Prof. Ivo Telec

Vložil Pavel, 5. Září 2014 - 23:32 ::

„Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., je český právník, odborník na právo duševního vlastnictví. Zabývá se též souvisejícím právem proti nekalé soutěži a osobnostním právem. Kromě toho i právem spolkovým a nadačním a právem veřejné prospěšnosti.“

Zdroj: Wikipedie

Pan profesor se sice zabývá i spolkovým právem, ale SVJ jsou trochu něco jiného. A tak nevím, zda se zapojí do věcné diskuse o SVJ.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Ivo Telec, 6. Září 2014 - 12:23

  Tak jsem se dole, v odpovědi na záporné hodnocení, zapojil do diskuse alespoň vysvětlením, jak to bylo. Možná Vám to nyní tolik nemůže, ale myslím, že se „hrany mohou otupit“. Zdraví Ivo Telec

  Vložil ; (bez ověření), 6. Září 2014 - 9:37

  Nezapojí, má na papíře jemenovací dekret od prezidenta, který nelze odebrat a má platnost až na věčné časy. A tak nemusí přiznávat, že se mu to jaksi nepovedlo a už vůbec nepřizná, že tomu třeba ani nerozumí. Ať žije český systém jemnování profesorů. Císařpán je jistě spokojený, jeho systém jemnování kdekoho kdekym a kdečim neodvolatelně jsme rádi zachovali až do dnešní doby. Dokonce jsme na to náležitě pyšní.

  Vložil Ivo Telec, 6. Září 2014 - 12:51

  Dobré poledne, ale zapojím se. Právě proto, že mám dekret na „věčné časy“, je mým úkolem vstupovat do společenských debat. Nejen ale zde a na internetu. Dovolím si ale úvodem jedno kritické „šlehnutí“. Proč nějaká asociace SVJ nebyla 12 let u přípravy nového občanského zákoníku? Není pravda, že by se „přibíralo“. Přibrán byl každý, kdo o tom měl zájem a svůj zájem projevil. Sám jsem takto jednal či „zastupoval“ (to je ale velmi nepřesné) spolky a jiné tzv. neziskovky včetně nadací apod. Proběhlo mnoho pracovních porad, setkání u zdroje. Např. po závěrech rekodifikační komise na ministerstvu se volně přešlo na ulici naproti do restauračního salónku a zdde se vše probíralo do podrobna s těmi, jich žse to bezprostředně týkalo. Ne snad uzavřeně, ale veřejně se následně o tom psalo a proběhly veřejné semináře, odkud se rovnou zpětně „odebíraly“ výstupy. I tak se ale vše nemusí úplně zdařit.

  U SVJ ne. Tam tak tomu nebylo ani omylem. Proč? Nevím. Předpokládám, že SVJ mají své advokáty či jiné právníky, podobně snad i jejich asociace atd. Stačilo málo, jen zavolat. Kontakty byly veřejné. Každý advokát by měl vědět, kam a komu má zavolat, když jde o legislativu jeho klienta.

  Ovšem, hodně se měnilo i při vypořádávání připomínek. Asociace ovšem mohla být dobrovolným, nepovinným, připomínkovým místem. Byla? Sám už si nepamatuji, ale mohla být.

  Tedy, 12 let otevřených příprav. Nevím o žádném jiném zákonu z poslední doby, ktgerý by byl tak podrobně a tak otevřeně probírán a projedáván předem.

  Původně SVJ a vůbec bytové vlastnictví mělo zůstat samostatně. Politickým (asi i systémnvým) rozhodnutím se to změnilo. Už ale přesně z hlavy nevím, kdy se tak stalo. Hodně je důsledkem politických rozhodnutí. Podstatné změny také nastaly až ve sněmovně, viz velký pozměňovací návrh ústavně-právního výboru.

  Zda u toho všeho byla i nějaká asociace SVJ, už přesně nevím. Banky, nadace atd. ti všichni u toho bývali a uplatňovali své připomínky k projednání. Pochopitelně, že ne každá připomínka byla přijata, ale vysvětlovalo se a mluvilo, psalo, diskutovalo i veřejně.

  Vím, že teď Vás to asi moc nepotěší. Je po bitvě (asi bez Vás). Jedno z toho ale plyne. SVJ mají mít svého lobbistu v dobrém slova smyslu, který u všeho bude a vždy připomene: „Pozor, u SVJ to z toho nebo onoho důvodu nesedí, apod.“ Tak to třeba léta dělají nadace a tzv. neziskovky vůbec. Včetně daní, poplatků apod. Musí to ovšem být někdo, koho berou vážně.

