Platnost schůze a hlasování

Vložil majkyna, 4. Říjen 2018 - 16:33 ::

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Jsme malé společenství o 9 bytových jednotkách. Proběhla u nás schůze společenství, které se účastnilo 7 členů z 9. Během schůze však 2 členové schůzi opustili, jelikož nesouhlasili s projednávanou věcí. Schůze dále pokračovla a v některých bodech se tedy hlasovalo bez nich. Je tato schůze a hlasování platné?? Na prezenční listině je podepsáno všech 7 členů. Moc děkuji za rady.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anonymouk (bez ověření), 4. Říjen 2018 - 19:46

  Při každém hlasování se má uvádět počet vlastníků hlasujících. Otázkou je též o čem se hlasuje. Někde to vlastníci neřeší a na počet a pravidla (program) nehledí. Pokud to nedáte do tří měsíců k soudu, platí to. Vizte OZ.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 4. Říjen 2018 - 17:51

  Pokud někdo v průběhu schůze odejde (nebo přijde), musí to být pro účely hlasování zaznamenáno a ve výpočtu usnášeníschopnosti a výsledku hlasování zohledněno.

  Prezenční listina může zůstat se všemi sedmi, důležité je, co je v zápise.

  Vložil Petr, 6. Říjen 2018 - 11:10

  Hlasy se počítají dle velikosti podílu (viz NOZ), nikoli každý byt 1 hlas. Je o tom zde množství vláken, vč. toho, že odchod účastníka ze schůze či pozdější příchod na schůzi musí být v zápise uveden a mohlo by dojít i k tomu, že počet hlasů klesl pod 50 % (viz usnášeníschopnost).

  I když nemáte třeba odchod vlastníka v zápise uveden, měli byste mít správně počet % hlasů z celkové účasti (a příp. usnášeníschopnost) u hlasování uvedeno.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".