Předpis služeb a záloh

Vložil Ája M, 25. Únor 2024 - 10:32 ::

Dobrý den, co má v svj obsahovat rozpis služeb a záloh? Mám právo se dozvědět, komu platíme odměnu?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil liskova, 27. Únor 2024 - 19:00

  VLiska Jasně, že máte právo, pokud jste vlastník bytu a člen SVJ. Odměny jsou placeny funkcionářům – kontrola jednak v účetnictví, rozvaha, účetní doklady, smlouvy apod.). Výbor by měl na žádost zpřístupnit smlouvy SVJ s dalšími osobami – pracovní smlouva, DPP, DPČ – v účetnictví je to na osobních nákladech, pokud se jedná o jiný typ smlouvy např. S OSVČ, je to na službách. Dále to může být platba správcovské firmě – to je uvedeno ve smlouvě mezi SVJ (Zastupuje Výbor. resp.předseda), v účetnictví je to uvedeno na službách.

  Osobně s tímto je problém, protože u smluv s fyzickými osobami mi je nechtějí zprástupnit s odkazem na GDPR, to mne ale nezajímá, chci vidět částky a vědět proč jako malé SVJ platíme odvody na sociálním a zdravotním pojištění. To je podle mne časté nehospodárné nakládání s prostředky SVJ.

  Obecne by mělo SVJ i Družstvo zveřejnit účetní závěrky na www.justice. cz, zjistéte podle IČ.

  Vložil JajaA (bez ověření), 26. Únor 2024 - 10:46

  Ájo, vyfoť to lejstro rozpisu ať se odpíchneme dál…

  Obr. můžeš uložit třeba na https://imgbb.com/ a sem dát odkaz

  Komu platíte odměnu? No asi výboru svj, správcovské firmě, máš právo dle §1179 o.z. si to zjistit.

  Vložil Justitianus, 25. Únor 2024 - 17:45
  • Vložila Ája M: „… co má v svj obsahovat rozpis služeb a záloh?“

  Nesmyslný dotaz. To je nějaká jitrnice, kterou svět neviděl.

  ☀ Žádný „rozpis služeb“ nemusí existovat. Míníte rozpis kdy má který soused vytírat chodbu a schody? Nebo míníte výčet poskytovaných služeb spojených s užíváním bytů? Ten může být v prohlášení, ve stanovách, v rozhodnutí shromáždění, nebo nikde.

  ☀ Žádný „rozpis záloh“ nemusí existovat. SVJ Vám může doručit něco jiného: předpis záloh. Jeho obsah není stanoven žádným zákonem. Mohl by to být jeden řádek:

  Plaťte 2579 Kč měsíčně.
  Za SVJ Franta Šramota, předseda


  Justitianus

  Vložil € (bez ověření), 26. Únor 2024 - 11:18

  „Plaťte 2579 Kč měsíčně.
  Za SVJ Franta Šramota, předseda“
  Vložil Justitianus, 25. Únor 2024 – 17:45

  Takovýto Justitianův „předpis záloh“ ovšem nemá žádné právní účinky.

  Vložil Justitianus, 26. Únor 2024 - 11:49
  • Vložil €: „Takovýto Justitianův „předpis záloh“ ovšem nemá žádné právní účinky.“

  Hlupáku, nepiš o zákežitostech o kterých nevíš vůbec nic.

  § 1791
  (1) Vzniku a trvání závazku nebrání, není-li vyjádřen důvod, na jehož základě má dlužník povinnost plnit; věřitel je však povinen prokázat důvod závazku.


  Z uvedeného plyne, že předpis plateb od Franty Šramoty je platný a účinný. Závazek vznikl. Pokud by tazatelka nezačala hradit předepsanou částku, stane se neplatičem a po doručení předžalobní výzvy může být žalována.

  Justitianus.

  Vložil ? (bez ověření), 26. Únor 2024 - 12:16

  Můžete naznačit rozdíl mezi vyjádřit a prokázat? Vyjádřit nemusím, prokázat musím (pokud chci plnění).

  Vložil Justitianus, 26. Únor 2024 - 15:56
  • Vložil ?: „Vyjádřit nemusím, prokázat musím (pokud chci plnění).“

  Vy to nějak pletete. Je to přesně naopak !

  • Vyjádřit co od dlužníka chci – to musím, pokud od něj chci dostat plnění.
  • Prokázat však nemusím nikomu nic.

  Prokazuji pouze dodatečně, a to buď soudu (jsem-li žalobcem), nebo dlužníkovi až na jeho výzvu.

  Při tom platí, že povinnost dlužníka hradit vzniká již samotnou výzvou k úhradě/úhradám. Povinnost splnit závazek a povinnost prokázat důvod závazku nejsou povinnosti synallagmatické (vzájemně podmíněné). Jinak řečeno: Jestliže dlužíte, pak dlužíte i bez prokázání.

  Justituanus

  Vložil Misme, 26. Únor 2024 - 11:43

  Asi jste při tomto svém pro právní laiky srozumitelném sdělení nevzal do úvahy soudní oddělení občanskoprávního a obchodního kolegia číslo 26 Nejvyššího soudu ČR.

  Vložil Ája M, 25. Únor 2024 - 22:38

  Diky za odpověď. U nás se to teda jmenuje něco jako " Rozpis nájemného " (zřejmě inspirace filmem). Jen asi žiju v naivní představě, že bych alespoň mohla tušit, komu a na co ty dva ťři táci platím.