  Hodně věcí kolem SVJ a bytového vlastnictví šlo z Ministerstva pro místní rozvoj. Ovšem mimo mě. Sám jsem fakticky koordinoval Ministerstvo kultury a Ministerstvo spravedlnosti, co do připomínek a sledování změn atd. Nic to nikoho nestálo. Jen mě čas a sílu. Další resort by už byl nad mé síly. Jsem pouze soukromá osoba. Žádný veřejný činitel. Můj možný vliv je pouze faktický.

  Co dál?

  Momentálně se ministerstvu rozpadla novelizační komise, 2 rezignovali, zůstali jen dva (soudce Pelikánová a soudce Drápal). (Soudci by ale neměli řešit veřejnou správu, už kvůli dělbě veřejné moci.) 29 odborníků na občanské právo při nově založeném kolegiu při Ústavu státu a práva AV ČR v Praze nabídlo své služby. Dosavadní nvárh z ministerstva ale neřeší to, co může v praxi skřípat) kromě snad pár výjimek.) Např. zavádění nové teorie právnických osob, a tedy i změny smluvních formulářů apod., považuji za naprostý nesmysl, který v praxi nikoho nezajímá ani netrápí. Uvidíme, co a jak. Bylo by dobré, aby nějaká asociace SVJ to vše sledovala, „hlídala“ a hlavně včas vstoupila do legislativního procesu už na ministerstvu! Jestli jí ale dá vedení ministerstva k tomu prostor (návrh měl být původně dokonce tajný), to ale nevím. Stará vedení by ten prostor za 12 určitě dala (dávala). Dnes je ale na ministerstvu spravedlnosti stav úplně jiný. Legislativní odbor je navíc totálně zdecimovaný. Na pomoc byli pozvání studenti … Sám bych Vám docela rád pomohl, ale už jsem léta „zaháčkovaný“ tzv. neziskovkami apod.

  Zdraví

  Ivo Telec

  Vložil Zdenek 22, 7. Září 2014 - 8:14

  Pane Teleci

  snažíte se podsunout myšlenku, že za zpackanou část NOZ týkající se SVJ mohou SVJ sama či jejich sdružení. To je nepřijatelné!

  Za zákon je odpovědný v první řadě jeho předkladatel a dále ten, kdo jej pro předkladatele zpracoval.

  A v tomto smyslu by se dalo parafrázovat jedním odst. právě kritizovaného NOZ:

  „Kdo přijme odpovědnost za jakoukoliv činnost, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

  Připomínkové řízení k jakémukoliv zákonu nemá sloužit k jeho vypracování nebo k vyhledávání zřejmých chyb a nesmyslů. Připomínkové řízení by mělo zákon nanejvýš jen „jemně doladit“.

  Vložil člen svj (bez ověření), 6. Září 2014 - 19:31

  Tohle pane profesore není společenská debata. Problémy, které nám ve společenstvích každodenně znepříjemňují život Vám samozřejmě nevadí, proč taky. Neuvěřitelné, nyní jste přišel na řešení. Asociace, ta to vyřeší. Nepotřebujeme být členy žádné asociace, my na to nemáme čas, my se normálně živíme jinou prací, na účinkování v asociacích nemáme čas. Netahejte nás proto do nějakých nesmyslných spolků. My chceme v klidu jenom bydlet ve svých bytech, ne vést s někým politické a jiné pitomé zápasy. Copak je to tak těžké pochopit? Společenství není vlastník domu, společenství je pouhý správce domu. Je to tak jednoduché, změňte ten zákon a nechte nás žít. My jsme byli donucení být společenství, my jsme se tak sami nerozhodli. Tak proč nám ještě otravujete život těmi nesmyslnými zákony a výmysly? Opravdu se domníváte, že bydlet ve věžáku s lidmi, kteří se dělají naschvály je procházka růžovou zahradou? Vláda pane profesore vydala nařízení č. 366/2013 Sb. Podle § 16 (1) Příjmem společenství vlastníků jednotek jsou zejména

  1. pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh.

  Opravdu se pane profesore domníváte, že když já si platím pojištění svého vlastního majetku, kterým je podíl na domě a dojde k pojistné události, že plnění za poškození mého vlastního majetku patří společenství? A taky bonus za to, že se nepoškodil můj vlastní majetek patří společenství. Tohle nařídila vláda. Neuvěřitelné! Opravdu se pane profesore domníváte, že stát ve kterém žijeme je státem právním?

  Vložil Ivo Telec, 8. Září 2014 - 11:26

  Asi jde jen o nepřesnost způsobenou úředníky Ministerstva pro msítní rozvoj, kde se návrh vládního nařízení připravoval. Anebo se tím rozumí situace, kdy SVJ sjednává pojistnou smlouvu ve prospěch pojištěných vlastníků, např. hromadně třeba za výhodnějších podmínek. Sám bych to asi napsal trochu jinak, ale, říkám píší to úředníci z MMR. Vláda za to nemůže. Ta nemůže pročítat každý detail.

