Počet členů výboru: realita vs. stanovy

Vložil Květuše (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 22:20 ::

Dobrý den,

v našem SVJ odešla členka kontrolní komise do důchodu a člen výboru se odstěhoval. Obojí nabylo právní moci. Tedy reálně máme 2 členy výboru a 2 členy KK. Výbor i KK jsou usnášeníschopní. Podle Stanov a obch. rejstříku jednají jménem společenství 2 členové výboru. Příští shromáždění se bude konat v lednu. Ale dost možná se nikdo nový nepřihlásí ani do výboru ani do kontrolní komise a oba orgány budou mít v reálu 2 členy oproti 3 na papíře (Stanovy). Na stole leží návrh, že pokud se tak stane, tak ať výbor navrhne Shromáždění změnu stanov – snížení počtu členů výboru i KK na 2. Podle mě je snížení počtu členů ve stanovách riskantní – a) 2 jsou snáze manipulovatelní b) sníží se rozhodovací schopnost. Podotýkám, že společenství má 48 členů (bytů) s plus minus stejnými podíly. Co si o tom myslíte?

Předem díky

Květa

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil VN (bez ověření), 6. Prosinec 2017 - 10:13

  že jste funkční. Pokud na právní úkony je třeba dvou členů výboru a vy ty dva členy výboru máte , je to OK. Stanovy měnit nemusíte. Dvoučlenný výbor není ideální a vaším záměrem by mělo být najít někoho třetího. Apropo…jak může rozhodovat dvoučlenný výbor ? Leda tak , že se oba členové shodnou.Pokud budou mít jiné názory , je to špatné. Pokud budete mít tříčlenný výbor , už se s tím dá pracovat trochu jinak…lépe…

  Vložil aaaa (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 22:48

  Co vlastně dělá, ta vaše kontrolní komise? Jaké má aktivity, v čem se angažuje.

  Vložil Květuše (bez ověření), 6. Prosinec 2017 - 6:52

  Dobrá otázka. KK příležitostně navštěvuje schůze výboru a kontroluje dodržování stanov a dalších předpisů (revize, investice, výběrová řízení) výborem.

  Vložil aaaa (bez ověření), 6. Prosinec 2017 - 8:36

  Kontroluje dodržování stanov. A u koho? U výboru, u vlastníků, u sebe? Dodržování revizí? Revize jsou přece povinné, co na tom kontroluje KK? Jaké investice, vy u vás něco investujete? Výběrová řízení?To je ta vaše KK ještě kvalifikovnější než kvalifikovaná. Tak to je ta vaše KK zcela zbytečná. Vlastníci jsou tí, co mají kontrolovat.

  Vložil VN (bez ověření), 6. Prosinec 2017 - 11:27

  je , že vlastníci sami budou kontrolovat. Druhou možností je , že si vlastníci zvolí svého zástupce a pověří jej aby kontrolní činnost pro ně vykonával. Samotný vlastník nikdy nemůže být profesionálním kontrolorem a kvalitně vykonávaná kontrola je nenahraditelná… Apropo , v jednom našem SVJ došla kontrola samotných vlastníků tak daleko , že ve výboru nechtěl nikdo pracovat. Protože vlastníci si vymýšleli totální hovadiny a výbor pouze buzerovali…

  Vložil Vik (bez ověření), 6. Prosinec 2017 - 12:21

  Ano, i taková situace může nastat. Pak můžou sami kontorloři nastoupit do výboru a předvést, jak se to dělá. Kontorolovat může pouze ten,kdo o tom něco ví. Jinak je to kontraproduktivní.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 22:37

  Zásadně čtěte OZ. Klidně to dojeďte ve dvou, je to jen vaše věc. Zde výbor projel 5 let! (jeden se vzdal) a nic se nedělo. Jistě máte ve zbytku kdo z výboru může jednat, to je omezující, pokud to někdo nežaluje.

  Vložil Květuše (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 22:22

  Kontrolní komisi volí a odvolává Shromáždění společenství. Kontrolní komise má tři členy. Člen kontrolní komise může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit písemně. Jeho funkce končí uplynutím třiceti dnů ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno Společenství.

  Výbor Společenství je tříčlenný. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni Shromážděním. Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit písemně. Jeho funkce končí uplynutím třiceti dnů ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno Společenství.

  Vložil Tony1 (bez ověření), 6. Prosinec 2017 - 13:58

  Jak se taky může KK zprovodit ze světa (zvlášť, když je nepohodlná).

  Stalo se ještě za vlády ZoVB. Jeden člen KK (ze 3) se stal členem výboru. Bylo tedy třeba jednoho dovolit. Ten jeden se našel, byl i většinově „zvolen“, ale nebyl naplněn požadavek stanov (minimálně polovina vlastníků) a tak náš „správce“ prohlásil (ze zápisu shromáždění): „Další kandidát na člena revizní komise nebyl, nikdo z přítomných vlastníků tuto funkci nechce vykonávat. Revizní komise musí být dle stanov tříčlenná, z důvodu nezvolení třetího člena revizní komise zaniká.“

  Bylo vymalováno – o protiprávnosti tohoto „kroku“ je zbytečné diskutovat.

