OSVČ a koronavir

Vložil Pavel, 1. Duben 2020 - 12:43 ::

Řada členů SVJ jsou OSVČ. A tak jsem připravil malý přehled, jaké vybrané předpisy vznikly v reakci na koronavir. Některé záležitosti jsou výkladově nejasné a hlavně se očekávají další změny, např. posun Přehledu pro sociální, úprava kompenzačního bonusu, podmínky pro ANTIVIRUS a jeho rozšíření o Projekt C atd.. Kompenzační bonus má být projednán příští týden v Parlamentu.

1)Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodů mimořádné události (velmi nepřesně posunutí termínu pro podání daňového přiznání), Finanční zpravodaj č. 4/2020

2)Pokyn č. GFŘ-D-44 o promíjení úroků z prodlení, úroku z posečkání částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení, Finanční zpravodaj č. 4/2020

3)zákon č. 136/2020 o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení…

4)zákon č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

5)zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb

6)ošetřovné pro OSVČ

https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

7)vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu tzv. Pětadvacítka

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

8)ANTIVIRUS

https://www.mpsv.cz/antivirus

V Praze dne 1.4.2020

Hezký den!

  • Koronavir

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Petr123 (bez ověření), 3. Duben 2020 - 7:03

Vláda schválila:

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob

(1) Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny.

Vložil Jen (bez ověření), 3. Duben 2020 - 13:16

Neuvádíte to podstatné: Úprava rozhodování mimo zasedání platí pouze po dobu mimořádných opatření. Škoda.

Vložil JaVa, 3. Duben 2020 - 16:06

„Připouští-li to zakladatelské právní ujednání = stanovy“.

Co vám brání v tom,aby jste si dali něco obdobného do stanov a bude to platit do doby, než to zase změníte.

Přeji hezký den JaVa

Vložil Jen (bez ověření), 3. Duben 2020 - 16:13

„Co vám brání v tom,aby jste si dali něco obdobného do stanov“

Co mě brání v tom, abych dal něco obdobného do stanov? Otázku asi nemyslíte vážně. Copak já mohu něco dávat do stanov?

Vložil JaVa, 3. Duben 2020 - 18:13

Vy zřejmě nerozumíte psanému textu.Já ve svém příspěvku přeci nepíši,aby jste Vy něco dával do vašich stanov, ale"aby jste si dali"(míněno většina vlastníků, nutná ke změně vašich stanov).

Zkuste si to přečíst ještě jednou.Přeji hezký večer. JaVa

Vložil Školák (bez ověření), 3. Duben 2020 - 8:15

Rozhodování mimo zasedání – jaké je číslo předpisu?

Vložil Petr123 (bez ověření), 3. Duben 2020 - 8:28
Vložil Pavel, 3. Duben 2020 - 8:44

Petře13,

dnes je to lepší sledovat v Poslanecké sněmovně. Je to ST 807. Zatím nemá pozměňovací návrhy. Ale třeba slavná Pětadvacítka má pozměňovacích návrhů již několik.

Tomu říkám legislativní chaos. To se bude vyučovat na právech.

Hezký den!

Pavel

Vložil Petr123 (bez ověření), 3. Duben 2020 - 7:18

Důvodová zpráva:

„Aby mohl orgán právnické osoby takovým (per rollam) způsobem hlasovat, musí to být upraveno v zakladatelském právním jednání – např. obecně pro orgány právnických osob viz § 158 odst. 2 o.z., společenství vlastníků jednotek viz § 1210 odst. 2 o.z. (shromáždění společenství vlastníků jednotek může rozhodovat mimo zasedání i bez výslovné úpravy v zakladatelském právním jednání jen v případech podle § 1210 odst. 1 o.z.; díky navrhované úpravě bude možné tento způsob rozhodování použít v jakémkoli případě a s ohledem na ust. § 1191 o.z. i při rozhodování vlastníků bez vzniku společenství vlastníků a od 1. 7. 2020 potenciálně také na ustavující schůzi SVJ podle § 1200“

