Příspěvky na správu domu a pozemku

Vložil filNad52, 4. Prosinec 2021 - 3:30 ::

Pěkný den, v které části pohledávek se v účetní závěrce SVJ, objeví dluh do FO? Dekuji za radu

 • účetnictví

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil radka2222 (bez ověření), 4. Prosinec 2021 - 10:03

hodně svj uvádí dluhy na zálohách v příloze k přiznání.

Vložil Justitianus, 4. Prosinec 2021 - 9:51

Vážený/á filNas52, v účetnictví SVJ neexistuje žádné UFO ani FO. Existence létajícího objektu (flying object) nebyla do dnešního dne prokázána. Totéž by Vám jistě vysvětlil/a každý/á účetní.


Pokud jde o účetnictví, záleží na tom zda jsou platby na správu domu vlastníkům předepisovány jako zálohy na budoucí náklady správy domu, nebo jde o předpis konečných úhrad na správu domu. Oba druhy plateb bývají (nepřiléhavě) označovány jako „příspěvky na správu“. Příspěvky a zálohy na ně byly jednoznačně rozlišeny v § 15 zákona č. 72/1994 Sb., ale soudci to rozlišení nikdy nepochopili. A nechápou dodnes.

72/1994 Sb.
§ 15

(1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu (§ 8 odst. 2).

(2) K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu. Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech.

Záloha na příspěvek není příspěvkem! Stane se příspěvkem teprve v okamžiku kdy je použita na daný účel. Je tedy třeba v účetnictví rozlišit:

 • předpis zálohy na příspěvek,
 • přijatou zálohu na příspěvek,
 • předpis příspěvku (konečné úhrady),
 • přijatý příspěvek (konečnou úhradu).

Z Vašeho dotazu není zřejmé o jaký druh částky jde, ani zda jde o pohledávku dosud nesplatnou (nevymahatelnou), nebo o pohledávku dospělou (vymahatelnou po uplynutí doby splatnosti).

Justitianus

Vložil Smith (bez ověření), 4. Prosinec 2021 - 16:51

„jsou platby na správu domu vlastníkům předepisovány jako zálohy na budoucí náklady správy domu, nebo jde o předpis konečných úhrad na správu domu. … soudci to rozlišení nikdy nepochopili. A nechápou dodnes.“ (Vložil Justitianus, 4. Prosinec 2021 – 9:51)

Přesně tak to je. Tohle rozlišení chápe každý prodejce či poskytovatel služeb i
jejich zákazník, ale náš předseda ani náš účetní zatím ne. Jenom dodám, že nemůže jít o obojí současně, tj. záloha nemůže být současně konečnou úhradou. Rozlišovat!

Vložil Poznámka (bez ověření), 7. Prosinec 2021 - 11:58

Obecný pojem (poskytnutá) záloha je známý pojem pro platbu která nastane dřív, než vznikne předpis závazku, kterého platba má vyrovnat. Taková záloha účetní předpis nemá. V SVJ ovšem zálohy předpisy mají tz. „specifikum SVJ“. Definici pojmu “konečná úhrada“ z účetnictví neznám ale ani z právního předpisu. Naproti tomu existuje obecný pojem splátka známý pojem pro dílčí platbu, která nastane potom, když předpis závazku již existuje, kterého platba splátky má částečně vyrovnat. Předpokládám, že konečná platba není konečná, protože je realizována jedinou finanční transakcí, ale že úhrn dílčích splátek se rovná celkové částce závazku.

Který platební instrument je výhodné (lze) aplikovat finančním protiplněním vyrovnat. Pro dodávky plnění vyplývá z charakteru dodávek plnění které je třeba realizované službami charakteristic­ké, že:

 1. Odběr komodit konzumentem služby je průběžný v neměřeném množství (voda, teplo, teplá voda,..)
 2. Množství dodávek komodit se měří v cyklech odečtových lhůt.
 3. Cena a množství dodávek se zjišťuje ve fakturačních cyklech zúčtování s dodavateli.
 4. Před zúčtovacím obdobím není známa předem celková konečná cena dodávek plnění za služby ani podíl účasti odběratele služby, a proto metodu konečně platby aplikovat nelze. Pouhá znalost odhadnutých cen dodávek pro jednotky odběratelů služeb umožňují aplikovat jen zálohový způsob financování služeb uzavřených vyúčtováním.

Pro dodávky plnění realizované správou domu a pozemku charakteristic­ké, že:

 1. Ceny dodávek plnění zahrnutých do rozpočtu jsou konečné nebo téměř konečné.
 2. Podíl účasti člena na správě je dán majetkovým podílem. Rozpočítat konečnou úhradu do plateb příspěvků správy není problém, a proto metodu konečné platby aplikovat lze. To platí pro správu známe-li konečné ceny výkonů správy předem. Pokud ne nebo jen přibližně platí to jako pro služby, že lze aplikovat jen zálohový způsob financování.
Vložil Účetní (bez ověření), 7. Prosinec 2021 - 16:15

„V SVJ ovšem zálohy předpisy mají tz. „specifikum SVJ“.“ (Vložil Poznámka (bez ověření), 7. Prosinec 2021 – 11:58)

Pane Poznámko,

je rozšířený názor, že SVJ mají nějaká specifika co se týká účetnictví. Prozradím Vám to: Nemají. Zeptejte se osoby, která se orientuje v účetnictví (zde zjevně např. pan AsiTak), ne nutně účetního. Účetnictví je jenom jedno a má stejné pojmy a zásady pro každou účetní jednotku.

