plomby na vodoměrech

Vložil jaja (bez ověření), 24. Únor 2016 - 10:12 ::

Dobrý den,

nikde nemohu najít, zda bytové vodoměry používané k rozúčtování, musí být zaplombovány. Všude je jen, že musí být namontovány firmou s registrací u ČMI. Řešíme totiž, že sice máme vodoměry, s původním ověřením (prvním), ale nejsou zaplombované.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil svjvmt, 24. Únor 2016 - 18:13

  Jsou to podružná měřidla, ale instalatéra jste mohli požádat, ať plombu při výměně dá. U nás ano. Učinili jste tak?

  Vložil Kouba ml. (bez ověření), 29. Únor 2016 - 13:40

  Mám amalgámovou, v počtu dvě (2).

  Vložil xjaja (bez ověření), 24. Únor 2016 - 19:18

  je to novostavba, takže takové jsme je dostaly. navíc je namontovala firma bez registrace u ČMI

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 24. Únor 2016 - 15:05

  Jestliže hodláte používat jakákoli měřidla k obchodním vztahům, což u vodoměrů je vždy o nákladech a potažmo rozúčtováním těchto celkových nákladů za měřenou službu v rámci zúčtovací jednotky, pak je logické, že taková měřidla musí být zajištěna proti nežádoucí manipulaci. Nejsou-li v současné době tato měřidla zaplombována nebo jiným spolehlivým a nezpochybnitelným způsobem zajištěna proti případné manipulaci s nimi, pak není možno je použít k účelu, ke kterému jsou určena. Máte je zatím tzv. na okrasu.

  Zdeněk II

  Vložil lake, 24. Únor 2016 - 22:49
  • Zdeněk II napsal: „… je logické, že taková měřidla musí být zajištěna proti nežádoucí manipulaci. (…) Nejsou-li … měřidla zaplombována nebo jiným spolehlivým a nezpochybnitelným způsobem zajištěna proti případné manipulaci s nimi, pak není možno je použít k účelu, ke kterému jsou určena. “.

  Zdeněk II se mýlí.

  Skutečnost je jiná: Žádný celostátně platný právní předpis nestanoví obecně, že by všechna měřidla používaná v obchodním styku musela být zaplombována nebo zajištěna proti případné neoprávněné manipulaci.

  Podle nařízení vlády č. č. 464/2005 Sb. (http://www.tzb-info.cz/…y-na-meridla ) platí, že výrobci (či distributorovi) měřicého zařízení se vydává certifikát ES o přezkoušení typu. Certifikát a jeho přílohy musí obsahovat všechny informace potřebné pro posouzení shody a kontrolu za provozu. Tento certifikát obsahuje povinně „opatření nezbytná pro zajištění integrity měřidel (například plombování)“.

  Případná povinnost plombovat vodoměr tedy neplyne všeobecně z žádného zákona! Může však být obsažena v certifikátu ES o přezkoušení typu měřidla. Je tedy třeba se vždy seznámit s certifikátem pro daný konkrétní typ. Certifikát může obsahovat plombování jako nezbytné opatření.

  Při tom je nutno rozlišovat plombování v metrologické zkušebně (úřední značka stvrzující ověření metrologických vlastností měřidla) od plombování oprávněnou osobou po instalaci měřidla. Podrobnosti o povinném zajištění měřidla hledejte pouze v certifikátu ES o přezkoušení typu.

  lake

  Vložil xjaja (bez ověření), 25. Únor 2016 - 10:05

  děkuji za odpověď, certifikát bohužel nemáme a na internetu firmy, která je vyrábí, nic takového najít nemohu (jen prohlášení o shodě a instalační návod, který je takový všeobecný pro všechny vodoměry). mohu se pana lake zeptat, jestli vodoměr musí být namontovaný certifikovanou firmou (aby se mohl použít k rozúčtování, jak je psáno v paragrafu 19 metorologického zákona) nebo je to taky součástí toho certifikátu?

  Vložil lake, 25. Únor 2016 - 13:29

  Prohlášení o shodě pouze říká, že dodaný výrobek odpovídá tomu výrobku, který byl certifikován.

  Ohledně montáže: Některá měřidla (např. právě vodoměry) musí být instalovány v určité poloze a musí být splněna délka přímého úseku potrubí před vodoměrem (tzv. uklidňovací úsek). To byste měla najít opět jedině v certifikátu. Tyto požadavky musí být při montáži dodrženy. Proto zákon o metrologii v § 19 stanovuje, že výrobci, opravci a subjekty provádějící montáž (instalaci v místě používání) podléhají povinné registraci u ČMI. Kdo je registrován Vám sdělí ČMI.

  lake

  Vložil xjaja (bez ověření), 29. Únor 2016 - 10:57

  Myslíte, že je nějaká možnost od developera „vynutit“ namontování nových vodoměrů, nebo přemontování stávajících, aby splňovaly kritéria k rozpočítání spotřeby vody? jde mi o to, že máme nyní namontované vodoměry jen „na ozdobu“, tím, že je namontovala firma bez registrace.

  Vložil ... (bez ověření), 29. Únor 2016 - 11:11

  A účetní máte registrovanou?

  Vložil xjaja (bez ověření), 29. Únor 2016 - 11:19

  máme správní firmu, snad mají účetní registrovanou

  Vložil Hubert (bez ověření), 25. Únor 2016 - 19:54

  Není plomba jako plomba, ale také existuje zubní plomba.

  I silniční radary jsou plombované a více krát a dá to fušku zkontrolovat neporušenost plomb, certifikáty i zda byl použit dle návodu k obsluze a šílenství pak způsobí požadavek certifikátu ES o přezkoušení typu

  Vodoměry:

  • jedna plomba potvrzuje správnost měření údajů v době kontroly – metrologie
  • druhá plomba potvrzuje, že s přístrojem nebylo manipulováno, např demontován
  • případná třetí plomba pak potvrzuje, že z druhé strany nebyl proveden pokus o ovlivnění vodoměru
  • občas se dává i zpětná klapka.

  Pro odborníky

  ČMI – opatření obecné povahy 0111-OOP-C035–14

  3.8 Bezpečnost měřidla a ochrana proti podvodu 3.8.1 Mechanická ochranná zařízení

  Pak je ještě rozdíl jestli se bavíme o vodoměru v obchodě v krabičce, pak platí předchozí článek, či namontovaný v bytě.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".