Podružné elektroměry v garážích

Vložil Anonymous, 1. Květen 2010 - 17:50 ::

Dobrý den, ráda bych se zeptala, z jakých prostředků mají být hrazeny nově instalované podružné elektroměry v garážích, které jsou samostatnými nebytovými prostory.

Má to být ze soukromých peněz vlastníků garáží nebo ze společných prostředků, tj. ze záloh na správu? Já jako laik tvrdím, že si mají elektroměry hradit vlastníci garáží ze svého.

V prohlášení vlastníka je ke garážím uvedeno tohle:

K vlastnictví jednotky dále patří:

 1. vnitřní strany vstupních dveří
 2. vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky)

Opravy elektrických rozvodů prý musí být hrazeny ze záloh na správu až k zásuvce v garážích, pravil předseda výboru a zároveň vlastník garáže.

Je to tak? Nevím. Zlaté účetnictví!

Odborníkům přes tuhle problematiku děkuji za odpovědi.

N. Klainová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Květen 2010 - 15:49

  Všem rádcům tímto děkuji za jejich přínosné rady vztahující se k podružným elektroměrům v garážích.

  N. Klainová

  Vložil lake, 2. Květen 2010 - 7:03

  Paní Klainová,
  Používáte pojem "vlastníci garáží". Soudím, že garáže jsou tedy samostatné a uzamykatelné místnosti - nebytové jednotky. Z toho bude vycházet má odpověď.

  Montáž podružného elektroměru není opravou, nýbrž technickým zhodnocením ve smyslu ZDP. Společenství má důvod montovat podružné elektroměry pouze pro rozúčtování ve společných prostorách (prádelna, mandlovna), nebo pro sledování spotřeby společných zařízení (zesilovače a konvertory STA, sauna, výtah). Nezajišťuje však měření pro jednotlivé jednotky v domě.

  Současný stav je - předpokládám - takový, že vlastníci garáží čerpají elektřinu ze společné spotřeby SVJ a platí nějaký měsíční paušál. Chtějí-li platit přesně podle spotřebované energie, mají tři možnosti:
  (1) pořídí si NA VLASTNÍ NÁKLAD podružné elektroměry a požádají SVJ, aby podle nich účtovalo;
  (2) každý vlastník garáže požádá dodavatele energie o zřízení odběrného místa, dostane elektroměr a za odebranou energii bude platit přímo dodavateli;
  (3) jeden vlastník garáže požádá o zřízení jediného odběrního místa pro všechny garáže (ušeštří se stálé platy za více elektroměrů). Ostatní vlastníci garáží se s ním nějak vyrovnají. Zda si k tomu účelu za fakturačním elektroměrem instalují podružné elektroměry je jejich věc, SVJ se to nijak netýká.

  K realizaci podle (2) nebo (3) bude zřejmě nutné k těmto jednotkám zřídit odbočku - vnitřní větev vedení pouze pro okruh garáží (se samostatným jističem). Tento okruh bude odbočen ještě PŘED elektroměrem společné spotřeby SVJ. Zda je změna rozvodů nezbytná stanoví odborník na základě posouzení dokumentace el. rozvodů v domě.

  Naznačená úprava elektrického rozvodu (je-li nutná) by se mohla hradit jedním z těchto způsobů:
  (1) úpravu provedou vlastníci garáží na svůj náklad a pak případně smlouvou převedou tento okruh pod společné části domu;
  (2) úpravu bude hradit společenství z prostředků na správu, údržbu a opravy domu.

