Program pro Hlasování SVJ

Vložil STARLIT s.r.o. (bez ověření), 18. Prosinec 2019 - 15:32 ::

Rádi bychom zde také představili náš software pro podporu průběhu schůze (shromáždění) vlastníků jednotek.

Program Hlasování SVJ umožňuje připravit seznam jednotek SVJ dle zápisu v katastru nemovitostí včetně vlastníků a jejich vlastnických podílů buď ručním zápisem do programu či importem z programu SSB2000, který používá řada profesionálních správců nemovitostí nebo přímým importem z katastru nemovitostí. Pro import z katastru nemovitostí se používá placená služba poskytovaná KN. Placenou službu pro import dat samozřejmě nemusíte použít, ale my jsme cestou parsování údajů z veřejného rejstříku Nahlížení do KN jít nechtěli (přeci jen se snažíme respektovat autorské právo, legislativu GDPR i stanovisko Katastru, který všechny nelegální stahovače průběžně blokuje).

Do programu lze zapsat všechny návrhy usnesení včetně kvóra potřebného pro jejich schválení. Během shromáždění je možno aktualizovat seznam účastníků, oprávněných hlasovat na základě účasti na shromáždění a zápisu v katastru nemovitostí, případně předložených plných mocí. Z programu lze tisknout řadu sestav, mj. prezenční listinu, hlasovací lístky, protokoly o hlasování, plné moci, pozvánky na shromáždění včetně programu atd.

U každého návrhu usnesení program stanoví, zda je shromáždění usnášeníschopné. Po zadání, jak jednotliví účastníci hlasovali, program vyhodnotí, zda návrh usnesení byl přijat. Program obsahuje podporu pro rychlé hlasování i rozložení prezenčních listin pro snadnější evidenci příchozích v případě větších SVJ.

Kromě řady běžných sestav program automatizovaně připraví i zápis o průběhu shromáždění (zahájení, program, jednotlivá usnesení, výsledky hlasování, časy hlasování apod.), do kterého jen doplníte například stručný výtah obsahu diskuse k jednotlivým bodům programu. K k tomu můžete využít i hlasový záznam, který lze z programu kdykoliv spustit.

Další informace najdete na webových stránkách www.starlit.cz

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil PetrJ (bez ověření), 9. Leden 2020 - 13:57

  Jak lze načíst data z katastru, abych je nemusel přepisovat? Máme cca 300 vlastníků.

  Vložil Hubert (bez ověření), 23. Prosinec 2019 - 13:06

  Bez bezdratovych tlacitek je to na urovni excelovske tabuly, ktera postacuje.

  Je to zrejme asi levnejsi, ale je mozne ze se pletu.

  Jakmile je schuze na zacatku usnaseni schopna, odchazejici clenove v prubehu schuze jsou v kolonkach zdrzeli se ( a nejsou v kolonkach prehlasovany clen )

  Vložil 25Malý (bez ověření), 23. Prosinec 2019 - 16:51

  Před každým hlasováním musíte zjistit účast a potvrdit schopnost se usnášet. A uvádějte to do zápisu.

  Ti, co odešli, nejsou na schůzi a proto nemohou hlasovat a tedy ani nemohou být zapsáni mezi ZDRŽEL SE.

  Naopak přítomní, poté co jsou vyzváni k hlasování, se projeví jednou ze čtyř možností: PRO (aktivně), PROTI (aktivně), ZDRŽEL SE (aktivně), NEHLASOVAL (pasivně). A všechny, co nejsou PRO, uveďte zase do zápisu, jak se projevili.

  Řídící schůze se postupně ptá na vůli přítomných: kdo je PRO, kdo je PROTI, kdo se ZDRŽEL. A když mu součet dosud zvednutých paží nedá počet přítomných, definuje ty, co NEHLASOVALI.

  Kdo nezvedne ruku ani na jednu z prvních tří variant, ten NEHLASOVAL.