Vložil TN. (bez ověření), 2. Duben 2020 - 17:18

Další změna, podle zákona https://apps.odok.cz/veklep-detail… (účinnosti nabude příští týden, po schůzi PSP a S), se odkládá doručení vyúčtování do 31.8.2020 a splatnost přeplatků a nedoplatků do 30.4.2021

Vložil TN. (bez ověření), 2. Duben 2020 - 17:07

Řady SVJ se může dotknout zákon, který zakazuje vypovídat nájemní smlouvy a vystěhovávat neplatiče pronajímatelům https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Obávám se, že řada nájemníků si opatření vyloží tak, že nemusí plati nejen nájemné, ale ani zálohy na služby. Takový pronajímatel typicky hradí platby SVJ (příspěvky vlastníka, zálohy na služby), pokud nepřepsal elektřinu a plyn, pak i tyto platby dodavatelům. Koupil-li byt na úvěr, splácí úvěr. Pronajímatel se může dostat do platební neschopnosti, přičemž podle novely insolvenčního zákona se odkládá možnost podat na něj (resp. dlužník sám na sebe) insolvenční návrh.

Pronajímatelé, kteří koupili byt na úvěr, sice mohou požádat o odložení splátek, ale pouze splátek jistiny. Úroky musí bance nadále splácet https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Mění se také exekuční řád, https://apps.odok.cz/veklep-detail… kdy exekutoři budou povinni z moci úřední zastavovat bezvýsledné exekuce, ledaže věřitel (tedy např. SVJ) složí zálohu na náklady.

První opatření na ochranu nájemníků se SVJ dotknou jen dočasně, pokud majitel bytu není předlužený, SVJ se vždy uspokojí při exekuční dražbě alespoň 10 %.

Druhé opatření na ochranu dlužníků se dotkne SVJ dlouhodoběji, protože exekuce na drobné částky budou exekutoři zastavovat, jelikož podle nových pravidel nelze u drobných dluhů zpeněžovat obydlí dlužníka.

Vložil JaVa, 2. Duben 2020 - 18:09

Řady SVJ se může dotknout zákon, který zakazuje vypovídat nájemní smlouvy a vystěhovávat neplatiče pronajímatelům "

Od kdy platí běžní vlastníci jednotek/členové SVJ, nějaké nájemné za užívání svého soukromého majetku(jednotky) právnické osobě SVJ?Až do přečtení Vašeho příspěvku jsem žil v přesvědčení,že člen SVJ/vlastník jednotky je povinen hradit na účet SVJ pouze své zálohy a příspěvky na správu domu a služby s tím spojené a Vy mi tvrdíte,že má hradit i nějaký „nájem“.Nepletete si to s domem ve vlastnictví Družstva?:-)

Nějak to nechápu.Můžete mi to, prosím, objasnit.Děku­ji.JaVa

Vložil JarekSVJ, 2. Duben 2020 - 23:45

JaVo souhlas … V SVJ nikdo nájem neplatí… Ale je potřeba být velmi opatrný a při prvním nezaplacení záloh od vlastníka konat. Doporučuji : jakékoliv zbytné opravy atd. provádět pouze pokud nebude neplatič. Prioritně splácet případný úvěr. Kromě havarijních věcí nedělat nic pokud se objeví neplatič, upozorňovat a konat dle stanov… Vím o čem píšu a to byla doba, kdy se měli všichni dobře – nebo si to mysleli…

Vložil Pavel, 2. Duben 2020 - 18:17

JaVo,

TN. popisuje situaci, že členem SVJ je majitel bytu, který byt pronajímá.

Vláda podporuje nájemníky, někteří z nich nebudou platit a majitel bytu nebude mít peníze.

Ale jako člen SVJ by měl platit příspěvky na správu a služby.

Takže já tam riziko pro SVJ také vidím.

To je tak když se do soukromé sféry pletou úředníci neznající zákony.

Hezký den!

Pavel

Vložil JR, 3. Duben 2020 - 10:16

Já tam také vidím riziko Vypadá to jako by vlastník nebyl postižen. Úleva pamatuje na nájemce a SVJ. Na vlastníka ne.

