Podání na soud v Praze

Vložil Pavel, 30. Březen 2016 - 23:45 ::

Na jiných webech se opakovaně psalo, že soudy běžně přijímají podání obyčejným e-mailem, např. účetní závěrku. Podle mých zkušeností Praha již několik let taková podání bez ZEREP nepřijímá. Protože jsem mohl prošvihnout nějakou legislativní novinku, tak jsem zkusil podat účetní závěrku za rok 2014. Zde je výsledek:

„Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského soudu v Praze OR@msoud.pha.jus­tice.cz dne 28.3.2016 v 22:37 hodin a nebyla přijata ke zpracování, z důvodu elektronicky nepodepsané zprávy.“

Takže Praha chce ZAREP nebo DS.

Je mi divné, že jiné soudy to nechtějí stejnou formou. Naivně jsem se domníval, že zákony platí pro celou ČR.

Jedno je jisté, zákon porušuje soud v Praze nebo soudy mimo Prahu.

Hezký den!

P.S.

za jménem úřednice nebylo obvyklé „vyšší soudní úřednice“ ale „vyšší podatelna“. Chtěl bych vědět jak pracují na nižší podatelně.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil citát (bez ověření), 31. Březen 2016 - 8:35

  Předpis č. 304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
  Podoba návrhu na zápis
  § 22
  (1) Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě; to platí obdobně pro dokládání listin o skutečnostech uvedených v návrhu na zápis a listin zakládaných do sbírky listin. Vláda stanoví, které návrhy na zápis a listiny lze podávat pouze v elektronické podobě.
  (2) Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen.
  (3) Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává. 

  Vložil Pub (bez ověření), 31. Březen 2016 - 2:47

  „…Je mi divné, že jiné soudy to nechtějí stejnou formou…“

  §37/4 zák.500/2004 „…Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.“

  Je zjevné, že zákon neporušuje ale obchází, soud v Praze a nikoli soudy mimo Prahu.
  „Zjevně“ znamená, že MS Praha postupuje účelově dle §4/2 vyhl.259/2012
  „…Pokud veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění…“
  aniž by konal dle §4/4 kde se mu ukládá
  „Veřejnoprávní původce zjistí, zda je doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž jeobsažen, podepsán …“
  Tzn. chybějící ZarEP jistě nemůže znamenat, že dle §4/2 cit. „…doručený dokument v analogové podobě je neúplný …“.

  Já bych zkusil co dí zákon: potvrdil bych podání písemně s uvedením data a času a obsahu (předpokládám, že identifikátor (§7/1) zřejmě zpráva zaslaná dle §4/2 asi neobsahuje, že?).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".