Profesionální předseda SVJ - pravomoc - kontrola

Vložil Hroda, 11. Červen 2020 - 1:15 ::

Dobrý den,

prosím Vás o radu – jako předseda výboru SVJ po 11 letech končím. Nikdo nechce být členem výboru. Rozhodli jsme se tedy pro variantu „profesionální předseda společenství“.

Můžete mi poradit, jakým způsobem lze ošetřit, aby profesionální předseda společenství nemohl libovolně měnit podmínky přístupových práv k účtu SVJ či svévolně naložit s finančními prostředky, když bude ve stanovách a potažmo ve veřejném rejstříku uveden „způsob jednání“: „… navenek samostatně ve všech záležitostech předseda výboru …“. Banka mi sdělila, že vychází z údajů ve veřejném rejstříku.

Měli jsme v plánu, že k autorizaci plateb v elektronickém bankovnictví budou nutné dva podpisy – vždy jeden ze dvou „pověřených vlatníků“ odsouhlasených na shromáždění by autorizoval platbu spolu s předsedou. V návrhu úpravy stanov SVJ od budoucího předsedy je však uvedeno:

1. „Za společenství jedná navenek samostatně ve všech záležitostech předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Za společenství se členové výboru při právním úkonu v písemné formě podepisují tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společenství připojí podpis předseda výboru a další člen výboru.“ viz: 2. „Pro předsedu platí stejná ustanovení jako pro výbor dle článku XXX a odstavce XXX a následujících těchto stanov.“

Dotaz: Pokud by byli „pověření vlastníci“ statutárním orgánem – členy kontrolní komise či inspektory – mohl by být požadavek na jejich podpis uveden ve stanovách a tedy ve veřejném rejstříku jako podmínka pro nakládání s účtem v části „způsob jednání“?

Děkuji za Vaše zkušenosti a rady.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 11. Červen 2020 - 16:13

  Možným modelem fungování by mohl být 2členný výbor ve složení profi-předseda a člen-vlastník. V tomto modelu by prakticky veškeré činnosti mohl vykonávat profi-předseda spolu se správcem (pokud to nebude jedna právnická osoba) a člen výboru by měl jen kontrolní funkci a navíc by zajišťoval nezbytnou komunikaci mezi profi-předsedou a vlastníky (domem).

  Přístup k účtu by mohl být nastaven tak, že by profi-předseda mohl platby jen zadávat a člen výboru by je autorizoval.

  Za těchto podmínek by snad nemusel být až tak velký problém nalézt nějakého vlastníka, který by se nechal zapsat do Rejstříku.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 12. Červen 2020 - 13:54

  „Za těchto podmínek by snad nemusel být až tak velký problém nalézt nějakého vlastníka, který by se nechal zapsat do Rejstříku.“

  Taky si myslím,že za těchto podmínek může nějaký prosťáček kývnout na to,aby mu hodili na hrb společnou odpovědnost za správu cizího majetku a pak ho v tom vykoupali!

  Vložil Zdenek 22, 12. Červen 2020 - 18:38

  Máte lepší řešení? Sem s ním!

  Vložil Hroda, 12. Červen 2020 - 12:27

  Děkuji Vám, pane Zdenek22,

  dospěla jsem na základě rady několika přechozích přispěvatelů ke stejnému názoru jako Vy, byť jen s malou připomínkou: jde o tom, zda PP výboru nenaloží – mimo Vámi uvedené nezbytné komunikace a autorizace plateb – na člena výboru SVJ organizační a administrativní činnosti. To musíme projednat. Kdybych byla v jeho pozici, určitě bych se snažila to, co nepovažuji za tak zásadní nebo naopak považuji za časově náročné, dát do kompetence člena výboru SVJ. Z funkce ve statutárním orgánu vyplývá i hmotná odpovědnost a té se vlastníci většinou bojí.

  Včera jsem oslovila vlastníky, kteří projevují o dům zájem s tím, že funkce bude muset být finančně řádně oceněna (minimálně 5.000,–- Kč/měs.).

  Náš Správce též nabízí pro SVJ rozšíření svých služeb o funkci PP společenství. Ale to by byl kozel zahradníkem. Už nyní máme dohady kvůli účetnictví.

  Účetní našeho Správce zadává platby do elektronického systému KB, k autorizaci doporučuji, nejen já, vždy podpisy dvou osob (dvojí kontrola je větší jistota proti zneužití a též, že se nepropásne termín splatnosti), tzn. autorizoval by vždy PP a člen výboru současně.

