platba nájmu

Vložil Marcel Michalcov (bez ověření), 5. Březen 2021 - 6:15 ::

Dobrý dem měl bych dotaz na případ kdy SBD.Znojemčan je vlatníkem jednoho bytu ve společenství vlastníků. Tento byt užívá uživatel, který platil SBD Znojemčan platby za služby. Po novém roce 2021 došlo k hlasování Perl roam v SVJ kde se odhlasovala odměna pro předsedu SVJ. Uživatel bytu, který platí na účet SBD Znojemčan obdržel z SBD Znojemčan platební výměr kde je zahrnuta odměna pro předsedy SVJ, ale paltit má na účet nový účet který patří SVJ a ne tomu od kterého má byt v pronájmu. Chtěl bych se zeptat zda je tento postup SBD Znojemčan v pořádku, neboť je vlastníkem bytu a dle mého názoru by měl SVJ platit on a ne uživatel bytu vlastněného SBD Znojemčan. Děkuji.

  • nájemné

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 7. Březen 2021 - 9:28
  • Co má hradit nájemce pronajímateli bytu jako nájemné určuje rámcově zákon č. 89/2012 Sb., konkrétně pak nájemní smlouva.
  • Co má hradit nájemce pronajímateli bytu jako plaby za služby spojené s užíváním bytu určuje rámcově zákon č. 67/2013 Sb. a nájemní smlouva, konkrétně pak každoroční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.

Odměna člena voleného orgánu SVJ nemá žádnou spojitost ani s výší nájemného, ani s výší úhrad nájemce za služby. Celý příběh je tedy zmatečný. Je s podivem, že by bytové družstvo nevědělo co je to nájemné a jak je možné měnit jeho výši.

Schválení výše odměny předsedovi SVJ nemá žádný vliv ani na výši plateb vlastníků jednotek na účel správy domu a správy SVJ. Odměnu přece bude vyplácet právnická osoba SVJ ze svých prostředků. Celý příběh je tedy zmatečný i z tohoto hlediska.

Co popisujete by mohlo být jedině zvýšení nájemného jednostranným oznámením pronajímatele podle § 2249 zákona č. 89/2012 Sb.. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Při tom je bezvýznamné zda pronajímatel zvýšení nájemného nějak zdůvodnil, či je vůbec nezdůvodnil.

V takovém případě ovšem bude nájemce pokračovat v placení nájemného na účet uvedený v nájemní smlouvě. Jiné ujednání o způsobu úhrady nájemného by vyžadovalo změnu smlouvy. Varuji před hrazením jakýchkoliv částek na jiný účet než uvedený v nájemní smlouvě.


Uvažujete celkem nadbytečně také o tom kdo by – podle Vašeho názoru – měl platit na účet SVJ. To je ovšem naprosto bezvýznamná otázka z hlediska SVJ.

SVJ neřeší od koho dostalo peníze. SVJ pouze sleduje zda obdrželo předepsanou částku, která je identifikovaná variabilním symbolem, specifickým symbolem, nebo textem ve zprávě pro příjemce. Podle toho pak SVJ přiřadí ve své evidenci přijatou platbu ke konkrétnímu vlastníkovi jednotky. SVJ nemá důvod zjišťovat ze kterého účtu platba došla, ani nepátrá po tom kdo je majitelem toho účtu.

Justitianus

Vložil UŽIVATEL (bez ověření), 9. Březen 2021 - 8:12

SBD S NÁJEMNÍKEM KOMUNIKOVAL TÍM ZPŮSOBEM ŽE MU E-MAILEM POSLAL NOVÝ VÝMĚR S JINÝM ČÍSLEM ÚČTU TO JE VŠE. SAMOZŘEJMĚ NÁJEMNÍK PLATÍ ZVÝŠENOU ČÁSTKU, ALE NA ÚČET, KTERÝ PLATIL DODNES. JSEM ZVĚDAV, JAK SE TO BUDE VYVÍJET.

Vložil Justitianus, 9. Březen 2021 - 9:36

Poslání emailu s vyšší částkou nájemného je možno považovat za návrh na zvýšení nájemného ze strany pronajímatele. Jestliže nájemce začal platit novou částku, pak se má za to že se zvýšením souhlasí. Tím je věc vyřízena.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".