Problematický vlastník II

Vložil Eva (bez ověření), 24. Září 2017 - 8:25 ::

Před časem jsem zde řešila případ jednoho problematického vlastníka (http://www.portalsvj.cz/…a-jak-na-nej)

Je to vlastně dospělý syn vlastníka (35?). Kromě toho, že zabírá nepatřičně moc společného prostoru (což jsme alespoň částečně vyřešili pravidly užívání spol. prostor), tak co lidem hlavně vadí, že obtěžuje svou činností. Velice často (nejsem osobní svědek, přestože jsem pov.vl., nebydlím tam) se zabývá přímo před domem „opravami“ svých motorek, kdy je „tůruje“ , nechává běžet, kromě velmi nepříjemného hluku se šíří do domu i smrad (otevřené dveře),…tuto činnost provádí i o víkendech, kdy jsou lidi většinou doma.On nikde nepracuje, zřejmě má inv.důchod , takže má dost času na tyto činnosti.Někdo se ho bojí (občas se projevuje agresivně), kdo se ho nebojí a napomene ho, toho pošle do pr… Sama jsem s ním jednala několikrát z pozice své funkce, vždy mi oznamuje, že se nenechá omezovat, vlastně mě přestane naslouchat a pošle mě … taky. Je to prostě opravdu „magor“ ale co s tím? Kdyby takto konal v době nočního klidu, dalo by se ohánět tím, ale to on už je doma, pěkně se vyspí a začíná brzy po ránu. Má někdo radu?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Marie Verbíková (bez ověření), 24. Září 2017 - 17:05

  Dobrý den jsem předseda nájemníků v panelovém domě s 36 byty.Před­sedníctví jsem převzala po bývalém předsedovi který si v domě pronajal místnost vespolečných prostorách jen za funkci předsedy.Bohužel jsme zjistili že ona místnost je zavalena různým harampádím a od května let.roku ho žádáme aby místnost byla vyklizena což se do dnešních dnů stalo jen částečně.prosím o radu jak dále postupovat.Shro­máždění vlastníků na schůzi odsouhlasilo tento prostor vyklidit do konce měsíce června2017.Stále dobu vyklizení prodlužuje z důvodu nemoci.

  Vložil aaaaa (bez ověření), 24. Září 2017 - 18:42

  JSte předseda nájemníků v panelovém domě? Odkdy musí mít nájemníci předsedu?

  Vložil JaVa, 24. Září 2017 - 17:50

  Přeji dobrý večer paní Verbíková.Mohla by jste,prosím,zkusit ještě jednou položit Váš dotaz a jasně formulovat, co vlastně máte ve vašem domě za funkci a na co hledáte odpověď. Ocitla jste se na portálu Společenství vlastníků,kde si navzájem pomáháme řešit problémy okolo dění v SVJ(BD)a Váš dotaz je velmi zmatečný.Děkuji.

  JaVa

  Vložil ... (bez ověření), 24. Září 2017 - 9:32

  Vy jako pověřený vlastník jste stat. zástupcem svj a nejste oprávněna řešit chování kohokoliv před domem ani v domě. Chování kohokoliv je občanskoprávní spor sousedů nezávisle na tom, zda vlastní byt nebo ne a svj do toho nemůže zasahovat a vy jako pověřený vlastník už vůbec ne. Když vám dá dotyčný po hubě, tak ji budete mít. Komu patří pozemek před domem?

  Vložil Dudekk (bez ověření), 25. Září 2017 - 13:55

  Nemáte pravdu, pokud se to týká společných částí (tedy v domě).

  "Společenství vlastníků jednotek je aktivně věcně legitimováno k podání negatorní žaloby ve smyslu ustanovení § 126 odst. 1 obč. zák. proti osobě, která neoprávněně zasahuje do práv vlastníků jednotek ke společným částem domu, a to i tehdy, je-li takovou osobou jeden z vlastníků jednotek a má-li k neoprávněnému zásahu do práv ostatních vlastníků jednotek ke společným částem domu docházet tím, že tato osoba užívá jí vlastněné jednotky v rozporu se zákonem. Podstatné pro posouzení legitimace společenství k podání negatorní žaloby je to, zda dochází k neoprávněnému zásahu i ve vztahu ke společným částem domu, či zda se takový zásah týká výlučně práv k některé jednotce (popř. více jednotkám), aniž dochází k zásahu do práv ke společným částem domu.

