Opětovně zvolený stávající výbor SVJ

Vložil anonPa (bez ověření), 4. Únor 2019 - 19:05 ::

Dobrý večer, prosím o posouzení mého názoru:

Uplynulo nám funkční období výboru. Zvolen byl výbor shodný (členové, i předseda). Podle mého názoru zůstává ve Veřejném rejstříku stále původní zápis, není potřeba ani přiložit do sbírky listin zápis ze shromáždění (volba výboru), ani zápis z jednání výboru (volba předsedy). Tyto dokumenty postačí, že jsou uložené v dokumentaci SVJ.

Děkuji za názory, uvítám zejména názor pana Pavla.

Děkuji, Pavla

  • výbor

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil anonPa (bez ověření), 10. Únor 2019 - 8:11

Děkuji všem, kdo reagovali na můj dotaz.

Dávám vědět, že nakonec standardní změnu zápisu provedeme.

Jen ještě k tématu doplním info, resp. ustanovení NOZ,§ 120 odst. (1) „Do veřejného rejstříku se o právnické osobě zapíše alespoň den jejího vzniku, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku, jakož i její název, adresa sídla a předmět činnosti, jméno a adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje, a údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.“

A pravda je, že od účinnosti NOZ jsou záznamy o dni vzniku i zániku členství, popř. funkce členů výboru SVJ v rejstříku uváděny. Tedy umožníme i u našeho SVJ :-).

Hezký den, Pavla

Vložil JarekSVJ, 5. Únor 2019 - 20:44

Pavlínko, hluboce se mýlíš… pokud umíš číst tak v tom zápise rejstříku je uveden datum vzniku funkce a datum vzniku členství… pokud máte ve stanovách např. dobu funkčního období 5 let a bude se vám v tom někdo hrabat pohoříte, KS soudu – rejstřík musíš oznámit ukončení členství popř. funkcí – důvod uplynutí funkčního období a dále vznik členství a funkcí na základě znovuzvolení… moc tomu nerozumím jsem stautár SVJ pouze 19 let…

Vložil Pavel II (bez ověření), 6. Únor 2019 - 21:57

Datum vzniku funkce tam je, ale není tam datum zániku. Pro třetí osoby platí, že podpisové právo má osoba uvedená v rejstříku a nikoho (ani soudy) nezajímá co máte ve svém interním zápise ze shromáždění. Nový předseda může být tisíckrát zvolen, ale dokud nenechá změnit zápis v rejstříku banka mu nedá podpisové právo k účtu SVJ a nikdo jeho podpis pod objednávkou neuzná. Pokud se osoby zapsané v rejstříku nemění není důvod je vymazávat a znovu zapisovat. Jedině pokud hodláte stát podpořit dvěma litry výpalného. Moc tomu nerozumím dělal jsem statutára ve 4 BD řadu let.

Vložil Pavel II (bez ověření), 6. Únor 2019 - 22:55

pokud chcete být dokonalý stačí zaslat Krajskému soudu volební listinu nebo zápis se hromáždění kde je jsou volby zapsány. To je zadarmo.

Vložil zdeseny clen SVJ, 7. Únor 2019 - 10:37

nikoliv konstitutivní.

(Jinak máte samozřejmě pravdu a nejlepším řešením pro tazatele je zdarma poslat soudu dokumenty o zvolení stejných stautárů k založení do sbírky listin)

Statutární funkce v SVJ vzniká nikoliv zápisem do rejstříku, ale zvolením a přijetím. Tedy statutární orgán může deklarovat své právo jednat nejen ze zápisu do rejstříku, ale i z listin prokazujících jeho funkci. A může se stát, že v rejstříku bude zapsán někdo, kdo statutárem už není.

Nevím jak v současnosti banky, ale byly doby, kdy toto banky respektovaly a například jednatelství ve společnosti s ručením omezeným šlo prokázat v bance notářským zápisem. To ale trval zápis do rejstříků mnohem mnohem déle, než dnes.

Máte to například zde

„zápisy týkající se volby či odvolání statutárního orgánu obchodní společnosti, družstvu (společně také jako „obchodní korporace“) spolku, společenství vlastníků jednotek atp. v obchodním rejstříku jsou dle právních předpisů považovány za zápisy tzv. deklaratorní povahy. Deklaratorní jsou zápisy takových skutečností, jejichž účinky nastávají bez ohledu na to, zda a od kdy byly tyto skutečnosti v obchodním rejstříku zapsány.“

„Naopak konstitutivní neboli právotvorné jsou takové zápisy, bez nichž by nemohly nastat právní účinky zapisovaných skutečností, takže zápis takových skutečností je předpokladem jejich právních účinků navenek, vůči třetím osobám. Nicméně, každý, kdo jedná v dobré víře v zapsané údaje v obchodním rejstříku (i neaktuální), je chráněn, a ten, jehož se zápis týká, nemá právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.“

