Platí stanovy nebo zákon?

Vložil 1967 (bez ověření), 30. Květen 2023 - 18:20 ::

Dobrý den, prosím o odpověď. Co má větší právní sílu v případě SV. Ustanovení ve stanovách nebo to, co se je uvedeno v zákoně? Konkrétněji mi jde o to, že v zákoně je uvedeno v § 1132: K rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let, je třeba souhlasu všech spoluvlastníků. Ve stanovách máme, že k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství, pokud občanský zákoník nebo stanovy neurčují jinak. V jiném bodě našich stanov je ješte uvedeno, že souhlasu všech je zapotřebí pouze v případě změny vlastnického podílu. Jaký na to máte názor? A je vzetí úvěru (na 25 let) zatížení společné věci? Děkuji

  • úvěr

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Clen (bez ověření), 31. Květen 2023 - 6:56

Dobře ti úvěru vám pravděpodobně stačí 25,01% hlasů, neboli nadpoloviční většina usnášeníschopného shromáždění, což je při účasti >50%.

Vložil Justitianus, 30. Květen 2023 - 19:16
  • 1967 (bez ověření): „V jiném bodě našich stanov je … uvedeno, že souhlasu všech je zapotřebí pouze v případě změny vlastnického podílu.“

Toto vůbec nepatří do stanov. Nadbytečné a absolutě neplatné ! Viz § 581, věta první.

  • 1967 (bez ověření): „Konkrétněji mi jde o to, že v zákoně je uvedeno v § 1132 …“

To je ovšem obecné ustanovení o podílovém spoluvlastnictví. Soudy dospěly k výkladu, že pro speciální případ bytového spoluvlastnictví se použije speciální právní úprava v oddílu 5 (od ustanovení § 1158 do § 1222). Logiku v tom nehledejte.

  • 1967 (bez ověření): „A je vzetí úvěru (na 25 let) zatížení společné věci?“

Jak to máme vědět? My přece neznáme obsah úvěrové smlouvy, ani netušíme jakou společnou věc máte na mysli. Pokud si Vy berete úvěr, pak můžete nabídnout do zástavy Váš majetek. Pokud si SVJ bere úvěr, pak může nabídnout do zástavy svůj majetek.

Justitianus

Vložil 1967 (bez ověření), 30. Květen 2023 - 20:12

myslela jsem to tak, jestli tím zatížením nemůže být samotné vzetí úvěru

Vložil Justitianus, 30. Květen 2023 - 21:11
  • 1967 (bez ověření): „myslela jsem to tak, jestli tím zatížením nemůže být samotné vzetí úvěru“

Je zřejmé, že nerozumíte pojmům které používáte.

Zatížit nemovitou věc znamená zřídit právo/povinost týkjící se věci, případně omezující práva jejího vlastníka. Nemovitá věc může být zatížena například těmito břemeny: reálné břemeno, služebnost, právo stavby, zástavní právo, předkupní právo, výhrada vlastnictví, výhrada práva zpětné koupě.

Břemeno zatěžující nemovitou věc může vznikout ze smlouvy, ze zákona, z rozhodutí soudu, ze závěti.

Vzetí úvěru je smluvní ujednání. Už jsem Vám napsal, že bez znalosti obsahu úvěrové smlouvy nemá smysl se o ní bavit.

Justitianus

Vložil 1967 (bez ověření), 30. Květen 2023 - 23:06

Nerozumím, to máte pravdu. Jak prosím, si mám do obyčejného jazyka přeložit např.
hojně používanou formulaci „klient se zavazuje poskytnout resp. opatřit Zajištění a udržovat je po celou dobu trvání závazku. Jako zajištění se sjednává zástavní právo pro banku jako jediného zástavního věřitele k pohledávkám klienta za bankou ze smluv o všech účtech vedených pro klienta bankou“. Děkuji

Vložil Justitianus, 31. Květen 2023 - 0:19

Znamená to, že banka může použít vklady klienta na úhradu klientových dluhů vůči bance.

Justitianus

Vložil 1967 (bez ověření), 31. Květen 2023 - 0:58

děkuji vám.

Vložil MartinII, 31. Květen 2023 - 5:15

„zástavní právo pro banku jako jediného zástavního věřitele k pohledávkám klienta za bankou ze smluv o všech účtech vedených pro klienta bankou“

  • – – – – – –

Co je (jak vznikne) pohledávka klienta za bankou ze smluv o všech účtech vedených pro klienta bankou ?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".