podpis smluv za SVJ

Vložil Petr2018 (bez ověření), 1. Listopad 2018 - 7:24 ::

Dobrý den, mám obecný dotaz ohledně pravomoci výboru SVJ. Stanovy mám, četl jsem je,ale jsou to spíše obecné formulace. Výbor najal právníka aniž by si to nechal odsouhlasit shromážděním – je to věci ohledně škody kterou způsobil bývalý člen výboru na kterého je podané trestní oznámení. I když se chtěli vlastníci s dlužníkem domluvit a dlužník komunikoval a chtěl dohodu, výbor najal právníka za cca 40.000kč, je podáno trestní oznámení za SVJ, ke kterému ovšem takto drahý právník potřeba není. V rozpočtu schvalovaném v září 2018 schovali ony faktury od právníka pod kolonku se výdaje výboru (mají oněch 66.00kč za rok které si nemusí nechat schvalova).My jako vlastníci s tím ale nesouhlasíme, neboť jsme chtěli dohodu s dlužníkem o úhradě škody – těd platíme právníka a peníze od dlužníka nedostáváme neboť se čeká na vyšetření trestní oznámení. je zajímavé že i smlouvu na úklid za 2500kč si nechají shromážděním schválit a právní zastoupení v této částce nikoliv. Ví prosím někdo zda je to opravdu zcela v kompetenci výboru? díky

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 1. Listopad 2018 - 15:52

  Pokud dlužník souhlasil se sepsáním splátkového kalendáře u notáře:

  https://www.novinky.cz/…y-zapis.html

  ,pak si statutární orgán právníka najímat nemusel.Jestli ovšem „dlužník“ s tímto postupem nesouhlasil,pak jednal statutární orgán s péčí řádného hospodáře.Při konečném zúčtování, půjdou stejně všechny vynaložené náklady na právní pomoc SVJ za dlužníkem.A v tom, je zřejmě pointa tohoto příspěvku.Neboť, pokud by SVJ nezpůsobil škodu,nemusela by si právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán,platit právní pomoc.

  Přeji hezký zbytek dne. JaVa

  Vložil Kolaudant (bez ověření), 1. Listopad 2018 - 13:34

  Výbor může a někdy dokonce musí si ty právníky koupit. Rozhodnutí není v kompetenci shromáždění. Ani by to vlastně nešlo.

  Příklad proč by to nešlo: SVJ je žalováno, je mu doručen platební rozkaz od soudu. Má 15 dní na to podat odpor. Málokteré SVJ dokáže napsat a oddůvodnit odpor tak, aby to u soudu obstálo. (Myslím, že lze podat bianco odpor, ale i ten se nakonec musí ve velmi krátké lhůtě soudu doplnit o relevatní oddůvodnění)

  Kdyby si nemohl výbor najmout právníka sám a musel čekat na shromáždění, než vystaví a doručí pozvánku, než uplyně lhůlta dle stanov (30 dní), co kdyz nebudou usnášení schopní, lhůty na EPR uplynou a je to v pytli a máte pravomocný rozsudek proti SVJ.

  Výbor má v tomto oporu v Nařízení Vlády. Náklady na právní služby jsou dle § 17 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. považovány za náklady vlastní správní činnosti dle § 1180 odst. 2 NOZ.

  Vložil JarekSVJ, 1. Listopad 2018 - 8:11

  Kompetence výboru jsou opravdu dány stanovami SVJ , záleží jak jsou nastaveny pravomoce výboru . V našem svj by se určitě nestalo aby si výbor bez souhlasu shromáždění najal právníka za cca desítky tisíc Kč.

  Vložil TN. (bez ověření), 1. Listopad 2018 - 11:17

  Jarku, jak toto máte ve stanovách konkrétně omezeno? Máte v kompetencích shromáždění, že schvaluje smlouvu o poskytnutí právní služby vč. její ceny? Pokud ve stanovách tuto kompetenci vysloveně nesvěřujete shromáždění, zůstává v pravomoci statutárního orgánu.

  Vložil JarekSVJ, 1. Listopad 2018 - 13:19

  Právní pomoc máme ve stanovách v kompetenci shromáždění jako poslední možnost postupu proti neplatičům tzn. pokud nezaberou předchozí body tak shromáždění schválí předání advokátovi. Jinak občas vyúžíváme právní pomoc někdy jednou za rok někdy ji nepotřebujeme tři roky , jedné se většinou o posouzení dokumentů tzn. cca 1000–2000 Kč . Dvakrát se soudilo naše SVJ vůči neplacení záloh a dvakrát jsme to vyhráli. Jinak aby uzavřel výbor smlouvu za cca desítky tisíc Kč bez souhlasu vlastníků – shromáždění je z mého pohledu nemravné a jak jsem psal v našem SVJ to nehrozí.

