Pátrání po "vývoji" SVJ

Vložil Kratusin, 8. Prosinec 2015 - 23:18 ::

Pokouším se zpětně prokousat případem kdy vzniklo ex lege SVJ doručením třetímu vlastníkovi podle 72/1994. Zajímá mne:

 1. Dostává oznámení jen třetí vlastník a ten má oznamovací povinnost vůči ostatním vlastníkům i bytovému družstvu?
 2. Co se stane, když se třetí vlastník neujme své role a nesvolá ustavující schůzi a nepřijmou se stanovy s notářem? Přechází role organizátora na družstvo (pověřený vlastník). Pokud ano, tak kdy k tomu dojde?Předpokládám, že v tom případě je svolavatelem ustavující schůze družstvo.
 3. Předpokládám, že ve všech případech platí vzorové stanovy 371/2004 ve znění 151/2006 (dokud se nepřijmou stanovy s notářem).
 4. Pokud vzniklo SVJ ex lege před působností 371/2004, bude se řídit novou normou pro vzorové stanovy po dosažení data, kdy vstoupily do působnosti nové vzorové stanovy?
 5. Kdy nastane přechod mezi stavem „bez“ a „s“ právní subjektivitou. Předpokládám datum 1.7.2000. Jaké to má důsledky?

Děkuji předem za věcné příspěvky do diskuse.

K.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous777 (bez ověření), 9. Prosinec 2015 - 4:26

  Třetí vlastník nesvolává schůzi, tu svolává původní vlastník, tedy družstvo. Pokud jsou splněné podmínky pro vznik společenství a původní družstvo schůzi nesvolalo, platí pro vás vzorové stanovy (i když to vlastníci často netuší) a jste svj bez právní subjektivity. Svj vzniklo ale není zaregistrované, nemá zvolený statutární orgán, nemůže se ujmout správy domu. Stav s právní subjektivitou nastane po svolání první schůze, po zvolení statutárního orgánu a zapsání do rejstříku společenství. Společenství dostane IČ a právní subjektivita je realitou. Jestli je to u vás 1.7.2000, tak to já netuším. Jaké to má důsledky? No takové, že svj přebírá ze zákona správu domu, stává se správcem domu a je oprávněné, co se týče správy domu konat samostatně. Stává se nezávislým na původním správci – družstvu. Pokud družstvo vlastní ještě nějaké byty stává se členem společenství se všemi právy a povinnostmi jako kterýkoliv jiný člen – vlastník bytu fyzická osoba. Pokud ale má ještě v domě většinový podíl, tak samozřejmě ve všem přehlasuje ostatní vlastníky a pojistí si svoji pozici. Ovšem některá společenství vzniklá v domě,kde bylo vlastníkem původní družstvo své právní subjektivity ani neumí využít a i nadále je „řídí“ původní družstvo jako pověřený vlastník. O tom tady najdete spoustu vláken s nářky vlastníků bytů v takovém domě, v takovém společenství. To platí zejména u velikých družstevních molochů, které pojaly správu jako dobrý kšeft a zdroj příjmů, u malých družstev to může být jinak.

  Vložil David2 (bez ověření), 9. Prosinec 2015 - 9:23

  Otázkou je, zda SVJ vzniklé ex-lege podle §9/3 BytZ, kde nebyla družstvem svolána první schůze shromáždění JE právně způsobilé. Pokud ano, viz NS 29 Cdo 616/2011, pak by podle mě mělo platit:

  1. Musí vést od okamžiku svého vzniku účetnictví
  2. Vykonává správu, stalo se správcem
  3. Vnitřní poměry SVJ se řídí vzorovými stanovami
  4. Má Orgány, ale do zvolení je nahrazuje většinový vlastník (družstvo)
  5. Závazky a pohledávky má přistoupivší člen SVJ výhradně vůči SVJ, nikoliv vůči družstvu
  6. Družstvo jako většinový vlastník může z pozice orgánů SVJ rozhodnout, ale pokud je to rozhodnutí, které podle stanov podléhá schválení shromážděním, musí si pro to schválení dojít a přehlasovaný člen má právo se obrátit na soud.

