Příspěvky do FO

Vložil Míra (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 14:49 ::

Dobrý den, před dvěma lety jsme zakoupili zrekonstruovaný byt v domě, který prošel kompletně renovací, kterou zajišťovala firma původních majitelů, kteří zůstali nadpolovičními vlastníky (nám při nákupu tvrdili, že většinu bytů chtějí rozprodat). Takže původní majitelé domu jsou současně ti, jejichž firma jej rekonstruovala (a i dále spravuje) a současně jsou stále nadpolovičními vlastníky bytových jednotek.

Nyní jsme při kontrole účetních výkazů zjistili, že neplatí za poplatky za správu (úklid, výtah, správa domu aj.) a také poplatky do fondu oprav za část bytů, které vlastní, přestože si jejich rozlohu započítávají do hlasovacích práv. Zdůvodňují to hlavně tím, že se jedná o byty a nebytové prostory, které nejsou doposud prodané.

Vzhledem k tomu, že v nich probíhá rekonstrukce, využívají služby, které ostatní majitelé hradí – např. úklid a pokud by došlo k nějakému poškození domu, tak by se hradil z peněz fondu oprav námi naspořených, ale oni by z toho měli také prospěch.

Ve stanovách SVJ je v právech a povinnostech člena SVJ ve dvou bodech uvedeno, že „Člen SVJ má tyto povinnosti: hradit příspěvky na správu domu a pozemku formou záloh a hradit stanovené zálohy na úhradu cen služeb a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování a zároveň plnit povinnosti přispívat na správu domu a pozemku.“

Chtěli jsme se tedy zeptat:

  • od jakého momentu jvzniká povinnost hradit příspěvky za služby a fond oprav? (prohlášení vlastníka, zapsání majitelů do KN, dnem prodeje bytu, dnem kolaudace…?) a zda existuje „promlčecí lhůta“ neplacení + do kdy bychom je měli požádat, aby zaplatili poplatky (i za roky zpětně)
  • mohou si tito majoritní vlastníci diktovat pravidla odlišné od ostatních vlastníků? Děkuji, Míra
  • příspěvky na správu
  • povinnosti vlastníka

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Vladimir B., 11. Říjen 2017 - 21:23

První příspěvek na Vaše info odpověděl jen částečně. Od Vás chybí základní údaje o SVJ… kolik má členů, jaký je statutární orgán SVJ, kdy bylo poslední shromáždění , bylo někde na shromáždění rozhodnuto o rekonstrukci bytových jednotek, kolik jednotek se rekonstruuje, na shromáždění by měly být projednány a schváleny podmínky úhrad v době rwkonstrukce, je vůbec zpracováno prohlášení vlastníka,z jakých zdrojů se rekonstrukce hradí, patrně také rekonstrukce zasahuje i do společných části domu, aj…

Vložil asi tak (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 15:25

Povinnost hradit vzniká vlastníkovi dnem právního účinku vkladu do Katastru. tj, jak vy uvádíte od zapsání majitelů do KN. Promlčecí lhůta je 3 roky. Nemůžete většinové vlastníky žádat, musíte začít vymáhat, bohužel. Majoritní vlastníci vás vždycky přehlasují a mohou si diktovat. Ovšem nemůžou sami sebe zbavit povinnosti přispívat podle stanov a zákona. Vymáhat ale musíte vy ostatní. Jste v nezáviděníhodné situaci.

Vložil Petr, 12. Říjen 2017 - 11:31

Proč jste to zjistili až nyní ? Dosud jste se nezajímali o účetnictví ? Stranou nechávám, že dle vašeho příspěvku „neplatí do fondu oprav“, ač mají povinnost hradit „příspěvky správy domu a pozemku“.

Pokud to již není promlčeno, tak proč by to mělo být „nezáviděníhodné“. Promlčení je dle zákona tuším 24 měsíců od doby, kdy se to poškozený dozvěděl mohl či dozvěděl. Lhůtu si lehce dohledáte. nepotřebujte snad odkaz na paragraf.

Citujte ze stanov, proč ne ale ze zákona ?

Dle zákona (paragraf si dohledejte) „Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech“. Co když to někde bylo zkrátka určeno jinak ?

Dále dle zákona „Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. …“

Sdělujete sice, kdo je správce, nikoli ale kdo je „osobou… “.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".