Vložil lake, 11. Prosinec 2015 - 12:37

Pane Kratusine, napsal jste: „Ke komplikaci dochází od 1.1.2014, kdy přestává platit 72/1994. V čem může být problém?“

Problém nemůže být v ničem. Zřejmě jste zmaten nepravdivými informacemi v tisku. Podle NOZ přece platí:

89/2012 Sb. § 3028
(2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. (…).

Také podle § 3063 NOZ se dozvíte, že i po 1.1.2014 „… vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů. Tím spíše se dosavadními právními předpisy řídí i vlastnictví jednotek, vzniklé před 1.1.2014.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.