Pro Magda3

Vložil Jar (bez ověření), 13. Říjen 2016 - 23:52 ::

Magda3,

přicházím s návrhem na spolupráci – ochrana práv vlastníků.

Navrhněte způsob komunikace/setkání.

Jar

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dvořák Petr 208ce7 (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 14:37
  Vložil TN. (bez ověření), 20. Září 2017 - 16:02

  Magdo, vy bojujete za ten ZoVB.

  V Bulletinu SMBD se objevil názor JUDr.Čápa, že v domech rozděleném na jednotky před 1.1.2014 nelze uplatnit § 1180 odst. 1, tedy že nelze upravit poměr výše příspěvků s přihlédnutím např. k výlučně užívanému balkónu či jiné společné části užívané výlučně konkrétními vlastníky. Možné by to prý bylo jen pokud by všichni uzavřeli písemnou dohodu o změně Prohlášení. To asi není překvapivý názor. Překvapivý se však jeví názor, že § 1180 odst. 2 (rozvrhnutí některých nákladů na každou jednotku stejně) rovněž nelze uplatnit na jednotky vzniklé před 1.1.2014 a že i v tomto případě by museli všichni uzavřít písemnou dohodu o změně Prohlášení. Čáp tedy říká, že pokud v některém starém SVJ vlastníci přispívají jinak, než podle velikosti svého spoluvlastnického podílu, je to špatně, pokud nebyla o stanovení jiného poměru uzavřena písemná dohoda všech, přičemž musí být uzavřena písemná dohoda, nestačí jen usnesení shromáždění.

  Nutno podotknout, že JUDr. Čáp často zastává reakční názory, např. radí předsedům výborů, aby zakazovali vlastníkům kopírovat dokumenty SVJ, nebo prosazuje tvrdé stanovisko, že společný zástupce musí být výslovně a dopředu určen, jinak se k hlasu jednotky nepřihlíží.

  Vložil K.L.F. (bez ověření), 20. Září 2017 - 21:53

  „JUDr. Čáp … prosazuje tvrdé stanovisko, že společný zástupce musí být výslovně a dopředu určen, jinak se k hlasu jednotky nepřihlíží.“

  Uspěl (JUDr. Čáp nebo někdo jiný) s tímto stanoviskem u soudu?

  Kde je toto stanovisko publikováno?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 20. Září 2017 - 22:09

  § 1185 odst.(2) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.

  Magda

  Vložil Magda3 (bez ověření), 20. Září 2017 - 17:18

  TN díky. To se určitě hodí, protože rozúčtování dle § 1180 odst. 2 (rozvrhnutí některých nákladů na každou jednotku stejně) je dle mého velmi často v rozporu s dobrými mravy.

  Docela ráda bych si to přečetla. Jde to někde stáhnout?

  Magda

  Vložil Magda3 (bez ověření), 20. Září 2017 - 21:11
  Vložil TN. (bez ověření), 21. Září 2017 - 9:15

  Takže je to publikováno ve dvou zdrojích, bulletin SMBD a servis SVJaktualne.cz. Nutno podotknout, že se jeví, že soudci na nějakého společného zástupce dlabou. Tady na portále byl publikován rozsudek KS Ostrava http://www.portalsvj.cz/…-1185–2-a-pm Teď jsem byl svědkem rozhodnutí jiného soudu, kdy žalobce chtěl docílit neusnášeníschop­nosti schůze s 50,1% účastí, poměrně obsáhle a dlouze vykládal § 1185, citoval i analýzu JUDr. Čápa právě z toho servisu SVJaktualne.cz, citoval autoritativní komentáře a soudce zíval a tvářil se, že tam vůbec nesedí. Nakonec se v odůvodnění vůbec k otázce společného zástupce ani nevyjádřil. Žalobě sice vyhověl, ale z jiných důvodů.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 21. Září 2017 - 11:11

  To že se soudci nudí a podstata sporu je vůbec nezajímá neznamená, že spoluvlastníci nemusí zmocnit zástupce. Občas mám u soudu pocit, že mluvíme k hadrovým panákům, kteří vlastně nemají žádný názor, jenom to chtějí co nejrychleji ukončit. Stejně pak vypadá odúvodnění rozsudků, které jsou o všem možném, jenom ne o podstatě sporu.

  Myslím, že SVJ musí požadovat pověření společného zástupce, jinak je hlasování nepřezkoumatelné.

