Poplatek za služby advokáta

Vložil HV71, 9. Listopad 2020 - 8:57 ::

Dobrý den, měla jsem dluh u SVJ, jehož jsem členem za neuhrazené zálohy a poplatky dle evidenčního listu. Jsem OSVČ a situace není nijak momentálně příznivá, samozřejmě jsem o dluhu věděla. Po obdržení úhrady faktury jsem dluh okamžitě zaplatila a odpoledne ten samý den mně čekalo ve schránce překvapení, SVJ předalo dluh k vymáhání advokátovi, aniž by mně předtím na toto nějak upozornilo, ten mi zaslal předžalobní výzvu a naúčtoval si tučnou odměnu. SVJ zastupuje ve všem správcovská firma, tedy právě tato firma oslovila advokáta. Zaráží mě, že jako členové SVJ hradíme této firmě správcovské a samozřejmě mají i právní oddělení. Proto nechápu, proč předžalobní výzvu nenapsal právník správcovské firmy, nýbrž externí advokátní kancelář. Dále by mně zajímalo, zda musím platit odměnu advokátní kanceláři, dluh jsem uhradila, byť jen pár hodin před faktickým obdržením výzvy. Děkuji za všechny rady, v současné situaci jsou to pro mně nemalé peníze. Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Barbora Vilímková, 10. Listopad 2020 - 15:47

  Vážená paní, shodou okolností jsem si přečetla Váš příspěvek. Nepíšete sice z jakého konkrétního titulu si advokát naúčtoval odměnu, ale jednalo – li se o klasické právní zastoupení podle tzv. advokátního tarifu za převzetí věci a sepis předžalobní výzvy, advokátovi nic platit nemusíte. Advokát sice má právo na odměnu, ale od SVJ, které si jej najalo, nikoliv od Vás. Vám by vznikla povinnost uhradit náklady právního zastoupení až na základě pravomocného rozhodnutí soudu (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 488/2009), pokud by jste dluh neuhradila a prohrála následné soudní řízení. Jelikož jste však dluh uhradila před podáním žaloby, k soudnímu řízení nedojde. Úskalí vidím maximálně v tom, pokud by povinnost hradit právní zastoupení byla zakotvena výslovně na základě stanov SVJ nebo nějakých odsouhlasených interních pravidel v domě. Pak by Vás k úhradě ale muselo vyzvat přímo SVJ a jednalo by se o pohledávku SVJ a nikoliv advokáta.

  Mgr. Barbora Vilímková, advokátka

  Vložil Karl Wolff (bez ověření), 11. Listopad 2020 - 18:43

  Paní advokátko, jste velice hezká mladá dáma.

  Vložil 456 (bez ověření), 11. Listopad 2020 - 10:35

  Vážená paní Vilímková, na www.akvilimkova.cz jsem se nedočetl, že byste se specializovala na SVJ. Ale možná odpovíte. Mohla byste uvést, podle jakého předpisu by měla být ve stanovách či vnitřním předpisu výslovně zakotvena povinnost hradit právní zastoupení při vymáhání pohledávek po dlužnících? Ve stanovách SVJ to obvykle není. Domnívám se, že pokud dlužník dluží, tak musí výbor jednat. Že si na vymáhání pohledávky najme advokáta považuji za obvyklé resp. při kvalitě českých předpisů za nutné. Protiprávním jednáním dlužníka vznikne SVJ škoda, náklad na právní zastoupení. Škoda je potom automaticky vymáhána po škůdci, dlužníkovi. Nevidím na tom nic divného. Do stanov se přece nemůže uvádět každá myslitelná situace, která může nastat.

  Před časem náš soused stěhoval do bytu novou postel a podařilo se mu rozbít sklo ve stupních dveřích domu. I když tuto situaci nemáme výslovně zakotvenou ve stanovách nebo vnitřním předpisu, tak způsobenou škodu nahradil. Ale nemá právnické vzdělání.......

  Vložil Hubert (bez ověření), 13. Listopad 2020 - 13:32

  Pani Advokatka ma pravdu, osobne vsak vidim problem nekde jinde a to v komunikaci. Osobne si domnivam ze by mel vybor osobne komunikovat a hledat reseni, treba splatkovy kalendar a pod, posilat vyzvu muze i vybor SVJ, advokat by mel byt posledni moznost a to predzalobni upominkou a podani zaloby

  Vložil Justitianus, 11. Listopad 2020 - 4:04

  Máte plnou pravdu v tom, že tazatelka nebude hradit jakýsi „poplatek za služby advokáta“, nýbrž nahradí SVJ vzniklou škodu ve výši, která odpovídá alespoň částce kterou SVJ uhradilo advokátovi.

  Netřeba k tomu ovšem ani ustanovení ve stanovách, ani to nemusí být uvedeno v nějakých „interních pravidlech v domě“ (ostatně ty by musely – tak jako tak – být součátí stanov).

