Vložil Justitianus, 8. Červenec 2020 - 9:40

Máte členy výboru buď blbé, nebo jsou podplaceni správcem. Tolik nedostatku rozumu a schopností najednou – to se jen tak nevidí, snad jedině ve většině SVJ.

Vy, vlastníci jednotek, jste si je přece zvolili a vše jste jim odkývali.

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 946/1811 Sb. zák. soud.
§ 21
Kdož pro nedostatek let, pro duševní vadu nebo jiné poměry nejsou způsobilí sami své záležitosti řádně spravovati, jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Sem náležejí: děti, které ještě nedokonaly roku sedmého; nedospělci, kteří ještě nedokonali roku čtrnáctého; nezletilci, kteří ještě nedokonali roku dvacátého čtvrtého svého života; pak: zuřiví, šílení a blbí, kteří jsou užívání svého rozumu buď zcela zbaveni, neb alespoň nejsou s to poznati následky svých činů; rovněž ti, jimž, jakožto osobám prohlášeným za marnotratníky, soudce zakázal další správu jejich jmění; konečně nepřítomní a obce. 

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.