Vložil TN. (bez ověření), 3. Duben 2020 - 10:43

Ano, je to vysvětleno v důvodové zprávě k tomu zákonu. „Vlastnictví zavazuje“. Vlastník se tedy nemůže vymlouvat, že není schopen plnit své vlastnické povinnosti za žádných okolností. Na někoho se břímě hodit muselo a vláda si holt vybrala vlastníky. Nájemník je slabá strana, je pod ochranou státu. SVJ je právnická osoba a ty jsou teď chráněné všechny.

Ale neplatí to zcela, vlastníci mohou požádat o příspěvek na bydlení a pokud nevlastní další (zbytnou) nemovitost, kterou mohou prodat, na dávku mají také nárok při poklesu příjmů pod určitou hranici https://www.penize.cz/…k-na-bydleni

?
Vložil radka2222 (bez ověření), 3. Duben 2020 - 6:41

TN. popisuje situaci, že členem SVJ je majitel bytu, který byt pronajímá…

majitel nebude mít peníze… ale to už před covidem spousta majitelů „neměla a neplatila“, i když byt nepronajímala. to, že mu nájemník nezaplatí nemá nic společného se svj.

Vložil TN. (bez ověření), 3. Duben 2020 - 9:15

S SVJ to opravdu nemá nic společného, nic takového jsem přece ani netvrdil a nemůžete mě snad podezírat, že bych si něco takového myslel. Na Javu jsem raději už nereagoval, protože on si vždycky přečte z příspěvku první větu a na jejím základě reaguje.

Upozorňuji pouze na riziko. Zatímco vlastník v případě snížení (ztráty) příjmů může požádat o příspěvek (doplatek) na bydlení, pronajímatel nemůže podle současných pravidel. Má to samozřejmě logiku, může zbytný byt prodat. Byt ale neprodáte za měsíc, byt se prodává třeba i půl roku. Navíc takový pronajímatel bude mít na bytě zástavu banky a první, kdo mu sebere byt při neplacení úvěru bude banka. Pokud tedy nájemce bude pronajímateli dlouhodobě dlužit a on v ochranné době (do 31.5.2021) mu nebude moct dát výpověď a ani vyklidit byt (soudy z moci úřední nesmí k těmto návrhům přihlížet).

POKUD má některé SVJ tu smůlu, že v daném domě mají třeba třetinu či polovinu bytů pronajímánu, může to spustit lavinový efekt. Představte si, že v průběhu několika měsíců přestane platit třetina vašich vlastníků. Co uděláte? Budete říkat, že vás nezajímají, protože to „s SVJ nemá nic společného“?

Navíc teda se moc neradujte, že když vaši pronajímatelé půjdou do exekuce, že se jich zbavíte. Ty byty může taky skoupit v exekuční dražbě někdo horší, predátor, investiční skupina. Sám dostávám několikrát do roka dopisy s nabídkou, že moje „portfolio bytů“ odkoupí. Vyrostlo tady za léta dost investorů, kteří leží na balíku peněz. Protože repo sazba ČNB půjde k nule, inflace půjde nahoru, budou hledat jiné investiční příležitosti. Ceny bytů dočasně poklesnou, v dražbě obvykle jdou koupit ještě levněji, než na trhu. Taky se vám do domu může dostat někdo, kdo bude pro vás ještě nepřijatelnější, protože se s váma prostě nebude o ničem bavit a maximálně na vaše SVJ pošle právníky. Vím o jednom maníkovi, který žije z pokut 50 Kč. Koupil před lety v několika SVJ byty, neplatí příspěvky na správu, SVJ vyzývá k nahlížení do podkladů vyúčtování, vyúčtování reklamuje, čeká rok a pak podá žaloby. První žaloby podal ještě v době, kdy pokuta činila 100 Kč…