Vložil Poznámka (bez ověření), 7. Prosinec 2021 - 23:21

Ale bylo do doby než existovaly rozpory mezi požadavkem účetní praxe a účetními předpisy. Rozpory se odstranily převážně úpravou předpisů. Na tom má největší zásluhu Ing. N. Klainová, která zpracovávala podklady a prosazovala změny. Případ účtování záloh předpisem byl řešen doplněním předpisu ČÚS 411. A pokud všechny spešl jsou už odstraněny je to jen dobře a účetní mohou využívat jen poslední verzi účetních předpisů. Dokázal by někdo definovat /vysvětlit pojem „konečná platba“?

Vložil Účetní (bez ověření), 8. Prosinec 2021 - 12:00

„Dokázal by někdo definovat /vysvětlit pojem „konečná platba“?“ (Vložil Poznámka (bez ověření), 7. Prosinec 2021 – 23:21)

Jistěže. Je to platba, která není zálohou. Ne-záloha, chcete-li.

Opakem zálohy jistě není splátka ani příspěvek. Jedná se o dílčí platby, jednou rozložené do více úhrad časově (splátka) a jednou rozložené mezi více plátců (příspěvek). Zálohy i ne-zálohy mohou mít charakter splátek, příspěvků i obojího současně, jde o jiná hlediska, stejně jako klobouk může být současně módní, fialový, vlněný a dětský.

Vložil . (bez ověření), 4. Prosinec 2021 - 4:12

Co chcete poradit? Jak ten dluh zlikvidovat nebo něco jiného.

Vložil Petr, 4. Prosinec 2021 - 9:22

"Vložil filNad52, 4. Prosinec 2021 – 3:30

Pěkný den, v které části pohledávek se v účetní závěrce SVJ, objeví dluh do FO?"

A/ Otázka je, co si představujte pod pojmem fond oprav. Někdo do toho pojmu (který není v NOZ definován !!!) plete i zálohy a to proto, že to tak je (třeba) smíchané v položce v SIPO.

 • – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bájný Lake vysvětluje spor zde

www.portalsvj.cz/…u-fond-oprav

Používání pojmu „fond oprav“

Vložil lake, 18. Říjen 2010 – 6:05

Pojem „fond oprav“ nepoužívám (a nejsem sám). Pokud občas tazatele upozorním na nesrozumitelnost jeho vyjádření, někteří diskutující na to reagují konfrontačně. Sdělují, že „pojem je zažitý“, že „každý mu přece rozumí“, že údajně „každý ví o co jde“.

Jenomže právě toto není pravda.

• Někteří hovoří o „fondu oprav“ a mají na mysli dlouhodobou zálohu na opravy a údržbu (DZOÚ). • Jiní tím míní dlouhodobou a krátkodobou zálohu určenou na opravy a údržbu. • Další považují za fond oprav zálohu na správu domu a pozemku, kromě pojištění a odměn členů výboru. • Pak jsou ti, pro které fond oprav je celá záloha na správu domu a pozemku, včetně odměn a pojištění domu. • A pak ještě ti, kteří říkají „fond oprav“ a míní úplně všechny částky, které posílají na účet SVJ – včetně záloh na služby (!). • „FO a zálohy na správu SVJ jsou dvě různé položky.“ (Karel Popper 8.12.2010) • „FO je jednoznačně FO, i když to každý nazývá jinak“ (vladan 7.12.2010)

 • – – – – – – – – – – – – – – – – –

B/ Otázka (dle mne) je, zda jsou dluhy promlčené či nikoli a zda dluhy „má“ předchozí nebo současný vlastník

 • – – – – – – – – – – – – – – – – –

C/ Ve vláknu www.portalsvj.cz/…ond-oprav-94

z 22. červenec 2018 se píše

Fond oprav 2 – pro p. Nikitu

Vložil N. Klainová (bez ověření), 22. Červenec 2018 – 10:40

Ať si paní … přečte vysvětlení k fondu oprav:

https://klaiex.webnode.cz/…-fond-oprav/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – –

D/ Závěr: Až dotaz upřesníte, lze vám poradit, pokud nechcete číst a studovat háfo příspěvků na téma „dluh FO“. Dotaz jste odflákla a chcete poradit. Neporadil by vám ani tvůrce metodických pokynů pro účetnictví spolků SVJ !!!

Trochu by vám snad poradil účetní, já jako neúčetní nevím, kolik je v účetnictví SVJ položek pro dluhy.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".