  Magda

  Vložil TN. (bez ověření), 21. Září 2017 - 14:49

  Když jsme u ústavněprávního rozměru odůvodňování rozsudků, jakou byste zvolila argumentaci, když svolavatel odešle pozvánky pozdě (navíc tak třeba činí programově při každé schůzi), resp. jsou doručeny většině vlastníků pozdě, např. jen necelý týden či dokonce jen několik dní před termínem schůze? Čtu rozsudky KS a VS a všude se opakuje, že jde o bagatelní vadu a že žalobce se schůze zúčastnil a jeho právo na účast na zasedání tedy nebylo zkráceno. Těchto rozsudků, kdy soudům pozdě doručené pozvánky nevadí, tu mám opravdu mnoho.

  Mně se toto zjednodušené (ne)odůvodňování soudy jeví jako nebezpečné. Když výbor nebude dodržovat stanovy, a bude si svévolně určovat, co ze stanov dodržovat bude a co ne, proč by pak měly dodržovat stanovy vlastníci? Tu otvíráme pandořinu skříňku.

  Navíc soudce vždy řekne, že ho nezajímá, že ostatním vlastníkům byly doručeny pozdě pozvánky, protože ostatní nežalují. Jenže podle mého názoru, tím, že i ostatním nebyly doručeny včas a dokonce nebyly doručeny podklady, tak vlastně byl omezen i ten vlastník, který žaluje, protože ostatní třeba nevěděli, o čem se hlasuje, nestihli se připravit a tím omezili i samého žalobce.

  Vložil Torilda (bez ověření), 21. Září 2017 - 23:46

  „soudům pozdě doručené pozvánky nevadí“

  Pokud soud vykládá zákon v rozporu s jeho zněním, je to problém. Proč je potom v zákoně uveden počet dnů pro doručení pozvánky, když to není třeba dodržovat. Řešení jsou dvě:

  1. vypustit toto ustanovení ze zákona, tj. přizpůsobit zákon současnému soudnímu výkladu, kdy požadavek na včasné doručení pozvánky není třeba podle výkladu soudu dodržovat.
  2. respektovat zákon.

  Současný stav je neakceptovatelný.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 21. Září 2017 - 23:25

  Podle mého názoru nemusí mít pozdě poslaná pozvánka vliv na výsledek hlasování. Pokud ovšem napadne vlastník, který dostal pozdě pozvánku, platnost usnesení, nemůže soud argumentovat nedůležitou záležitostí. Byla porušená pravidla. A musí zvážit, zda toto porušení mělo vliv na výsledek hlasování. Dovedu si představit, že si žalobce (přehlasovaný vlastník) nechá předvolat jiného vlastníka, který díky pozdě zaslané pozvánce nedorazil na shromáždění a nehlasoval, byť by byl PROTI. A tím zpochybní výsledek hlasování. Nebo může namítat, že se nemohl seznámit s podklady a nemohl pak na shromáždění argumentovat a přesvědčit ostatní vlastníky. Nebo chtěl vlastníkům předložit oponentní odborný názor na nějakou věc a takto to nestihl.

  Ale dovedu si představit případ, že vlastník dostane pozdě pozvánku s nějakou prkotinou ke schválení. A na shromáždění se sejde drtivá většina a vše odhlasuje. Pak se bude vlastníkovi těžko prokazovat, že pozdě poslaná pozvánka měla vliv na výsledek hlasování.

  Soudci prostě musí případ od případu posuzovat. A nezamítat vše proto, že se jim to nezdá důležité. Chápu, že nemůže každé drobné pochybení sankcionovat neplatností. Ale pokud vlastník na ta pochybení poukazuje a žádá včasné zasílání pozvánek a SVJ opakovaně porušuje pravidla, měla by to být přitěžující okolnost pro SVJ.

  Tak nějak si představuji, že by soud měl uvažovat.

  Magda

  Vložil Magda3 (bez ověření), 17. Říjen 2016 - 17:13

  Jar, poslala jsem Vám kontakt, pokud nedorazí, dejte vědět.

  Magda

  Vložil Jarda_, 13. Únor 2019 - 0:18

  @Magda3, založili jste tu spolupráci?

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 14. Říjen 2016 - 17:39

  „přicházím s návrhem na spolupráci“

  Nevidím žádný návrh, s nímž přicházíte.

  Vložil Taisa, 14. Říjen 2016 - 17:50

  A Vy jste snad Magda? :-) :-) :-)

  Nedělejte si starosti, paní Magda bude vědět, vo co go.

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 14. Říjen 2016 - 0:55

  „…Navrhněte způsob komunikace/set­kání…“

  pro anonyma ‚Jar‘ od anonyma ‚HajdyHou‘:

  Nejprve si založte zde, alespoň MINIMÁLNÍ identitu tím, že si ZDE založíte svůj account. Nejsem sice Magda3, ale pochybuji že by Vám KDOKOLI zde poskytl cokoli relevantního, natož pak návrh kolaborace. Třeba jste blázen nebo úchyl. Stejně jako o Vás, ani o mně to nikdo dopředu neví. Podle slovních projevů ale získáte přehled kdo a kým může být.