  Ano, doufám, že se někdo najde, napadlo mě třeba i cizí člověk se zkušeností, samozřejmě na doporučení, který by byl Profesionální člen výboru SVJ. To ale musím ještě prověřit. Zkusím oslovit přispěvatele, třeba s tím má někdo zkušenosti.

  S díky a zdraví Hroda

  Vložil Zdenek 22, 12. Červen 2020 - 18:42

  Paní Hroda, PP bude vykonávat to, co bude mít napsáno ve smlouvě. Takže těžko bude „nakládat“ dalšímu členovi to, k čemu bude on smluvně zavázán.

  Vložil Hroda, 14. Červen 2020 - 19:22

  Dobrý de, pane Zdeněk 22, díky Vám za názor, nejspíš máte pravdu. Hroda

  Vložil 25Malý (bez ověření), 11. Červen 2020 - 8:20

  Tazatel nás seznamuje s návrhem subjektu, jež by měl být „profesionálním předsedou“. Očekává od přispěvatelů pomoc. Tedy:

  Statutárním orgánem, tj. zastupujícím SVJ, může být „Výbor“ v čele s „Předsedou výboru“, nebo „Předseda SVJ“. Pod pojmem SVJ se myslí „Právnická osoba SVJ“ (název, sídlo, statutární orgán, IČ).

  Za SVJ bude navenek vystupovat v prvním případě „Předseda výboru“, v druhém případě „Předseda SVJ“.

  Pokud zvolíte variantu profesionálního „Předsedy výboru“, bude jeho konání korigovat výbor. Pokud to ale bude profesionální „Předseda SVJ“, pak je jeho pravomoc neomezená a zasahovat do ní může pouze nejvyšší orgán SVJ – shromáždění, které jej může pouze odvolat. Jiné páky, disciplinární a podobné prostředky, na něj nemáte.

  Pokud bude profesionální „Předseda SVJ“ ochoten, můžete mu svobodné nakládání s bankovním účtem prostřednictvím internetového bankovnictví omezit například tak, že „Předseda SVJ“ učiní příkaz, ale potvrzovací SMS bude směřována na důvěryhodného člena SVJ a ten ji po kontrole neprodleně přepošle „Předsedovi SVJ“ k dokončení příkazu. Musí to stihnout do několika minut, jak to má banka nastaveno. Ale i potom může „Předseda SVJ“ kdykoliv osobně v bance dispozice (číslo mobilu) změnit ve svůj prospěch.

  Každopádně, „Profesionální předseda SVJ“, ať to bude fyzická osoba, nebo právnická osoba, nemůže mít k majetku členů SVJ takový vztah jako by měl kdokoliv z nich samotných. Taky to bude dražší než odměny svým lidem. Nechci žádnému z profesionálů snižovat kredit, ale do našeho baráku bych ho nepustil.

  Důvěryhodný, ochotný a obětavý výbor, účet ve vlastních rukou, přiměřená odměna, dodavatelsky účetnictví a technický dozor nad stavbou, to je možná to nejlepší, jak v dnes dům spravovat.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 11. Červen 2020 - 11:19

  Myslím, že bychom měli opustit mýtus, že někdo, kdo něco vlastní, má lepší vztah k tomuto majetku a jeho správě než ten, kdo tento majetek spravuje, ale nevlastní. Přestaňme si lhát nebo lpět na nepravdivých tezích. Důkazů o tom je mnoho, a najdeme je v každém SVJ a nejen tam.

  Je totiž jedno, kdo majetek vlastní, důležité je, kdo ho spravuje, jeho osobnostní předpoklady, to platí, jak pro vlastníka, tak pro profesionála (nevlastníka). Pokud je to profesionál, tak bude majetek spravovat, jako by byl jeho vlastní (v tom dobrém slova smyslu, víme, jak se někteří vlastníci starají o svůj majetek, spíš nestarají). Jenže ne každý, kdo se vydává za profesionála, jím skutečně je!

  Případů, kdy vlastníci vysávali SVJ, tunelovali účty SVJ atd. je mnoho. Asi měli takový vztah k majetku, že si mysleli, že je jejich.