  lake

  Vložil mirek_2 (bez ověření), 2. Květen 2010 - 14:59

  Tazatelka je zde respektované účetní a jako taková pochopitelně řeší prioritně otázku ‚Kdo to zaplatí‘. Existující možnosti zde již ‚lake‘ vyjmenoval výše. Pokud ale vlastníkům již nevyhovuje současný stav jednoho podružného měření na základě dříve uzavřené dohody („Spotřebovanou elektřinu odečtou od společné a na úhradě se podílejí rovným dílem.“) a chtějí zřejmě řešit již počínající rozpory, přikláním se rozhodně k řešení – viz.‚lake‘ dle bodu (3):
  „… jeden vlastník garáže požádá o zřízení jediného odběrního místa pro všechny garáže (ušetří se stálé platy za více elektroměrů). Ostatní vlastníci garáží se s ním nějak vyrovnají. Zda si k tomu účelu za fakturačním elektroměrem instalují podružné elektroměry je jejich věc, SVJ se to nijak netýká.“
  Důvod je jednoduchý: doby, kdy v garážích bylo jednotně jen světlo a max. si na tento okruh ‚připíchnul‘ někdo načerno nabíječku apod. jsou pryč a pokud jsou zde legálně i zásuvky a garáže se běžně i pronajímají a často si zde někdo provozuje i soukromou živnost, nebo jiné aktivity je problém již někde úplně jinde.
  Podstatný rozdíl mezi měřením spotřeby vody a el.energie zde již vysvětlil ‚lake‘, ale on existuje ještě další, pro netechniky asi málo známý, ale v tomto případě zřejmě hodně podstatný: oblbnout, případně obejít zaplombovaný elektroměr je věc podstatně jednodušší, než v případě zaplombovaného vodoměru. Především v případě, kdy se jedná o „nově instalované podružné elektroměry v garážích“, tj. v uzavřeném, soukromém prostoru – realizované často z důvodu minimálních pořizovacích nákladů– to jsou vyloženě vyhozené peníze.
  Převzít zodpovědnost za rozúčtování spotřeby, včetně řešení reklamací a s tím související odpovědnosti za spolehlivost údajů všech podružných el.měrů, včetně případného ‚cejchování‘ atd. na to bych osobně chuť neměl…
  Pokud ale shromáždění vlastníků odsouhlasí takovouto povinnost, uloží výboru ji zajistit a je k disposici správce, který si to rád nechá zaplatit, pak nebude ani co řešit. Jen by bylo dobré, aby vlastníci byli informování o celém problému nejen o tom, že se vlastně jedná jen o několik stovek za ‚měřák, který se pověsí do garáže‘ a jeto… Původní problém ‚kdo zaplatí instalaci podružných měřidel‘ se z tohoto úhlu pohledu nemusí jevit jako to podstatné. A aby se to automaticky platilo ze záloh na správu,to si taky rozhodne nemyslím. mirek

  Vložil G.X, 2. Květen 2010 - 8:57

  Metodicky souhlasím, mám však jiný názor na jednu věc:

  Společenství má důvod montovat podružné elektroměry pouze pro rozúčtování ve společných prostorách (prádelna, mandlovna), nebo pro sledování spotřeby společných zařízení (zesilovače a konvertory STA, sauna, výtah). Nezajišťuje však měření pro jednotky … (1) pořídí si NA VLASTNÍ NÁKLAD podružné elektroměry a požádají SVJ, aby podle nich účtovalo; 

  Elektroměry může nechat nainstalovat společenství (z prostředků společné zálohy na správu domu) a tyto budou společnou částí domu. Důvod: SVJ je používá k rozúčtování služeb, a je tedy žádoucí, aby nad těmito zařízeními mělo plnou kontrolu. Váš názor , že SVJ nezajíšťuje měření pro jednotky, se nezakládá na realitě. Naprosto analogický případ jsou např. vodoměry v bytových jednotkách, které spol. částmi domu obvykle jsou. 

  V daném případě Prohlášení nedává odpověď na tuto věc a není, s čím by záměr byl v rozporu.

  G.X.

  Vložil lake, 2. Květen 2010 - 11:05

  Pane GX,

  Váš názor, že SVJ zajišťuje měření elektrické energie na jednotky se nezakládá na realitě. Jak el. energie, tak plyn se dodává tak, že dodavatel má uzavřenu přímou smlouvu se spotřebitelem (vlastníkem jednotky nebo nájemcem). SVJ je zcela mimo.
  Pokud se domníváte něco jiného, uveďte laskavě příslušnou celostátně platnou normu, která by SVJ ukládala nějak vstupovat do tohoto dvoustranného právního vztahu.

  Naopak voda a teplo se dodává tak, že dodavatel uzavírá smlouvu výhradně s odběratelem, kterým je vlastník budovy nebo SVJ. SVJ pak vůči konečným spotřebitelům vystupuje jako rozúčtovatel (viz např. vyhláška 372/2001 Sb.). Jsou zde tedy DVA různé právní vztahy:
  a) dodavatel ------ odběratel (tedy SVJ)
  b) odběratel = rozúčtovatel (tedy SVJ) ------ konečný spotřebitel

  lake

  Vložil David Ulbrich (bez ověření), 27. Červen 2021 - 13:56

  Dobrý den,

  nevidím důvod, proč by se SVJ nemohlo rozhodnout (ve stanovách, na schůzi), že elektřina bude rozúčtovávána stejně jako voda a teplo, tj. fakturační elektroměr bude mít distributor pouze na patě domu. Považuji to za velmi chytré řešení, zejména u problematických vlastníků, protože vodu SVJ vypnout jedné jednotce nemůže, zatímco elektřinu v případě dluhu ano. A bez elektřiny se bydlí docela složitě. Vy víte o nějakém zákonu, který by toto řešení zakazoval?

