Předpisy je možné porušovat, pokud toto porušení nezpůsobí požár

Vložil Anonymous, 18. Červen 2019 - 12:45 ::

Pan kpt. Ing. Martin Podjukl píše ve svém článku dostupném na

https://www.hzscr.cz/…lkonech.aspx

že důvodem pro zahájení správního řízení z důvodu porušení předpisů o požární ochraně je pouze taková činnost, která je v rozporu s bezpečnostními předpisy a vede ke vzniku požáru.

Tento názor je pozoruhodný a stojí za zaznamenání.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 26. Červen 2019 - 12:47

  V odkazovaném článku není nic takového psáno! Doporučuji řádně přečíst text a nepřekrucovat jej: „Pokud by se stalo, že vinou žhavého oharku vznikl požár, pak by veškerá odpovědnost padla na bedra uživatele grilu. Stejně tak platí, že jakákoliv manipulace s grilem, která je v rozporu s bezpečnostními předpisy vydanými výrobcem zařízení a vede ke vzniku požáru, je důvodem pro zahájení správního řízení z důvodu porušení předpisů o požární ochraně.“

  Vložil Žofré (bez ověření), 18. Červen 2019 - 15:32

  Tento článek ale nemůžete brát jakkoliv závazně – je to v rubrice „Informační servis“, nikoliv „Metodická stanoviska a příručky“.

  Vložil Adriana (bez ověření), 26. Červen 2019 - 12:01

  Je to článek na oficiálním webu ministerstva vnitra České republiky, nikoli na nějakém obskurním diskusním foru.

  Vložil 007 (bez ověření), 26. Červen 2019 - 12:24

  Adriano, v právním státě platí zákony. K výkladu zákonů je zřízena soustava soudů. Co si píše nějaký admin na nějakém webu není právně relevantní. Jinak hezký svátek.

  Vložil Adriana (bez ověření), 26. Červen 2019 - 12:33

  Ministerstvo vnitra České republiky – Hasičský záchranný sbor vede správní řízení a v rámci nich trestá a vykládá právní předpisy nezávisle na soudu, v souladu se svými stanovisky.

  Vložil 007 (bez ověření), 27. Červen 2019 - 10:10

  Adriano, hasiči mohou vykládat předpisy nezávisle na soudu, ostatně předpisy tak mohu vykládat i já. Ale až někdo podá odvolání či žalobu, tak se skutečně ukáže, že jedinou autoritou pro výklad předpisu je soud. Když už tu poučujete o správním trestání, tak se nejdříve seznamte alespoň se základy práva.

  Vložil Hasič (bez ověření), 27. Červen 2019 - 11:07

  „předpisy tak mohu vykládat i já“

  Podstané je, že nemůžete trestat.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 27. Červen 2019 - 6:42

  Hasiči žádné tresty neukládají. Ukládají pokuty. Také nejsou oprávněni vykládat právní předpisy nezávisle na soudu, jak uvádíte.

  Vložil Hasič (bez ověření), 27. Červen 2019 - 9:38

  Pokuta je druh trestu.

  Vložil Adriana (bez ověření), 27. Červen 2019 - 9:32

  Pane Tomáši Neugebauere,

  nastudujte si nejdříve téma správní trestání, informací je k disposici dostatek.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 27. Červen 2019 - 10:53

  Zapomínáte na to, že zákon speciální má přednost před zákonem obecným. V zákoně o požární ochraně se uvádí, že pokutu za přestupek ukládá hasičský záchranný sbor kraje, nikoliv trest či případně pokutou trestá apod. Tedy hasiči ukládají pokuty, nikoliv trestají.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Červen 2019 - 12:45

  a představte si, že třeba takové penále se ani neukládá, jen předepisuje, a přesto je trestem. co by asi soud řekl na pokutu? že trestem není?

  Vložil Roland (bez ověření), 27. Červen 2019 - 15:54

  „penále se ani neukládá, jen předepisuje“

  Jaký je rozdíl uložit a předepsat?

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 27. Červen 2019 - 14:01

  Ale o tom není diskuse. Diskuse je o tom, že HZS trestá, což pochopitelně není pravda.

  Vložil Hasič (bez ověření), 27. Červen 2019 - 15:52

  Co jiného je pokuta, když ne trest?

  Definici neznámého slova si jistě dokážete najít.

  V diskusi nepokračuji, od výkladu významu slov jsou slovníky, to není moje činnost.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Červen 2019 - 15:51

  HZS neukládá pokuty?

  Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Červen 2019 - 13:46
  Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Červen 2019 - 12:41

  a ukládají ji podle čeho??

