aby z prohlášení zjistili, jaký režim jejich okna mají – zda patří mezi společné části, či jestli náležejí k jednotce. Pokud se jedná o první případ, má společenství pravomoc ohledně nich stejnou, jako by šlo například o střechu či stavební nosnou konstrukci. Jestliže však dle prohlášení okna patří k jednotce (jsou její součástí), pak společenství nemá pravomoc o oknech rozhodnout. V prohlášení, zejména ve starších verzích, se může objevit i formulace, podle níž je vnitřní část okna součástí jednotky a vnější část okna součástí společných částí. Takové ustanovení však nedává smysl ani u dříve používaných špaletových oken, která byla i tak propojena dřevěnou výplní zasazenou ve zdi, už vůbec ne u dnes běžných oken.

  Nejvyšší soud České republiky se k tomuto problému vyjádřil v rozhodnutí sp. zn. 26 Cdo 413/2013 ze dne 23.07.2014, v němž uvedl následující: „sestává-li výplň stavebního otvoru (okno) z pohyblivého okenního křídla a okenního rámu pevně spojeného s obvodovou konstrukcí budovy, k němuž je okenní křídlo připevněno, nelze uvažovat o vnitřní a vnější straně okna jako o samostatných věcech, které by mohly mít rozdílného vlastníka, neboť minimálně okenní rámy nesestávají z více oddělitelných vrstev a oddělením okenního rámu od stavební konstrukce, do níž je zazděn, dojde k jeho znehodnocení.“ Z tohoto důvodu bylo prohlášení vlastníka v části týkající se vlastnictví oken prohlášeno za neplatné a okna jako součást vnějšího pláště budovy považoval soud za společnou část domu. V současné době je platné a účinné nařízení vlády č. 366/2013 Sb., podle něhož jsou okna včetně okenic společnými částmi, a tudíž je výše zmíněný judikát použitelný i podle nové úpravy.

  Pokud by shromáždění společenství odhlasovalo kompletní výměnu oken v domě a její platbu z prostředků společenství, avšak okna by byla ve vlastnictví majitelů jednotek, jednalo by se o rozhodnutí při absenci pravomoci a vlastník, který by s výměnou oken nesouhlasil, by se mohl domáhat žalobou dle § 1209 občanského zákoníku zrušení takového rozhodnutí.

  Setkal jsem se i s tím, kdy společenství u oken, která byla společnými částmi, chtělo odhlasovat povinnou výměnu, kterou si ale každý vlastník měl hradit sám. Takový postup však není možný, neboť je v rozporu s právními předpisy.

  Jestliže shrneme výše uvedené, nejprve je třeba určit, komu okna patří. Pokud jsou součástí jednotky, společenství nemůže o výměně rozhodnout, nemůže výměnu vlastníkům uložit, ale nemůže výměnu ani uhradit ze svých prostředků (příspěvků na správu domu, tedy tzv. fondu oprav). U oken, která patří mezi společné části domu, může společenství rozhodnout o výměně a tuto výměnu také společenství hradí ze svých prostředků.

  Když to shrnu: jestliže v Prohlášení vlastníka NEJSOU JEDNOZNAČNĚ OKNA URČENA JAKO SOUČÁSTI BYTOVÝCH JEDNOTEK, TAK JSOU SPOLEČNOU ČÁSTÍ DOMU a NIKOLIV OPAČNĚ – nemohou být prvotně ve vlastnictví jednotky a až Prohlášením vlastníka se stát společnou součástí !!!!! Prvotně jsou společnou částí, pouze v případě jejich jednoznačného výslovného určení jako součást bytových jednotek v Prohlášení je lze ze spoluvlastnictví vyjmout – k tomu je ale zapotřebí minimálně 3/4 souhlasu všech vlastníků ze Společenství při Shromáždění vlastníků. Franta

  Vložil levape, 10. Červen 2019 - 16:06

  Společenství hradí ze svých prostředků.....SVJ ale žádné své prostředky nemá. Příspěvky na správu domu patří stále vlastníkům jednotek.

  Vložil 100% (bez ověření), 10. Červen 2019 - 14:25

  100%

  Vložil Misme, 25. Květen 2019 - 13:18

  Toto, tj. příslib, zda vůbec a případně kolik budete prolácet, jste měli mít dohodnuto při stanovení podmínek pro individuální výměny oken. Už jen z důvodu estetického hlediska (jednotný vzhled domu) se takové dohody běžně uzavírají. Obvykle dohoda zní, že individuální výměna je buďto zcela na vlastní náklad (např. nešlo-li o výměnu z důvodu havarijního stavu, ale havárku byste měli i tak hradit ze společné kasy hned při instalaci – záleží také, co máte v prohlášení) nebo se při hromadné výměně oken proplácí adekvátní část aktuální ceny, tj. toho, co jste platili nyní. Pokud šlo o předem nedohodnuté výměny, těžko radit – zde bych se připojila k názoru Anonymoushjk (bez ověření), 25. Květen 2019 – 11:54, tj. nabídnout jim nová okna, tatáž, jako se instalovala ve zbytku domu, pokud odmítnou, tak nic.

  Napadla mě ještě jedna logická souvislost – mohlo se vám podařit dosáhnout na „lepší“ cenu, kdyby ta cca třetina majitelů okna odebrala také, k tomu byste měli/mohli rovněž přihlédnout.

  Vložil Anonymoushjk (bez ověření), 25. Květen 2019 - 11:54

  Pokud jim mate proplatit jejich 100% faktury tak se na to vykašlete a objednejte nová okna. Jako cely dům dostanete lepší množstevní cenu a navíc budete mít okna nová a asi lepší než před x lety. Volil bych nějaké procento jen. Navíc třeba životnost sklep se počítá na 20 let-naplnění plynem

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".