Projednání odstoupení výboru

Vložil Anonymous, 10. Červenec 2008 - 15:07 ::

Dobrý den. Podle našich stanov přestává být odstupující člen výboru tímto členem po projednání tohoto odstoupení shromážděním vlastníků (nebo do 30dnů od podání tohoto odstoupení). Na schůzi shromáždění vlasníků bylo v jednom bodě oznámeno toto odstoupení, a protože původně byli jen tři členové, předseda navrhl aby někdo člena nahradil, nebo by se členy výboru stali zákládající členové SVJ. Po delší diskuzy se nakonec nový člen našel a proběhla jeho volba. Tímto byl bod jednání ukončen a přešlo se na další bod programu jednání. V současné době vedeme polemiku, kdy jedna strana tvrdí, že došlo k zániku výboru klesnutím členů výboru po 3 členy a následnému vzniku výboru nového. Já se přikláním k názoru, že k zániku výboru nedošlo z toho důvodu, že součástí projednávání jednoho bodu programu schůze bylo jak odstoupení, tak volba nového člena. Až poté byl bod jednání ukončen tzn. odstoupení projednáno. Jaký je prosím Vás Váš názor. Děkuji. S pozdravem
Šťastný

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous999 (bez ověření), 10. Červenec 2008 - 16:26

  Mám stejný názor jako Vy.

  Zanikla funkce jednomu členovi výboru a vznikla funkce jinému členovi výboru.

  Termín zánik výboru zákon nezná. Pouze při nižším počtu členů, než je uvedeno v zákonu, by byl počet členů v rozporu se zákonem. Žádnou sankci zákon pro tuto situaci nestanovuje. Nižší počet členů než zákonem stanovený neznamená, že ostatní členové nemohou jednat jménem SVJ. Stále je něco potřeba podepisovat a řešit.

  U Vás tato situace navíc ani nenastala. Logicky musí nejdříve jeden člen odstoupit, aby mohl být další zvolen. Jinak by ti potížisté měli zase v ruce trumf, že nový člen byl zvolen jako 4. a tudíž je jeho volba neplatná, protože máte jen 3 členný výbor.

  Navíc se nevolí výbor, ale volí se členové výboru. A tak nezaniká výbor, ale zaniká jen funkce člena výboru.

  Je pozoruhodné čím se lidé dokáží bavit, jen aby mohli vyrábět potíže. :-))

  Vložil JarekSVJ, 10. Červenec 2008 - 19:25

  Musím to přiznat ale v tomto Vašem názoru souhlasím s Vámi…

  Vložil Šťastný (bez ověření), 10. Červenec 2008 - 19:17

  Děkuji za odpověď. Jenom bych chtěl upřesnit, že ve stanovách nemáme stanoven počet členů, tzn. mohou být i 4 a více. To ale na věci nic nemění. Na tomto fóru jsem si chtěl já neznalec zákonů ověřit mou teorii. Děkuji.

  S pozdravem
  Šťastný

  Vložil AnonymousRak (bez ověření), 12. Červenec 2008 - 13:08

  Odstoupením člena výboru a zvolením nového člena se nic nemění, výbor je zase ve Vašem případě tříčlenný. Funkční období výboru je maximálně 5 let. Po uplynutí této doby musí být zvolen nový (staronový) výbor. Překročením funkční doby 5 let nastává období bezvládí.

  Vložil AnonymousRak (bez ověření), 12. Červenec 2008 - 13:08

  Odstoupením člena výboru a zvolením nového člena se nic nemění, výbor je zase ve Vašem případě tříčlenný. Funkční období výboru je maximálně 5 let. Po uplynutí této doby musí být zvolen nový (staronový) výbor. Překročením funkční doby 5 let nastává období bezvládí.

  Vložil Anonymoussrqa (bez ověření), 12. Červenec 2008 - 14:26

  Funkční období výboru je 5 let – max. ale může být i např. 2 roky – záleží co máte ve stanovách. Znám SVJ kde mají 2 roky a každé 2 roky pořádají volby – asi jich ta komedie baví. V jejich případě může nastat bezvládí po 2 letech.JarekSVJ

  Vložil Anonym (bez ověření), 12. Červenec 2008 - 14:54

  Omezení funkčního období orgánu na 2 roky bylo do nedávna v zákoně, takže z toho nelze přímočaře vyvozovat, že časté volby někoho baví.

  Vložil Anonymous999 (bez ověření), 12. Červenec 2008 - 21:36

  To „nedávno“ skončilo 30.12.2001. Pro někoho již dávná historie. :-))

  Vložil Anonymouswadd (bez ověření), 12. Červenec 2008 - 17:14

  To nevím možná máte pravdu , v našich stanovách máme 5 leté funkční období již 7 rok.. Takže mám za sebou jedno převolení a s tím vše spojené .JarekSVJ

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".