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 27. Červen 2019 - 14:00

  Podle § 79 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Červen 2019 - 15:53

  ani ji neukládají ve správním řízení?

  Vložil Hasič (bez ověření), 27. Červen 2019 - 11:08

  Přečtěte si druhy trestů v zákoně o přestupcích.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 27. Červen 2019 - 11:11

  … a vy si přečtěte, co píši v příspěvku, na který reagujete.

  Vložil Roland (bez ověření), 27. Červen 2019 - 11:33

  „Tento zákon upravuje podmínky … druhy správních trestů a ochranných opatření …“

  Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 1.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 27. Červen 2019 - 13:58

  Adriana napsala: „Ministerstvo vnitra České republiky – Hasičský záchranný sbor vede správní řízení a v rámci nich trestá a vykládá právní předpisy nezávisle na soudu, v souladu se svými stanovisky“.

  Naštěstí zde nikdo nerozporuje, že vykládá právní předpisy nezávisle na soudu, v souladu se svými stanovisky, což je uplný nesmysl, neboť,jak je obecně známo výklad právních předpisů může činit pouze soud a GŘ HZS ČR upravuje svou činnost v návaznosti na rozhodnutí soudů. Proto se dále budu věnovat pouze prní části.

  Pro řešení vzniklého problému je nutné vycházet ze dvou právních předpisu, a to ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o pravní předpisy stejné právní síly. Přitom zákon o požární ochraně je ve vztahu k řešenému problému zákonem speciálním a zákon o odpovědnosti za přestupky zákonem obecným. Tedy přednost má ustanovení zákona o požární ochraně.

  Adriana uvedla, že hasičský záchranný sbor „trestá“, tedy sloveso, nikoliv ukládá trest ve formě pokuty, jak by bylo možné ještě akceptovat, vzhledem k dílu 2, hlavy VII, části třetí zákona č. 250/2016 Sb. Avšak správnější formulace je ukládá pokutu, neboť podle zákona č. 133/1985 Sb. je za přestupky oprávněn pouze ukládat pokuty. Není oprávněn za přestupek uložit jiný správní trest.

  Tedy, HZS netrestá, ale ukládá pokuty podle § 79 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. To, že pokuty jsou zahrnuty mezi správní tresty, ještě neznamená, že HZS trestá. HZS uděluje pokuty. Zákon č. 250/2016 Sb. je nástrojem pro způsob jejich uložení, nikoliv nástroj k oprávnění jejich uložení.

  Vložil Adriana (bez ověření), 27. Červen 2019 - 16:12

  „hasičský záchranný sbor „trestá“, tedy sloveso, nikoliv ukládá trest ve formě pokuty“

  O co Vám jde? „Trestá formou pokuty“ se Vám nelíbí, „ukládá trest ve formě pokuty“ je podle Vás v pořádku.

  „Není oprávněn za přestupek uložit jiný správní trest.“

  Seznamte se, prosím, s druhy trestů, s googlem zjevně pracovat umíte, už Vám to zde bylo doporučováno. Třeba tady:

  https://frankbold.org/…pkove-rizeni

  „Tedy, HZS netrestá“

  Opravdu ne? Dokážete tento svůj názor prosadit? Mohu Vás kontaktovat za účelem prosazení tohoto názoru? Na kolik si tento názor ceníte?

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 27. Červen 2019 - 16:31

  Pochopte, prosím, že musíte vycházet ze zákona o požární ochraně. Ten je primární, neboť stanovuje k čemu je HZS oprávněn. Stanovuje přestupky a postih za ně. Povoleným postihem je pouze uložení pokuty. Je zcela jedno, které další správní tresty jsou uvedeny. HZS může za přestupky ukládat pouze pokuty, a to do v zákoně o požárni ochraně stanovené výši. Zákon mu dokonce umožňuje, že pokutu neuloží, i když přestupek zjistí.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Červen 2019 - 15:55

  pokuta je trest:-) NSS již rozhodl dříve, že peněžitý postih ve formě penále je trest, tak pokuta už tuplem je trest. a kdo uloží trest, tak trestá:-)

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 27. Červen 2019 - 16:18

  Pokud k tomu přistupujete způsobem „kdo uloží trest, tak trestá“, tak je veškerá diskuse zbytečná, neboť v tom případě se jedná o humor, nikoliv o odbornou diskusi.

  Vložil Franz (bez ověření), 27. Červen 2019 - 17:01

  Ne, to není humor, takto se vyjadřují sami hasiči, např. zde píší o tom, že trestají:

  http://www.hzslk.cz/…odejnic.html

  Vložil Franz (bez ověření), 27. Červen 2019 - 16:24

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".