  Je třeba vybrat a volit slušné lidi, ne podvodníky, prospěcháře, a to jak v případě vlastníků, tak v případě profesionálů. U profesionálů je zas problém, že tomu moc nerozumí, zpravidla to nabízejí správcovské firmy, přičemž jejich znalosti jsou často velmi tristní. Spíš to dělají tak, že se snaží vyhovět SVJ, taková ta lidová politika, aby hlavně byli spokojeni, jestli je to podle zákona a stanov, se moc neřeší. A zadělává se na problémy.

  Vložil Hroda, 11. Červen 2020 - 11:46

  Hroda

  Děkuji Vám, pan 25Malý, za Vaše pochopení, názory i návrh řešení – autorizační sms – byť to není nejlepší řešení ani 100% ochrana. Vám bych svůj hlas jako profi předsedovi dala. Pokud tedy zvolíme PP musíme doufat zejména v jeho solidnost, protože pokud nám připraví úpravu stanov i smlouvu o poskytování služeb předsedy chybně, můžeme na to ošklivě doplatit a vlastníci budou hledat viníka a najdou mne!? Já se těch vesel snad už nikdy nezbavím!!! S díky DH a dávám Vám veliké +

  Vložil Justitianus, 11. Červen 2020 - 9:26

  Já jsem taky dal plus příspěvku pana 25Malý.

  Jen podotýkám, že bych neodmítal profesionála jako předsedu SVJ. Je to prostě jedno z možných řešení. Mnoho právnických osob tak postupuje zcela běžně (a mají pro to moderní název „outsourcing“). Dnes každý instalatér či truhlář svěřuje účetnictví specialistovi. A předsedování v SVJ je taky taková speciální činnost.

  Ono je lepší mít předsedu SVJ profesionála než mít skupinu zmatených vlastníků, kteří si říkají „výbor“ a netuší co mají dělat, jak to mají dělat, nemají čas to dělat, ani nemají chuť to dělat. (Ovšem všichni berou odměny, a nechávají si od SVJ platit pojištění za škody způsobené členem statutárního orgánu.)

  Všechno má své výhody a nevýhody. Ovšem pokud si tazatel/ka vybere nějakého zoufalce, který neumí ani nabídnout právně bezchybné stanovy, tak to může od počátku zavánět katastrofou.

  Justitianus

  Vložil Hroda, 11. Červen 2020 - 11:47

  Hroda

  Díky Vám za názor, též jsem dala plus panu 25Malý i Vám. Ano, outsourcing, ale jak vybrat solidní a profesionální společnost? Máte nějaká doporučení, typy, na co si dát pozor, atd? Malá spol. s.r.o. nebo raději velká např. a.s.? Realitní či advokátní kancelář nabízející navíc i tyto služby? Máme starý dům, který potřebuje zejména velké opravy a rekonstrukce, raději bych viděla v čele PP, který má v týmu technika/stavaře a nepověřuje „třetí osobu“ k výkonu této činnosti. Prosím Vás o názor. S díky Hroda

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 11. Červen 2020 - 9:59

  Pane Justitiane, druhý úhel pohledu na profesionálního předsedu SVJ by rovněž neměl zaniknout. I od Vás však potřebuji svolení k převzetí Vašeho příspěvku (případně dalších) do svých „Zajímavostí z portálu SVJ“.

  Jejich přebírání bylo sice někdy v roce 2007 domluveno s adminem, ale zdejší mí kritici si myslí, že to nestačí.

  Souhlasíte-li, napište mi to, prosím, na klaiex@seznam­.cz.

  N. Klainová

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 11. Červen 2020 - 9:00

  Pane Malý, lepší rozbor kladů a záporů profesionálních předsedů SVJ jsem neviděla a sama bych to lépe nevystihla. Zvláště poslední dva odstavce by nikdy neměly zaniknout ve spleti zdejších příspěvků.

  Dovolíte, abych Váš příspěvek převzala do svého webu – do rubriky „Zajímavosti z portálu SVJ?“ Pokud ano, napište mi, prosím, své svolení na adresu klaiex@seznam­.cz. Děkuji.

  N. Klainová

  Vložil 25Malý (bez ověření), 11. Červen 2020 - 13:45

  Vážená paní Kleinová

  Souhlasím s rozšiřováním svých textů Vámi a kýmkoliv druhým, a to všech textů dnešních, minulých i budoucích.

  Děkuji za důvěru

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 11. Červen 2020 - 14:18

  Pane Malý, děkuji Vám. Některé příspěvky, a mezi nimi i Vaše, si opravdu nezaslouží, aby zapadly. Mé stránky ""Zajímavostí z Portálu SVJ" na https://klaiex.webnode.cz jsou přístupné všem.

