Poměr ZS/SS u rozúčtování tepla

Vložil Dvořáková (bez ověření), 1. Listopad 2021 - 15:29 ::

Dobrý den,

měla bych tento problém: v r.2019 jsem měla ve vyúčtování služeb pro rozúčtování tepla poměr ZS/SS ve výši 48.3/51.7 a v r.2020 ve výši 33.6/66.4. V tom důsledku třeba mně stoupl konečný nedoplatek o 8000. Obdobně to pocítili i někteří další sousedé-vlastníci.

Ani ve stanovách ani v rozhodnutích shromáždění poměr ZS/SS stanoven nemáme, nicméně poměr 50/50 prý fungoval od r.2009 do r. 2016 a žádné zateplení či jiná změna, na kterou by se šlo vymlouvat v našem domě nenastala. Teprve se změnou výboru v r. 2017 se poměr ZS/SS začal měnit rok co rok (žádné usnesení ani projednání uvedeno nebylo).

Pokud by změna ZS/SS byla dle §5/1 zák.67/2013 závislá na rozhodnutí shromáždění (které k uvedenému neexistuje), šlo by jistě o nesporné porušování zákona a bylo by důvodné se změny domáhat soudní cestou.

Potřebuji se ale ujistit, že změna ZS/SS bez rozhodnutí společenství (shromáždění) skutečně je porušením §5/1 zákona o službách, anebo jej opravdu může zástupce SVJ (asi předseda) měnit v důsledku §3/1 vyhl. 269/2015 jak se mu zamane.

děkuji Dvořáková

  • rozúčtování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil páčko (bez ověření), 3. Listopad 2021 - 11:44

Myslím, že první dotaz měl znít:

Paní Dvořáková, když píšete „jsem měla ve vyúčtování služeb pro rozúčtování tepla poměr ZS/SS“ – jsou to opravdu poměry hodnot ZS a SS pro celý dům nebo poměry hodnot ZS a SS pro váš byt?

Vložil Justitianus, 1. Listopad 2021 - 22:21

Paní Dvořáková, co jste napsala je nám k ničemu. Prosím vyžádejte si pravidla rozúčtování služby vytápění a zveřejněte je zde. My přece neznáme vaše pravidla, a proto netušíme zda jsou dodržována, nebo jsou porušována.

Také si zjistěte zda a kdy byla tato pravidla schválena shromážděním, či zda je schválil pouze statutární orgán SVJ.

Bez toho nemůžete dostat žádnou použitelnou odpověď pro Váš případ.


Obecně mohu uvést jen toto:

Podle § 5 zákona č. 67/2013 Sb. platí, že způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství; změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

Z uvedeného plyne: Jestliže SVJ mění způsob rozúčtování tím, že mění poměr základní a spotřební složky, musí tak učinit písemně (viz § 1 odst. 4 zákona) a tato změna může být uplatněna nejdříve od začátku následujícího zúčtovacího období.

O hodnotě základní a spotřební složky pro rok 2020 muselo být rozhodnuto nejpozději do 31.12.2019, a to písemně. Vyžádejte si aby Vám SVJ toto rozhodnutí předložilo. Mělo by to být v zápisu ze schůze výboru, jestliže o tom nerozhodlo shromáždění.

Jestliže o změně základní/spotřební složky bylo rozhodnuto teprve dodatečně, po zahájení zúčtovacího období (nebo dokonce až po jeho skončení), pak celé rozúčtování je vadné. Nemusí to ale znamenat že po opravě výpočtu budete platit méně.

Justitianus

Vložil Hubert (bez ověření), 1. Listopad 2021 - 17:09

Dale existuje jeste limit 80 % – 200 % .. viz §3/2 vyhl. 269/2015, pak to mozne je.

spravne by u vaseho vyuctovani melo byt v jakem pomeru se podilite na vyuctovani … coz by tm melo byt videt take

zkuste se preptat predsedy a nebo podivat do odkladu k vyuctovani.

Vložil Dvořáková (bez ověření), 1. Listopad 2021 - 20:40

pane Hubert, §3/2 nic o volbě výše ZS neuvádí.

děkuji Dvořáková

Vložil Hubert (bez ověření), 1. Listopad 2021 - 22:47

A co se v realu pri splnovani limitu 80 % – 200 % s vypoctem deje ?