  Vložil člen svj (bez ověření), 8. Září 2014 - 13:02

  Zcela jistě pane profesor, tady nikdo za nic nemůže. A když už se ta chyba stane, tak ji nikdo nemůže napravit, protože za nic nemůže. Pokud svj sjednává pojistku ve prospěch vlastníků, tak plnění nemůže patřit svj, protože mu nepatří ty společné části ani žádné jiné části domu. Ty patří vlastníkům.

  Vložil hrach (bez ověření), 7. Září 2014 - 15:19

  navíc se jedná o pojistné smlouvy uzavřené SVJ a ne vlastníkem jednotky …

  Vložil . (bez ověření), 7. Září 2014 - 20:16

  Ovšemže nemáte pravdu. Závisí přece na tom, kdo je pojistníkem a kdo je pojištěným. Plnění náleží pojištěnému ne pojistníkovi. Pojištěným je vlastník, i když vlastní„jenom“ podíl na společných částech. Nebo u vás je snad pojištěným společenství?

  Vložil hrach (bez ověření), 6. Září 2014 - 23:54

  Dobrý den,

  snad se tam výslovně píše pojistné smlouvy „týkající se společných částí“ a ne Vašeho vlastního majetku…

  Vložil Emill (bez ověření), 6. Září 2014 - 14:50

  je k dohledání (http://www.asvj.cz/o-nas.html IČ 22751190) byla zapsána v roce 2014 a tedy se legislativního procesu na NOV zúčastnit nemohla.

  Vložil Pavel, 6. Září 2014 - 22:07

  Emille,

  nemáte pravdu.

  Sdružení SVJ je několik.

  Nejznámější nejdete na adrese:

  www.bytovadruzstva.cz

  www.scmbd.cz

  Sdružují i BD a mají celorepublikovou působnost.

  Potom existují sdružení na úrovni krajů, ale o těch nemám moc informací.

  Problém tedy není v tom, že by sdružení SVJ nepodávala připomínky a náměty na odstranění chyb v NOZ, problém je ten, že je nikdo nechtěl akceptovat. Nanejvýš byly připomínky vyslechnuty, ale protože se musel NOZ protlačit, tak byly připomínky ignorovány, aby nezdržovaly vítězný legislativní proces.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 6. Září 2014 - 12:52

  Dobrý den, k Vámi nadhozené otázce kdy se do NOZ dostala problematika bytového spoluvlastnictví, kopíruji co jsem uvedl před měsícem v jiném příspěvku:

  Občanský zákoník byl od samého počátku připravován tak, že neobsahoval části nahrazující zákon č. 72/1994 Sb.. Počítalo se s odděleným zákonem o vlastnictví bytů. V této podobě prošel návrh připomínkovými řízeními, včetně připomínek od veřejnosti. Otevřete si návrh NOZ z dubna 2009 a přesvědčte se. Tato verze byla připomínkována a diskutována až do samého konce roku 2010.
  Teprve v lednu 2011 se objevila nová verze NOZ, která na poslední chvíli rušila ZoVB a uzákoňovala tzv. bytové spoluvlastnictví.

  ------------------------------------------------------------------

  Problém ovšem nenastal samotným vložením SVJ(2012) do NOZ. Problém nastal teprve potom, když čeští právníci začali vykládat část o bytovém spoluvlastnictví tak, jako by se tato část měla vztahovat i na vnitřní právní poměry 55000 právnických osob SVJ(2000), upravených pouze zákonem č. 72/1994.

  Nikdo nemohl tušit, že elitní právníci nebudou schopni rozpoznat neústavnost takového výkladu nepravé retroaktivity právního předpisu.

  lake

  Vložil Ivo Telec, 6. Září 2014 - 12:55

  .. takže chybu způsobili právníci v praxi … To by ale nebyl problém zákona.

  Vložil lake, 6. Září 2014 - 16:17

  Nu, je to primárně problém zákona. Chyba je přímo v NOZ, jasné opomenutí zákonodárce.

  Nejsou nijak upraveny právnické osoby SVJ(2000) po zrušení jejich právní úpravy. Nezávisle na tom jsou nově definovány zcela odlišné právnické osoby SVJ(2012). Přechodové ustanovení pro tuto patovou situaci chybí.

  Jediný způsob, jak z toho ven, vidím nyní v novelizaci NOZ. Je potřebné přidat na konec přechodové ustanovení v jedné ze dvou možných podob:

  Verze 1: do NOZ se vkládá § 3051b
  Společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. se považují za právnické osoby podle tohoto zákona. Ve svých vnitřních poměrech se i nadále řídí dosavadními právními předpisy, pokud se od nich členové neodchýlili ve stanovách.
  Verze 2: do NOZ se vkládá § 3051b
  Společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. se považují za společenství vlastníků podle tohoto zákona. Ustanovení tohoto zákona týkající se práv k jednotkám se použijí přiměřeně.