Lze předpokládat, že kvůli ekonomické krizi, kterou koronavirus spustí, se do finančních problémů v příštích 1–2 letech dostane i řada vlastníků, kteří nepronajímají (snížení mzdy, ztráta zaměstnání, ztráta zakázek u OSVČ). Taky už něco pamatuju, v srpnu 2008 padla Lehman Brothers, v ČR se nic nedělo, najednou cca v lednu 2009 jako rána z nebe jsem přestal od klientů dostávat zakázky, přisuzoval jsem to ospalému lednu, ale zakázky nepřišly ani v únoru, situace trvala až do podzimu, pak jsem se přeorientoval na jiný byznys. Byl jsem na tom tehdy tak blbě, že jsem přestal platit SP a ZP. Už jsem poučen, byznys mám diverzifikován a osobně velké problémy neočekávám, ale kdo je zaměřen jen na jeden druh příjmu, může krizi pocítit v plné parádě.

V ČR jsou SVJ, která jsou v insolvenci, existují SVJ, kterým banky zesplatnily úvěry. Moc se o tom nemluví, ale o několika případech vím, sleduji je. Vlastníci v těch domech problémy zjistili až v momentě, kdy banka zesplatnila SVJ úvěr a vyzvala každého vlastníka k úhradě jeho podílu na dluhu do 30 dnů…

Vložil Ludmila, 3. Duben 2020 - 15:43

Pronajímatel je zároveň vlastník! Když pronajímá, sám žije určitě v jiném bytě a tam má možnost zákonných úlev. Zrovna tak má možnost využití úlev nájemce. SVJ nemá s nájemcem nic společného. Vlastnictví zavazuje. Vlastnit byt- hypotéku a měsíční zálohy na účet SVJ založit pouze na příjmu z pronájmu je docela lehkomyslné. Pochopitelně v případě jiných důvodů nemožnosti dostát svých platebních povinností je nezáviděníhodný problém.

Vložil Školák (bez ověření), 3. Duben 2020 - 10:09

„Vím o jednom maníkovi, který žije z pokut 50 Kč. Koupil před lety v několika SVJ byty, neplatí příspěvky na správu, SVJ vyzývá k nahlížení do podkladů vyúčtování, vyúčtování reklamuje, čeká rok a pak podá žaloby. První žaloby podal ještě v době, kdy pokuta činila 100 Kč…“

Prosím o zprostředkování kontaktu na maníka. Děkuji.

Vložil TN. (bez ověření), 3. Duben 2020 - 10:39

To se nedočkáte, dotyčný má byt i v mém domě a trochu s ním bojujeme, zatím teda 2:1 v náš prospěch :-D

Vložil radka2222 (bez ověření), 3. Duben 2020 - 10:01

vzhledem k poměru bytů užívaných vlastníky a pronajímaných, bude stále více vlastníků, kteří nebudou platit, než nájemníků. konkrétní můj případ – tříbytový dům. byt č.1 – bydlí v něm majitelka, provozuje cestovní kancelář. už teď oznámila, že nemá na „inkaso“. byt č. 2 pronajímá servírka nájemníkovi – ten je zaměstnán u výzkumné firmy, stále pracuje, ovšem servírka vzala nájemné a inkaso nezaplatí, neb nemá z čeho žít. byt č. 3 – pronajímám starobním důchodcům, stále důchod mají, služby platí. takže v našem domě není neplatičem žádný nájemník, ale naopak 2/3 majitelů.