  Doporučuji do zápisu dávat každý detail, nevíte, kdo a kdy to bude potřebovat. A vy si „umyjete ruce“.

  Vložil Vlastnice Yvonna (bez ověření), 25. Prosinec 2019 - 22:15

  „přítomní, poté co jsou vyzváni k hlasování, se projeví jednou ze čtyř možností: PRO (aktivně), PROTI (aktivně), ZDRŽEL SE (aktivně), NEHLASOVAL (pasivně). A všechny, co nejsou PRO, uveďte zase do zápisu, jak se projevili.“

  Podle právní úpravy se zjišťuje počet hlasů PRO a počet přítomných hlasů (a tím i počet přítomných hlasů, kteří nejsou PRO, a počet nepřítomných hlasů).

  Pokud máte jiný názor, uveďte příslušný §. Děkuji.

  Vložil Vlastnice Yvonna (bez ověření), 26. Prosinec 2019 - 12:48

  Prosím pana 25Malého a každého z minusovačů, aby uvedli §, podle něhož se zjišťuje i počet hlasů PROTI (aktivně), ZDRŽEL SE (aktivně) a NEHLASOVAL (pasivně).

  Kromě toho ve výčtu možností chybí např. HLASOVAL NEPLATNĚ (z různých důvodů: použil více než jeden hlasovací lístek, hlasovací lístek vložil do nesprávné hlasovací obálky, hlasovací lístek přeložil nesprávným způsobem ad.)

  Vložil roztomily, 19. Prosinec 2019 - 11:54

  Cituji z Vašeho helpu: V okamžiku, kdy dojde k hlasování o daném návrhu usnesení (bodu programu), uživatel aplikace označí, jak který účastník shromáždění hlasoval. Jiná možnost není? Sběr hlasovacích kartiček s čárovým kódem?

  Vložil STARLIT s.r.o. (bez ověření), 19. Prosinec 2019 - 15:13

  Aktuálně testujeme RFID a NFC čipy nebo čárový/QR kód na hlasovacím lístku. Zatím se ale vše ukazuje jako drahé (RFID), pomalé a nepružné (čárky a tečky na odevzdávaných hlasovacích lístkách) nebo problematické (NFC).

  A RFID čipy nevracejí :)

  Je to s podivem, ale nejrychlejší je zatím zadávání čísel jednotek v tzv. rychlém hlasování. Klikání na jednotky je samozřejmě výrazně pomalejší.

  Přivítáme jakýkoli nápad :)

  Jak velké SVJ máte na mysli?

  Vložil STARLIT s.r.o. (bez ověření), 13. Únor 2020 - 12:31

  V nejbližších dnech bude vydána verze s tiskem čárových kódů na hlasovací lístky, načítáním pomocí čteček čárových kódů (jednotlivě i dávkově). RFID a NFC testujeme.

  Testováno na čtečkách Virtuos CCD (např. BT-310N).

  Vložil roztomily, 22. Únor 2020 - 22:26

  Prosím uvádějte číslo verze se čtečkami čárových kódů 1.6.4 ještě nemá. Ale je tu značný posun v kvalitě. Některé funkce se mi líbí a až bude mít i nějaký editor sestav abych si mohl sestavy poupravit k obrazu svému tak to bude super. Možnost použití i proschůze výboru super. Sestavení zápisu z usnesení a hlasovacího protokolu také výborné. Sestavy jsou ještě slabé. Rozsah licencí mi nedává smysl:

  • do 5 jednotek
  • do 50 jednotek
  • do 500 jednotek
  • do 2000 jednotek

  Myslím že SVJ přes 500 jednotek neexistuje.

  Vložil Antoš (bez ověření), 25. Únor 2020 - 23:32
  • Čtečku čárových kódů obsahuje verze 1.7.0 (aktuálně publikována)
  • K sestavám velmi uvítáme připomínky z praxe
  • Rozsah licencí jsme stanovili pohledem z okna, vzhledem k naší cenové politice u tohoto produktu je rozsah licence a jeho vliv na cenu téměř zanedbatelný. Jen kafe a pronájem sálu pro shromáždění pětisetbytového SVJ je několikanásobně dražší :)
  • Údajně existuje SVJ o 700 jednotkách – ale nehledali jsme je :)

  Moc děkujeme za pochvalu, potěší.

