Převod bytu na nebytový prostor

Vložil Wolff (bez ověření), 12. Leden 2021 - 11:49 ::

Převod bytu na nebytový prostor (kanceláře) v bytovém domě. Co je k tomu zapotřebí a jestli je nutný souhlas všech vlastníků společenství vlstníků.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ik (bez ověření), 14. Leden 2021 - 23:18

  v tomto případě si nejsem jistá, zda je potřeba souhlas. Ovšem ohledně změny určitě vlastník musí vést jednání se stavebním úřadem. Určitě pak dojde ke změně užívání, na což by asi mělo reflektovat prohlášení vlastníka. Ale co vím na 100% je, že v okamžiku, kdy se z bytové jednotky stane nebytovka, tak se mění u tohoto vlastníka vyúčtování spotřeby tepla (dálkové topení). U bytového prostoru je koef.= 1, u kanceláří koef. = 1,2. To výbor musí řešit přímo s dodavatelem tepla. Ten pak toto zohlední v ročním vyúčtování. U nás před lety z jednoho bytu tiše vznikly kanceláře, myslím že bez staveb.úřadu. Náš výbor to nijak neřešil, ale změnu u vyúčtování tepla řešil s dodavatelem te­pla.

  Vložil Justitianus, 15. Leden 2021 - 7:58

  Příspěvek od „ik (bez ověření)“ obsahuje tyto chyby:

  1. Není pravda, že dojde k jakési „změně užívání“, nýbrž dojde ke změně způsobu využití jednotky. Název číselníku ČÚZK je SC_ZP_VYUZITI_JED.
  2. Není pravda, že koeficient se mění pouze u „dálkového topení“. Mění se i v případě centrálního vytápění s domovním zdrojem tepla (např. domovní kotelna). Jde o vstupní údaj pro výpočet započitatelné podlahové plochy pro rozúčtování služby „vytápění“.
  3. Není pravda, že „to výbor musí řešit přímo s dodavatelem tepla“. S tímto koeficientem nemá dodavatel tepla naprosto nic společného. Koeficient použije poskytovatel služby „vytápění“ při rozdělení nákladů na vytápění mezi příjemce této služby. Novou hodnotu koeficientu povinně uvede i ve vyúčtování.

  Justitianus

  Vložil ik (bez ověření), 14. Leden 2021 - 23:24

  ještě doplním – osobně si myslím, že souhlas vlastníků zřejmě by měl být. A po tomto souhlasu by vlastník měl jednat se stavebním úřadem o změně užívání a povolení staveb.prací. Ovšem když se stane, že tak neučiní, nikdo v domě neví, že z bytu po stavebních úpravách vzniknou kanceláře (což byl náš případ), tak co se dá dělat, když je hotovo. U nás výbor alespoň zajistil změnu ve vyúčtování u spotřeby tepla. Mohl zřejmě jít to udat na stavební úřad a čekat co se bude dít. A zhoršit vztahy v domě. Tím, že to neřešil vlastník nedělá problémy, vše platí včas a řádně a zvýšení ceny tepla nerozporoval.

  Vložil Tázal (bez ověření), 15. Leden 2021 - 16:35

  Jak je to se změnou vzhledu? Přišlo nám ze SÚ, že se bude v přízemí dělat nové okno do sklepa (nový otvor do panelu). Na shromáždění se o ničem nehlasovalo. Pokud nepodáme námitku na SÚ, má se věc za schválenou?

  Vložil Justitianus, 12. Leden 2021 - 16:15

  Dotaz je nekonkrétní.

  Co je potřeba z hlediska veřejnoprávního bude záležet na tom zda se plánují nějaké stavební zásahy, které by vyžadovaly povolení Stavebního úřadu na základě posouzení statikem, hygienou a požárníky. Není vyloučeno, že se bude posuzovat i charakter plánované podnikatelské činnosti, která má být provozována v nebytovém prostoru v bytovém domě. Neprošla by Vám nejspíše hudební škola, pražírna kávy, ani umělecké kovářství.

  V oblasti soukromoprávní platí, že změna bytu na nebytový prostor je změnou prohlášení. Přečtěte si zda je v prohlášení toto rozhodování nějak upraveno. Pokud není, pak postačuje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek (§ 1169 odst. 2 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb.).

  Dosažený souhlas potvrzuje stavebnímu/ka­tastrálnímu úřadu právnická osoba SVJ. Souhlas vlastníků jednotek může být získán kdekoliv a kdykoliv podepisováním listiny, samozřejmě i na shromáždění SVJ.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".