  V projednávané věci, v níž společenství brojí proti tomu, že žalovaná užívá jí vlastněné bytové jednotky v rozporu s kolaudačním rozhodnutím k ubytovávání osob (a nikoliv k bydlení), čímž zasahuje do práv ostatních vlastníků jednotek v domě (mimo jiné i tím, jak užívá společné prostory), je zjevné, že tvrzeným jednáním žalované má docházet i k neoprávněnému zasahování do práv ostatních vlastníků jednotek ke společným částem domu. Společenství je tudíž aktivně věcně legitimováno podat žalobu o zdržení se tvrzeného jednání žalovanou, a to v rámci správy domu ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů.

  Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 3269/2010, ze dne 11. 4. 2012"

  Zdroj: http://www.profipravo.cz/index.php…

  Vložil Eva F (bez ověření), 26. Září 2017 - 6:41

  Obtěžující chování, na které jsem se ptala, se týká spol.prostor částečně (když má otevřeny dveře a smrad, hluk se šíří dovnitř.Vlastně taky někdy „pracuje“ i v již zmíněné kolárně – nedávno tam zrovna něco lakoval…) Takže mám to chápat tak, že když se problém týká jednotlivých bytů (jednotlivým vlastníkům vadí hluk, smrad..v jejich bytech), tak to není věc SVJ? To by mělo řešit pouze jednání, které nějak zasahuje do spol. prostor (spol. pozemků)? Děkuji za rady.

  Vložil JaPa (bez ověření), 26. Září 2017 - 7:05

  Společné prostory nelze obtěžovat, lze obtěžovat pouze konkrétního člověka, konkrétní lidi.

  Vložil Eva F (bez ověření), 26. Září 2017 - 7:48

  Takže pokud některý obyvatel domu jedná tak, že „nějak“ obtěžuje ostatní(hluk, nepořádek, zápach), není SVJ oprávněno vůči němu zasahovat? Ať si to řeší, ten, komu to vadí, i když jsou to třeba všichni?

  A když nedodržuje závěry usnesení SVJ (kterých se zásadně on ani jeho otec – vlastník -neúčastní). Jak ho donutit, aby dodržoval pravidla určená stanovami, domovním řádem? Pokud máme např. určeno, že v některé místnosti budou jen kola (kočárky), můžeme mu všechny věci, co tam má navíc, po výrazném upozornění nechat vystěhovat? I když jsou to věci, co mají hodnotu? (když mu tím vyhrožuji, vykřikuje, že zavolá policii a kdesi cosi…já se ho nebojím, ale nevím zda by byl takový postup v pořádku, nikdy jsme nic podobného neřešili.)

  Vložil radka222222 (bez ověření), 26. Září 2017 - 11:49

  jde o to, jestli je povinen dodržovat co si odhlasujete, ať už v domovním řádu, nebo ve stanovách. co smí být v některé místnosti – o tom nemáte co hlasovat, to je v prohlášení k čemu je místnost určena. a kdoví, co jste si dalšího odhlasovali. u nás třeba SVJ dalo do „domovního řádu“, že se na balkon/lodžie nesmí věšet prádlo, nesmí se grilovat, kouřit, o víkendu vrtat a hlučně pracovat, jedna krasavice inteligentní (86 let) tam prosazovala i povinnost zdravení:-) mají to tam, ale je jim to ouplně na prd:-)

  Vložil Nadpis (bez ověření), 27. Září 2017 - 9:22

  Pište laskavě nedpisy, děkuji.

  Vložil radka222222 (bez ověření), 27. Září 2017 - 10:01

  nevidím důvod

  Vložil Eva F (bez ověření), 27. Září 2017 - 8:39

  V prohlášení vlastníka jsou společné místnosti pojmenovány jako kolárna, mandlovna, prádelna, sušárna… v době vzniku prohlášení už mandlovna a prádelna dávno nebyly tím, jak byly kdysi určeny. Jak se časem začal tvořit chaos a nepořádek v těchto místnostech ( s tím, že zmiňovaný vlastník (resp.jeho syn) se roztahoval všude, věnovali jsme jednu schůzi SVJ řešení těchto prostor.Ke kolárně jsme rozhodli, že kola budou ještě v jedné místnosti, v bývalé prádelně jsme rozhodli umístit regály s možností uskladnění různých věcí, co se třeba již nevlezou do miniaturních sklepních kójí, sušárna zůstala nedotčena…tyto závěry sloužily k tomu, aby zavládl ve společných prostorách nějaký řád. Nazvali jsme to PRAVIDLY UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR. Chcete říct, že závěry tohoto shromáždění, řádně odhlasované, nemusí kdokoliv dodržovat? Měla jsem za to, že k tomu schůze SVJ slouží, že pokud se něco dohodne v dostatečném počtu účastníků, je třeba to respektovat.