  Otázka: Pokud nedošlo k odložení vzniku (prohlášení vlastníka a 3 vlastníci po 1.7.2000), kdo může žalovat neplacení části příspěvku na správu, původní družstvo nebo SVJ bez zvolených orgánů?

  Vložil JaVa, 9. Prosinec 2015 - 9:35

  Ano nadpis máte správně.Není-li zvolen statutární orgán a SVJ zapsáno v RS,nevznikla ze zákona právnická osoba a nemůže jí být přiděleno IČO.Bez toho vaše SVJ stále právně neexistuje,ale povinnosti řídit se i nadále n.v.371/2004 Sb., se tím nezbavujete! JaVa

  Vložil lake, 9. Prosinec 2015 - 12:28

  JaVa se mýlí. Právnická osoba vznikla doručením listony třetímu vlastníkovi. Přitom to jsou naprosto triviální skutečnosti, které plynou přímo ze ZoVB.

  lake

  Vložil JaVa, 9. Prosinec 2015 - 13:25

  Děkuji za upřesnění.JaVa

  Vložil Anonymous778 (bez ověření), 9. Prosinec 2015 - 13:03

  Zdravím! Můžu se zeptat jaké listiny? A jak se toto doručení prokazuje?

  Vložil JaVa, 12. Prosinec 2015 - 16:36

  O tom to tématu zde bylo již témeř vše napsáno,ale budiž začneme opět od začátku.Pokud se Vám jedná o listinu potvrzující vznik vašeho SVJ dle zákona 72/1994 Sb., § 9 odst.3 tak Vám stačí si na vašem příslušné KN požádat o vystavení tzv.„Sdělení ze zákona 72/1994 Sb.o vlastnictví bytů“,ve kterém bude uvedeno cca toto: Příslušný KÚ sděluje, že Společenství vlastníků vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami,z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do KN nebo jiné listiny,kterou příslušný orgán osvědčuje vlastnické vztahy poslednímu z těchto tří vlastníků.A pod tím budete mít uvedeny všechny vklady bytových jednotek vašeho domu, včetně čísla vkladu ,data doručení a čísla jednotky, včetně data a čísla prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek.To je listina,kterou je dobré mít v ruce při jednání s původním vlastníkem budovy o jeho povinnosti svolat ustavující shromáždění vlastníků jednotek,neboť na ní je uveden přesný den vzniku vašeho SVJ ze zákona a to u v pořadí třetího zapsaného vlastníka jednotky a od té doby je SVJ povinno vést samostatné účetnictví dle ZOÚ č. 563/1991 Sb., § 4 odst.1 a to odděleně od účetnictví Družstva,které vám doposud dělá správce.JaVa

  Vložil Anonymous778 (bez ověření), 28. Prosinec 2015 - 17:45

  Tak jsem byl na našem katastru, abych je požádal o vystavení tohoto Sdělení a dozvěděl jsem se od 3 (slovy tří) úřednic, které si mě podávaly od dveří ke dveřím, toto:

  • Vždyť je to už 15 let, to už je dávno skartované.
  • K čemu vám to bude po 15 letech, toto chtějí jen notáři.
  • Nikdy to nikdo nechtěl.
  • K ničemu vám to není.
  • Zatěžujete zbytečně úřad, my tu nejsme od toho, abychom hledali nějaký 15 let starý papír.
  • Vždyť je to uvedené v rejstříku, kdy vzniklo vaše SVJ. Tak si udělejte výpis, nebo se koukněte na justici.cz

  Já vím, že datum vzniku SVJ je v rejstříku společenství,ale i tam může být uvedena chyba… Co mám dělat s úřadem? Sdělení mi nevydali.

