Plynová kotelna

Vložil Bezruč (bez ověření), 27. Leden 2014 - 21:49 ::

Máme v domě plynovou kotelnu o výkonu 180 kW. V předané dokumentaci od prodejce jsem nenašel žádný doklad o předání plynové kotelny SVBJ. Dům je ještě pár dní v záruce. Každý jsme převzali jen bytovou jednotku. Můj dotaz je, jak by měla být plynová kotelna předána SVBJ, s jakými doklady? Děkuji za rady. Bezruč

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Milan Vlček (bez ověření), 29. Leden 2014 - 15:02

  Pozor 2× , může se vám stát, že kotelna bude vlastnictvím třetí osoby a vy budete jeho rukojmím. Nám se to stalo s VS, která je majetkem dodavatele tepla. Nám nezbývá než to trpět , nebo si vybudovat vlastní.

  Vložil lake, 28. Leden 2014 - 4:44

  Proč se domníváte, že prodávající by měl cokoliv předávat cizí osobě SVJ? Ve Vaší kupní smlouvě snad máte uvedeno, že má takovou povinnost? Pokud v kupní smlouvě toto nemáte, pak prodávající nemá ani důvod, ani oprávnění takto postupovat. Je v právním vztahu s vlastníky jednotek, kterým tyto jednotky prodal.

  Pokud jste převzal pouze byt, je to Vaše chyba. V domě rozděleném na jednotky(1994) patří k bytu neoddělitelně i podíl na pozemku a podíl na všech společných částech domu. Ty jste „převzal“ s bytem také, i když jste si je ani neprohlédl.

  Takže si v první řadě zjistěte kdo je vlastníkem plynové kotelny a kdo je jejím provozovatelem. Vlastníka technologického zařízení v domě byste měl najít v Prohlášení vlastníka budovy.

  1. Kotelna může být v Prohlášení uvedena jako společné technické zařízení domu. Pak jejím vlastníkem jste i Vy. Můžete zmocnit SVJ k jednání o kotelně s jejím současným provozovatelem.
  2. Kotelna může být technické zařízení ve vlastnictví původního vlastníka (jestliže v Prohlášení kotelnu neuvedl). V tom případě samozřejmě nebude svůj majetek nikomu „předávat“.
  3. Kotelna může být ve vlastnictví třetí osoby (např. dodavatele tepla pro dům). Ani v tomto případě k žádnému „předání“ samozřejmě nedojde.

  V případě č. 2 a 3 by v Prohlášení mohl být uveden závazek vlastníka budovy odebírat teplo z kotelny od tohoto dodavatele. V katastru by v těchto případech mohlo být vloženo věcné břemeno – povinnost strpět umístění kotelny v domě a její provozování.

  Pokud takové závazky existují a přešly na vlastníky jednotek, v Prohlášení je najdete v části „Práva a závazky, které přecházejí z původního vlastníka na vlastníky jednotek“.

  lake

  Vložil Poznamka (bez ověření), 28. Leden 2014 - 3:20

  Pokud SVJ a ani správce nedisponuje odborníkem na provoz kotelny doporučuji pronajmout organizaci, která toto odborně zajišťuje (naleznete na inernetu). Pak oni stanoví potřebné písemnosti ale i další úkony pro zajištění provozu kotelny jako servis, kontroly, revize převzetí od dodavatele a dohled nad provozem atd.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".