Vložil lake, 28. Leden 2014 - 4:44

Proč se domníváte, že prodávající by měl cokoliv předávat cizí osobě SVJ? Ve Vaší kupní smlouvě snad máte uvedeno, že má takovou povinnost? Pokud v kupní smlouvě toto nemáte, pak prodávající nemá ani důvod, ani oprávnění takto postupovat. Je v právním vztahu s vlastníky jednotek, kterým tyto jednotky prodal.

Pokud jste převzal pouze byt, je to Vaše chyba. V domě rozděleném na jednotky(1994) patří k bytu neoddělitelně i podíl na pozemku a podíl na všech společných částech domu. Ty jste „převzal“ s bytem také, i když jste si je ani neprohlédl.

Takže si v první řadě zjistěte kdo je vlastníkem plynové kotelny a kdo je jejím provozovatelem. Vlastníka technologického zařízení v domě byste měl najít v Prohlášení vlastníka budovy.

  1. Kotelna může být v Prohlášení uvedena jako společné technické zařízení domu. Pak jejím vlastníkem jste i Vy. Můžete zmocnit SVJ k jednání o kotelně s jejím současným provozovatelem.
  2. Kotelna může být technické zařízení ve vlastnictví původního vlastníka (jestliže v Prohlášení kotelnu neuvedl). V tom případě samozřejmě nebude svůj majetek nikomu „předávat“.
  3. Kotelna může být ve vlastnictví třetí osoby (např. dodavatele tepla pro dům). Ani v tomto případě k žádnému „předání“ samozřejmě nedojde.

V případě č. 2 a 3 by v Prohlášení mohl být uveden závazek vlastníka budovy odebírat teplo z kotelny od tohoto dodavatele. V katastru by v těchto případech mohlo být vloženo věcné břemeno – povinnost strpět umístění kotelny v domě a její provozování.

Pokud takové závazky existují a přešly na vlastníky jednotek, v Prohlášení je najdete v části „Práva a závazky, které přecházejí z původního vlastníka na vlastníky jednotek“.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.