  Jinak jsem toho názoru, že KK je zbytečná. Každý vlastník by měl mít možnost KONTROLOVAT hospodaření SVJ, uplatňovat ji a ne se spoléhat na KK. A při odpírání některých dokumentů ze strany výboru, by měl svoje kontrolní úsilí ještě zvýšit.

  Tony

  Vložil asi tak (bez ověření), 6. Prosinec 2017 - 15:42

  Buď ji ve stanovách máte a pak se musí počet členů KK zvolit, nebo ji ve stanovách nemáte. Když jí nelze naplnit počtem členů podle stanov, tak je nutné změnit stanovy a KK do stanov nedávat.

  Vložil tep (bez ověření), 6. Prosinec 2017 - 9:22

  Ještě před platností NOZ jsme v SVJ zavedli transparentní hospodaření s tím, že elektronické výpisy z účtů i veškeré dokumenty z účetní závěrky jsou dostupné komukoliv, kdo si vyžádá, že chce dokumenty průběžně dostávat. To mělo při poslední volbě statutářů efekt, že kontrolní komise vůbec nebyla zvolena – jen jediný vlastník bytu hlasoval pro naplnění komise, ostatní byli proti. Realita je taková, že členové tříčlenného výboru se kontrolují nejen navzájem, ale i výbor je pod stálou veřejnou kontrolou vlastníků jednotek, kteří se zajímají o práci výboru. Každá změna v rejstříku při změně výboru či revizní komise stojí 2000 Kč, tak je dobré, aby statutářů bylo co nejméně, a aby vydrželi celé funkční období, které v návrhu stanov prodlužujeme na 5 let a kontrolní komise už v návrhu nových stanov není, ale je tam právo dostávat elektronické výpisy i doklady ze závěrky. Závěrku výbor vytiskne a měsíc visí i na nástěnce před tím, než ji shromáždění vlastníků schválí. Teprve pak výbor pokladník vrací přeplatky a vybírá případné nedoplatky za minulý rok.

  Vložil Zdenek 22, 6. Prosinec 2017 - 11:00

  Ano, to je přesné, nejlepší je, aby všem členům SVJ byly dostupné veškeré dokumenty vč. pravidelných výpisů z účtu elektronickou formou, pak je kontrolní komise zhola zbytečná.

  Takto postupujeme i u nás, kdy veškeré dokumenty, zápisy a účetní doklady jsou všem členům dostupné na zabezpečených webových stránkách.

  Dokonce jsem dostal výtku od jednoho vlastníka, který nevěděl, že si může upravit e-mailové upozorňování na změny na našem webu, a stěžoval si, že je „přehlcován“ dokumenty, které se na stránky ukládají.

  …a už se ozval první mínusovač, nejspíš někdo z nějakého výboru, který má důvod dokumenty a účetní doklady před vlastníky utajovat.

  Vložil Misme, 6. Prosinec 2017 - 11:50

  Zkušenosti s kontrolní komisí (ale v SBD jako jeho řadový člen) mám velmi tristní. Není nic horšího než mít KK jen proto, že to požadují stanovy a v ní pak lidi, kteří ani neznají svá práva a pravomoce a bojí se cokoliv nezávisle kontrolovat, aby náhodou nepřišli do střetu s vedením. Výhodou SBD je oproti SVJ početnější členská základna, tzn. že na rozdíl od SVJ je přece jen z „čeho“ vybírat, nicméně výsledek je i tak velmi, velmi, velmi žalostný. V důsledku toho kontrola zůstává na aktivních členech, kterým jsou na cestě kontroly kladeny nejrůznější překážky, o čemž je právě toto fórum. Tep a Zdenek 22, za mne máte bod (kladný).

  Vložil TN. (bez ověření), 6. Prosinec 2017 - 12:40

  Ve velkých družstvech jsou členové kontrolní komise korumpováni představenstvem, všechny podklady jim připravují zaměstnanci správy družstva, takže když vedení nechce, aby něco KK zkontrolovala, tak jim to prostě nedá. Pokud v KK sedí moulové, stejně z účetnictví nic nevyčtou. Kdo bude členem KK, o tom stejně rozhoduje reálně představenstvo, a to si přes shromáždění delegátů prosadí do KK svoje kandidáty. I kdyby se podařilo do KK zvolit jednu nezávislou osobu, nic nezmůže proti většině uvnitř KK a časem se otupí nebo odejde, když sezná, že nic jako jedinec nezmůže, případně si nechce vytvořit nepřátele, protože člen rodiny pracuje ve firmě, která dělá výsadní zakázky pro družstvo a firmy a družstvo jsou vzájemně natolik propojené, že se drží za krk.

  Vložil aaaa (bez ověření), 6. Prosinec 2017 - 9:36

  Z názvu kontrolní komise vyplývá, že je to kontrolní orgán. Kontrolní komise má tedy kontrolovat jak funguje celé společenství, tedy ne jenom výbor, ale i vlastníky a taky nějakou smluvní firmu, pokud je. Už jste se setkali s takovou KK? Já ne. KK je proto KK, že má mít daleko rozsáhlejší znalosti jak funguje svj než členové výboru, aby věděla, co má vlastně kontrolovat. Už jste se setkali s takovu KK? já ne. To co uvádí tep má hlavu a patu, u nás to máme stejně. KK, která má ještě menší znalosti než členové výboru je k ničemu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".