  Vložil JaVa, 28. Prosinec 2015 - 18:19

  Zkuste to znovu a požádejte „úradničky“,aby Vám vypsaly všechny vlastníky bytových jednotek ve vašem domě(svj) a to v pořadí,tak jak byly jednotlivým majitelům doručeny listiny o zapsání vkladu do KN a sdělte jim,že z tohoto seznamu se všemi požadovanými daty pak lehce sestaví Sdělení,které Vy po nich za úplatu požadujete.Rychlej­ším řešením je se jich hlasitě zeptat,v které kanceláři sedí jejich nadřízený.JaVa

  Vložil Anonymous778 (bez ověření), 28. Prosinec 2015 - 18:31

  Samozřejmě, že jsem byl u vedoucí. To je ta paní, která na mě vybafla, abych nezatěžoval úřad. (Myslela to zcela vážně, sice to řekla korektně, ale dostatečně zřetelně.)

  Vložil JaVa, 28. Prosinec 2015 - 18:50

  Vy jste opustil její kancelář bez písemného odmítnutí Vašeho požadavku?Můžete nám zde odpovědně sdělit, o který KÚ se jedná?JaVa

  Vložil § (bez ověření), 28. Prosinec 2015 - 18:05

  Udělal jste zásadní chybu. Na Katastrální úřad se nechodí doprošovat se úřednic, aby vám něco řekly a nechat se kdejakou úřednicí vyhodit. Na Katastrální úřad se posílá dopis s dodejkou, ve kterém je jasně formulovaná otázka. A na tu dostanete odpověď písemně, protože na informaci máte nárok ze zákona.

  Vložil Bc. Ilona Mrkvičková (bez ověření), 28. Prosinec 2015 - 17:49

  Buďte ráda, že jste nedostala pořádkovou pokutu za obtěžování úřadu. Ale moc se neradujte, pokuta Vám může přijít dodatečně.

  Bc. Ilona Mrkvičková

  Vložil PavelII (bez ověření), 10. Prosinec 2015 - 17:36

  např. při koupi kupní smlouvu s vyznačením platnosti a účinnosti. Třetí strana takové doručení zjistí formalizovanou písemnou žádostí na místně příslušném katastrálním úřadu. Písemná odpověď je to potřebné prokázání se pro zápis do rejstříku společenství, když se někdo po letech probudí a konečně si ustaví statutára.

  Vložil David2 (bez ověření), 9. Prosinec 2015 - 9:55

  Omlouvám se, nenapsal jsem, že ta situace nastala před účinností NOZ. Když to dám do časové osy, v roce 2007 dalo družstvo na katastr prohlášení vlastníka a v roce 2009 byt odkoupil druhý vlastník.

  Vložil JaVa, 9. Prosinec 2015 - 10:24

  Pro upřesnění data vzniku vašeho SVJ ze zákona 72/1994 Sb., je důležitý rok 2007(rozdělení na jednotky-prohlášením vlastníka) a kdy byl do KN zapsán třetí rozdílný vlastník nikoliv druhý ,jak zde uvádíte.Od této doby, by mělo mít vaše SVJ vedeno samostatné účetnictví.Zkuste sem přidat kolik % domu ještě patří původnímu vlastníkovi-Družstvu. JaVa

  Vložil Anonymous778 (bez ověření), 9. Prosinec 2015 - 6:40

  Nechápu ten mínus, co je na odpovědi špatného?

  Vložil Pub (bez ověření), 9. Prosinec 2015 - 6:59

  …nic. Mínus je pouze vyjádřením mentální schopnosti trotla k vyjádření se k tématu alespoň jednou jedinou souvislou větou, vyjadřující jejich postoj. Zvlášť zde na tomto Portále nějaké „mínus“ – NIC důležitého NEZNAMENÁ.