Vložil TN. (bez ověření), 2. Duben 2020 - 19:55

Jo, toho se bojím. V některých lokalitách se pronajímá až polovina bytů v domě. Praha je typická, ale v regionech to místy bývá podobné, zejména v oblastech s levnými byty. Ojediněle se už některá SVJ do insolvence dostala, jde ale o výjimky. Stává se, že banka zesplatní SVJ úvěr a z titulu ručení požaduje splacení po jednotlivých vlastnících, není to časté, ale děje se to. Na jednu stranu druhotná platební neschopnost pronajímatele výbor SVJ nemusí formálně trápit (vlastník je povinen platit), bude-li ale v reálné platební neschopnosti a dlouhodobě, tak se to SVJ samozřejmě dotkne. Je-li vlastník předlužený, získá SVJ v exekuční dražbě maximálně 10 % výtěžku. Musíme být ve střehu a až skončí ochranná doba, obratem podat žalobu a návrh na exekuci, aby SVJ bylo mezi prvními věřiteli. Pokud takových případů bude mnoho, může to vést k poklesu cen nemovitostí. To je zdánlivě pozitivní, výboru může být teoreticky fuk, kdo je vlastník, ale pokud se exekučních dražeb budou účastnit predátoři, investoři, realitní fondy (klidně penzijní fondy), kteří mají dostatek volných peněz, moc si nepomůžeme, půjdeme z bláta do louže. Já sám několikrát do roka dostávám nabídky od individuálních investorů a investočních skupin, že by moje byty ode mne koupili (čekají, že cena za „portfolio bytů“ je nižší, než kdyby museli byty kupovat po jednom).

Vložil nemám rád neplatiče (bez ověření), 3. Duben 2020 - 7:31

Vláda zastavuje insolvence a asi 2 miliony exekucí. Neplatiči budou tedy „bezdlužní“ a mohou začít znovu neplatit. Že to odskáčou věřitelé je jedno. Neplatičů je víc a budou volby.

Vložil nemám rád neplatiče 2 (bez ověření), 3. Duben 2020 - 8:32

zastavením bezvýsledných exekucí není dluh odpuštěn!

věřitel může jít exekuovat dlužníka znovu a může ho exekuovat do nekonečna, pokud dlužník nepůjde do oddlužení.

nepleťte si dojmy a pojmy.

Vložil TN. (bez ověření), 3. Duben 2020 - 9:23

Pokud se nic nezměnilo, návrh na exekuci můžete podat do 10 let od nabytí právní moci rozsudku. Po dobu výkonu rozhodnutí se běh lhůty staví. Jenže do budoucna se plánují významná omezení pro věřitele. Už nyní musíte složit povinnou zálohu na náklady exekuce. Snaha vlády je taková, aby u marných exekucí, kdy dlužník je nemajetný, věřitelé své dluhy vůbec nevymáhali. A kdo má nervy třeba 15 let sledovat svého dlužníka? Jak bude hlídat jeho majetkové poměry? V době exekuce to dělá exekutor, průběžně nahlíží do státních registrů, oslovuje banky, žádá o součinnost. Ale když exekuci zastaví, musíte si dlužníka hlídat sám.

Vložil nemám rád neplatiče 2 (bez ověření), 3. Duben 2020 - 12:52

mně nejvíc vadí, že vymahatelnost je v současné době 25%, slovy DVACET PĚT PROCENT !

nechápu třeba, proč stát vybírá DPH 21% z odměny exekutora.

pokud je pohledávka 1.000 Kč, dlužník nejdřív zaplatí exekutorovi odměnu (5.500 Kč) a státu DPH z této odměny (21% z 5.500 = 1.155 Kč) a až poté dostane věřitel svých 1.000 Kč. stát dostane u pohledávky 1.000 Kč od dlužníka 1.155 Kč (!). věřitel pláče, dlužník pláče. kdo tohle mohl vymyslet?!?

Vložil EXE (bez ověření), 3. Duben 2020 - 13:13

„pokud je pohledávka 1.000 Kč, dlužník nejdřív zaplatí exekutorovi odměnu (5.500 Kč) a státu DPH z této odměny (21% z 5.500 = 1.155 Kč) a až poté dostane věřitel svých 1.000 Kč.“

Pokud je pohledávka 40.000 Kč, exekutor vymáhá 150.000 Kč (vč. DPH). A to se vyplatí.

Jaké jiné podnikání má takovouto marži?

Vložil Pavel, 3. Duben 2020 - 5:43

TN.,

k rozhýbání trhu s nemovitostmi má pomoci i zrušení daně z nabytí nemovitých věcí:

https://www.mfcr.cz/…z-naby-38023

Hezký den!

Pavel

Vložil TN. (bez ověření), 3. Duben 2020 - 8:49

Aktualizováno včera…

Včera (!) jsem na ČRo Plus vyslechl infou, že by se daň nerušila, ale odpouštěla jen u prvního bytu. Něco takového už v minulosti prosazovala ČSSD, tuším Maláčová.