  Vložil Justitianus, 26. Únor 2024 - 9:54
  • Vložila Ája M: „Jen asi žiju v naivní představě, že bych alespoň mohla tušit, komu a na co ty dva ťři táci platím.“

  Ta představa není vůbec naivní. Je naopak celkem rozumná. Je ovšem třeba namísto žití v naivní představě začít taky něco dělat.

  • Přečtěte si prohlášení.
  • Přečtěte si stanovy.
  • Pokud tam nenajdete seznam služeb které SVJ poskytuje podle zákona 67/2013, použijte to, co máte mezi nosem a bradou – jmenuje se to pusa. Pomocí ní požádáte, aby Vám SVJ předložilo doklad (zápis) o tom, že shromáždění rozhodlo podle § 1208/d o schválení druhu služeb.
  • Máte právo i na zápis podle § 1208/d o tom že shromáždění schválilo způsob rozúčtování cen služeb na jednotky.
  • Máte právo na to, aby Vám poskytovatel služeb doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování (§ 8/1 zákona 67/2013).
  • Pokud Vás zajímá příspěvek na správu domu, požádáte, aby Vám SVJ předložilo doklad (zápis) o tom, že shromáždění rozhodlo podle § 1208/c o schválení celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku.
  • Pak si zkontrolujete, zda částka příspěvků na správu domu a pozemku předepsaná na Vaši jednotku odpovídá přesně tomu co je uvedeno v prohlášení (§ 1166/1/b, § 1180/1).

  Máte právo pořizovat si výpisy, opisy a kopie z každého z dokumentů, dokladů a účetních knih, které je SVJ povinno Vám předložit (§ 1179).

  Justitianus

  Vložil MartinII, 26. Únor 2024 - 0:10

  „Máme právo vědět, komu platíme odměnu“ ?

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Z úvodního dotazu to vlastně vypadá že se ptáte na odměnu statutárům nebo správní firmě (z „příspěvků správy domu“). Zálohy služeb se hradí coby záloha na budoucí služby (např. vodné + stočné, teplo, úklid, odvoz odpadu).

  Nevíme které služby poskytuje vaše SVJ vlastníkům bytů.

  Netuším koho myslíte tím „komu“. Dle zákona (viz můj předchozí příspěvek) je poskytovatelem SVJ (na základě smluv s dodavateli), odběratelem vlastníci bytů.

  Nevíme např. zda úklid provádí firma nebo OSVČ (třeba vaše sousedka v domě). Podobné to může být s údržbářem, zahradníkem apod.

  „Za co“, to se máte právo dovědět z vyúčtování a máte právo se na to zeptat na zasedání nejvyššího orgánu SVJ (shromáždění (OZ § 1208). Pravda je, že často bývá jen to jediné za rok dle zákona (NOZ § 1207).

  Také je pravda, že statutáři rádi omezují dotěrné dotazy.

  Seznamte se s paragrafy spolku (viz § 1221 (1) „Nevyplývá-li z ustanovení o SVJ něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení spolku, zejména …“).

  Teda např. od

  "§ 249

  § 251

  Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a POŽADOVAT I DOSTAT NA NĚM VYSVĚTLENÍ ZÁLEŽITOSTÍ SPOLKU, VZTAHUJE-LI SE … .

  § 253

  (3) ZÁLEŽITOST, KTERÁ NEBYLA ZAŘAZENA NA POŘAD PŘI JEHO OHLÁŠENÍ, lze rozhodnout jen … .

  § 254

  (1) Statutární orgán zajistí VYHOTOVENÍ ZÁPISU do 30-ti dnů.

  (2) Ze zápisu musí být patrné, … .

  (3) … ČLEN SPOLKU MŮŽE NAHLÍŽET DO ZÁPISŮ … ZA PODMÍNEK URČENÝCH STANOVAMI".

  • – – – – – –

  S čím máte KONKRÉTNĚ problémy ?

  Třeba bude mít někdo jiný trpělivost vám to sdělit srozumitelněji.

  DOTAZ:

  JAK DLOUHO JSTE VLASTNÍKEM BYTU A TEDY ČLENEM SPOLKU SVJ ?

  Vložil Zdenek 22, 25. Únor 2024 - 11:28

  Předpis zálohových plateb by měl obsahovat zejména výši zálohy na tu kterou službu a výši dalších zálohových plateb na příspěvky na správu domu a pozemku. Dále pak jak se tyto zálohy mají platit (číslo účtu a VS), v jakých termínech a od kdy tato povinnost vznikla.

  Jaké služby SVJ poskytuje by mělo být uvedeno v jiném dokumentu, obvykle ve stanovách.

  Máte právo nahlížet do do smluv uzavřených s SVJ, kde by mělo být uvedeno, komu a kolik SVJ platí.

  Vložil MartinII, 25. Únor 2024 - 16:04

  Viz zákon 67/2013 Sb., hlavně § 2 až § 5

  V evid. listu máte uvedeny všechny služby které SVJ poskytuje (třeba i domovník, zahradník atd.)

  Jednak

  • měrné jednotky (m3 u vodného a stočného, osoby u úklidu a odvozu odpadků, osvětlení domu, počet zásuvek STA, počet komínů apod.),
  • a výše zálohy za službu.

  Pokud jde o tzv. fond oprav, tak je pojem záloha matoucí, viz legendární příspěvek pana Pavla z r. 2017

  www.portalsvj.cz/…spevek-v-noz

  Zjistěte ve vašich stanovách, zda máte tzv. fond oprav definován jako „zúčtovatelnou zálohu“ nebo jako „nezúčtovávaný konečný příspěvek“.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".