Platba za úklid

Vložil Jarolímek F. (bez ověření), 17. Duben 2019 - 8:06 ::

Prosím, může mi někdo sdělit, zda lze platit úklid domu najatou firmou z FO? V zákonu jsem se dočetl, že úklid spadá pod služby. Na schůzi SVJ po prosazení návrhu samotným předsedou SVJ,si až na výjimky většina přítomných odsouhlasila platbu z FO. Může nebo nemůže být SVJ při možné kontrole účetnictví berňákem postiženo? Jak to totiž vypadá, SVJ si asi může odsouhlasit i třetí svět.válku. Jinak to prostě nevidím… Vážení, jde mi zde o princip a zásadní věc. Mám za to,že se tímto zbytečně odčerpává stav financí na FO, čímž může dojít k ohrožení případných plateb při větší havárii,jak se již v našem domě v minulosti stalo. A zde je ten problém…

  • úklid

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil kemiS, 17. Duben 2019 - 19:07

Dlouhodobá záloha (FO) je tvořena z prostředků od vlastníků bytů v poměru majetkových podílů na společných prostorách. Využití těchto prostředků na údržbu a rekonstrukce + revize si SVJ stanovuje rozpočtem schváleným na shromáždění vlastníků a následující rok čerpání prostředků obhájí na shromáždění v rámci rozboru hospodaření. Nevyčerpané prostředky na dlouhodobé záloze s vlastníky bytů individuálně nevypořádáváme.

Zajištění úklidu společných prostor patří jednoznačně mezi poskytované služby. Pravidlo pro rozúčtování nákladu na úklid si každé SVJ může stanovit a schválit dle uvážení, ale nejspravedlivější je rozpočítat náklady na úklid ve stejném poměru na každý byt. Je to stejné, jako náklady za el. energii vynaloženou na osvětlení ve společných prostorách.

Berňák tyto vaše lapálie nebude zajímat. Já bych s tím k soudu nešel, ale pro další rok bych se snažil pro svou představu o využití prostředků dlouhodobé zálohy získat ostatní vlastníky. Jirka

Vložil anonymouk (bez ověření), 17. Duben 2019 - 17:59

A už vám někdy FÚ dělal kontrolu, že máte obavy, nebo v okolí a proč? Kolik daní hradíte? Co na to účetní? Že by to někdo práskl? U SVJ se pytlíkuje všelijak. Furt jde ale o vaše peníze v jiném šuplíku. Jinak vizte zákon o účetnictví. Válku klidně vyhlašte (ústava).

Vložil P_V (bez ověření), 17. Duben 2019 - 11:58

Mně by zajímalo, co k tomu rozhodnutí vedlo, čemu to prospěje. Neříkali?

Každopádně zákon 67/2013 Sb. říká jasně, že úklid je služba, a jako taková se musí vyúčtovat. Zahrnutí mezi údržbu a opravy není vyúčtování, jelikož tam nefiguruje jako samostatná položka.

Vložil VN (bez ověření), 17. Duben 2019 - 11:00

berňáku to bude jedno. Přišel stát tímto rozhodnutím o nějaké peníze ? Nepřišel. Správné to určitě není platit za úklid z FO. Byl tímto rozhodnutím někdo z vlastníků poškozen ? Pokud toto rozhodnutí bylo učiněno v rozporu s vašimi stanovami a dalšími dokumenty a při tom došlo k poškození někoho , má dle mého názoru se poškozený právo domáhat náhrady škody. Jinak je to bezpředmětné…

Vložil Jarolímek F. (bez ověření), 17. Duben 2019 - 11:53

Vážený-á, děkuji za Vaší odpověď.Je pravda,že na schůzi byl odkaz na Stanovy,kde je doslova uveden úklid pod službami a rovněž byl uveden zák.č.67/2013 Sb.,který jasně uvádí,že úklid spol.prostor v domě patří do nákladů za služby.Samozřejmě to bylo předsedou SVJ odmítnuto i když sám Stanovy dával dohromady… Je toho u nás víc než dost. Proto jsou zde položeny mé dotazy…V zásadě se tu juerdná ui n+ěkterých jedinců o obavy, že se zbytečně odčerpávají peníze z FO na záležitost, která není ani právně doložená. O tom je zde ten problém… A co je nám známo, tak proti většině,která je pod vlivem předsedy, neuděláme vůbec nic…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".