  Aktuální metodiku k programu (včetně hlasování čárovým kódem) najdete na https://www.starlit.cz/…vanisvj.aspx

  Vložil roztomily, 22. Březen 2020 - 12:43

  Zdravím, aktualizace probíha instalátorem v pořádku, tedy nyní zkouším verzi 1.7.5.0

  Připomínky:
  • Do podlaží nelze zapsat nečíselnou hodnotu např. P nebo S
  • Do seznamu jednotek přidat podlaží když už jej někde uvadíme (slouží zřejmě jen pro dohledání vlastníka, který občas ani neví ve kterém vchodě bydlí)
  • Všechny sestavy – popis shromáždění do hlavičky sestavy (v popisu si pak zadám i datum, datum pouze v patičce je málo)
  • Sestava pro čárové kódy je úplně špatně. Sestavu odstránkovat dle jednotlivých BJ (bytová jednotka min. jeden list A4) s hlavičkou o jakou jednotku se jedná. Do čárového kódu zaintegrovat i číslo hlasování/usnesení. U varianty pro/proti na jeden řádek kód pro a kód proti. Hlasující lístek roztrhne a odevzdává jen verzi pro kterou hlasuje. Kód tedy kromě čísla jednotky, kódu shromáždění (čtyří cifry mi přijdou zbytečné) by měl obsahovat i číslo hlasování a odpověď pro či proti (v nějakém číselném tvaru), lomítko bych taky vypustil.
  • Zpracování čárových kódů si představuji spíše formou Vašeho rychlého zpracování, než toho dávkového (které má také opodstatnění)
  Zápis je geniální funkce, možnost editace super. Jen mi vadí v zápisu ale i jinde uvádění procent, všude bych preferoval zlomky. V zápisu uvádět obojí nejlépe v tabulce.

  Je fajn vidět jak se program vylepšuje. Některé náznaky jako emailová adresa vlastníka v seznamu vlastníků naznačuje že to možná chcete opravdu vymazlit.

  S pozdravem Jan Roztomilý

  Vložil Antoš (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 12:30

  Po odmlce jsem se dostal k reakci:

  • do podlaží již lze zapsat i nečíselnou hodnotu
  • podlaží přidáno do seznamu jednotek
  • sestavy budou podrobeny revizi na základě připomínek z provozu
  • sestavy s čárovými kódy jsme zatím ponechali, řešíme filosofický :) problém, jak jednoznačně číslovat usnesení, když předem nevíme, jaký bude definitivní program a jaké protinávrhy padnou – proto nelze předem vytisknout hlasovací lístky s čárovým kódem a přesnou identifikací bodu programu a usnesení.
  • Do programu jsme přidali možnost importu osnovy jednání – tedy dokumentu, který si připravíte předem, když chystáte shromáždění, třeba ve Wordu – aby se to nemuselo pracně znovu opisovat do Hlasování SVJ. Pokud je dokument „otagován“ – např. Bod programu, Obsah programu, Návrh Usnesení, Kvorum apod., program si obsah dokumentu načte a rozhází do příslušných kolonek.
  • Možnost rozesílání pozvánek e-mailem.
  • Vizualizace hlasování (graficky znázorněný výsledek hlasování)

  Těšíme se na připomínky.

  P.S.: Jen perlička – cvičně jsme řešili orwellovskou úlohu – rozpoznávání výsledku hlasování pomocí fotografie hlasujících. :)

  Vložil Rozpoznal (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 12:45

  „rozpoznávání výsledku hlasování pomocí fotografie hlasujících“

  Jak to funguje? Hezká dorostenka → PRO, stařec → PROTI?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".