Nejdrive spocitate spotrebu v pomeru 50 % zakladni slozku a spotrebni

a protoze jsou vykyvy je treba vypocet upravit

zkuste si to spocitat … a uvidite jak ty cisla vypadaji

pro prumerneho stredoskolaka by to melo byt ucivo II rocniku.

nic sloziteho.

Vložil Justitianus, 1. Listopad 2021 - 23:28

Huberte, pletete páté přes deváté.

§ 6 odst. 2

… rozdělí se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy (…). Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel (…) nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

§ 6 odst. 3

V případě překročení přípustných rozdílů musí být provedena úprava výpočtové metody.

Z uvedeného plyne, že napřed se provede rozdělení na složku základní a spotřební, a základní složka se rozdělí. Takto rozdělená základní složka se dále už nemění. Teprve pak – při rozdělování spotřební složky – přijdou ke slovu „výpočtové metody“ a jejich případná úprava tak aby nedošlo k překročení přípustných rozdílů.

Huberte, co jste napsal je tedy v rozporu se zákonem. Žádná úprava výpoočtové metody se nemůže týkat ani rozdělení na základní a spotřební složku, ani rozdělení základní složky samotné.

Nemůžeme vyloučit, že v domě tazatelky mají nějaký vlastní algoritmus (postup výpočtu) který neodpovídá zákonu. O tom však teď nic nevíme, takže pouze spekulujete o něčem co netušíte. Já bych raději nefantazíroval a počkal na informace od tazatelky.

Justitianus

Vložil Hubert (bez ověření), 2. Listopad 2021 - 2:37

pro prumerneho stredoskolaka by to melo byt ucivo II rocniku.

Vložil Průměrný středoškolák (bez ověření), 2. Listopad 2021 - 21:16

„pro prumerneho stredoskolaka by to melo byt ucivo II rocniku.“

Pro správu domu se střední škola nepožaduje. A maturita z matematiky už vůbec ne.

Vložil Justitianus, 2. Listopad 2021 - 6:31

Huberte, nesouhlasím. Celý výpočet je na úrovni základní školy (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Ovšem ani na základce, ani na střední škole se nevyučuje porozumění právním předpisům. Podle toho to pak vypadá (i v parlamentu a ve vládě). Pokud snad někdo nerozumí algoritmu který je uveden v zákoně č. 67/2013 Sb., uvádím to zde.

010 Zjistit náklad na poskytování služby
020 Rozdělit náklad na základní a spotřební složku
030 Rozdělit základní složku podle ZPP
040 Rozdělit spotřební složku s použitím koeficientů a výpočtové metody
050 Kontrola: Došlo k překročení přípustných rozdílů?
ANO = jdi na 060 NE = jdi na 080
060 Upravit výpočtovou metodu
070 Jdi na 040
080 Vytisknout a doručit vyúčtování
090 Konec

Z algoritmu je dobře vidět, že při postupu podle zákona se úprava výpočtové metody týká pouze rozdělení spotřební složky (program se vrací zpět na krok 040 dokud není dosaženo přípustných rozdílů). Netýká se to konstantních vstupních údajů, se kterými není povoleno dodatečně „kouzlit“. Těmito konstantními vstupními údaji jsou:

  • poměr základní a spotřební složky,
  • započitatelné podlahové plochy (ZPP),
  • hodnoty všech použitých koeficientů.

Už jsem napsal, že změna konstantních vstupních údajů by byla změnou způsobu rozúčtování. Takovou změnu by bylo nutné uskutečnit před zahájením zúčtovacího období, ve kterém se mají změněné údaje použít. Takto jsem odpověděl tazatelce. Pokud máte také něco k věci, rád si to přečtu.

Justitianus

Vložil k věci (bez ověření), 2. Listopad 2021 - 16:28

no já bych pár poznámek měl:

  1. „úprava výpočtové metody“ je uvedena v §3/2/a+c vyhl.269/2015
  2. „úprava“ nespočívá ve změně vzorce neboli „výpočtové metody“, ale v postupném snížování vstupní SS a postupném snížování počtu příjemců mezi které se rozúčtovává. Přeloženo, jde o známé: všechno teplo, které jsem vypustil z okna ven a které mi odměřili na 1000% – zaplatím jen do 200% a zbytek zaplatí moji drazí sousediííí" :) hustýýýý
  3. jsem rád, že neplatí přání toho workholika:Lakeho, který tu kdysi pištěl o tom, že …„SS z ř.040 nad 200% se vyúčtuje tomu, komu vyjde“. Přiznejme si, von to byl tak trochu ADHD …

090 – Konec

Vložil Justitianus, 3. Listopad 2021 - 3:52
  • Diskutér „k věci (bez ověření)“ napsal: „… „úprava“ nespočívá ve změně vzorce neboli „výpočtové metody“ …“

Nejste schopen rozeznat co je to vzorec a co je to výpočtová metoda (algoritmus). Není to totéž! Proto plácáte nesmysly z neznalosti. Něco si o tom napřed přečtěte.