  Vložil TN. (bez ověření), 1. Listopad 2018 - 11:37

  Mimochodem, toto je důsledek dlouhodobého lobbingu SČMBD a SMBD o „zjednodušování“ správy domů. Starý ZoVB byl v útrácení peněz od vlastníků jednoznačnější a přísnější.

  Podle NOZ může výbor utrácet klidně milióny bez schválení shromážděním, protože sice v kompetenci je „schválení celkové výše příspěvků pro příští období“, ale to je tak pitomá formulace, že jí nerozumí členové výborů, ani vlastníci, nerozumí jí ani operativní správci, a nerozumí jí policajti ani soudci.

  Rozpočet SVJ netřeba schvalovat (NV366, který tuto kompetenci svěřuje shromáždění, není kogentní a prý bude v rámci novely NOZ změněn v tom smyslu, že schvalování rozpočtu z NV366 vypadne).

  Takže i když shromáždění každoročně neschvaluje „celkovou výši příspěvků“, stačí, když mají schváleno, že „vlastníci budou platit do fondu oprav 25 Kč/m“ a to policajtům i soudcům stačí.

  Četl jsem několik trestních oznámení, kdy statutár bez schválení ceny shromážděním nechal vymalovat (stovky tisíc Kč), nechal instalovat kamerový systém (cca 100 tisíc Kč), a podobné akce, kverulant podává trestní oznámení a policie je všechna odkládá.

  Konkrétně právní služby jsou jednou z cest, jak lze legálně vysávat rozpočty SVJ, protože nikdo není schopen zkontrolovat, zda advokát službu poskytl. Advokáti se obvykle nechávají odměňovat hodinovou sazbou (např. 3000 Kč), vyfakturují 100 hodin práce a žádný vlastník nic nezmůže – může pouze sehnat 1/4 podpisů a navrhnout odvolání výboru. Obvykle jeho snaha ale skončí tak, že 1/4 podpisů prostě nesežene, získá v domě status potížisty a obecního blázna, kterého sousedi přestanou zdravit.

  Aby se toto nedělo, musely by se v § 1208 NOZ překopat kompetence shromáždění a doplnit o schvalování každoročního rozpočtu, jehož plnění by bylo pro výbor závazné (samozřejmě s výjimkou havárií a nečekaných událostí). Bez toho budou moct statutáři beztrestně okrádat spoluvlastníky.

  Vložil Kolaudant - Viktorrr (bez ověření), 1. Listopad 2018 - 13:41
  • Když statutaři nebudou konat a vymáhat, pak nejsou správnými hospodáři a dopadá na ně § 159 odst. 3 Nozu a zaplatí škodu.
  • Když statutáři konají, najmou si právníka a řeší to, dle TN. okrádají ostatní spoluvlastníky. Toto myšlení nedává žádnou logiku.

  Já vlastně nevím co teda chcete. Dle mě jste zahořklý. Že když nění po vašem, je všechno špatně. I takového jsme v domě měli a do dnes je to takový domovní šašek.

  Vložil TN. (bez ověření), 1. Listopad 2018 - 13:46

  Přečtěte si ještě jednou otázku tazatele – škdůdce chtěl náhradu škody splácet.

  TN. chce, aby vlastníci měli kontrolu nad svým majetkem, nic víc z mého příspěvku nevyčtete.

  Vložil Viktorrr (bez ověření), 1. Listopad 2018 - 16:46

  A na ho tam mají. Az se jim opět kolektivně přestane líbit, jak je výbor zastupuje, tak si mohou zvolit nový. Mohou, nemusí. O tato práva je v zákone dobře postaráno. Jak pro vlastníky, tak pro výbory.

  Ze nekteri vlastnici nechtejí nic resit a nektere vybory jsou na facku, tak to proste je. Máte-li zrovna vy tu smulu, že jste v takovem SVJ, kupte si dům na samote. Ale generalizovat tady o vyborech co okradaji vlastníky mi přijde zrovna na vás, obvykle konstruktivne smyslejícího, hodne pavlačové.

  Vložil Petr20188 (bez ověření), 1. Listopad 2018 - 9:07

  z nasich platnych stanov:

  1. Písemná právní jednání za společenství podepisuje předseda výboru společně s dalším členem výboru, v době nepřítomnosti předsedy výboru podepisují za společenství dva členové výboru. Kdo za společenství podepisuje, připojí k názvu společenství svůj podpis a údaj o své funkci.
  2. Výbor je výkonným orgánem společenství, řídí a organizuje běžnou činnost společenství, rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem nebo těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, a nebo které si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.
  3. Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění.

  Do působnosti shromáždění patří:

  1. určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy či ukončení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,
  2. rozhodování v dalších záležitostech určených těmito stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

  Tyto formulace jsou přesně ve stanovách – ostatní čl. stanov sem nepíšim, neboť se mého dotazu netýkají, díky Petr

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".