Pokuta dle § 13 vs. přechod práva

Vložil jen platím a platím (bez ověření), 26. Červen 2019 - 7:15 ::

ještě pokračování k pokutaci http://www.portalsvj.cz/…dan-z-prijmu …

Byt chci tak do roka prodat a odstěhovat se z tohoto debilního domu plného nenávistných lidí. Zajímalo by mne zda právo vymáhat sankce je tím nějak ohroženo anebo zda lze toto právo převést smluvně jako závazek na nabyvatele bytu anebo právo na sankce zaniká?

(někde v NOZ je zmínka, že SVJ musí vydat nějaké prohlášení o dluzích vlastníka pokud o něj požádá, takže co tam asi uvedou si dovedu představit: něco, že když si to přečte zájemce o byt, že od koupě ustoupí :( )

díky za rozumné rady, Radek

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 26. Červen 2019 - 11:09

  § 1186

  (1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat.

  (2) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

  Vložil Adriana (bez ověření), 26. Červen 2019 - 9:07

  „SVJ musí vydat nějaké prohlášení o dluzích vlastníka pokud o něj požádá, takže co tam asi uvedou si dovedu představit: něco, že když si to přečte zájemce o byt, že od koupě ustoupí“

  Požádáte SVJ o potvrzení až po podpisu převodu bytu. V ObčZ není žádná lhůta, kdy byste tak měl učinit, ani nedoložení tohoto potvrzení ke dni podpisu nemá za následek neplatnost smlouvy. Na druhou stranu nesmíte kupci zatajit podstatné vady převáděné věcí.

  Vložil člen svj (bez ověření), 26. Červen 2019 - 7:23

  Pořád tady řešíte nějaké pokuty, které prý má svj hradit vlastníkovi. Znáte někdo někoho, komu svj nějakou pokutu zaplatilo? Já nikoho takového neznám

  Vložil Lemm (bez ověření), 4. Červenec 2019 - 6:07

  Ve věci paragrafu 13 zatím soudy nerozhodly, vždy to skončilo smírem zpětvzetím atp.

  Tazateli, kdo si začal ? Proč jste svj nenahlásil počet osob?

  Vložil Adriana (bez ověření), 26. Červen 2019 - 9:08

  „Znáte někdo někoho, komu svj nějakou pokutu zaplatilo?“

  Ano.

  Vložil NP8 (bez ověření), 26. Červen 2019 - 12:47

  Za překročení jakého zákona a paragrafu/ů byla pokuta udělena? V jaké výši a podmínky splatnosti pokuty? Jaký soud rozhodoval a kde? Prosím Vás uveďte odkaz na rozsudek, rád bych se podíval na detaily případu. Děkuji.

  Vložil jen platím a platím (bez ověření), 26. Červen 2019 - 7:41

  Ani já nikoho takového neznám. Ale znám někoho, po kom SVJ bezostyšně vymáhá 60.000 za neoznámení zvýšení počtu osob.

  Jsem to já. A nepochybně nebudu sám, po kom jeho SVJ a lepšolidi v jeho domě, vymáhá sankci za porušení zákona o službách.

  Proto nechápu ani Vaši poznámku, ani to proč s Vámi někdo souhlasí. Vy jste asi také u Vás v klubu těch lepšolidí, kteří jediní mají práva a ostatní mají jen jimi určované povinnosti. Neníliž pravda?

  Vložil Adriana (bez ověření), 26. Červen 2019 - 9:10

  „SVJ bezostyšně vymáhá 60.000 za neoznámení zvýšení počtu osob.“

  Jak SVJ prokázalo, že došlo zvýšení počtu osob? Vzhledem k zákonné definici tohoto počtu SVJ nemůže uspět.

  Nerozúčtovávejte podle počtu osob a je po problému.

  Vložil ... (bez ověření), 26. Červen 2019 - 7:45

  Vážený pane, když vaše přiblblé svj od vás vymáha nesmyslných 60 tisíc za počet osob, tak se musíte bránit a nesmíte pořád naříkat. Co byste chtěl poradit? Mám vám poradit, že máte po vašem svj vymáhat pokutu? To vám neporadím, páč je to blbost. Tak nebrečte a braňte se. Jinak se nikam neposunete.

  Vložil jen platím a platím (bez ověření), 26. Červen 2019 - 8:14

  Možná je část Vašeho sdělení (super rady) je zde „neviditelná“.

  Chtěl jsem vědět zda se sankce dle zákona o službách s prodejem bytu převede nebo zaniká. Vy tady mluvíte o tom, že mám něco vymáhat. Vymáhám už přes 5-let a k ničemu to nevede. Takže moje „vymáhací postupy“ jsou zjevně na 2-věci. I proto se chci odstěhovat – což je v souladu s mnoha zde publikovanými radami: plať nám (SVJ) bez keců a cvakej podpatkama nebo byt prodej a táhni jinam.

  A podle Vás brečím tím, že se tu ptám? Vy máte jistě účinné a prověřené „postupy“. Takže buď se se mnou zde o ně podělte, nebo si další urážky a trapnosti nechte pro sebe. Pokud jste si toho nevšiml, slušně jsem žádal takto „díky za rozumné rady, Radek“.

  Takže co chci vědět víte opakovaně. Považujete li něco za blbost, uveďte tedy, co za blbost nepovažujete. Jaká je Vaše „obranná rada“. Zatím je pro mne neviditelná.

  Vložil Adriana (bez ověření), 26. Červen 2019 - 9:30

  „sankce dle zákona o službách s prodejem bytu převede nebo zaniká“

  Postoupení pohledávky je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, v ustanovení § 1879 až § 1887. Zákon o službách to neřeší.

  Vložil jen platím a platím (bez ověření), 26. Červen 2019 - 11:15

  sankcí je jen sankce již uplatněná, nebo už samotné právo sankci uplatnit?

  Vložil Adriana (bez ověření), 26. Červen 2019 - 11:37

  „sankcí je jen sankce již uplatněná, nebo už samotné právo sankci uplatnit?“

  Postoupit pohledávku můžete v kterékoli chvíli, tj. před i po jejím uplatnění, bezúplatně i za úplatu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".