  Hi, HajdyHou

  Vložil Jar (bez ověření), 14. Říjen 2016 - 9:41

  HajdyHou,

  k Vašemu příspěvku

  • účet zde mám, ale z něj asi nikdo nezjistí , zda je dotyčný úchyl nebo blázen
  • nepotřebuji, aby mi někdo něco RELRVANTNÍHO poskytoval,

  co máte na mysli mimochodem slovem RELEVANTNÍ?

  • čemu říkáte návrh kolaborace?

  Nejspíš patříte mezi statutáry, kterým vstávají vlasy hrůzou na hlavě při vyslovení toho, že vlastníci bytů mají také nějaká práva.

  Vložil Jazykozpytec (bez ověření), 15. Říjen 2016 - 9:16

  Do zdejšího jazykového koutku troškou přispěji:

  collaborare (lat.) = spolupracovat.

  Vložil Rudy (bez ověření), 14. Říjen 2016 - 10:07

  Jar,

  účet zde byste měla, pokud byste byla zaregistrována a přispívala pod vaším registrovaným jménem. Tzn., že byste neměla v kolonce „vložil“ za vašim jménem uvedeno v závorce „(bez ověření)“.

  Po zaregistrování mají zaregistrovaní uživatelé možnost rozkliknutím zaregistrovaného jména uvedeného v každém příspěvku v zobrazené záložce zvolit „kontakt“ a zaslat kterémukoliv zaregistrovanému uživateli zprávu (pokud ten nemá v nastavení nastaveno, že zprávy nepřijímá).

  Vložil JR, 14. Říjen 2016 - 13:01

  Děkuji, Rudy,

  obvykle se nepřihlásím, takže teď by to mohlo být OK, snad je Magda3 chytřejší než já a ví jak mi poslat zprávu.

  Děkuji.

  Jar

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 14. Říjen 2016 - 15:37
  1. „kolaborace“ znamená „spolupráce“ – vždyť o tom snad mluvíte, ne?
  2. chcete li poslat „zprávu“ (na mail), tedy cvakněte na na její registrovaný nick (což je myslím „Magda“) a máte hotovo. Čekat až se náhodou Magda3, semka podívá se skutečně chytré nejeví.
  3. Vy nepotřebujete aby Vám „někdo něco RELRVANTNÍHO poskytoval“… tak co vlastně chcete? Rzoumíte vůbec co znamená slovo „relevantní“? Spíše nerozumíte, přeci „relevantní odpovědi“ snad dožadujete po Magdě, a chcete od ní spolupráci, tedy „relevantní“ … jinak řečeno „k věci“.
  Vložil JR, 14. Říjen 2016 - 17:26

  Děkuji HajdyHou

  jinak pojem kolaborace se spíše užívá ve významu nečestné spolupráce, např. s nepřítelem, že:-)

  Nebuďte zvědavý, budete brzy starý/á, nepotřebuji nic " relevantního", tedy k věci, natož dokumenty, jinak děkuji za rady:-)

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 14. Říjen 2016 - 18:09

  „…Nebuďte zvědavý, budete brzy starý/á, nepotřebuji nic …“

  OK, tak to se omlouvám, milostivá. Nedocvaklo mi, že tu prostřednictvím veřejného sdělení škemráte o pouze soukromou audienci. Pokusím se na Vás již v budoucnu nereagovat, protože je zřejmé že odlišit Vaše soukromé vášně od palčivých problémů těch v SVJ utlačovaných nebo těch co skutečně chtějí na něčem kooperovat/spo­lupravovat, z Vašich příspěvků nelze a hlavně nepůjde.

  A vemte s sebou Taisu, ta zjevní ví „vo co Vám go“, budete si rozumět. 

  PS: já jsem pozitivista a tak pro mne „kolaborace“ znamená PŘEDEVŠÍM toto.
  Jestli pro Vás je „kolaborace“ především spolupráce s nepřítelem, pak to je Váš problém, zralý pro návštěvu nějakého odborníka (psychologa, …nebo hospody).

  Farewell, HajdyHou

  Vložil Taisa, 14. Říjen 2016 - 20:24

  …a já myslela, že zrovna Vy tohleto budete vědět, když s tím Vaším výborem furt tak bojujete?

  Jde o to, že minulý týden v jedné z diskusí Magda s panem Jar zvažovali založení spolku pro členy SVJ.

  Vložil Spolkovník (bez ověření), 15. Říjen 2016 - 9:11

  „založení spolku pro členy SVJ“

  Členové SVJ již členy spolku jsou.

  Vložil Jar (bez ověření), 15. Říjen 2016 - 0:02

  Taisa,

  JJ tak tak…

  Děkuji

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".