  Vložil Ludmila, 27. Září 2017 - 12:36

  Změna účelu užívání uváděných prostorů podléhá rekolaudaci. To jste měli udělat před „Prohlášením“. Nikdy ale není pozdě. Nejste ojedinělý případ. Prádelny a sušárny už dávno ztratily svůj účel a nebyla a není vůle to řešit protože samotný výbor SVJ většinou nectí zákon. U nás se dokonce v sušárně podniká – odsouhlasili to na shromáždění. Nevyužitý prostor samozřejmě láká k použití.

  Vložil Nadpis (bez ověření), 27. Září 2017 - 9:22

  Pište laskavě nadpisy, děkuji.

  Vložil .,. (bez ověření), 27. Září 2017 - 9:05

  Sami si tam děláte ten bordel, tak co pak chcete po synovi nějakého vlastníka. Platí to, co je v prohlášení, ne to, na čem se usnese pár vlastníků na schůzi. Pár vlastníků svým hlasování není kompetentní měnit prohlášení vlastníka.

  Vložil Eva F (bez ověření), 27. Září 2017 - 9:09

  takže místnost zvaná prádelna, kde už minimálně 10 let před vznikem prohlášení vlastníka(při odkupu bytů od města) a mandlovna, kde mandl nebyl možná nikdy..by měly ležet ladem, aby to bylo v pořádku?

  Vložil radka222222 (bez ověření), 27. Září 2017 - 10:02

  prohlášení vlastníka vzniklo až deset let po „vzniku“ nemovitosti??

  Vložil VN (bez ověření), 27. Září 2017 - 12:44

  které nemají prohlášení dodnes. Nevím , čemu se divíte…

  Vložil Eva F (bez ověření), 27. Září 2017 - 11:25

  zhruba 30, pokud vím. K rukám budoucích vlastníků se dostalo v době, kdy město prodávalo tyto své byty. Před tím vlastníky nebyli.

  Vložil Eva F (bez ověření), 26. Září 2017 - 18:32

  a jak se pozná, co JE POVINEN DODRŽET a co ne. K čemu potom teda usnesení ze schůzí slouží, když není třeba je dodržovat. K čemu se teda tvoří domovní řády. … tak položím svůj dotaz zcela konkrétně: v místnosti, v prohlášení označena jako kolárna, má dotyčný kromě několika kol – motorek taky skříň s nářadím a nejrůznější přístroje (nějaký kompresor, vapka…) V pravidlech pro užívání spol. prostor máme tuto místnost určenou pro kola (pořízeny stojany) Máme pravomoc ho vyzvat , ať vše kromě kol odklidí a pokud ne, tak že mu to vystěhujeme?…

  Vložil JaVa, 28. Září 2017 - 7:54

  Zkuste to z jiné strany.Píšete,že ve společných prostorách,které jsou stavebně zkolaudovány k určitému účelu,Cituji:" má dotyčný kromě několika kol – motorek taky skříň s nářadím a nejrůznější přístroje (nějaký kompresor, vapka…)".Toto nářadí je napájeno akumulátory?Wapka přece potřebuje stálý přívod vody a elektřiny.Kde se napojuje na zdroje energií.Má vodu a el.energii napojenu ze svého bytu nebo ze společných prostor?Pokud odebírá energie pro napájení svého nářadí ze společných zdrojů,pak se jedná o prachsprostou krádež,resp.o­bohacování se, na úkor jiných členů SVJ.Vy, jako členka statutárního orgánu, jste povinna mu v tom zabránit,neboť jinak nekonáte s péčí řádného hospodáře a porušujete § 159 z.č.89/2012 Sb­.,.

  JaVa

  Vložil Eva F (bez ověření), 28. Září 2017 - 9:43

  Bohužel v tomto směru si dává pozor; prodlužka mu visí z druhého patra a k tomu mytí jsem minule postřehla, že má velký kanystr…nejdřív mě napadlo, že tam má benzín, ale opravil mě, že to je voda.

  Vložil JaVa, 28. Září 2017 - 10:50

  A to si myl své jízdní kolo, bez použití saponátů nebo ten motocykl?Motorová vozidla i jednostopá,lze mýt pouze na místech k tomu určených,jako jsou benzínové pumpy apod.V žádném případě se nesmí mýt na parkovištích a veřejných prostranstvích­.Zkuste se poptat strážníků MP a na příslušném odboru vašeho magistrátu.Tam také můžete směrovat svoji stížnost.

  Přeji hezký sváteční den.JaVa

  Vložil Nula (bez ověření), 27. Září 2017 - 8:51

  „K čemu se teda tvoří domovní řády.“

  Na to se zeptejte tvůrců. Nejspíš pro ukrácení dlouhé chvíle.