  Vložil Matějka Jaroslav, 2. Květen 2010 - 12:34

  Vážený lake,

  asi toho znáte velmi málo. To, že to neděláte u vás neznamená, že to nedělají jinde. Je řada domů, především nových staveb, kde je na patě domu pouze jeden fakturační elektroměr a to pro celý dů, i byty a nebyty. Byty a nebyty či různé společné části domy či technická vybavení domu jsou osazeny/vybaveny podružnými elektroměry a vlastník domu (tedy SVJ či BD či sdružení či jiná právnická nebo fyzická osoba) provádí rozúčtování elektrické energie, tak jako např.vodné a stočné.

  Matějka

  Vložil Johnny (bez ověření), 2. Květen 2010 - 17:54

  Stejně tak jsou domy, kde teplo a teplá voda jsou dodávány a fakturovány přímo do jednotek, aniž by do smluvního vztahu jakkoli vstupovalo společenství. To se stará pouze o teplo a případně teplou vodu pro společné prostory.

  Johnny

  Vložil lake, 2. Květen 2010 - 13:22

  Pane Matějko,

  váš příspěvek je off-topic. Přečtěte si laskavě úvodní příspěvek paní Klainové, na ten se zpravidla reaguje. Zjistíte, o čem je řeč. Zde nediskutujeme o teoreticky možné dohodě více odběratelů. Po dohodě (všech) je možné cokoliv, to přece netřeba dokazovat.

  Diskuse zde je výhradně o tom, že vlastníci garáží už vzájemnou dohodu mají a odebírají el. energii přes jeden společný fakturační elektroměr zcela nezávisle na SVJ. Nyní se tito vlastníci jednotek nemohou mezi sebou dohodnout a požadují, aby jim SVJ nainstalovalo na svůj náklad poměrové elektroměry. Skutečnost, že toto požadují po SVJ, které s jejich soukromým odběrem nemá nic společného, považuji za drzost.

  Neuvádíte žádný právní předpis, který by UKLÁDAL aby SVJ vstupovalo do právních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem (odběrateli). Rovněž pan G.X. nic takového neuvádí. Zda někde jinde mají nějakou dohodu je bezvýznamné pro náš případ: zde žádnou dohodu se SVJ nemají.

  Pane G.X.:
  Pokud formuluji svá stanoviska stroze, je to proto, že někteří diskutéři jsou ochotni psát o pitomostech, které nemají nic společného s úvodním dotazem, rozmělňují téma a tazateli naprosto nic nepřinášejí.
  Přeji vám oběma pěkný den.

  lake

  Vložil G.X, 2. Květen 2010 - 21:05

  Domnívám se, že nedorozumění je již v samotné otázce:

  vy píšete: že vlastníci garáží už vzájemnou dohodu mají a odebírají el. energii přes jeden společný fakturační elektroměr zcela nezávisle na SVJ. 

  p. Klainová ovšem píše:

  Skutečnost je taková, že opravdu čerpají elektřinu ze společné spotřeby SVJ. Pro všechny garáže mají zřízen společný podružný elektroměr. Spotřebovanou elektřinu odečtou od společné a na úhradě se podílejí rovným dílem. 

  To není totéž a záměru rozumím tak, že ke společnému podružnému eletroměru chtějí ještě individuální podružné elektroměry. (+ odhlížím od toho, že pak společný garážový podržný měřič postrádá smysl)

  G.X.

  Vložil Johnny (bez ověření), 2. Květen 2010 - 17:58

  „Pokud formuluji svá stanoviska stroze, je to proto, že někteří diskutéři jsou ochotni psát o pitomostech, které nemají nic společného s úvodním dotazem, rozmělňují téma a tazateli naprosto nic nepřinášejí.“

  Je pouze domněnkou značky lake, že se v daném diskusním vlákně zakazuje diskutovat cokoli, co nebylo vyřčeno v úvodním dotazu.