  Zablokovat „šednutí“ příspěvků zavedené výrobcem tohoto servru lze ve FireFoxu realizovat pomocí doplňku Greacemonkey.

  Vložil Kratusin, 9. Prosinec 2015 - 13:38

  Diky za odpovedi. Obcas se to rozebehne na ruzne strany, ale snad to bude konvergovat ke zdarnemu vysledku:

  Pro 1 a 5 tedy plati. KU vyrozumi tretiho vlastnika a dorucenim vznika pravnicka osoba. Neni mi jasne, zda treti vlastnik vyrozumi druzstvo a ostatni vlastniky, nebo dostane druzstvo vyrozumneni z KU take. Predpokladam, ze to by mela byt povinnost tretiho vlastnika.

  Ted se posunme v case o 60 dnu ode dne doruceni vyrozumneni z KU. Nikdo nesvola ustavujici shromazdeni, ani nejsou vyrozumneni ostatni vlastnici a druzstevnici v dome. Dum je v peci druzstva, u vlastniku je to dane smlouvou o sprave.

  V dome ridi chod domu vybor samospravy druzstva (tvrzeni vyboru samospravy). V samosprave je clen predsednictva druzstva (? par.710,k.z.90/2012?)

  Kde nastala chybka?

  Dekuji K.

  Vložil lake, 9. Prosinec 2015 - 13:59

  Mylně se domníváte, že třetímu různému vlastníkovi vznikla zároveň s doručením listiny nějaká povinnost vůči ostatním vlastníkům jednotek. Nevznikla.

  Ptáte se kde nastala chyba. Chyba je v tom, že SVJ nevede účetnictví od okamžiku svého vzniku. Skutečnost, že SVJ se neujalo správy domu, ovšem chybou není. Vlastníkům to tak vyhovuje.

  lake

  Vložil JaVa, 9. Prosinec 2015 - 13:58

  1.Prosím pište s diakritikou!A tu „chybku“ musíte hledat nejprve u sebe.Družstvo jako původní vlastník nemovitosti samozřejmě moc dobře ví,že převodem třetí bytové jednotky do soukromého vlastnictví automaticky vzniklo ze zákona 72/1994 Sb., § 9 odst 3 Společenství vlastníků,ale se svoláním ustavujícího shromáždění spěchat nebude.O to se musíte přičinit vy, vlastníci jednotek.Velmi důležité je si zjistit na KN, jak velkým hlasovacím kvórem družstvo disponuje.Zkuste si nejprve pročíst příspěvky pana Wervolfa a ostatních ,kteří zde řešili stejný problém!. JaVa

  http://www.portalsvj.cz/…eni-svj-2000

  http://www.portalsvj.cz/…ro-werewolfa

  Vložil Kratusin, 11. Prosinec 2015 - 10:54

  Díky za reakce. Občas se to rozeběhlo k jiným tématům, ale to je riziko diskuse na forech. Omlouvám se také za příspěvky bez diakritiky.

  1. SVJ vzniklo za zákona podle par.9 bod 3. 72/1994
  2. SVJ se řídí vzorovými stanovami
  3. Správu vykonává původní družstvo podle par. 9 bod 10 72/1994

  Ke komplikaci dochází od 1.1.2014, kdy přestává platit 72/1994. V čem může být problém?

  Děkuji. K.

  Vložil lake, 11. Prosinec 2015 - 12:37

  Pane Kratusine, napsal jste: „Ke komplikaci dochází od 1.1.2014, kdy přestává platit 72/1994. V čem může být problém?“

  Problém nemůže být v ničem. Zřejmě jste zmaten nepravdivými informacemi v tisku. Podle NOZ přece platí:

  89/2012 Sb. § 3028
  (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
  (3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. (…).

