Povinnost uložit účetní závěrku SVJ do sbírky listin a zákonem daný termín pro uložení?

Vložil PN111, 26. Únor 2013 - 12:54 ::

Dobrý den,

musí být v rámci Společenství vlastníků jednotek (SVJ) účetní závěrka uložena do sbírky listin (na Obchodní rejstřík resp.restřík SVJ) a pokud ano existuje zákonem daný časový termín pro její uložení? Žádám o odkaz na případný paragraf a zákon. Děkuji předem za odpověd.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 13. Duben 2013 - 20:43

  Jak jsem výše uvedl, rozhodl jsem se nechat si udělit našemu SVJ pokutu za neuložení účetní závěrky a následně se odvolat. Konečně Vrchní soud v Olomouci vydal v této věci usnesení:

  Společenství vlastníků neporušilo tím, že nepředložilo rozvahu, výkaz zisku a ztrát plus přílohy, zákonem uloženou povinnost a nebyly tak ani splněny podmínky pro uložení pořádkové pokuty dle ust. § 200de o.s.ř. a § 53 o.s.ř. Odvolací soud ze všech shora uvedených důvodů změnil usnesení krajského soudu tak, že se společenství vlastníků pořádková pokuta ve výši 3000 Kč neukládá.

  Vložil lake, 14. Duben 2013 - 8:18

  Pane Zdenku,
  děkuji za zajímavé čtení (rozsudek). V listopadu byla zveřejněna zpráva ombudsmana ohledně dodržování povinností ohledně vkládání účetních závěrek do rejstříků vedených krajskými soudy, viz http://www.ochrance.cz/…rejstrik.pdf. Z ní plyne, že povinnost ukládat závěrku do sbírky listin plní v posledních letech pouze 28% subjektů.

  Krajský soud v Brně – namísto toho, aby se soustředil na ty subjekty, které mají povinnost vkládat závěrku do sbírky listin – otravuje ty, kterým takovou povinnost zákon neukládá (SVJ).

  • Ve zprávě ombudsmana je uvedeno, že Krajský soud v Brně nebyl schopen mu k šetření poskytnout ani hrubé odhady podílu subjektů, u kterých bylo zkontrolováno doložení účetních závěrek (str. 13 zprávy).
  • KS Brno nebyl schopen poskytnout ombudsmanovi ani celkové počty subjektů, které v letech 2007 až 2010 dodaly účetní závěrku (str. 12 zprávy).
  • Rovněž nebyl KS Brno schopen poskytnout počet výzev, které byly v tomtéž období rozeslány subjektům, které závěrku do sbírky nevložily (str. 13 zprávy).

  Z toho je možno udělat si představu jak „efektivně“ Krajský soud v Brně pracuje a jak jej předseda Krajského soudu řídí: bez sledování základních ukazatelů, bez přehledových statistik činnosti, bez informací o tom, co vlastně jeho úředníci celé roky dělají. To ostatně platí i pro další krajské soudy a celý státní aparát v tomto velkém Kocourkově.

  lake

  Vložil Pavel, 13. Duben 2013 - 21:14

  Zdenku,

  gratuluji.

  Bylo by možné anonymizovaný rozsudek publikovat?

  Předem děkuji.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Neználek' (bez ověření), 14. Duben 2013 - 3:54

  (5 Cmo 23/2013 str.3)„…Specialni zakon a ani obchodni zakonik nestanovi pro spolecenstvi vlastniku povinnost zverejnovat…“