  Řada diskutujících reaguje nikoliv pouze na úvodní dotaz, ale i na další příspěvky pod ním, což je zcela obvyklé a zcela v pořádku, nezávisle na tom, co si myslí značka lake o pravidlech diskuse.

  Johnny

  Vložil Krupp, 2. Květen 2010 - 13:00

  Pane Matějko s panem lake často nesouhlasím. On zde však jenom říká, že není povinností SVJ rozpočítávat elektřinu pro jednotlivé garáže. S tím souhlasím. SVJ to dělat může, pokud se tak dohodnou vlastníci. Ti si především musí spočítat, co je pro ně výhodnější. Platit za elektřinu, kterou třeba spotřeboval někdo jiný, nebo platit za instalaci elektroměrů a případně za rozpočítání spotřeby.

  Jirka

  Vložil G.X, 2. Květen 2010 - 11:46

  Pane Lake, já netvrdím, že se to tak obvykle dělá (ta elektřina) a že to je vhodné. Tvrdím , že to je možné neb neznám předpis, který by elektřinu zakazoval SVJ rozúčtovávat mezi své konečné spotřebitele. Však vy sám také také tuto alternativu uvádíte ve vašem prvním bodu (1).

  PS: ve velkém množství vašich kvalifikovaných příspěvků v diskuzi registruji poslední dobou také z vaší strany snahu mít vždy poslední slovo, občas naprosto zbytečně.

  G.X.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Květen 2010 - 8:57

  Pane G.X., i Vám děkuji. Chtěla bych jen dodat, že pro rozúčtování spotřeby v garážích byl původně namontován samostatný elektroměr. S takovýmto vybavením byly garáže zakoupeny. Vlastníci garáží se podíleli na spotřebě rovnoměrně. Přes 30 let nikdo nic nenamítal.

  Později byl samostatný elektroměr zrušen s tím, že stačí podružný a že se vlastníci garáží podělí o celkovou spotřebu stejně, jako se dělili dosud, tj. opět stejným dílem.

  Až nyní si někdo vzpomněl, že někdo čerpá v garáži více elektřiny, jiný méně, a že si chtějí měřit spotřebu přesněji. Otázka zní, jestli jim má toto přání hradit SVJ.

  N. Klainová

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Květen 2010 - 8:29

  Pane lake, děkuji Vám za odpověď. Ano, garáže jsou samostatné nebytové jednotky.

  Píšete: „Současný stav je – předpokládám – takový, že vlastníci garáží čerpají elektřinu ze společné spotřeby SVJ a platí njaký měsíční paušál.“

  Skutečnost je taková, že opravdu čerpají elektřinu ze společné spotřeby SVJ. Pro všechny garáže mají zřízen společný podružný elektroměr. Spotřebovanou elektřinu odečtou od společné a na úhradě se podílejí rovným dílem.

  Teď usoudili, že některý vlastník garáže spotřebuje více elektřiny, jiný skoro žádnou, takže chtějí vlastní podružné elektroměry.

  Jako revizorka jsem předsedovi výboru sdělila, že si vlastníci garáží musí podružné elektroměry zaplatit ze svého. Trvá na svém stanovisku, že to půjde z peněz SVJ. Jsem ráda, že jste mi potvrdil můj názor a ještě jednou Vám děkuji.

  N. Klainová

  Vložil Johnny (bez ověření), 2. Květen 2010 - 18:00

  Vlastníci garáží vlastní v témže společenství i bytovou jednotku?

  Johnny

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Květen 2010 - 18:19

  Ano, vlastníci garáží vlastní i bytové jednotky. Avšak ne všichni vlastníci bytů vlastní i garáže.

  Jinak bych všem diskutujícím chtěla sdělit, že je problém u nás vyřešen. Podružné elektroměry budou hrazeny ze záloh na správu, ale pouze ze záloh vlastníků garáží. Dohoda podepsaná všemi vlastníky jednotek umožňuje takové postupy.

  N. Klainová

  Vložil Johnny (bez ověření), 2. Květen 2010 - 18:29

  Pak není problém napojit garáž na elektroměr bytové jednotky stejného vlastníka.

  (Tedy pokud bytové jednotky mají fakturační elektroměry. Bylo zde uvedeno, že to v bytových domech není pravidlem.)

  Johnny

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Květen 2010 - 18:59

  Ano, je to jedna z možností, ne však pro všechny. Jeden vlastník sice vlastní byt i garáž, avšak každou z jednotek pronajímá někomu jinému. Jak jsem psala, máme to vyřešeno. N. Klainová

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".