Vzorec je pouze formalizované obecné vyjádření určitého vztahu mezi veličinami. Vzorce pro rozúčtování nákladů na vytápění samozřejmě nikdo nemění, Vy popleto.

Algoritmus je návod (postup, metoda) pro řešení úlohy. Algoritmus také nikdo nemění! Ten už v sobě má „zabudovanou“ úpravu výpočtu pro určité případy; vždyť v sobě obsahuje podmíněné větvení a rekurzi. Přečtěte si § 3 vyhlášky č. 269/2015 Sb., tam to najdete: Při překročení přípustných hodnot se předepsaným způsobem upraví množina vstupních údajů a příslušná část algoritmu se opakuje nad touto upravenou množinou, dokud není na výstupu dosaženo přípustných hodnot u všech příjemců služeb.

Jiná otázka je zda tento algoritmus je konečný pro všechny možné kombinace vstupních údajů, zda je fyzikálně správný (není) a zda je v souladu s jinými právními předpisy (je v rozporu minimálně s vyhláškou č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění).


Lake měl nepochybně pravdu: jestliže někdo plýtvá teplem nad 200% průměru domu, měl by si to své plýtvání také sám zaplatit. Opačný názor je v rozporu s právem, je nemravný a podporuje plýtvače na úkor těch, kdo se chovají šetrně.

Justitianus

Vložil Krupp, 3. Listopad 2021 - 10:13

Justiniane, zařekl jsem se, že s vámi diskutovat nebudu, ale už podruhé udělám výjimku. Zkuste někdy plýtvat tak, abyste se dostal na hodnotu nad 200%. S největší pravděpodobností se vám to nepodaří. Pokud budou sousedi rovněž topit, zvýší se naměřený odběr tepla i jim a na hranici 200% se stejně nedostanete. Ono existuje jakési sdílení tepla, alespoň tak se tomu říkalo v době, kdy jsem studoval. Znamená to, že teplo se dostává do chladnějšího bytu skrze stěny, které rozhodně nejsou ideálním izolátorem.
Nad hodnotu 200% se naopak dostanete, když budete topit i úsporně a sousedi kolem vás, kteří tyto byty shodou okolností nechávají prázdné, netopí a mají tedy nulový odběr tepla. Vy svým teplem vytápíte je a snadno se dostanete nad hodnotu 200%. Tento limit pak chrání vás. Představte si pak teoreticky možný stav, kdy jste jediný, kdo v domě topí, topí úsporně, a nějaký Justinianus tvrdí, že jste plýtvač a veškeré teplo musíte zaplatit sám.

Vložil Počtář (bez ověření), 4. Listopad 2021 - 16:57

„Představte si pak teoreticky možný stav, kdy jste jediný, kdo v domě topí“ (Vložil Krupp, 3. Listopad 2021 – 10:13)

Tento stav by neměl nastat, narušuje požadovanou tepelnou stabilitu domu. Dále, při obvyklém dimenzování topné soustavy nelze při popsaném stavu byt vytopit na požadovanou teplotu, neboť projekt počítá s tím, že se dům vytápí jako celke.

Jiná otázka je, jak mu zabránit. To neví ani pan Justitianus.

Vložil člensvj (bez ověření), 3. Listopad 2021 - 11:33

proto jsem níže naznačil, že i skutečné plýtvání půjde těžko viníku prokázat, např.

kamera na protějším domě snímající otevřená okna po většinu topné sezony ve spojení s detailním vyúčtováním tepla v domě

Ta kamera může být ta jednodušší část, advokátka našeho SVJ soudu tvrdí, že si našla na UOOU cosi, že náměry topení (vodoměrů) za celý dům nesmí SVJ vlastníkovi ukázat! Že je na to judikát ;-)

Nevíte, který?

Vložil člensvj (bez ověření), 3. Listopad 2021 - 5:45

Dobře a jak budete prokazovat kdo plýtvá a vymáhat to z něj, když nikdo nesmí platit víc jak 200% průměru?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".