  Vložil Počtář (bez ověření), 12. Červen 2020 - 17:01

  „Mé stránky „Zajímavostí z Portálu SVJ“ na https://klaiex.webnode.cz jsou přístupné všem …“

  … kteří zaplatí.

  Nebyla ještě nedávno cena 600 Kč/rok?

  Vložil JaVa, 12. Červen 2020 - 17:29

  Závist a neschopnost se sám prosadit, jdou ruku v ruce.

  Přeji Vám klidné spaní.JaVa

  Vložil Anynomous (bez ověření), 12. Červen 2020 - 18:07

  Rektální alpinistka JaVa přes zástup soudruhů ze spřátelených východních zemí přehlédla, že stále máme kapitalismus. Nazdar.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 11. Červen 2020 - 7:27

  Vaše představa dle mého názoru nemůže fungovat. Pověřený vlastník již neexistuje od novely ObčZ z 2014, a členové dalších orgánů mimo orgán statutární jako je např. kontrolní komise nemohou mít pravomoci stat. orgánu:

  NOZ § 1205 … Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků. Zřídí-li stanovy další orgány, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu. 

  Chápu ale dotaz tak, že u vás je někdo, kdo se zodpovědnosti je ochoten chopit, a akceptuje , že bude zapsán do rejstříku (ostatně jako člen kontrolní komise by byl také), pak by bylo možné ustanovit stat. orgánem SVJ výbor s tím, že by tento člověk byl jejím členem. Výbor může být dvoučlenný. Nicméně tím se rozdrolí zodpovědnost.

  Vložil Hroda, 11. Červen 2020 - 9:06

  Hroda

  Dobrý den, moc Vám děkuji za odpovědi.

  Ještě upřesnění: „Pověřený vlastník“ je pouze námi navržený pracovní název osob, které budou spoluautorizovat s Profi předsedou (dále jen PP) platby v elektronickém bankovnictví. Zvolili jsme tedy shodou okolností název dříve užívaný a neplatný. I kdyby byli nazváni např. „Pověřená osoba klienta“ (dále jen POK), dle banky je problém v tom, že byť je shromáždění „pověří autorizací plateb spolu s PP“, PP – jako statutární orgán – může podmínky dispozičních práv změnit a třeba našim POK zrušit možnost autorizace. Banka prý změnu provede, neboť PP je zmocněn k úkonům – viz. „způsob jednání dle stanov“ a potažmo „veřejný rejstřík“.

  Odstavec mnou citovaný výše je z návrhu stanov od budoucího PP, jen jsem ho zkopírovala, není to „náš kočkopes“, jak píše další autor komentáře. I nám schválil vlastní název pro zmocněné osoby. Mně se to však nezdá, proto se radím, zástupci vlastníků danou společnost vybrali dle jejich prezentace a nízké ceny. Tento PP jako jeden z mála sám nabídl pro kontrolu nad účtem SVJ spolupodepisování v elektronickém bankovnictví někomu z vlastníků.

  Závěrečné ponaučení z Vašeho komentáře: Statutární orgán může být buď výbor SVJ nebo předseda společenství. Jest-li to dobře chápu, neexistuje varianta zabraňující PP svévolnému nakládání s účtem SVJ, pokud alespoň jeden z vlastníků ochotných autorizovat platby nebude zároveň členem výboru SVJ spolu s „Profesionálním předsedou výboru SVJ“. K zamezení případnému neoprávněnému nakládání s finančními prostředky na účtu SVJ nás neochrání ani jejich případná funkce v „kontrolní komisi“ či funkce „revizora“. Funkce by jim dávala jen možnost na případné zneužití (např. zrušení jejich vstupu do elektronického bankovnictví) nahlásit.

  Omlouvám se za pro Vás asi „neprofesionální“ dotazy, nejsem právník a funkce jsem se ujala před mnoha lety jen proto, že bývalý výbor neplatil zálohy na služby a neoprávněně nakládal s finančními prostředky.

  Ještě jednou díky a prosím Vás o odpověď, zda jsem informace dobře pochopila.