  Pokud k novelizaci nedojde, pak jediný ústavně konformní výklad stávající podoby NOZ je varianta č. 1. Viz starší diskuse Rozhovor s blbcem o NOZ.

  K použití varianty č. 2 chybí v NOZ to hlavní, co nelze nahradit extensivním výkladem: výslovné ustanovení o zavedení nepravé retroaktivity právního předpisu. Viz SVJ podle NOZ není SVJ podle ZoVB.

  Pane Telci, pokud byste si našel čas a vyjádřil se k současnému právnímu postavení 55000 právnických osob SVJ(2000), budu Vám zavázán. Děkuji.

  lake

  Vložil Ivo Telec, 6. Září 2014 - 18:05

  Řeším teď zrovna spolky a jejich pobočky (vedlejší spolky s právní subjektivitou). Těch je ještě víc než SVJ. :-) Ale snad se k tomu také časem dostanu. Nemohu „vše“.

  P.S. A není o tom něco v komentářích? Sám jsem to nehledal. Vyšlo jich už několik.

  Vložil Pavel, 6. Září 2014 - 19:12

  Já mám informaci, že počet spolků je cca 80 000 a počet SVJ je cca 55 000.

  Ale asi dojde ke změně.

  Sám jsem předsedou o.s./spolku, který nikdy nezačal vyvíjet činnost. Doufám, že po překlopení do veřejného rejstříku bude vymazán. Co mám informace, tak takových spících spolků je dost.

  Na druhé straně jsou SVJ, která právně vznikla podle ZoVB ale nikdy se nezapsala do rejstříku. Znám jich několik a žádnou změnu neplánují. Proč by měly vést podvojné účetnictví a jinou administrativu, když jim současný stav vyhovuje? Samozřejmě bude problém při převodu jednotky, ale do té doby…

  Takže odhaduji, že po vyčištění rejstříků počet spolků klesne ale počet SVJ bude stále růst.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 6. Září 2014 - 18:37

  Děkuji. Ano, v komentářové literatuře a článcích je toho dost. Bohužel vše bez výjimky jsou to názory (podle mého mínění) protiústavní, navíc vyslovované v „učebnicovém“ stylu bez toho, že by autoři učinili alespoň pokus nějak svá tvrzení právně zdůvodnit. Viz přehled zde: Tři malá prasátka a prasečí právo.

  I tak Vám děkuji za reakci. Nesetkal jsem se zatím s publikujícím právníkem v ČR, který by při výkladu ustanovení NOZ o bytovém spoluvlastnictví respektoval konstantní judikaturu Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě. Což je zjištění překvapivé a deprimující …

  lake

  Vložil minda (bez ověření), 6. Září 2014 - 17:18

  Pane Lake, prosím o vysvětlení „Ustanovení.....se použijí přiměřeně“. Co to znamená přiměřeně ? Děkuji.

  Vložil lake, 6. Září 2014 - 17:54

  http://www.por­talsvj.cz/…in-primerene#…
  http://www.vlada.cz/…muckaIII.pdf

  Jednotka(1994) podle zákona č. 72/1994 Sb. je odlišná od jednotky(2012) podle zákona č.89/2012 Sb.. Tam, kde NOZ zmiňuje „jednotku“, míní tím něco, co v domech podle ZoVB pod tímto označením neexistuje.

  Je to důsledek hrubé legislativní nedbalosti tvůrce zákona, který použil běžné a jednoznačně definované označení „společenství vlastníků jednotek“ a „jednotka“ k tomu, aby jimi v NOZ označil právně odlišné pojmy.

  lake

  Vložil Ivo Telec, 6. Září 2014 - 18:02

  „Tvůrce“ zákona v této části hledejme na Ministerstvu pro místní rozvoj.

  Vložil Pavel, 6. Září 2014 - 19:18

  Mám jiné informace.

  MMR připravilo asi 3 návrhy nového zákona o bytech, ale ty byly shozeny pod stůl změnou vlády/Parlamentu a nakonec rozhodnutím prof. Eliáše. Nemám to písemně, ale s MMR mám natolik dobré kontakty, že jim věřím. Když se pak MMR a různá sdružení SVJ snažila opravit alespoň největší chyby v části Bytové spoluvlastnictví, tak byly ignorováni.

  Tolik mé informace.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Ivo Telec, 8. Září 2014 - 11:01

  Asi se skutečně stala komunikační chyba. Jedna věc je zaslání připomínek k „vyřízení“, jiná i neformální sezení u stolu nad konkrétními problémy. To už ale teď těžko zpětně vyřešit.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".