  • podle mne jde o pokřivený výklad VS pro §38k/1 a §39/1, které jsou vyloženy jako by to byly §§ vymezující subjekty na které povinnosti Hlavy-III ObchZ dopadají. Podle mne je ale uvedeno následující:
   §38k/1 ObchZ – Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku předloží bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin
   a
   §39/1 ObchZ – Obchodní společnosti a družstva musí mít účetní závěrku i výroční zprávu ověřenu auditorem podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu
   a
   §10/4 ZoVB – Společenství se zapisuje do rejstříku společenství vlastníků … Do rejstříku se zapisují tyto údaje …
   Je tedy ZJEVNÉ o co v uvedených §§ jde – jsou to VÝSLOVNÁ upřesnění pro tyto subjekty pro aplikaci Hlavy-III ObchZ a NIKOLIV taxativní „vymezení okruhu postižených“ subjektů.
   Jde tedy o tyto speciální vklastnosti pro zmíněné subjekty:
   1. bez zbytečného odkladu – §38k/1 ObchZ
   2. ověření auditorem – §39/1 ObchZ
   3. název SVJ, ICO, den vzniku, orgány, zastoupení orgánů – § 10/4 ZoVB


   Kdyby měl být správným zde aplaudovaný výklad (a tedy i výklad dle 5 Cmo 23/2013 od VS) pak, bylo zajímavé poslechnout si výklad k tomu na které že vlastně §§ Hlavy-III ukazuje §10/4 ZoVB. S uvedeným výkladem VS – §38k/1 a §39/1 – zjevně na žádné… Čemuž se ale jen těžko uvěří. Ehm. No ale uvidíme zda bude mít KS zapotřebí takovýto svérázný výklad akceptovat. Jediný důvod by asi byl, že se tím KS již nechce otravovat, neboť to považuje za bagatelnost.

   Dovolání k NSS je tedy aktuální (=vhodné) neboť výklad VS je nesprávný.

  Neználek

  Vložil Qwerty (bez ověření), 14. Duben 2013 - 8:46

  Neználku, o popletenosti vašeho příspěvku svědčí již to, že se ve své neznalosti domníváte, že příjemcem dovolání bude NSS. Každému je jasné, že se jedná o NS. Ostatně píše se to i v Usnesení VŠ, ale ne každý dokáže pochopit psaný text.

  Vložil Pavel, 13. Duben 2013 - 23:32

  Zdenku,

  děkuji.

  Pěkne se to čte. Nebude chtít KS dovolání? Přece jenom pražský VS má jiný názor (14 Cmo 48/2012, 7 Cmo 5238/2011, 7 Cmo 463/2011).

  Budu držet palce i u případného dovolání.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Zdenek 22, 27. Únor 2013 - 7:38

  Konkrétní zkušenost mohu přidat z KS v Brně. Ten po nás chtěl pod sankcí 20.000 Kč účetní závěrky. To jsem odmítnul. Ne snad, že bychom je neměli, ale z „výchovných“ důvodů. Na to nám soud udělil sankci 3000 Kč, proti které jsem se k Vrchnímu soudu v Olomouci odvolal. A tam už to druhý měsíc trčí.

  Samozřejmě, že jakmile budu znát výsledek odvolání, tak ho tady zveřejním, ať je už jednou v této věci jasno.

  Informace o návrhu nového zákona o veřejných rejstřících je hodná zřetele. V této souvislosti bych měl dotaz:

  Není to zákon, jehož účinnost by měla být navázána na účinnost nového ObčZ?

  Právě o něm má dnes jednat vláda, zda neposune jeho účinnost na 1. 1. 2015.

  Vložil Předseda SVJ, 27. Únor 2013 - 12:55

  Není pod tím náhodou podepsaná úřednice s iniciálami E.V.? Nám se snažila nesmyslně komplikovat nějaký zápis a kolega vede SVJ také v Brně a měli podobný problém.

  Vložil PN111, 27. Únor 2013 - 11:09

  Děkuji za odpověd,

  před několika měsíci jsem obdržel zprávu z Infocentra MS v Praze a obsah mi přišel zmatený, proto jsem se informoval i zde. Každopádně pro názornost přikládám, CITUJI:

  " Dobrý den,

  povinnost zakládání účetních závěrek do sbírky listin je ukládána podle ustanovení § 38k odst. 1 obchodního zákoníku, a je ukládána podnikateli. Podnikatelem se podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku rozumí osoba zapsaná do obchodního rejstříku. Účelem tohoto ustanovení je především ochrana třetích osob, které vstupují s podnikatelem do právních vztahů, když zveřejnění účetních závěrek společnosti jim umožňuje přesvědčit se o hospodaření společnosti a její solventnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že i společenství vlastníků jednotek má povinnost zakládat sbírku listin. Listiny , které se zakládají do sbírek listin určuje § 38i obchodního zákoníku.