Jsem zvědav na paragrafové znění :)

Vložil Pavel, 16. Duben 2020 - 23:32

TN.,

v úterý paní AS na tiskovce pronesla, že existuje jednota mezi ministry za ANO zrušit tuto daň. Opozice to již navrhovala.

Ve svém vystoupení uvedla příklad, jak si mladá rodina pořizuje (startovací) byt za 5 miliónů a tím ihned ušetří 200 tis. Kč.

A protože šance na zrušení této daně je velká, tak v předstihu vydala ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k této dani, pokud termín pro podání nastal po 31.3.2020.

Hezký den!

Pavel

Vložil asi tak (bez ověření), 17. Duben 2020 - 12:01

Opozice ať našemu svj vleze na záda.

Vložil Pavel, 3. Duben 2020 - 9:47

TN.,

já jsem četl, (asi před týdnem, což je v dnešní době vlastně pravěk,) samotnou AS, že nikdy nechápala tuto daň a že jí chce zrušit úplně, aby se rozhýbal trh s nemovitostmi.

Samozřejmě jsem také zvědav na aktuální paragrafované zně­ní.

Hezký den!

Pavel

Vložil Školák (bez ověření), 2. Duben 2020 - 17:14

„nelze u drobných dluhů zpeněžovat obydlí dlužníka“

Co je drobný dluh?

Vložil Upřesňovač (bez ověření), 2. Duben 2020 - 11:27

Pětadvacítka je loterie a ne kompenzace škody.

Porovnává totiž období, kdy žádné škody nevznikaly.

Která hlava to vymyslela?

Vložil Pavel, 2. Duben 2020 - 12:38

Seznam:

*
11:32

Babiš: Podpora OSVČ se Schillerové nepovedla

Podle premiéra se Ministerstvu financí nepovedl návrh na podporu
živnostníků. Ti mají dostat jednorázovou kompenzaci 25 tisíc, na
podporu ale nedosáhnou všichni. „Změníme to, nemůžeme z toho dělat
byrokracii, potřebujeme dostat rychle peníze k lidem,“ řekl Babiš
v rozhovoru pro Blesk.

Hezký den!

Pavel

Vložil OSVČ (bez ověření), 2. Duben 2020 - 9:32

Nerozumím tomu, proč je kompenzační bonus vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Já žádnou závislou činnost nemám, jsem OSVČ, takže nic nedostanu?

Vložil Pavel, 2. Duben 2020 - 15:40

OSVČ,

jak bude vypadat Pětadvacítka se neví, zůstane asi jen logo. Ostatně „žvanírna“ (v terminologii AB) to projednává až v úterý 7.4..

Ale pokud kompenzační bonus bude i nadále vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, tak se bude postupovat podle zákona č. 243/2000 Sb. §3/1/c. Tj. na financování kompenzačního bonusu se budou podílet i obce.

Jestli to byl záměr nevím, ale ten důsledek to mít velmi pravděpodobně bude.

Hezký den!

Pavel

Vložil 25 (bez ověření), 1. Duben 2020 - 15:19

Určitě to mysleli dobře, jen to dopadlo jako vždycky:

https://www.seznamzpravy.cz/…adivem-97296?…

Vložil ik (bez ověření), 2. Duben 2020 - 14:23
Vložil Pavel, 2. Duben 2020 - 15:28

ik,

na stránkách MF např. tvrdili, že se posouvají termíny pro podání daňových tvrzení. Skočila na to i Maláčová a neposunula termín pro podání Přehledu. Musí to opravovat. O nedůvěryhodnosti marketingových informací na stránkách MF jsem již psal:

http://www.portalsvj.cz/…-na-svj-a-bd

O Pětadvacítce píší 1.4.. Tato Aprílová stránka bude nahrazena brzy jinou stránkou, protože parametry Pětadvacítky se liší od marketingových řečí na tiskovkách. Že se Pětadvacítka nepovedla pochopil i AB.

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".