  S pozdravem Hroda

  Vložil Jan77 (bez ověření), 11. Červen 2020 - 14:59

  Souhlasím. Předseda SVJ jako jediný člen stat. orgánu může „všechno“, takže může měnit dispoziční práva (udělovat a rušit) jiným osobám, takže by měl nadvládu i nad případnou osobou , která ho měla prostřednictvím internetbankingu kontrolovat.

  Ještě bych dodal že i s X členým výborem banka obvykle dá plný přístup právnické osobě, která může „vše“ a pak volitelně dalším osobám (disponent) s případnými omezeními. Technicky je to sada přístupových údajů -nikoliv přímo jedna konkrétní fyz- osoba. Píšu to proto, že je třeba zkoumat, u té které banky, zdali vámi zamýšlený postup s potvrzováním plateb vůbec umí a kdo by byl uživatelem a v které roli . Zda některá banka umí roli jen schvalovatele plateb, mi není známo.

  Vložil JaVa, 11. Červen 2020 - 14:22

  Možná by stačilo, zveřejnit zde celé stanovy i smlouvu ,které se vašemu SVJ snaží vnutit,Vámi oslovený „profesionál“.

  Raději dříve, než bude pozdě!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Hroda, 12. Červen 2020 - 12:46

  Děkuji Vám, JaVa, návrh smlouvy i stanov je ještě před připomínkováním a nejspíš oboje budeme měnit, neboť dle informací přispěvatelů a nového bankovního poradce, nelze ošetřit ochrana prostředků na účtu SVJ jinak, než formou výboru SVJ. Též nechci obtěžovat ostatní čtením spousty stránek. Vzhledem k úskalím a nejasnostem v obou návrzích, oslovím nezávislého právníka a požádám o kontrolu. Pár tisíc nám může ochránit několik milionů. S díky Hroda

  Vložil Justitianus, 11. Červen 2020 - 8:07

  Nerozumím tvrzení že při více členech statutárního orgánu „se rozdrolí zodpovědnost“.

  Pravý opak je pravdou.

  Podle § 2915 NOZ platí, že pokud je k náhradě zavázáno několik škůdců, nahradí škodu společně a nerozdílně. To znamená, že náhradu celé škody je možno vymáhat na kterémkoliv členovi statutárního orgánu. Věřitel (SVJ) si může vybrat na kom bude plnění požadovat.

  Člen výboru se své odpovědnosti zprostí jedině pokud hlasoval proti rozhodnutí výboru, a své (menšinové) stanovisko nechal zapsat do zápisu ze schůze výboru.

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 11. Červen 2020 - 6:59

  Nové stanovy nebrat! Jsou vadné. Nevím, zda to co citujete je nějaký váš vlastní kočkopes, nebo jde o návrh vašeho „zachránce“.

  Stanovy jsou o výboru, nikoliv o předsedovi SVJ. Pojem „pověřený vlastník“ se v nových stanovách nepoužívá od roku 2014.

  Justitianus

  Vložil Hroda, 11. Červen 2020 - 11:47

  Hroda

  Děkuji Vám, pane Justitianus, za názor a vysvětlení zodpovědnosti členů statutárního orgánu. K Vašemu názoru na komentář „rozmělnění zodpovědnosti“ k mému dotazu: Roky mne nechce nikdo ve funkci předsedy výboru SVJ vystřídat a vzít na sebe odpovědnost byť jako člen výboru. I pokud bych jednoho z vlastníků svolných k autorizaci plateb přesvědčila, bude to laik a nebude se umět „ochránit“ a případně postavit profesionálovi – právníkovi z advokátní kanceláře. Kdo se zajímá a ví, ten do toho nepůjde a prostoduchého člověka budeme mít pouze jako figurku do počtu – takoví ale zájem o práci pro SVJ nemají, pouze kritizují. „Kočkopsa“ a název „pověřený vlastník“ jsem uvedla na pravou míru ve své odpovědi na první komentář. Asi svůj byt prodám a kupím si baráček na samotě u lesa. S díky Hroda

  Vložil . (bez ověření), 11. Červen 2020 - 7:04

  Ne jenom stanovy nebrat, nebrat taky uvedeného profesionálního předsedu. Profesionální předseda se orientuje ne jenom v zákonech. Váš kandidát je šašek, ne profesionální předseda. Ten se neorientuje ani v základních věcech kolem svj.

  Vložil Hroda, 11. Červen 2020 - 11:48

  Hroda

  Děkuji Vám za názor, nejsem sice profesionál, ale svoje úspory bych danému právníkovi nesvěřila.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".