  Také podle § 3063 NOZ se dozvíte, že i po 1.1.2014 „… vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů. Tím spíše se dosavadními právními předpisy řídí i vlastnictví jednotek, vzniklé před 1.1.2014.

  lake

  Vložil Kratusin, 15. Prosinec 2015 - 10:50

  Ukončuji tuto diskusi. Konstatuji, že se diskuse rozeběhla různými směry a dost se odchýlila od původních dotazů. Děkuji všem, ktří přispěli, i když s některými výroky nemohu souhlasit. Je to riziko takových diskusí.

  Vložil Kratusin, 22. Prosinec 2015 - 22:49

  Nedalo mi a píši stručně, jaká je výsledná situace:

  1. Na KÚ jsem dostal potvrzení, že SVJ vzniklo dle paragrafu 9 bod 3.
  2. Družstvo má doklad o vniku SVJ podle paragrafu 9 bod 4.

  Přeji Vám krásné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a trpělivosti.

  K.

  Vložil JaVa, 23. Prosinec 2015 - 7:06

  Nedivte se tomu výsledku.To je normální obstrukční jednání bývalých SBD.Předložte kopii svého dokumentu družstvu(s tím ,že si na svoji kopii necháte potvrdit datum převzetí) a vyžádejte si tentýž dokument od nich s tvrzením,že ho potřebujete pro svého právníka,který Vám sepisuje žalobu na nekonání ze strany družstva,dle zákona 103/2000 Sb.,při povinnosti původního vlastníka domu a pozemku, svolat ustavující shromáždění vlastníků jednotek,na kterém se schválí stanovy a bude zvolen statutární orgán.Uvidíte co se bude dít pak.Držím palce a přeji Vám pohodové vánoční svátky.JaVa

  Vložil Roman. (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 11:15

  Píšete o nekonání ze strany družstva,dle zákona 103/2000 Sb.,při povinnosti původního vlastníka domu a pozemku, svolat ustavující shromáždění vlastníků jednotek. Můžete uvést konkrétní ustanovení zákona vztahující se k uvedené povinnosti?

  Vložil JaVa, 23. Prosinec 2015 - 14:36

  Zákon 103/2000 Sb., je zákon,kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují ZOVB-72/1994 Sb.,kde dle §9 odst.3 vzniká ze zákona „SVJ“ doručením potvrzení vkladu třetímu rozdílnému vlastníkovi bytové jednotky v domě s nejméně pěti bytovými jednotkami-Judikát NS 29Cdo 616/2011 ve kterém se konstatuje,že aplikace odloženého vzniku SVJ se použije pouze v případě,že v domě byly vymezeny bytové jednotky ke dni 30.6.2000 a byla zde alespoň jedna bytová jednotka v jiném vlastnictví než původní vlastník domu(družstvo)­.S ohledem na tuto skutečnost mělo Družstvo již dávno svolat ustavující shromáždění společenství vlastníků v tomto domě. JaVa

  Vložil Roman. (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 16:30

  Vznik SVJ je mně jasný, ale neodpověděl jste na otázku, podle kterého konkrétního ustanovení je družstvo v domě pana Kratusina povinné svolat ustavující shromáždění.

  Vložil JaVa, 24. Prosinec 2015 - 8:45

  Pokud si pročtete pořádně z.č. 72/1994 Sb., § 9 odst. 8,kde se píše:Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství.První schůze shromáždění se musí konat nejdéle do 60-ti dnů po vzniku společenství(od­stavec 3)a svolá ji původní vlastník budovy.Na této schůzi shromáždění schvaluje stanovy společenství a volí orgány společenství podle odstavce 7 písm. b) a c).A také z.č. 103/2000 Sb., § 9 odst.3 a ještě doplníte své znalosti již zmiňovaným Judikátem NS 29 Cdo 616/2011:http://www.slv.cz/,
  tak zjistíte,že i v tomto případě původní vlastník úmyslně zanedbal svoji povinnost svolat ustavující schůzi do 60-ti dnů od data kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o doručení listiny třetímu rozdílnému vlastníkovi bytové jednotky v domě.Jelikož to není trestně postižitelné,tak to velká SBD obcházejí velice často.Horší je to však s nevedením odděleného účetnictví SVJ dle z.č.563/1991 Sb.,§ 4 odst.1 od jeho vzniku ze zákona.Na to již sankce jsou!JaVa

