Platit dvakrát za stejné služby

Vložil ondraskova.m, 8. Červenec 2020 - 8:38 ::

V našem SVJ jsme do 31.12.2019 platili za správu správci 200 Kč na b.j. měsíčně. Na shromáždění v prosinci 2019 protlačil výbor zvýšení odměny za správu na 500 Kč na bytovou jednotku za měsíc s odůvodněním, že dojde k rozšíření služeb a správce s jím vybraným právníkem/advokátem bude za toto navýšení vystavovat/kon­trolovat pozvánky, zápisy, předžalobní výzvy, žaloby, právní porady atd…

Teď ale výbor přišel na to, že prý jim právník od správce radil špatně (byl prohrán soud, pozvánky byly špatně, zápisy byly špatně, rady byly špatně) a chce, aby shromáždění schválilo smlouvu s právníkem, kterého vybral výbor a kterému bychom platili paušálně měsíčně asi 300 Kč na bytovou jednotku, aniž by ale došlo k tomu, že by se snížila zase odměna správci za správu, když už teď by zase neposkytoval právní služby. Výbor tvrdí, že smlouvy se správcem nejde tak jednoduše změnit, ale mě se zase nelíbí, že bychom měli platit dvakrát za stejné služby, což mi nepřijde jako péče řádného hospodáře.

Jak byste takovou situaci řešili? Můžeme být nuceni k tomu platit dvakrát za to samé?

  • trestní oznámení

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 13:18

„odměna správci za správu, když už teď by zase neposkytoval právní služby“

Píšete, že správce poskytuje či poskytoval právní služby. Správce je tedy advokátem či advokátní firmou s oprávněním k poskytováním právních služeb.

Správa domu advokátem obecně nemusí být špatný nápad, pokud je kvalifikovaným, ale napíšu Vám to rovnou: advokáti většinou bytovému spoluvlastnictví ani správě domu nerozumí!

Vložil VN (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 13:09

V první řadě odvolat výbor. Ve druhé řadě správce. Tržní cena za správu bytové jednotky se pohybuje někde mezi 100 a 200 Kč/měsíc/byt. 500 Kč je strašně moc. Navíc správce je osoba, která by měla být k výkonu činností kompetentní. A kompetentní zcela určitě není, pokud potřebuje k výrobě pozvánek na shromáždění právníka. Jinak paušální odměny právníkovi… to je další zhovadilost. Právníkovi je třeba platit dle vykonané práce a nikoliv paušál za měsíc..

Vložil ik (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 18:17

Souhlasím s TN. Já bych předpokládala, že schopný výbor by si měl umět sestavit pozvánku sám. A pak samozřejmě by měl znát své stanovy a mít přehled o platných předpisech, které se na SVJ vztahují. U nás používáme právníka, jen v okamžiku, kdy potřebujeme vymáhat dlužné částky (zatím) a jsme s ním spokojeni. Náš správce nám kdysi nabídl právní služby kanceláře, se kterou spolupracuje on, a výsledek byl k pláči. Tak jsme si našli vlastního právníka a zatím jsme spokojeni- Obracíme se na něj jen když je potřeba. Paušál považuji za zbytečné mrhání penězi SVJ.

Vložil Anynomous (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 11:34

Pro členy SVJ neexistuje kolektivní vina, jak zde někteří opakovaně naznačují. Na ty Vaše opičáky ve výboru jedině anonymní TO (trestní oznámení). Nazdar.

Vložil TO (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 15:00

TO, podle některých zdejších magorů, vše vyřeší. Nejlépe podávat TO 2× za den! Úspěšnost dvojnásobná!!

Pro nevěřící důkaz: 2×0 = 0!! A to se vyplatí!!

Vložil Anynomous (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 16:50

Copak, máte plné kalhoty, aby i vás namísto pouhého odvolání bez sankcí, také nepostihlo zúčtování vašeho nakládání s cizími penězi ve formě TO?

Přečtěte si dotaz ještě jednou. Ti umělci uzavřeli nevýhodnou smlouvu s neprůstřelnými klauzulemi a členové SVJ budou platit a platit. Nic neobvyklého a proto je takové třeba hnát k odpovědnosti formou anonymních TO, namísto pouhého odvolávání bez sankcí. Nazdar.

(Pokud máte lepší řešení, jak zamezit podobným samozvaným kastelánům chovat se jako majitelé ubytoven, sem s ním.)