  Tazatelka byla nepochybně dlužníkem po lhůtě splatnosti. Je tedy povinna uhradit SVJ veškeré účelně vynaložené náklady, spojené s vymáháním pohledávky. To plyne přímo z obecných ustanovení NOZ o prevenční povinnosti, viz:

  § 2900
  Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.
  § 2902
  Kdo porušil právní povinnost, nebo kdo může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li oznamovací povinnost, nemá poškozený právo na náhradu té újmy, které mohl po oznámení zabránit.

  Víme, že tazatelka byla v prodlení s úhradami; následně nesplnila svou oznamovací povinnost, ani se o to nepokusila. Dlužník po lhůtě splatnosti musí počítat s tím, že na něm bude vymáháno. K tomu není potřebné žádné speciální ustanovení ve stanovách!

  Justitianus

  Vložil 456 (bez ověření), 9. Listopad 2020 - 10:01

  Dluhy je třeba platit. Pokud na úhradu momentálně nemáte, tak jste měla jednat s věřitelem. U nás není problém s dlužníkem uzavřít splátkový kalendář. Ale pokud jste nekontaktovala výbor, tak se nedivte, že výbor vymáhal dluh. Je to jeho povinnost. Náklady na vymožení dluhu pochopitelně musíte uhradit. Advokát vykonal svou práci a musí dostat zaplaceno. Pouze měla být výzva k úhradě nákladů na vymáhání dluhu od výboru a nikoliv od advokáta. Advokáta jste si neobjednala. Ale možná jednal v zastoupení SVJ. Nakonec stejně zaplatíte. To co píše nick Stephanie ignorujte. Pokud někdo udělá práci musí dostat zaplaceno. Že jste shodou okolností dluh uhradila neznamená, že nebude uhrazena práce s vymáháním dluhu. Pouze již není co žalovat. Když neuhradíte advokáta podle rady naivky Stephanie, tak budete žalována.

  Vložil Stephanie (bez ověření), 9. Listopad 2020 - 9:31

  Pokud jste dluh uhradila, nedlužíte a není možné vymáhat dluh ani výlohy.

  Nic nezkazíte, když uhrazení dluhu oznámíte a doložíte dokladem o úhradě.

  Ověřte si, zda byla platba skutečně přijata. Nepíšete, jakým způsobem jste hradila. Pokud by si chtěl advokát vydělat, příjemce platbu nepřijme a advokát bude tvrdit, že jste nehradila.

  Vložil Justitianus, 9. Listopad 2020 - 10:56

  HV71, ignorujte nesmysly které zde napsala Stephanie (kromě její druhé věty).

  Podle § 513 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Z uvedeného plyne, že náklady na předžalobní výzvu patří mezi účelně vynaložené náklady spojené s uplatněním pohledávky (neboť předžalobní výzva je nutnou podmínkou před zahájením soudního vymáhání dluhu). Povinnosti uhradit náklad na předžalobní výzvu byste se mohla zprostit:

  1. pokud prokážete, že částka byla připsána na účet věřitele před okamžikem kdy SVJ vydalo pokyn k zaslání předžalobní výzvy, nebo
  2. pokud jste před tímto okamžikem podepsala uznání dluhu a souhlas s dodatečným termínem splatnosti, nebo
  3. pokud prokážete, že jste před tímto okamžikem prokazatelně informovala SVJ o tom že jste zadala pokyn k převodu a že peníze jsou na cestě.

  V těchto případech by předžalobní výzva byla nadbytečným úkonem a nešlo by tedy o (účelně vynaložený) náklad spojený s uplatněním pohledávky podle § 513.

  Justitianus

  Vložil Petr, 9. Listopad 2020 - 20:57

  Předžalobní výzva ještě není „hrozba“ od soudu. Předžalobní výzva se zasílá proto, že dle OSŘ Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb. nebo 396/2012 Sb., § 142a) je tak nutno kvůli možnosti vymáhat příslušenství (vč. palmáre advokátovi žalobce, viz příspěvek Justitiana). Na výzvu je nutné (nebo vhodné) reagovat. Hledejte na netu „předžalobní výzva“, i když OSŘ používá pojem „výzva“.

  Např.

  www.pohledavkyonline.cz/…lobni-vyzva/

  https://muj-pravnik.cz/…lobni-vyzva/

  www.idnes.cz/…115_pravo_vr

  Závažnější je obdržet po žalobě (od SVJ či externího advokáta) elektronický platební rozkaz (EPR) od příslušného soudu (dle bydliště žalovaného). Na ten nutno reagovat do 15-ti dnů odporem adresovaným soudu (většinou dvojmo). Pokud nepodáte včas odpor adresovaný soudu (nechte si potvrdit v podatelně kopii) máte problém.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".