  Vložil Kratusin, 28. Prosinec 2015 - 13:24

  Pokračování diskuse je zavádějící. Navrhované řešení bylo snad možné realizovat do konce roku 2013. Ustanovení o povinnosti původního vlastníka domu svolat schůzi do 60 dnů už nelze uplatnit (od 1.1.2014).

  Podle indicií, které mám, mohlo dojít k chybě na KÚ. To budu teď zjišťovat.

  K.

  Vložil JaVa, 28. Prosinec 2015 - 13:46

  Samozřejmě,že mnou navrhovaný postup je správný a v souladu s platnými zákony.Můžete nám zde uvést,kdo Vám tvrdí opak.Já si tipuji na „pohrobky“ původního vlastníka.Pokud mi necháte u zdejšího admina Váš email,rád Vám zašlu koncept,kterým původního vlastníka donutíte konat dle zákona 72/1994 Sb.,§ 9 odst.8.Chybu nehledejte na KÚ,ale u sebe a u SBD,které vám dělá správce.JaVa

  Vložil JaVa, 28. Prosinec 2015 - 13:56

  Samozřejmě,že mnou navrhovaný postup je správný a ověřený.Neboť stejný postup jsem použil osobně proti tvrzení jednoho SBD letos v lednu a v březnu proběhlo ustavující shromáždění,schvá­lily se stanovy,zvolil statutární orgán a SVJ má své IČO i svůj bankovní účet.Podotýkám,že zmíněné SVJ vzniklo ze zákona již v roce 2007 a SBD se to dařilo úspěšně 8 let odkládat.JaVa

  Vložil lake, 28. Prosinec 2015 - 13:35

  Kratusine, nemáte pravdu. Ustanovení ZoVB o povinnosti původního vlastníka svolat shromáždění je samozřejmě platné bez jakéhokoliv omezení. Ani jste nebyl schopen nijak zdůvodnit, proč do toho pletete datum 1.1.2014.

  Co je ale mnohem důležitější: Dnes je úplně jedno, že původní vlastník měl zákonnou povinnost, kterou nesplnil. ZoVB nespojoval s nesplněním této povinnosti žádné sankce. Takže je naprosto zbytečné dnes mudrovat o tom co kdysi měl kdosi udělat. Splnění zákonem uložené povinnosti mohl vymáhat kterýkoliv z vlastníků jednotek. Žádný z nich to neudělal. Ztrácíte čas, a výsledek nulový.

  Je to jako byste plánoval lyžovat na loňském sněhu.

  lake

  Vložil Anonymous. (bez ověření), 1. Leden 2016 - 16:17

  Pane lake nastal jedinečný čas, kdy můžete plánovat lyžovat na loňském sněhu :-)

  Přeji hezké lyžování

  Vložil Kratusin, 28. Prosinec 2015 - 19:58
  1. Od 1.1.2014 platí NOZ
  2. Pohrobci jsou ve hře. Sedí na dvou virtuálních židlích. Museli by skončit, a tak je pro ně výhodné udržovat stávající situaci co nejdéle (přečtete si to v ZOK).
  3. Nahrává pasivita a nezájem lidí.
  4. Informace už mám konečně z dobrého zdroje. Nemám oprávnění šírit informace dál.
  5. Informace o vzniku SVJ z hlediska jednání a úlohy BD je velmi důležitá.

  Už mne ty zbytečné ataky na fóru nebaví.

  Jdu pánové lyžovat. Jen co najdu ten sníh, který inzeruje pan lake ;-)

  Hodně štěstí v novém roce.

  K.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".