  Vložil JaVa, 26. Září 2017 - 19:00

  Na otázku, zda máte právo mu jeho osobní věci,pro které není kolárna kolaudována,vy­klidit,myslím,že ano máte,ale dopručuji písemnou formu(proti podpisu) upozornění.Motorová vozidla se spalovacím motorem patří do garáže a ne do kolárny.Co se týče domovního řádu,tak ten je závazný pro vlastníky jednotek pouze v případě,kdy je nedílnou součástí, shromážděním schválených stanov.Jinak je to pouze „cár papíru“!Většina SVJ, má vše obsaženo ve svých stanovách, v oddíle označeném, jako pravidla pro užívání společných částí domu a pozemku a žádný další pamflet,v podobě domovního řádu již nepotřebují!

  JaVa

  Vložil Eva F (bez ověření), 27. Září 2017 - 9:05

  to že Motorová vozidla se spalovacím motorem patří do garáže a ne do kolárny; je na to nějaký konkrétní odkaz v zákoně? A jak navrhujete postupovat, kdybychom to chtěli vyřešit? Předpokládám že naložit nějaké 2 motorky a odvézt je na sběrný dvůr (i po písemném upomenutí) asi nebude možné…

  Vložil Nula (bez ověření), 27. Září 2017 - 18:53

  „jak navrhujete postupovat, kdybychom to chtěli vyřešit?“

  Hasiči Vám rádi pomohou.

  Vložil JaVa, 27. Září 2017 - 14:09

  Motorová vozidla se spalovacím motorem patří do garáže,příp.na parkoviště vyhrazená pro motorová vozidla a ne do kolárny (již to zde bylo velmi podrobně rozebráno v jiné diskuzi= porušování hygienických,bez­pečnostních a protipožárních předpisů),tj. do společných částí domu,které byla zkolaudovány ke konkrétnímu účelu.Podívejte se do vaší stavební dokumentace k domu a pozemku a tam nejdete Vaši odpověď.

  http://www.portalsvj.cz/…tor-jedincem

  http://www.portalsvj.cz/…eloveho-domu

  JaVa

  Vložil roztomily, 27. Září 2017 - 19:20

  Citace z jednoho zdroje o požární ochraně bytových domů:

  Na závěr je třeba ještě připomenout, že v prostorách pro ukládání kol a kočárků je možno parkovat pouze motocykly o zdvihovém objemu do 50 ccm, přičemž nesmí docházet k úniku benzínu. Větší motorky musí být pouze v prostorách, které splňují technické podmínky pro garáže motorových vozidel. Bližší podrobnosti o povinnostech právnických i fyzických osob jsou uvedeny v zákoně o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění a ve vyhlášce o požární prevenci č. 246/2001 Sb.

  Vložil Eva F (bez ověření), 28. Září 2017 - 7:27

  A v tom bude problém; zmiňovaný vlastní motorky zřejmě nižší kubatury, takže tuto „páku“ nebudeme moci uplatnit.Kdysi jsme tam hasiče měli a ten prohlásil, že se to většinou toleruje.

  Vložil radka222222 (bez ověření), 27. Září 2017 - 6:29

  i když je dř součástí stanov, nemusí být vůbec závazný, pokud tam jsou nesmysly odporující zákonu.

  Vložil JaVa, 27. Září 2017 - 8:27

  Děkuji za doplnění,já předpokládám,že ti, kteří si stanovy schvalují,splňují alespoň § 4 z.č. 89/2012 Sb.,I když o tom při čtení některých zdejších příspěvků „tzv přecedů“,silně pochybuji.Zdravím a přeji hezký den. JaVa

  Vložil ... (bez ověření), 24. Září 2017 - 9:47

  Mínusovači, vy jste asi taky předseda, který poroučí vlastníkům, jak a na koho se mají usmívat a koho jak mají pozdravit. Vážený hlupáku, žádné svj nemůže nikomu nařizovat, kdy má co opravovat, kde má co opravovat a co má dělat. Já chápu, že to někoho obtěžuje, ale to je pouze občanskoprávní spor,ne problém svj.

  Vložil Jasný (bez ověření), 26. Září 2017 - 10:30

  Vlastník jednotky má přímo ze zákona povinnost zdržet se zásahů do práv ostatních vlastníků nad míru přiměřenou poměrům, jakož i povinnost zdržet se takových jednání, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat či jim škodit. V takovém případě je možné věc řešit i tzv. zápůrčí žalobou, přičemž k podání žaloby je oprávněno jak společenství vlastníků jednotek, tak jednotliví vlastníci.

  Vložil z (bez ověření), 27. Září 2017 - 3:40

  Jasný, tak jasné to není, jak vám se zdá. Vždyť to není vlastník, ale jeho dospělý syn.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".