Vložil Justitianus, 8. Červenec 2020 - 17:31

Anonymous zde slintá rozkoší při myšlence, že na členy výboru bude podáno anonymní trestní oznámení. Chce je „hnát k odpovědnosti formou anonymních TO“. Fajn, ale – koho vlastně chce hnát k odpovědnosti???

Tazatel přece napsal: „Na shromáždění v prosinci 2019 protlačil výbor zvýšení odměny za správu na 500 Kč na bytovou jednotku.“

Už Vám to došlo, Anonymousi? Shromáždění to řádně schválilo.

Ovce zase jen kývaly prázdnými hlavami a žvýkaly svou trávu. Hlavně nemyslet. Hlavně nevyčnívat. Hlavně se nevzdálit od stáda. Cože, hlasuje se? Všichni zdvihají ruku? Zdvihnu ji honem taky! A už je konec? Nezdržovat, v telce je dneska fotbálek a v lednici čeká pivko.

Co myslíte Anonymousi: Jak asi dopadne to slavné anonymní trestní oznámení? Na vlastní hloupost vlastníků jednotek je státní zastupitelství krátké …

Justitianus

Vložil Anynomous (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 20:48

Anonymous o podávání anonymního TO, ani o hnaní k odpovědnosti formou anonymních TO nikdy a nikde nepsal, Justitianusi (už je to podruhé).

Tazatelka napsala: „Výbor tvrdí, že smlouvy se správcem nejde tak jednoduše změnit“. Copak to asi znamená? Neprůstřelné klauzule ohledně změn a asi i zrušení smluv (pokuty). Že by o tomto členové SVJ při schvalování zvýšení odměny za správu věděli, když to výbor oznámil až nyní? Smlouvy podepsal kdo?

Anonymní TO nikoliv z důvodu vyvolání rozkoše, ale protože v opačném případě „autority“ z výboru pomluvami a dehonestací zpracují ovce tak, že je nebude zajímat opodstatněnost ani obsah TO. Bude je zajímat pouze jméno drzého kverulanta, to je praxe. Nazdar.

Vložil Justitianus, 8. Červenec 2020 - 9:40

Máte členy výboru buď blbé, nebo jsou podplaceni správcem. Tolik nedostatku rozumu a schopností najednou – to se jen tak nevidí, snad jedině ve většině SVJ.

Vy, vlastníci jednotek, jste si je přece zvolili a vše jste jim odkývali.

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 946/1811 Sb. zák. soud.
§ 21
Kdož pro nedostatek let, pro duševní vadu nebo jiné poměry nejsou způsobilí sami své záležitosti řádně spravovati, jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Sem náležejí: děti, které ještě nedokonaly roku sedmého; nedospělci, kteří ještě nedokonali roku čtrnáctého; nezletilci, kteří ještě nedokonali roku dvacátého čtvrtého svého života; pak: zuřiví, šílení a blbí, kteří jsou užívání svého rozumu buď zcela zbaveni, neb alespoň nejsou s to poznati následky svých činů; rovněž ti, jimž, jakožto osobám prohlášeným za marnotratníky, soudce zakázal další správu jejich jmění; konečně nepřítomní a obce. 

Justitianus

Vložil MartinII, 9. Červenec 2020 - 11:43

„Na shromáždění v prosinci 2019 protlačil výbor zvýšení odměny za správu …, že dojde k rozšíření služeb a správce s jím vybraným právníkem/advokátem bude za toto navýšení … Teď výbor …chce, aby shromáždění schválilo smlouvu s právníkem, kterého vybral výbor a kterému bychom platili paušálně měsíčně asi 300 Kč na bytovou jednotku, aniž by ale došlo k tomu, že by se snížila zase odměna správci za správu … Výbor tvrdí, že smlouvy se správcem nejde tak jednoduše změnit, …“

Na tyto dotazy se odpovídá !nevíme co máte ve smlouvě". Nechte si předložit smlouvu se správcem, co je tam o ukončení smlouvy (zřejmě mandátní). Předpokládám, že máte ve smlouvě podmínky, kdy mandant (SVJ) může smlouvu mandantáři (správci) vypovědět v dané lhůtě.

Vložil předseda jednoho SVJ, řízeného z Krušnohor Most (bez ověření), 14. Červenec 2020 - 3:03

„…Nechte si předložit…“

pROČ MYSLÍTE, ŽE BYCH vÁM JI PŘEDLOŽIL, MILÝ TROTLE?
Ze mne smlouvy nedostanete, kdyby jste se pos.al. A to zcela vážně.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".