Takže to, že je někdo zapsán v rejstříku ještě neznamená, že je oprávněn jednat za SVJ. Ovšem všechny třetí strany jsou chráněny dobrou vírou v zápis. To v druhém odstavci citátu může mít poměrně závažné důsledky, například pokud dojde k podpisu smlouvy statutárem, co mu skončilo období na které byl zvolen, tak je taková smlouva neplatná. Ovšem namítat její neplatnost může pouze protistrana, nikoliv SVJ. Což vede k tomu, že taková smlouva zavazuje pouze SVJ, protistrana si v případě sporu může vybrat, co je pro ní výhodnější. A pokud by závazek ze smlouvy nebyl výhodný pro ní, může namítnout neplatnost a soud jí vyhoví.

Je proto maximálně záhodno volit statutáry do funkce ještě před koncem jejich minulého období a i vkládat listiny o tomto do veřejné části sbírky listin soudu, protože pak si jejich legitimitu může a má ověřit každý.

Vložil mirek1, 6. Únor 2019 - 13:29

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda vycházíte pouze se zkušeností, nebo se dá toto tvrzení i ověřit na OR. Formulář na zápis do OR je mi známý. V podstatě stejný problém řešíme. Děkuji.

Vložil anonymouk (bez ověření), 4. Únor 2019 - 21:59

Projeďte si SVJ v okolí, já to udělal a některé výbory přežívají beze změny v rejstříku lééta, i od vzniku. Období je pětileté. Otázkou by bylo, kdyby např. banka, firma nahlédla a zjistila, že výbor přesluhuje. Zde o 5. let, pokud na to nebyl upozorněn, nic se nedělo (oni „nevěděli“).

Vložil Pavel II (bez ověření), 6. Únor 2019 - 22:05

je osoba v rejstříku zapsána oprávněně nebo ne. Nese důsledky toho, že po ukončení funkce se nenechala vymazat stejně jako nově zvolený předseda je paralyzován dokud se nenechá zapsat do rejstříku. Pokud někdo není ve funkci a podepíše dokument neoprávněně nese jen on za to odpovědnost. Druhá strana totiž jedná v dobré víře, když si ověří v rejstříku oprávněnost dotyčného jednat za SVJ. Pokud třeba neopráněně vybere v bance peníze SVJ je to sice krádež, ale banka za to nenese žádnou odpovědnost. Tu by nesla jen kdyby vydala peníze na základě původního zmocnění, ale v rejstříku by už byl jiný statutár.

Vložil abba (bez ověření), 5. Únor 2019 - 5:16

Proč by měla banka kontrolovat, jaké je období stat. orgánu v svj. Banku zajímá kdo má podpisové právo a to je vše. Nedomnívejte se, že svj je pro banku centrem vesmíru.

Vložil VN (bez ověření), 5. Únor 2019 - 11:13

My jsme si vzali úvěr (velice výhodný) od Komerční banky a divil byste se, jaké dokumenty musíme každý půlrok předkládat bance a jak banka kontroluje naši činnost.Teď neznám zpaměti naše úvěrové smlouvy , ale moc bych za to nedal, kdyby banka zjistila, že nemáme výbor, že by nám za to mohla napálit nějaký flastr… (porušení smluvních podmínek)….

Vložil Pavel II (bez ověření), 6. Únor 2019 - 21:51

ale co se týče statutára ji zájím jen kdo je uveden rejstříku.

Vložil Jan77 (bez ověření), 4. Únor 2019 - 19:43

Domnívám se, že je třeba provést opětovný zápis.

Jakmile totiž někdy v budoucnu zvolíte někoho jiného do výboru, vznikne vám časová mezera orgánu – neboť rejstříkový soud zjistí, že v minulosti skončilo volební období výboru a nikdo nový nebyl zapsán. Vyzvou vás k doložení, kdo, odkdy a dokud v orgánu byl. Takže je lepší to tam zapsat rovnou vždy po každé volbě.

Vložil Pavel II (bez ověření), 6. Únor 2019 - 22:09

kdy Vás k tomuto Krajský soud vyzval? Jim je totiž sdečně jedno koho tam máte a dokonce je jim jedno, že tam nikdo není. Váš problém, ne jejich, že je SVJ prakticky paralyzováno. Jediný kdo by mohl mít zájem je finanční úřad pokud má SVJ příjmy ke zdanění a ten při zjištění neexistence statutára vyzve podle údajů z LV libovolného vlastníka, nebo třeba všechny.

Vložil .. (bez ověření), 4. Únor 2019 - 19:40

Ne, zápis musíte udělat znovu na další funkční období, musíte všechno doložit jako předtím a zaplatit poplatek. Státní aparát musí z něčeho žít.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".