postavení výboru společenství po uplynutí délky volebního období všech členů

Vložil František Volevecký (bez ověření), 30. Září 2023 - 9:52 ::

Dobrý den,

jsem členem společenství vlastníků, jehož výbor prováděl právní úkony jménem SVJ i poté, kdy členství jednoho člena výboru skončilo rezignací v říjnu 2021, u dalších dvou uplynulo funkční období 5 roků + 3 měsíce (podle Stanov SVJ) postupně v roce 2021 a 2022. Výbor nové členy nekooptoval ani nesvolal shromáždění k provedení voleb. Stejně tak výbor ani nikdo z vlastníků nezvolil postup podle § 165 OZ.
V současné době se na základě iniciativy nadpoloviční většiny vlastníků připravuje shromáždění SVJ (proběhne počátkem listopadu), zaměřená zejména na volbu nového výboru. Dotaz zní, nakolik bude nový výbor zavázán právními úkony, které v době od října 2021 výbor jménem SVJ vykonal. Lze v tomto případě aplikovat ustanovení § 7 OZ, nebo bude nutno takové úkony považovat za nulitní?

Děkuji za názor František Volevecký

  • statutární orgán

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 30. Září 2023 - 14:18
  • František Volevecký: „Lze v tomto případě aplikovat ustanovení § 7 OZ, nebo bude nutno takové úkony považovat za nulitní?“

Ani jedno, ani druhé !

§ 162
Zastupuje-li právnickou osobu člen jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nelze namítat, že právnická osoba nepřijala potřebné usnesení, že usnesení bylo stiženo vadou, nebo že člen orgánu přijaté usnesení porušil.

§ 166
(1) Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení právnické osoby zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejím členem nebo členem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku.

§ 167
Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".