  S pozdravem

  M...... ........

  Infocentrum MS v Praze"

  Vložil lake, 27. Únor 2013 - 12:15

  Z uvedeného textu infocentra Ministerstva spravedlnosti vyplývá pravý opak:

  • SVJ není zapsáno v obchodním rejstříku.
  • SVJ není podnikatelem.
  • Z výše uvedeného vyplývá, že SVJ nemá povinnost zakládat účetní závěrku do sbírky listin.

  Z „odborné“ odpovědi Infocentra také vyplývá, že na dotazy tam nejspíš odpovídá vrátný nebo uklizečka. No jo, nejsou lidi.

  lake

  Vložil PN111, 27. Únor 2013 - 12:46

  Zdravím Lake,

  děkuji za reakci. Přesně jak jsem psal: „obsah mi přišel zmatený“

  Vložil Pavel, 27. Únor 2013 - 9:01

  Zdenku,

  potěšil jste mne, že sebou nenecháte smýkat od nějakých vyšších soudních úředníků. Držím palce a oznamte výsledek.

  Zákon o veřejných rejstřících navazuje na NObčZ. Pokud by došlo k posunu NObčZ, tak by mělo dojít i k posunu rejstříkového zá­kona

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Zdenek 22, 26. Únor 2013 - 19:24

  Také jsem přesvědčen, že SVJ se nezapisuje do OR a tedy mu povinnost ukládat do sbírky listin účetní závěrky nevzniká.

  Bohužel ne všichni úředníci na soudech jsou téhož názoru.

  Vložil Anonymoussss (bez ověření), 27. Únor 2013 - 12:17

  Najděte si na netu Obchodní rejstřík a sbírka listin a zadejte do vyhledávače SVJ, pak budete vidět kam se SVJ zapisuje.........

  Vložil PN111, 27. Únor 2013 - 0:11

  Dobrý večer,

  díky za odpověd. Máte konkrétní zkušenost s „úředníky na soudech“ ?

  Vložil Pavel, 26. Únor 2013 - 18:45

  PN111,

  převažující názor je, že taková povinnost není.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil PN111, 27. Únor 2013 - 0:17

  Dobrý večer Pavle,

  děkuji za odpověd. Názor, že taková povinnost není převažuje na straně orgánů SVJ nebo úředníků soudů?

  Vložil Pavel, 27. Únor 2013 - 2:10

  PN111,

  tento názor převažuje v odborné veřejnosti, tj. mezi auditory a právníky.

  Před lety jsem to projednával s JUDr. Holejšovským předsedou senátu z VS Praha, který má na starosti statusové záležitosti, a ten mi řekl, že to zatím nesoudil a že neví jak by se k tomu postavil, kdyby to přišlo jako kauza.

  Ale vhodnější je se podívat, co nás čeká od 1.1.2014. Podle návrhu zákona o veřejných rejstřících se budou do sbírky listin ukládat účetní závěrky (§49/d) pod pokutou až 100 000 Kč (§87).

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Zdenek 22, 27. Únor 2013 - 15:47

  § 49 návrhu zákona o veřejných rejstřících stanoví, co sbírka listin (může) obsahovat. Kdo co do ní pak bude ukládat musí být stanoveno jinde. Návrh zákona se dá dohledat zde: http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf…

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 27. Únor 2013 - 15:19

  můžete uvést konkrétní lokalizaci na ten zákon o rejstřících, ze kterého zmiňujete ty §§?

  děkuji N.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".